माप घेत उपभोगला कस्टमरचा सोटा – Marathi gay customer sex story

मी एका टेलर च्या दुकानात कामाला होतो. शिक्षण जरी कमी असले तरी मी माझ्या हातात असलेल्या जादू मुळे त्याच्याकडे लागलेलो होतो. मला कलेची आवड होतीच आधीपासून आणि म्हणूनच माझा हात खूप स्थिर रहात असे. त्यामुळेच तर टेलर कढे जेव्हा मी लागलो तेव्हा मी अगदी कमी वेळातच मी त्याचे सगळे काम अगदी आरामात शिकलो होतो.

माझे हे सगळे नीट चालू होते.पण अडचण एक अशी होती कि तो टेलर होता जेन्टस आणि त्यामुळे माझ्याकडे येणारे सगळे जेट्न्सच असल्याने मला त्यांचाच सहवास नेहमीच जास्तीत जास्त मिळत असे. त्याचा मला काही प्रॉब्लेम नव्हता. पण एक मात्र होत होते कि त्याचे माप घेताना मला त्यांच्या खूपच जवळ जावे लागत असे. त्याचा पण काही प्रॉब्लेम नव्हता.

पण खरी गम्मत यात होती की मी जेव्हा त्यांच्या जवळ जात असे आणि जसे माझ्या हाताचा स्पर्श त्यांच्या शरीराला होत असे तेव्हा मात्र मला माझ्या भावना अनावर होत असल्याचे समजत होते आणि त्यामुळे मला खूप वेळा काम सोडून मधेच मला मूठ मारून यावी लागत असे. असे अर्थात तिथे असताना होते असे नाही.

कॉलेज मध्ये असताना पण मी मुले बघून वेडा होत असे. मुली तर मी कधीच बघितल्या नव्हत्या आणि मला त्यात रस पण नव्हता. मला माहित होते कि मुले बघितले कि माझा सोटा वळवळ करू लागलो, त्याचा आकार वाढू लागलो आणि मला त्या सगळ्या भावना येतात ज्या नॉर्मली एका मुलाला एका मुलीला बघून येतात. मला त्यांच्याशी संभोग करायची फार इच्छा होत असे.

म्हणूनच तसे बघायला गेले तर माझी नोकरी मला आवडतच होती. कारण त्याच मुळे तर मी अजूनही जास्तीत जास्त मुलांच्या आणि पुरुषांच्या सहवासात जाऊ शकत होतो. मी त्यांचे माप घेताना मुद्दामच जवळीक करत असे. विशेषतः पॅन्ट चे माप घेताना तर मी असे काही त्यांना हात लावत असे कि त्याच्या सोट्याला मी काहीही करून टच करत असेच. तेवढीच माझी इच्छा पूर्ण करून घेत असे मी.

माझ्या कडे खुप जण कस्टमर नियमितपणे येत असत आणि त्यातच एक जण होता. त्याचे नाव राजू होते. राजू एका मोठया कंपनीत कामाला होता. तो परगावचा होता आणी त्यामुळे तो फ्लॅट घेऊन एकटाच राहत असे. त्याचे दिसणे म्हणजे कमालीचे होते. तो खूपच उंच होता. अतिशय परफेक्ट अशी त्याची बॉडी होती. जरा देखील पोट नाही असे त्याची ऍब्स होते.

Marathi Zavazavi  कारपेंटर बरोबर आईची जवाजवी

उंचीला साजेशी त्याचे मसल्स होते आणि त्यांना बघून तर मी खूप वेळा माझ्या सोट्याला हात लावून कुरवाळत बसत असे. तो माझ्याकडे नियमित येत असे. कारण त्याला माझे फिटिंग खूपच आवडत असे. त्याला पण मी कधी सोडत नसे. त्याचे पण माप घेताना मी त्याच्या सोट्याला मुद्दाम स्पर्श कसा होईल हे बघत असे आणि जणू काही त्याला उपभोगतच आहे असे वाटून घेत असे.

त्या दिवशी तो माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “अरे माझ्या पॅन्ट चे माप काही तरी चुकले आहे का? कारण ती पