माझा मुलगाच झाला माझा नवरा पूर्ण

माझा मुलगाच झाला माझा नवरा

*या गोष्टी ची कोना ऑडियो बनवाय ची असेल तर बनऊ शकतात

हाय माझ नाव कामिनी, वय 43, विधवा मिस्टर लवकर वारले, माझी आई आणि मुलगा कामेश वय 27 आम्ही एकत्र राहतो, मुलगा जॉब करतो. मी मुलाला भरपूर फ्री ठेवल आहे आमच्या घरात अगदी खेळीमेळी च वातावरण असत. मुलगा तर अगदी माझी मस्करी करायलच टपलेला असतो.

आता थोड़ माझ्या विषयी सांगते, जस मी म्हणाले माझ वय 43 आहे, माझ लग्न फार लवकर झाल आणि मिस्टर पण लवकर वारले, माझी ऊंची 5.4 आहे, माझे उरोज 43.25, कंबर 33 आणि ढुंगण 42.5 म्हणजे मी जाड़ी चुबी आहे पण आकर्षक आहे, माझ्या मैत्रीनी नेहमी सांगतात की आम्हाला तुझा हेवा वाटतो की तू इतकी चुबी आहे पण अतिशय आकर्षक आहे आज पण कोणीही तुझ्याबरोबर लग्नाला उभा राहिल, असो… मी DDD चा ब्रा घालते आणि हो मी अगदी गोरिपान आहे बरका.

