Kirana dukanat bhetli gharguti raand

Mitrano hi nuktach mazya sobat jhalela kissa aahe. Ho maza payment jhala hota. Aamhi room vat rahto por por, bhad, lightbill, as paise dayche hote manun mi ek 10 hajar kadhle hote, ani kirana madhye kahi tri saman ghayla gelelo. Ani maz ektyach budhwaar sutti aste, sunday working asto. Tyamule mi ektach room var hoto, hi vel duparchi hoti 1 vajta chi.

Mi bhari wali biscuit ghetli, colddrinks, chips, ani thod saman ghetla 500 ch bill jhal. Tithe ek bai ubhi hoti malkashi kashavarun tri bhandat. Baki dukan shat hota. Marwadi ch hota lay motha ani bhari hota. Cctv lavle la tya bai ne saman ghetana kai tr chorla hota mla evdhch kalal. Te camerat disla hota. Mi paise dayla counter var gelo maz pakit kadhla. Tyat sagla 500 cha bundle. Tya bai chi pakitavar najar padli. Ti ashi bagat hoti jas evdhe paise tine bagitle nai kadhi.

Mi tya bai la bagital mast gori paan, bharlelya sharirachi hoti. Mazi najar tichya ball varun hatenach. Kai hote ani aai ghaline aat bra navta ghatla vatyay manuke disat hote mast baher. Mi ball kade bagat tila bagital ti mala bagun hasli. Mla bolli aho baga na sanga yala tumhi madat kara mazi. Mi tya marwadyala bollo jaude vishay nko vadhvu. Ek kaam kar tya chorlelya ghostiche mi deto paise. Ti ghayal jhali aho nko nko mantli pan ghetla. Tichi gand bhari hoti. Sadit kai disat hoti. Uunhacgi ghamane bharleli. Blouse chya bagal madhye ghamane ola jhalela bhaag bagun bulla udya marayla lagla hota. Galyavrun ghamacha themb blouse madhye jaat hota. Mi mantal jar ata ishara dila hine tr hila jhavlyashivay sodnar nai, kiti pan paise magu de.

Aamhi dukantun baher padlo mi bike aanleli. Mi tila bollo sodu ka kuth tine mla vicharal kuthe challay tumhi mi jithe rahto tyachya pudhe jaych hot tila mi mantal ardhya rasta paryant chala. Ti basli mage. Tine pahile kamrela shirta la pakadla hota jasa speed brekar aala tine mla pota la pakadla at ticha hath khali khali jaat mazya bullya chya var hota. Maza bulla tathla hota tila kalal hota. Mazya building chya khali aalyver tila utraval ti jaat hoti mi mantal aho kuth jata duparch unahach chala ghari basa thodyavel, pani, sharbat ghya. Mag jaa un utralyaver. Ti vichar karayla lagli. Mi 2-3 vela mantal shevti tr mi direct mantal tu yeteys mla nai mahit mi tula nai jaudenar as, tich saman ghetla ani hatane pakdun neu laglo ti kashala kai mantey tila pan tech hava hota.

Var aalyaver tine vicharal ektach aahes ka mi mantal ho, ti lajayla lagli. Mi pani detana glass tichya blouse var ulta kela ti kanli aasssh, mi lagech pusyachya bahanane ball var hath phirvu laglo ani kach kan ball dabla tine hot chavla. Aaaayooo, aaa, kela tine mla dur kel ani bolli jate mi tila hatane pakdun mazya kushit ghetla bollo he bag rani mla tu jaam aavdliyes. Maza hath tichya gandivar phirat hota. Tila bollo de na mla, pls. Ti nai bolat hoti pan halat navti. Mi mazya pakitatun 2 hajar kadhle tichya blouse madhye thevle ani ball dabayla laglo ti kasli haltiye. Mi tichya tondat tond dila ti pan suru, mi tila javal ghetla ani avlu laglo. Tichi sadi kadhli blouse ughdla ani pahile tiche hath var karun bagal chatu laglo. Ti yedich jhali. Aaaasss, ssss, aaaaa, karu lagli. Mag ball tondat gheun chokhu laglo. Khali parkar madhun pucchi var hath phirvat hoto.

This content appeared first on new sex story .com

Ti bolli gadi kuthe mi tila aat gheun gelo. Parkar kadhla tine maze kapde kadhle chaddit hath ghalun bulla cholu lagli. Mi tila bollo chokh naa lagech utli basun vakun bulla tondat gheun chokhu lagli. Mast chokhat hoti thunki ne ol karun mi tila vicharal evdha bhari kas jamta tr bolli navra darroj chokhayla lavto. Mi vicharal tyach pani pites ka ti bolli ho kadhi kadhi, mag tila vadhla mazya var tila mantal tondavar bas ti aali ani pucchi tondavar thevli mi jib kadhun chatu laglo mast halun halun pucchig jibevarun phirvat hoti.

Tine hathane gand phakavli ani bocha jibe var ghasu lagli. Mla bolli chat na raja, mi gand chatu laglo ti gand fakvun fakvun haaa aat taak jiv aat as bolu lagli. Mag ti utarli ani khali padli pay fakvun bolli chal ye garam jhaliye mi mast thand nako karu. Jhav kacha kach. Ticge shabd ekun ekun mood madhye josh ala ajun. Mi pucchit bulla takla tine pyane mla block kel ani gand uchlun mazw sath deu lagli. Mast jhavu laglo. Ti pach pach jhavun ghet hoti.

Jhav, aaaass, jhav asch kacha kach jhav, aaaaaa ohhhhhjhjfffffffff, aaig, aauch, aaah, ssssssaaa, kar kar jorat haaa tasch. Mag mi galnar hoto tr ti bolli aat nko galus tondat ghete mi uth. Mi uthlo ti basun bulla cholu lagli nanter tondat ghetla ani. Straw ne jas thanda odhtat tas odhayla lagli. Pach kan pichkari tichya tondat sodli, jhavdine ek themb pan padu dila nai. Sagla chokhun chokhun saaf kela. Lagech uthun sadi ghalu lagli. ushir jhalay konala shak vaychya adhi pohchayla pahije as bolli mla sodayla lavla. Ticha numbee ghetla.
Tila sodayla gelo tr aaplya sarkhya building madhyech rahat hoti. tine ghari chaha ghayla bolval aat. aat madhye ticha sasra, sasu, ek porga hota. mi chakit hoto mast middle class gharatli hoti, 2 hajara sathi kas kai tyaar jhali. Aso mala tr gharguti safe raand bhetli hoti ata mi hila kasla sodtoy lavkar.

This story Kirana dukanat bhetli gharguti raand appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page