Majhi mehuni, majhi bayki

Amche gele aat varshanche vaivahik aushya sukhat gele nahi ase nahi, pan samadhanat nakkich nahi. Yache kraran amchche sexual aushya. Majhi bayko khoopach changli ahe, sundar ahe, pan sex madhil vegle vegle prakar / proyog karayla tichi tayari naste. Tila nehamichi position avadte. Mala matra mukha maithun, guda maithoon, veg-vegli aasne karayla avadtat. Hya babteet amche kadhi vaad hi jhale ahet. Halli mee hya vishayawar bolne banda kele hote. Eka ravivarchya dupari mee majhya sadu barobar beer pyayla gelo asta mala janavle ki hhyacha mood aaj kahi theek nahi. Tyala khodoon vicharlyavar tyane karan sangitle. Tyachakadi ulta prakar hota. Tyala conventional sex avdayche ani tyacha baykola, mhanje majhya mehunila modern prakar. Kaal ratri yhach vishayavaroon tyancha vaad hi jhale hota. Mag mee majhi hi vyatha tyala sangitli. To tasa vicharanni modern hota. To mhanala, ‘mhanje sangita (tyachi bayko and majhi dhakti mehuni) and too compatible ahat and mee ani sunita vahini (majhi bayko compatible ahat. Hya doghi sakkhya bahini ahet tari tyanchyat pharak ahe.’ mee mhatle, ase asoo shakte, kahi kshan vichar kelyavar to mhanala, ‘suresh, apan ek prayog kela tar? Too sangita barobar ani mee sunita vahinibarobar alo tar? Aple doghanche and tya doghinche hi problem suttil’. Mee mhanalo, ‘hya doghi aikteel?’ to mhanala, ‘vivharoon pahoo. Mee aajach sangitashi bolto ani tula call karto. Mag tharvoo kay krayche te!’. Beer ghevoon amhi apaplya ghari paratlo. Jevan karoon jara padlo asta suyash (majha sadoo) cha majhya mobile var phone ala. To sangitashi bolla hota and tee tayar jhali hoti. Khara tar ya kalpanene tee jara excitach jhali hoti. Mee tyala vicharle ki sunita che kay? To mhanale kee too ikde ye, lagech. Mag apan plan karoo. Vahinila sangaychi jababdari sangita ne ghetli ahe. Mee sunitala sangitle kee aaj ratri baher jevacha program ahe ani to tharvayla mee sangita kade jaat ahe. Pandhra minitat mee suyash chya ghari pochlo. Sangitanech daar ughadle and majhya kadi baghoon god hasli. Suyash sofyavar aramat basla hota. Tyane short and t shirt ghatla hota. Sangita ne jeans and shirt ghatle hota. Mee at gelo ani suyash shejari baslo. Pudhe kay karave te kalat navhte. Mag sangitaich vishayala haat ghatle. Tee mhanali, ‘dada, mala suyash chi kalpana avadli ahe. Pudhe bhandana vadhychya aat apan hyane sangitlya pramande karoo mhanjee toghanche hi prashna suttil and hee baab aplya kutumbatach rahil. Sunitala mee convince karte, agdi nakki and aajach’. Evdhe mhanoon tee majhya and suresh cha madhe yevoon balsi. Tinesh lead ghelta ani maje ek deergha chumban ghetle. Suyashla thodese sankochlya sarkhe jhale. Mag sangitane tyache haat aplya hatat ghetle and aplya urojanvar thevle. Tine hatacha daab halkesh vadhavla. Suyashla chekalayla evdhe pure hote. Tyane hi tichi thane kurvalayla survat keli. Sangita che tond tyachya bajoola valvoon ghetle and tiche chumban ghetle. Sangita ne apla haat majhya hatyaravar thevla and thyala kurvalu lagli. Mee tichya shirla haat ghatla ani tichi buttons kadhoo laglo. Shirt purna ughadlyavar tichya thananche masta darshan jhale. Tee majhya peksha daha varsani lahan hoti. Tichi kanti gori paan hoti. Uroj bharieev and gol hote. Te gole tichya bra madhoon baher udi marayla baghat hote. Ek-ek karoon amhi amche kapde utravle and ek meka shehari nagnavasthet pranaykreeda suru keli. Altoon platoon mee and suresh tila chumbat hoto, tichya bargaccha golyanche mardan karit hoto, thichi bonde kuskarat hoto, tichi jeebh chokhat hoto.

This content appeared first on new sex story .com

This story Majhi mehuni, majhi bayki appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page