मधाळ मादक योनीची लुटली मजा

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मला एक गोष्ट तुम्हाला अशी सांगायची आहे कि वयाचा आणि संभोगाचा तसा काही संबंध नसतो. त्यासाठी एक तर मुळात तुम्ही शारीरिक दृष्ट्या फिट पाहिजे आणि संभोगाची तुम्हला आवड पण पाहिजे. जर का हे नसेल तर मग तुम्ही किती पण तरुण असा त्याचा काहीच म्हणजे काहीच उपयोग होत नाही.

हे  अर्थात मी माझ्या वरून  सांगत आहे. कारण मी या वयात पण माझ्या बायकोला तर ठोक ठोक ठोकून काढतोच पण माझ्या सुनेला पण मी ठोकून काढतो. हे कसे काय शक्य हे तुम्हाला वाटणे सहाजिकच आहे आणि तीच गोष्ट मी आज तुम्हाला सांगणार आहे इथे.

तर मी मुळात पहिलवान गडी. मला त्यामुळे व्यायामाची आवड खूपच जास्त. आखाड्यात व्यायाम करून करून मी माझी बॉडी खूपच मस्त बनवली होती. माझ्या बॉडी कडे बघून तेव्हा गावातील पोरीचं नव्हे तर बायका पण माझ्या मागे लागत असत. मी पण खूपच झवाडा होतो आणि त्यामुळे मी पण कोणाला नाराज करत नसे. त्यामुळे मी खूप महिलांना उपभोगले होते. मला त्याचा गर्व होता.

माझे लग्न झाले आणि मी मग जॉब साठी शहरात गेलो. माझ्या बायको बरोबर पण माझे संबंध खूप चांगले होते. तिंची फिगर बघूनच तर मी तिच्याशी खरे तर लग्न केले होते. ती पण अस्सल गावरान माल होती आणि त्याचमुळे तर माझे हिसडे तिला सहन होत असत. तिला मी असे काही ठोक ठोक ठोकून काढत असे कि तिची योनी म्हणजे त्यात माझी पाचहि बोटे अगदी आरामात जातील इतके मोठे मी तिच्या योनीला केले होते.

गावाकडे लग्न लवकर होतात ना आणि त्यामुळे आमचे पण लग्न लवकर झाले होते. लहान वयात लग्न झाल्याने आमच्या घरी पाळणा पण लवकर हालला. आमचा मुलगा आज मोठा आहे आणि त्याचे लग्न झाले आहे. ते पण दुसरे. याचे कारण म्हणजे त्याचा असलेला मऊ स्वभाव. त्याचे नाव निलेश आहे. त्याचे पहिले लग्न झाले आणि काहीच दिवसात त्याची बायको सोडून गेली त्याला. वेडाच होता तो.

त्याचे खरे कारण त्याने कधी आम्हाला सांगितले नाही. पण माझ्या अनुभवी नजरेतून मला समजत होते कि तो काही त्याच्या बायकोला समाधान देऊ शकला नव्हता आणि जर बाई समाधानी होत नसेल तर ती कशाला राहते तुमच्या बरोबर. तिचे पण तसेच झाले होते आणि ती म्हणूनच त्याला सोडून गेली पण होती. अर्थात हे माझे मत होते आणि आज देखील आहे.

माझे आणि त्याचे तर अजिबात पटत नसे. मी त्याला कधी कधी म्हणत पण असे कि तू माझा आहेस कि नाही हेच मला माहीत नाही. त्यामुळे आम्ही कधीच एकमेंकांशी बोलत नसे आणि मला तर त्याचे तोंड पण बघायची इच्छा नसे. पण शेवटी मुलगा होता आणि म्हणून मग त्याचे आम्ही काही दिवसांनी दुसरे लग्न लावून दिले.

त्याच्या दुसऱ्या बायकोचे नाव प्रिया होते. प्रिया दिसायला खूपच देखणी होती. तिचे बॉडी फीचर्स खूपच उठून दिसत असत. तिचे पण ते दुसरे लग्न होते.पण तिच्याकडे बघून असे अजिबात वाटत नव्हते कि ती सेकण्ड हॅन्ड आहे ते. ती खूपच जास्त गोरी होती. इतकी गोरी कि ती थोडी जरी उन्हात जाऊन आली ती लाल होत असे आणि तिचे ओठ पण त्यामुळे लगेच उठून दिसू लागत.

ती घरी साडीच घालत असे आणी तिची साडी घालायची पद्धत खूपच मॉडर्न होती. कसली मॉडर्न आणि काय. त्या साडीतून तिच्या उत्तान छातीचे पुरेपुर प्रदर्शन तर होत होतेच होते आणि त्याच बरोबर ती साडी तिच्या बेंबी खाली घालत असल्याने तिची ती खोलगट बेंबी बघून माझाच सोटा कित्येक वेळा मोठा आणि कडक झालेला होते ते मी बघितले होते.

ती पाठमोरी असली कि तिच्या त्या कमनीय फिगर कडे जिची साईज होती ३६-२४-३६ बघून मी माझा सोटा हळू हळू करत हलवत पण असे. तिची गोलाकार गांड बघून मला तिची साडी झटकन खालून उचलावी आणि तिच्या गांडीला खावे असे मला वाटत असे. अर्थात अशी सेक्सी सून असेल तर कोणाच्याही मनात असे विचार येणे स्वाभाविकच आहे ना.