तर अस्स फ्री आमच्या घरातल वातावरण आहे, मी आणि मुलगा कितीतरी वेळा एकमेकांना मीठी पण मारायचो अगदी नार्मल होत सगळ, कितीतरी वेळा तो अगदी मस्करित बोलत ऐसे की “अग मम्मा तू आता तरी लग्नाला उभी राहिली ना तर किती तरी लोक तयार होतील तुझ्याशी लग्न करायला, अजुन एवढी पण काही ओल्ड नाही तू.. हाहाहा, अग मीच लग्न केल अस्त तुझ्याबरोबर पण… हाहाहाहा जाउदे” मी पण त्याला सांगायची “चल गप रे कहितरिच तुझ, काही मस्करी करतो” आसो..
सुट्टीच्या दिवशी माझा मुलगा नेहमी नाक्यावर जातो त्याच्या मित्रांनमध्ये उभा असतो, त्याला सिगरेट प्यायची पण सवय आहे, एकदा असच झाल मी स्टोर मध्ये गेले होते सकाळची वेळ होती, पाऊस पडत होता मी छत्रित होते, समोर बघितले तर मुलगा नाक्यावर होता, मी छत्री पुढे घेतली माला त्याचा चेहरा दिसत होता तो माझ्याकड़े नाही तर चक्क माझ्या थानांनकडे बघत होता, मी घरी आले माझ्या रूम मध्ये गेले आरश्यात बघितले आणि माझी मलाच लाज वाटली, साड़ी थोड़ी ओली होती माझ्या ब्लाउजला चिकटली होती त्यामुळे माझी भरलेली थान अगदी वर आली होती आणि साडिचा पदर हल्का असल्यामुळे माझी थान उभारुंन थानांच्या मधली दरी सुधा दिसत होति, माझी साड़ी पाठीमागून पण ओली होती त्यामुळे माझे नितंम्भ ढूंगण तर अगदीच साड़ी ढूंगनाला अगदीच चिकटली होती, मी काही वेळ तशीच उभ राहून माझ यौवनं निहारत होती तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली मुलाचाच फोन होता म्हणाला मला थोड्या वेळात कामाला जायच आहे. तो तैयारी करत होता, मी पण ओली होती म्हणून साड़ी बदलत होती, दरवाजा थोड़ा उघड़ाच होता माला मला माहित होत की तो मला साड़ी बदलताना बघत आहे, मी पण अगदी माला माहित नसल्यासरख दखवल जाउदे माला सुद्धा त्यात एक आनंद मिळत होता आपल्याला कोणीतरी बघत आहे लपत का होईना.
संध्याकाळी तो लवकर आला, माला मीठी मारली म्हणाला मला प्रमोशन मिळाल, आजी पण समोरच होती आम्ही दोघे तिच्या समोरच मीठी मरून उभे होतो आता त्याचा पगार 2लाख होणार होता खुश होता तो आणि आम्ही सुद्धा. मग तो नक्यावर गेला मीपण शॉपिंग ला गेली, पुनः तेच झाल पाऊस होता मी छत्रित होती आणि तो दुरुनच माझी थान बघत होता. मी घरी आले. थोड्या वेळात तो ही आला आम्ही एकत्र जेवलो, जेवतना मस्करी चालू होती, पुनः तोच विषय लग्नचा काढून मस्करी करू लागला, मी, माझी आई म्हणजे त्याची आजी आम्ही अगदी विषय मस्करित घेत होतो, आजी तर म्हणाली “तूच नवरा शोध तुझ्या आईसाठी”. जेवण झाली मी माझी काम केली, तो त्याच्या रूम मध्ये गेला, आमच घर म्हणजे एक हॉल दोन बेडरूम आणि किचन, एक रूम त्याची त्यातक एक बाथरूम आहे, मी आणि माझी आई म्हणजे त्याची आजी एका रूम मध्ये जोपतो, आजिच्या रूम मध्ये पण एक बाथरूम आहे.
आसो, आता पुढे जाउ, रात्रि मला किचन मध्ये काही आवाज आला म्हणून मी किचन मध्ये गेली तर तिथे कामेश होता.
मी म्हणाले “कायरे काय झाल, जोप नाही येत?”
कामेश म्हणाला “तस नाही मम्मा मी पाणी प्यायला आलो”
मी महंटल “हो, ते पाहत आहे मी, पण तू काही विचारात असल्या सारखा दिसतो, काही टेंशन आहे का?”
तो काहीच बोलला नाही, तसाच उभा होता. मला माहित होत त्याच्या मानत काय चलबिचल चालू आहे, आम्ही तसेच उभे होतो, मी म्हणाले “तुला काही बोलायच आहे का?” तो स्तब्ध उभा होता. मी त्याचा हात पकडला आणि माझ्या पादरा खाली नेऊन माझ्या थानांवर हल्कासा ठेवला, त्याने पण हात हल्कासा हात माझ्या थानांवर फिरउन माझ्या खाली पोटापर्यंत नेला आणि माझ्या खोल बेंबित बोत घातल, माझी बेंबी खोल असल्यामुळे त्याच बोत चांगलाच आत गेल. बराच वेळ बेंबित बोट होत त्याच, मग पुनः हळूच माझी भरलेली थान तो हल्केसे दाबु लागला, हळूच मी त्याच चुंबन घेतल, बराच वेळ आम्ही एकमेकांच ओठांच चुंबन घेत होतो अगदी लिप्स लॉक चुंबन, एकमेकांना मीठी मरून अगदी घट्ट उभे होतो. काहीतरी कुसबुज झाल्यासरख वाटल माला, भानावर आली मी म्हणाले “जा आता शांतपणे झोप” आम्ही मग आपापल्या रूम मध्ये गेलो.

मोबाइल मध्ये त्याचा टेक्स्ट आला फ़ोटो पाठव,
मी पण बाथरूम मध्ये गेले काही सेल्फी क्लिक केल्या आणि त्याला पाठवले, त्याला टेक्स्ट केला “आता तुझी पाळी” थोड्याच वेळात पुनः मोबाइल वजला, त्याने त्याचा फ़ोटो पाठवला अगदी भला मोठा होता तो, एक फोटो तर मीटर टेप लाउन पाठवला 9इंच लांब आणि 3.5 इंच जाड़ा होता त्याचा. मी टेक्स्ट केला “बापरे”. दोघांनी एकमेकांना चुम्बन पठाउन गुड़नाइट केल.
दुसऱ्या दिवशी तो लवकरच नाक्यावर गेला, मधल्या वेळेस मी माझ काम पण करत होती आणि माझ्या आई बरोबर म्हणजे माझ्या मुलाची आजी तिच्या बरोबर बोलत पण होती. त्याला मी मेसेज केला,
मी “कुठे आहेस?”
तो “नाक्यावर, का काय झाल”
मी “ये थोड्या वेळात, आणि हो आजी काही बोलली तर फक्त ऐक, काही बोलू नको पटकन”
तो “ठीक आहे, काही सीरियस”
मी “आहे थोड़ पण काही काळजी नको करू”

थोड्या वेळात तो आला, मी त्याला नाश्ता दिला, आजी पण होती, तिथे सगळे शांत होते.
विषय बदलावा म्हणून त्याने पुनः मस्करी करायला सुरवात केली, ती पण माझ्या लग्नाची.
बोलला “चला एकदा कुठे तरी फिरयला जाऊ” आजी म्हणाली “अरे बाबा माझ फिरायच वय नाही, एवध लांब मला जमणार नाही, तू तुझ्या मंमलाच घेऊन जा, तीच पण थोड़ फिरण होईल”
मी म्हणाले “अरे नकोरे आता या वयात कशाला”
तो म्हणाला “अग मंम वय काय तू काही एवढी मोठी नाही, या वयात पण तुझ्या बरोबर कोणीही लग्न करू शकत, हाहाहाहा”
तेवढ्यात आजी म्हणाली “कोणी कशाला तूच कर की लग्न तुझ्या मंम बरोबर” अचानक त्याचा चेहरा आश्चर्य चकित झाला, आम्ही एकमेकांन कड़े बघितल, त्याला मी डोळयानेच खुनावल, तो गप्प बसला”

आजी म्हणाली “का काय झाल, अशी पण तुझी मंम एक्टीच आहे, तिला पण एक नवरा मिळेल, तुला पण बायको मिळेल अस पण तू बोलायचा मीच लग्न केल असत मग काय बिघडल कर की लग्न तुझ्याच मंम बरोबर, आणि घाबरू नको बहेर लोकांसाठी तू मंम आणि बेटा असशील घरी तू एक नवरा असशील, ती घरी अगदी तुझ्या बायको सारखी राहिल, बायकोच होईल ना ती मग, बोल आहे का तयार?” विचार कर तैयार असशील तर सांग”
थोड़ा वेळ शांतता, तो म्हणाला “मी आता बाहेर जातो”. आजी म्हणाली “सांगरे विचार करुन”

जाताना मला किचन मध्ये भेटला म्हणाला “काय झाल” मी म्हणाली “काल आपला रात्रीचा प्रकार आजी नी पहिला” तो म्हणाला “ओह” मी म्हणाली “जातु काळजी करू नको” तो गेला नाक्यावर.

थोड्याच वेळात काही तासांनी मी त्याला टेस्ट केला, आजी विचारात आहे लग्नाच, त्याचा पण रिप्लाय आला हो मी तैयार आहे. मी त्याला आजी सोबत एक सेल्फी पाठवला. तो मित्रांबरोबर बाहेर गेला पण रात्रि 11ला च्या सुमारास आला.
त्याची रूम बंद होती, आजी म्हणाली “तू आता आमची रूम वापर फ्रेश हो, झब्बा घाल 12 ला तुझ लग्न मुहूर्त आहे” आजी नी सगळी तैयारी केली होती, तो तयार होउन आजी च्या बाजूला पाटावर बसला.
मी पण आली अगदी नतुन थटुन लग्नाची साड़ी, वरपासून खाल पर्यन्त दागीन्यांनी मढुंन.
12 च्या ठोक्याला, त्याने मला मंगळसूत्र घातल, माझ मंगळसूत्र सूत्र चांगलाच लांब आहे ते तर माझ्या थानांन वरून खाल पर्यत येत, सप्तपदी पण केल्या. आसो आता आजी म्हणाली “आज पासून तुम्ही दोघे पतिपत्नी, काल रात्रिचा प्रकार मी बघितला समजून गेले तुम्हाला एकमेकांची गरज आहे, पुढे काही विपरीत होण्यापेक्षा आज योग्य निर्णय घेतलेला बरा, अस कस वाटल की मी तुला माझ्या मुलीला स्पर्श करुन देईन, आता तुम्ही काहिहि करा जा आपल्या रूम मध्ये” आम्ही पाया पडलो, आजी नी त्याला खुनावल त्याच्या रूम मध्ये जायला.

मी सुद्धा थोड्या वेळ बसली आई बरोबर बसली.
दोन दूधाचे ग्लास घेतला आजिने त्यात काहीतरी दोन्ही ग्लासमध्ये, एकात जास्त ऐकात थोडी कमी पावडर टाकली, जास्तीचा ग्लास त्याला द्यायला सांगितला आणि गेले त्याच्या रूम मध्ये.
त्याच्या रूम मध्ये जिथे एक बेड होता आता तिथे मी मोठा बेड आणला होता. ते बघून तो थोड़ा आश्यर्य झाला. आसो, आता तर तो अगदीच उतावळा मला गच्च कन पकड़ल, माझे चुम्बन घेतल आणि अगदी माझा ब्लाउज फाडून टाकला एवढा जोरात हाथ घातला माझ्या ब्लाउज मध्ये की माझा ब्रापण फाडून टाकला, मी म्हणाले “अहो हे काय, थोड़ सवकाश घ्या की” पण तो कसला ऐकतो त्याने तर माझ्या बेम्बित जोरात आपले बोत घुपसले मी तर अगदी “आउच आ” म्हणाला “कामिनी, तुझी बेम्बी काय मस्त आहे ग” अचानक त्याने दोन्ही हाथ माझ्या साड़ी मध्ये घुसलवे आणि माझी साड़ी अगदी माझ्या निकरसकट काढली, अगदी नागड़ी करून टाकली हो मला लगेच बाथरूम मध्ये नेऊन बाथटब मध्ये आडवी करुन स्वतःचे कपड़े काढून तो पण पूर्ण नागड़ा झाला हो, हो पण माझ्या अंगावर दागीने अजूनही होते बर का, माझ्या टंगड़या फकवला स्वतःच्या लवडयाला साबण लाउन त्याने लावडा माझ्या पुच्चीत जोरात घुसडला, “आई ग आई ओऊऊच” अगदी मी जोरात कींचाळले, त्याने आता जोर जोरात थोकयला झावयला सुर्वात केली, त्याचा जोर वाढत होता आणि माझे कुथने पण वाढत होते, त्याने जोरात ठोका दिला आणि त्याचा अर्धा लंड माझ्या पुच्चीत गेला, आतामात्र मी जास्तच कळवळाला लागली, “अहो जरा हळू की हळू झवा मला, आई ग माझी पुच्ची नाजुक आहे हो, प्लीज जरा हळू झवा” पण तो कसला ऐकतोय त्याचा जोर ठोके वाढतच होते. त्याचा लवडा आता माझ्या पुच्चीत मला चांगलाच जाणवत होता. तो म्हणाला “कामिनी, आज काही नाही, माझा लंड कित्येक वर्ष उपाशी आहे, आज तो काही तुझ ऐकतोय” आणि तो पण हुदके देत होता. आम्ही बाथटब मध्ये झवत होतो अगदी जोर जोरात, बाथटब मधले पाणी तर अगदी बदाबदा हालात होत, अचानक त्याने दोन्ही हाथ माझ्या थानांनवर ठेऊन अगदी करक्चुन डाबले आणि अगदी जोरात चावला हो माझ्या थानांना, “आई ग आई आ” मध्येच विचारल “कामिनी, तुझी साइज काय आहे, तुझे बॉल काय मस्त मोठे भरलेले, पोत कंबर तर मस्त तुझी बेम्बी तर गजब आहे, गांड तर.. एकदम भरलेली आहेस तू, काय आहे साइज तुझी” मी महंटल ” बॉल 110, कंबर 84 आणि गांड 108 आहे” आणि हसले मी… तो म्हणाला “काय..” मी हासुनच महंटल “अहो सेंटिमीटर” तो म्हणाला “आम्हाला नाही कळत” मी पुनः हसुन म्हणाले “अहो माझी थान 43.25, कंबर 33 ची आणि पठिमागचा बाजार माझी गांड ही 42.5 ची आहे” तो म्हणाला “ओह्ह, ब्रा ची साइज काय” मी हासुनच म्हणाले “तुम्हा पुरुषांना बयकांच्या ब्रा मध्ये भारिच इंटरेस्ट… DDD चा घालते मी ब्रा… आईग थोड़ हळू झवा हो” पण तो कसला जोर वाढतच होता त्याचा म्हणाला “कामिनी, तुझ्या पाठीमागच्या बाजारात पण आज मी घुसणार, आज तर मी तुझी गांड पण मारणार “मी म्हणाले अहो नका हो, आज आपली मधुचंद्राची रात्र आहे आज पहिले माझी पुच्ची च मारा, आ आउच” तो म्हणाला “म्हणूनच आज रात्रि आपला मधुचंद्र हा, बाथटब मध्येच होणार, आणि तुझ्या मागच्या बजाराच, गांडीच उद्धघाटन होणार”
त्याचे ठोके वाढत होते, मी कुथत होते, तो जोर जोरात माझी थाने दाबु पिळगळत होता अगदी जोर जोरात चावे घेत होता, ठोके वाढत होते बाथटब च पाणि हालत होत आणि एकच जोराचा ठोका दिला आणि पूर्णपणे माझ्या अंगावर बिलगला, “आ आई ग… आ” मी जोरात हुंदका दिला, त्याचा 9 इंचाचा लंड चांगलाच घुसला होता माझ्या पुच्चीत, आता त्याच्या लंडाच पाणि माझ्या पुच्चीत घुसायला लागल होत, माझ्या पुच्चीतुन पाणि गळू लागल होत, आम्ही एकमेकांना मीठी मरून त्याचा आनंद घेत होतो. थोड़ा वेळ तसेच होतो, आमची झवाझवी चांगलीच पाउणतास रंगली होती. तसेच बाथटब मध्ये पडून रहिलो, अजूनही माझ्या अंगावर दागीने होते बर का.
आम्ही तसेच बाथटब मध्ये झोपलो. कदाचित पावणे दोन झाले असतील, आम्ही बाथटब मध्येच झोपलो.

This content appeared first on new sex story .com

काही तासच झाले असतील, माला जाग आली आणि त्याचा लंड पुनः ताठ झाला होता, तो हळूच कानात बोलला “कामिनी, घेते का तुझ्या मागे, घालु का?”
मी पण त्याला “हम्म” करून इशारा केला, मी पुन्हा उतानी झाली, त्याने पुंहा त्याचा लंड माझ्या गांडिच्या भोकावर थेवला आनी एक जोरत ठोका दिला
“आईग आ, आहो हलके के घुसवा की, आ पाउच”
पहिल्या थोक्यातच त्याचा अर्धा घुसला हो माझ्या गांडित, पुनः वेदना, पुनः ठोके, पुनः मझे हंडके, आमची झवाझवी पुनः रंगात आली. “आ होह आ, आहाे जरा आरामात की किती हा उत्साह, आ आ ओह प्लीज़ जरा सावकाश झवा मला, तुम्हीं तर आज मझ गांडीच भोक फाडून देवनार का” पण तो कसला आइकतो म्हने “कामिनी तुझ्या सारखी बायको मिलयाला पण नसीब लागत, आणि आज मी नशिबवान आहे” मी म्हनाले “हो रे राजा ते ठीक आहे, आता तर मी तुझी संपत्ति आहे, जरा आरामात”
पुनः ठोके, पुनः हंदके, पुनः टबच पाणी हलने, तो बोल्ला “ठीक आहे” त्याने ठोके स्लो केले पण मझा उत्साह वाढ़ ला “आ करा जरा जोरत करा, आहों आजुन जोरत, आ काय मस्त वाटत आहे, आ किती वर्शानी एक मोठ केल खात आहे मी आज, घूसवा आ मस्त आ…” जोर वा होता दोघे ही हलुन, एक मेकांची कंबर हलुन हलून प्रतिसाद देत होतो, आता त्याचा एक ठोका जोरत, मी ओरडलि “अा आइग… अा”
त्याच पाणी माझ्या गांडित घुसू लागल, ते मला जानाउ लागल, माझी गान्ड तर पूर्ण भरुन गेलि, भरपूर पाणी माझ्या गांडित,… थोड़े तसेच पडून होतो..

मग आम्ही बेड वर आलो, एकमेकांच चुम्बन घेतल
आणि झोपलो….

माझा मुलगाच झाला माझा नवरा भाग दूसरा

त्याच पाणी माझ्या गांडित घुसू लागल, ते मला जानाउ लागल, माझी गान्ड तर पूर्ण भरुन गेलि, भरपूर पाणी माझ्या गांडीत, थोड़े तसेच पडून होतो. मग आम्ही बेड वर आलो, एकमेकांच चुम्बन घेतल आणि झोपलो.

