माप घेत उपभोगला कस्टमरचा सोटा – Marathi gay customer sex story

मी एका टेलर च्या दुकानात कामाला होतो. शिक्षण जरी कमी असले तरी मी माझ्या हातात असलेल्या जादू मुळे त्याच्याकडे लागलेलो होतो. मला कलेची आवड होतीच आधीपासून आणि म्हणूनच माझा हात खूप स्थिर रहात असे. त्यामुळेच तर टेलर कढे जेव्हा मी लागलो तेव्हा मी अगदी कमी वेळातच मी त्याचे सगळे काम अगदी आरामात शिकलो होतो.

माझे हे सगळे नीट चालू होते.पण अडचण एक अशी होती कि तो टेलर होता जेन्टस आणि त्यामुळे माझ्याकडे येणारे सगळे जेट्न्सच असल्याने मला त्यांचाच सहवास नेहमीच जास्तीत जास्त मिळत असे. त्याचा मला काही प्रॉब्लेम नव्हता. पण एक मात्र होत होते कि त्याचे माप घेताना मला त्यांच्या खूपच जवळ जावे लागत असे. त्याचा पण काही प्रॉब्लेम नव्हता.

पण खरी गम्मत यात होती की मी जेव्हा त्यांच्या जवळ जात असे आणि जसे माझ्या हाताचा स्पर्श त्यांच्या शरीराला होत असे तेव्हा मात्र मला माझ्या भावना अनावर होत असल्याचे समजत होते आणि त्यामुळे मला खूप वेळा काम सोडून मधेच मला मूठ मारून यावी लागत असे. असे अर्थात तिथे असताना होते असे नाही.

कॉलेज मध्ये असताना पण मी मुले बघून वेडा होत असे. मुली तर मी कधीच बघितल्या नव्हत्या आणि मला त्यात रस पण नव्हता. मला माहित होते कि मुले बघितले कि माझा सोटा वळवळ करू लागलो, त्याचा आकार वाढू लागलो आणि मला त्या सगळ्या भावना येतात ज्या नॉर्मली एका मुलाला एका मुलीला बघून येतात. मला त्यांच्याशी संभोग करायची फार इच्छा होत असे.

म्हणूनच तसे बघायला गेले तर माझी नोकरी मला आवडतच होती. कारण त्याच मुळे तर मी अजूनही जास्तीत जास्त मुलांच्या आणि पुरुषांच्या सहवासात जाऊ शकत होतो. मी त्यांचे माप घेताना मुद्दामच जवळीक करत असे. विशेषतः पॅन्ट चे माप घेताना तर मी असे काही त्यांना हात लावत असे कि त्याच्या सोट्याला मी काहीही करून टच करत असेच. तेवढीच माझी इच्छा पूर्ण करून घेत असे मी.

माझ्या कडे खुप जण कस्टमर नियमितपणे येत असत आणि त्यातच एक जण होता. त्याचे नाव राजू होते. राजू एका मोठया कंपनीत कामाला होता. तो परगावचा होता आणी त्यामुळे तो फ्लॅट घेऊन एकटाच राहत असे. त्याचे दिसणे म्हणजे कमालीचे होते. तो खूपच उंच होता. अतिशय परफेक्ट अशी त्याची बॉडी होती. जरा देखील पोट नाही असे त्याची ऍब्स होते.

उंचीला साजेशी त्याचे मसल्स होते आणि त्यांना बघून तर मी खूप वेळा माझ्या सोट्याला हात लावून कुरवाळत बसत असे. तो माझ्याकडे नियमित येत असे. कारण त्याला माझे फिटिंग खूपच आवडत असे. त्याला पण मी कधी सोडत नसे. त्याचे पण माप घेताना मी त्याच्या सोट्याला मुद्दाम स्पर्श कसा होईल हे बघत असे आणि जणू काही त्याला उपभोगतच आहे असे वाटून घेत असे.

त्या दिवशी तो माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “अरे माझ्या पॅन्ट चे माप काही तरी चुकले आहे का? कारण ती पॅन्ट मला खूपच घट्ट बसत आहे मांडीच्या इथे.”

मी त्याला ती पॅन्ट घालून दाखवून दाखवायला सांगताच तो ट्रायल रूम कडे गेला. मी पण त्याच्या मागे गेलो. त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि तो निकर वर आला. त्याच्या निकर मधून त्याचा तो भलामोठा सोटा मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तो इतका मोठा सोटा बघून मी त्याला लगेच म्हणालो “अरे हे काय आहे रे? इतका मोठा सोटा? यामुळेच तुला पॅण्ट बसत नसेल बघ.” असे म्हणून मी त्याच्या सोट्यावरून हळूच हात फिरवला आणि त्याच्याकडे बघून हसला. तो पण मला काही बोलला नाही आणि त्याने माझ्याकडे बघून एक मादक हास्य केले.

मी त्याचे माप घेतले आणि त्याला दोन दिवसात ती पॅन्ट देतो म्हणून सांगितले. तो मला म्हणाला “मला येणे होणार नाही. तूच मला फोन करून रात्री कधी पण ये रूम वर माझ्या. मी असेनच. तिथेच आपण ती घालून बघू. असे म्हणून त्याने माझ्याकडे बघून डोळा मारला आणि तो निघून गेला.