त्यांचा संसार चालू होता पण तरीही पुन्हा तीच कुरबुर चालू झाली जी आधी होती.पुन्हा एकदा जसे पहिल्या पहिल्या लग्नाला प्रोब्लेम आला होता तसेच आता पण होत होते आणि यावेळी तर मला खात्रीच पटली कि प्रॉब्लेम आपल्याच पोरात आहे. मी याचा शोध घेण्याचा ठरवले आणि  एकदा मी हळूच त्यांच्या बेडरूम ला कान लावून ऐकू लागलो कि ते काय बोलत आहेत.

“तुझ्यात जर दम नव्हताच तर माझ्याशी लग्न केलेच कशाला तू? आधी बोलला अस्तास तर मी तुला नाही म्हणाले असते.” माझा अंदाज बरोबर होता. तिची खाज भागवायला तो सक्षम नव्हता आणि मग मी माझ्या जागी जाऊन झोपलो.

दोन तीन दिवस गेले असतील आणि मी व ती दोघेच घरी होती. तिला मी माझ्या नजरेने बघत होतोच.मी तिला सरळ म्हणालो “प्रिया मला माहित आहे तुमचा काय प्रोब्लेम आहे ते. मी काही मदत करू शकतो का तुझी? मी एक मित्र म्हणून तिला विचारत आहे.”

“काय करणार तुम्ही? माझी अडचण अशी आहे कि माझे पण हे दुसरे लग्न आहे आणि आता जर मी सोडले त्याला तर सगळे म्हणतील कि माझ्यातच प्रॉब्लेम आहे आणि म्हणून मला काही करता येत नाही.”

तिच्या जवळ गेलो मी आणि तिचा हात सरळ माझ्या हातात घेतला आणि मी तिला म्हणालो “हे बघ प्रिया. मला पण असेच वाटते कि तुमचे लग्न टिकावे आणि तुझी पण अडचण मी समजू शकतो.मी आहे ना तुला तुझी अडचण दूर करणयास.” असे म्हणून मी तिचा हात हळू हळू करत दाबू लागलो. तिने तो थोडासा बाजूला करायला बघितला पण मग मी तिला माझ्या जवळच ओढले.

मी  तिला माझ्या जवळ ओढले तसे तिला अस्सल पुरुषी स्पर्श काय असतो ते समजले आणी मग मात्र ती स्वःताला काही रोखू शकली नाही. तसेही माझ्या पेक्षा जास्त गरज तिला होती आणि त्यामुळे तिने लगेच मला मिठी मारली आणि ती माझे चुंबन घेऊनि लागली.

तिला एक अस्सल गावरान अनुभवी माल मिळाला होता आणि मला पण एक अस्सल तरुण खूप कमी वापरलेला मला मिळाला होता. त्यामुळे आम्ही दोघे पण खूप गरम झालो होतो. किस घेत घेतच ती माझ्या सोट्याला तिच्या हातात घेऊन हलवू लागली देखील होती. त्यावरून ती किती उपाशी आहे हे माझ्या लक्षात येत होते. म्हणूनच मी तीला अजिबात रोखले नाही.

पण त्याच वेळी मी तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या भरदार छातीला मोकळे केले आणि तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबू लागलो होतो. माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या छातीला होताच ती कमालीची बेभान झाली आणि तिने माझा सोटा जोरजोरात हलवायला चालूं केला. मी थोडा वेळच तिची छाती चोकली असेल नसेल तोच तिने मला बाजूला केले आणि ती खाली बसली.

माझा सोटा तिने बाहेर काढला आणि त्याला तिने तिच्या तोंडात घेतले. माझा तो भलामोठा सोटा तिने पूर्णपणे तोंडात घेऊन चोखायला चालू केला होता.  व्योक व्योक करत ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत होती आणि माझा सोटा चोकत होती. माझा सोटा तिने चोकून चोकून ओलेचिंब केला होता. खुप वेळ तिने माझा सोटा चोकून झाला आणि मग मी तिला बाजूला केले.

तिला मी खाली झोपवताच मी तिला लगेच ठोकणार या हिशोबाने तीने तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. पण मी हावरेपणा लगेचच न करता मी आधी माझे तोंड तिच्या योनीवर ठेवले आणि तिला मी चाटू लागलो. चाटून चाटून मी तिची योनी खूप ओली केली आणि मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत कचकन कोंबला. माझा सोटा पूर्ण आत जाताच मी जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो.

माझे हिसडे इतके जोरात होते कि त्याने ती आह आह आह आहे करत त्याचा आस्वाद घेत होती. जवळपास वीसेक मिनिटे तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकुन काढू लागलो होतो.

ती माझ्यावर खूपच खुश होती. कारण एक तर मी तिचे लग्न वाचवले होते आणि त्याच वेळी मी तिची घरच्या घरी खाज भागवत होतो आणि ते पण अशी कि तिला असा पण संभोग करतात हे माहित पण नव्हते. मला पण घरच्या घरी असा कडक माल उपभोगायला मिळत असल्याने मी पण खूप खुश होतो.

You cannot copy content of this page