एकदा आता थोड़ पुनः माझ्या विषयी सांगते, जस मी म्हणाले माझ वय त्रेचाळीस आहे, माझ लग्न फार लवकर झाल आणि मिस्टर पण लवकर वारले, माझी ऊंची पाच फ़ुट चार इंच आहे, माझे उरोज एक्केचाळीस पॉइंट पंचविस , कंबर तेहतीस आणि ढुंगण त्रेचाळीस पॉइंट पाच म्हणजे मी जाड़ी चुबी आहे पण आकर्षक आहे, माझा मूलगा कामेश याच्या बरोबर मी लग्न केल शनिवारी रात्रि आणी मधुचंद्र संभोग केला जो आता माझा मूलगा माझा नवरा आहे, आजी च्या म्हणजे माझी आई तीच साक्षी होती तीच्या संमति ने आमचा विवा‍ह पार पड़ला, जे तुम्ही पहिल्या भागत वाचलच असेल. आहे, माझ लग्न फार लवकर झाल आणि मिस्टर पण लवकर वारले, माझी ऊंची पाच फ़ुट चार इंच आहे, माझे उरोज एक्केचाळीस पॉइंट पंचविस , कंबर तेहतीस आणि ढुंगण त्रेचाळीस पॉइंट पाच म्हणजे मी जाड़ी चुबी आहे पण आकर्षक आहे, माझा मूलगा कामेश याच्या बरोबर मी लग्न केल शनिवारी रात्रि आणी मधुचंद्र संभोग केला जो आता माझा मूलगा माझा नवरा आहे, आजी च्या म्हणजे माझी आई तीच साक्षी होती तीच्या संमति ने आमचा विवा‍ह पार पड़ला, जे तुम्ही वाचलच असेल.

आता पूढ़े
मग आम्ही बेड वर आलो, एकमेकांच चुम्बन घेतल आणि झोपलो, आता रविवार उजाडला, मी लकरच उठले म्हणजे माला काही कुजबूज आयीकु आली बघितल तर बाहेर सामान बानधुन bag होती, मी आईला म्हणाली “हे काय कुथे जात आहे, एवढया पहाटे” ती म्हणाली “तीन दिवस शिबीर आहे, मी पण जात आहे तेवढ़ाच तुम्हाला थोड़ा एकांत, मी नोट लीहून थेवणारच होते, कशाला तुम्हाला डिस्टर्ब करायच” मी म्हणाली “अग हे कायग आई, त्यात डिस्टर्ब कसल काही तरीच तुझ, आणी एवढया पहाटे बस?” मी खूप समजावल पण ति काही ऐकत नव्हती, आई म्हणालि “अग तीनच दिवस, आणी नाउ पर्यत पोहोचणार पण तीथे काही टेंशन नाही, आहेत सर्व सोबत बरोबरआता बस येइलच, शिबिराची बस आहे, बर तूझा नवरा कुथे?” मी म्हणालि “अग कामेश झोपला आहे, थाम मी त्याला बोलावते” आई म्हणालि “कामेश काय आता तु त्याला आहो जाओ करायच, असुदे उगाच त्याला त्रास नको” मी म्हणालि “उगाच काय थाम जरा मी आलेच”

मी बेडरूम मधे गेली “आहो जरा आयीकता का, उठा की जरा” कामेश मी मला खेचल म्हणाला “कायग ये की जरा” मी म्हणालि “आहो आई बाहेर जात आहे तीन दिवस, जरा या कि बाहेर” कामेश म्हणाला “येग जरा, किती नाटक करते?” मी म्हणालि “तुम्ही जरा याकी, मदत करा जरा त्याना लगेज साथी” आणी मी बाहेर आली, लगेच मागूनच कामेश पण आला, म्हणाला “अग आजी हे काय?” आई म्हणालि “अग वगैरे काही नाही, आणी हो तु मला आई म्हणत जा, आता मी तूझी आई आणी हो कामिनी खबरदार कामेश ला नावानी हाक मारली तर, आता तो तूझा मूलगा नाही नवरा आहे” तो म्हणाला “okhh” मी कामेश ला खूणावल त्याने लगेच आईच्या म्हणजे आजी च्या पाया पडल्या, आई म्हणालि “अरे हे काय, जोड़िने पाया पडाव्यात” आम्ही दोघेही पाया पड़लो सासुबाईच्या, आई म्हणजे सासुबाई म्हणालि “कामेश आता तूझ लग्न झाल तीन दिवस कुथे जा‍यच नाही बाहेर ही प्रथा आहे बरका, मी निघते आता” कामेश नी तीच लगेज घेतल, सासुबाई म्हणाल्या “तीन दिवस बाहेर नाही” कामेश म्हणाला “नाहीग तुझ्या बरोबर फक्त बस पर्यन्त” आणी दोघे ही निघाले, निघायच्या आगोदर आम्ही तीघानी चहा घेतला होता.