दोन दिवसांनी मी त्याच्याकडे गेलो. तो शॉर्ट वर बसला होता.वर त्याने काहीच घातले नव्हते. त्या दिवशी मी त्याची बॉडी पहिल्यांदा बघितली. तो जसा दिसायला बाहेरून देखणा होता त्यापेक्षा किती तरी देखणा तो आत आहे हे मी त्याला बघून ओळखले. त्याची छाती कमालीची सेक्सी होती. त्याचे ते निप्पल्स असे काही पुढे आले होते कि काही विचारू नका.

त्याचे ते मजबूत बायसेप्स आणि पिळदार ट्रायसेप्स बघून माझा सोटा खूपच कडक झाला आणि वळवळ करू लागला. त्याने मला चहा दिला आणि मग मी त्याला ती पॅन्ट दिली. मी त्याच्या शरीराकडे रोखून बघत होतोच आणि ते त्याला चांगलेच समजले होते. तो मला काहीच बोलला नाही आणि त्यामुळे मी त्याला जास्तीच रोखून बघू लागलो

त्याला मी ती पॅन्ट घालून बघायला सांगितली तसा तो जागेवरून उठला. त्याने त्याची शॉर्ट काढली आणि तो ती पॅन्ट घालू लागला. त्याने ती शॉर्ट काढताच त्याची निकर बघून मी वेडा झालो. निळ्या रंगाच्या निकर मध्ये त्याचा सोटा कमालीचा मोठा दिसत होता. जणू काही टीव्ही चा रिमोट ठेवला आहे कि काय असेच मला तर क्षणभर वाटून गेले.

त्याला ती पण पॅन्ट नीट बसत नव्हती ते बघून त्याला मी म्हणालो “थांब मला तुला ती पॅन्ट घालू दे.” असे म्हणून मी त्याच्या जवळ गेलो आणी ती पॅन्ट मी त्याला घालायला लावली. त्याने ती घालताच त्याचे इनशर्ट मी करू लागलो. ते करत असताना मी माझा हात सरळ त्याच्या पॅन्ट मध्ये घातला आणि जणू काही माझीच पॅन्ट मी घालत आहे असे मी करू लागलो.

हे करत असताना मी त्याच्या मागे होतो आणि माझा सोटा त्याच्या गांडीवर होता. माझा सोटा हालचाल होत असल्याने त्याच्या गांडीवर चांगलाच रगडला जात होता आणि त्यामुळे माझा सोटा खूपच मोठा होत होता. ते त्याला समजत होते. पण तो मला विरोध करत नव्हता आणि मला जे पाहिजे ते करू देत होता.माझा हात त्याच्या पॅन्ट मध्ये गेल्याने त्याचा सोटा माझ्या हाताला लागत होता आणि त्यामुळे त्याचा पण सोटा मोठा होत होता.

त्याचा सोटा मग मी सरळ माझ्या हातात घेतला आणि त्याला म्हणालो “मी तुला गेल्या वेळी पण सांगितले होते कि याच्यामुळेच तुला पॅन्ट बसत नाही आहे. याचेच काही तरी करावे लागेल म्हणजे हि पॅण्ट  तुला नीट बसेल.”

असे म्हणून ती पॅन्ट खाली काढली आणि त्याच्या निकर मध्ये मी माझा हात घालून त्याचा सोटा हलवू लागलो. त्याच्या निकर ला मी लगेच काढले आणि त्याला पूर्ण नग्न केला.त्याचा सोटा इतका मोठा होता कि इतका मोठा सोटा मी आजवर कधीच बघितला नव्हता. तो सोटा बघून मी लगेच खाली बसलो आणी त्याला माझ्या हाताने जोरजोरात हलवू लागलो.

क्षणात त्याचा सोटा इतका मोठा झाला कि काही विचारू नका. त्या सोट्याला मग मी माझ्या तोंडात हळू हळू करून घेण्यास सुरवात केली. बघता बघता तो सोटा मी पूर्णपणे माझ्या तोंडात घेतला देखील आणि मग मी माझे तोंड जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो आणि त्याचा सोटा चोकू लागलो. खूप वेळ मी एकसारखे त्याचा सोटा चोकून चोकून इतका मोठा केला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

मी मग बाजूला झालो. त्याने मला पुढे उभा केले आणि पुढे झुकवले. माझ्या गांडीला त्याच्या हाताने कुरवाळले आणि त्याने त्याची दोन बोटे तोंडात घालून ओली केली व हळू हळू करत माझ्या गांडीच्या भोकात घातली. ते भोक त्याने त्याची बोटे आत बाहेर करून जमेल तितके मोठे केले आणि मग त्याने त्याचा सोटा त्यात घालण्यास सुरवात केली.

त्याने एकच जोराचा हिसडा दिला आणि त्याचा अर्धा सोटा आत गेला. मी ओरडलो. त्याने मग त्याचा सोटा आत बाहेर करत हळू हळू ते भोक मोठे केले आणि मग पुन्हा एकदा जोरात हिसडा देताच त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या गांडीत गेला. मग मात्र त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या गांडीवर ठेवले आणि तो त्याची कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागला.

त्याचा आवेग आणि वेग प्रचंड होता आणि त्यामुळे तो न थांबता आणि न थकता एकसारखी त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवत होता. खूप वेळ एकसारखे त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. ती पॅन्ट मी म्हंटल्या प्रमाणे त्याला बसलीच. तेव्हा पासून मग आम्ही नियमित पणे हा आनंद त्याच्या फ्लॅट वर घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page