बस लवकरच होती पहाटे साड़े चार ची, सकाली साडे चार पर्यन्त तो आला पण घरी, पण त्या दरम्यान आम्ही मेसेज वर बोलत होतो.

मेसेज,
मी “आहो” आणी एक स्माइल पठावला.
तो “बोल की”
मी “आहो आजून किती उशीर
तो “आलोच डार्लिंग, बस आलीच आहे”
मी “आहो या कि लवकर माझी पुची पण तरसत आहे, हो”
तो “हो डियर आलोच, माझा पण लंड़ कासावीस होत आहे”

मी “आहो बघा की किती छान पाउस पडत आहे बाहेर”

तो “कपाटात एक व्हाइट t-shirt आहे तो घालशीलका”?

मी “हो तुम्ही यातर, आणी हो तुमच्या कड़े एक्सट्रा किल्ली आहेच”

आता मी त्याला आहो जाहो करु लागले. नवराच होता ना तो माझा आता. माला माहित होत त्याचा लंड कासावीस होणार ते कारण त्याच्या चहा मधे मी काम वासना जास्त रहावी म्हणुन आयुर्वेदिक मिश्रण टाकल होत, जे सासुबाईनी मला दिल होत, असो, तो आत आला, मी बेडरूम मधे होते, व्हाइट टीशर्ट आणी खाली परकर घातला होता, परकर मी थोडा वर्ती खोचला होता, तो आत आला थोडा अस्वथ होता, मी म्हटल “थोड़ा चहा घेणार का?” तो हो म्हणाला, मी किचन मधे गेली चहा केला, बेडरूम मधे आली चहा घेउन त्याने एक कामुक म्यूजिक लावल होत, त्याच्या हातात चहा देउन मी त्याच्या समोर बसली आणी त्या कामुक म्यूजिक वर नाचू लागली, मी माझे ढूंगण हलऊ लागली, स्वातःहाचा tshirt खेचू लागाली, म्यूजिक मधे एका स्त्रीचा कामुक आवाज होता, तसे मी हावभाव करूंन नाचू लागली, मी जमीनीवर होते, तो एक तक माझा डांस बघत होता, मी चहा मधे दोन चमचे मिश्रण टाकलेच होते, बाहेर चांगलाच पाउस पडत होता,
आता मात्र तो उठला माझे पाय खेचले, फाकवले आपले कपडे काढु लागला, म्हणाला “कामिनी, आज तर तुला चांगलाच झवणार मी, एकदम झउन झउन किस काढणार तुझा” मी म्हणालि “हो कि पण relax हो, अस काय करता तुम्ही” तो pant केढ़ायला गेला, स्वताचा belt पण काढताना थरथरत होता तो, एकदम अस्वस्थ मी सामजून गेली काही तरी गडबड झाली, त्याची काम वासना अति वाढल्याने त्याला त्रास होत होता, तो अचानक म्हणाला “कामिनी Ohh मम्मी मला कसतरी होत आहे” शेवटी मूलगाच माझा ना, मी म्हणाली “थाम कामेश होइल व्यवस्थित, काही टेंशन नको घेउ” तो फार थरतरत होता, आता मालाच त्याला थोड़ शांत करायच होत, मी म्हणालि “ऐक उभा रहा, फक्त उभा रहा” तो उभा राहिला, मीच त्याची pant काढली, त्याचा लंड चांगलाच ताठला होता, त्याचा लंड पण अगदी थरतरत होता पूर्ण नागडा केला त्याला, मी पण लगेच उभी राहिली भींतिला हाथ तेकून, माझी गांड आता त्याचा बाजुला होती,
आणी म्हणालि “आहो आईका, तुमचा लंड माझ्या गांड़ित घुसवा, आईका हो मी काय सांगते ते” त्याने माझा परकर वर केला मीच त्याला मदत केली, त्याच्या शरीराची थरथर माला जाणवत होती, त्याला स्वाताहाला लंड सुधा पकडता येत नव्हता तो अगदी अस्वस्थ होता, मी म्हणालि “थाम्बा हो फक्त उभे रहा” मी पटकन त्याला लग्नाचा हार घातला, आणी मिही घातला, मी म्हणाले “मी सांगते ते तुम्ही फक्त आयीका हो, आयीक मुला मी काय सांगते ते”, माला माहित होत त्याची कामवासना ohhhh तिला सयमित करण महत्वाच होत. मी म्हणाले “एका हो मी काय संगत आहे ते, तुम्ही अजीबात घाबरू नका” त्याची भीति माला जाणवत होती, मी ओरडून म्हणाले “कामेश बेटा ऐक माझ, असाच उभा रहा” मग मी त्याचा हात घेतला आणी कमरे वर घेतला त्याचा लंड हातात घेउन
गांड़ीत भोकावर थेवला म्हणाली “बस असेच उभ रहा आपला लंड माझ्या गांड़ीत घुसवुन, आता तुम्ही हाल चाल करू नका, मीच हालते थोड़ी थोड़ी” मग मी माझ‍ शरीर हल उन गांड़ हल उन त्या चा लंड गांड़ीत घेत ला, मग मी माझी गांड़ आवलू घेत गांड़ टाइट केली जेने करून त्याचा लंड गांड़ीत राहिल माझया, मग मी माझी गांड़ ह ल ऊ लागली, तो आता सुधा थर थर कापत होता. मी म्हणाले.” अहो थोड़े पूढ़े या आणी माझी थाने दाबा, तुम्हाला आव ड ता त ना माझी मोठी थान” मी हात मागे घेत ले त्याची गांड़ पकडली आणी खे च ली त्याने त्या चा लंड माझ्या गांड़ीत घुसला.
मी म्हणाले “आता तुम्ही असेच उभ रहा माझय़ा गांड़ीत आपला लंड घुस उन” मी आता माझी गांड़ ह ल ऊ लागली तो मागु न माझी मोठी थान दाबत होता,
माजे मनुके कुसकरू लागला, आता पहाटेचे पाच वाजले होते. मी त्या च लक्ष्य विचलित होउ नये आणी comfortable रहा वा म्हणुन म्हनाली “बघा हो बाहेर किती छान पाऊ स पडत आहे, प हाte चे पाच वाजले आहे त, बाहेर ठंड पाऊ स, त्यात तुमचा मोठा लंड माझ्या गांड़ीत, मस्त वाटत आहे माला तुम्हाला कस वाटत आहे हो?” तो म्हणाला “हा मम्मा आता माला पण थोड ठीक वाटत आहे” मी म्हनाली “आहो मम्मा काय आता तुम्ही माझे पति आ हा त”
तो म्हणाला ” ohh हा कामिनी तुझ्या गांड़ीत लंड टा कुन मस्त वा ट त आहे, अस वा ट आहे अ सच उभ राहु तुझ्या गांड़ीत लंड टाकुन” मी म्हणाला “अहो मग कोणी नाही म्ह ट ल, आता थोड़ा ठोका दया आपला आणी आपला लंड थोड़ा घुस वा माझय़ा गांड़ीत”
त्या ने पन तेच केल एक हल्का सा ठोका देत लंड घुसवला हो गांड़ीत माझ्या. असे आम्हला एक तास झाला होता आता लंड गांड़ीत घेउन, आता मात्र त्या ने जोर दार झवन चालू केल, थोड़ा वेल झाला आणी त्या च पानी माझ्या गांड़ीत घुसु लागल, माझी गांड़ त्याच्या चि का नी भरुन गेली. मग आमही बेड वर येउन झो प लो अजुनही लग्न चा हार आमही घात ला होता.

त्या दिवशी आमही खूप झ व लो, तीन दीवसात सासु बाई आल्या, जगासा ठी आमी माय. लेक होतो पण घरात आमी पति पत्नी होतो.

काही दीवसात त्यानी आप ली बदली करून घेत ली, आमी ते शहर सो ड ल, आता आमही पति पत्नी आहोत माला एक मूलली सुधा झाली त्याच्या पासुन,
आमही खूप खुश आहोत चांगल आयुष जगत आहोत.

कशी आहे कहानी
आपली Mm
[email protected]

This story माझा मुलगाच झाला माझा नवरा पूर्ण appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page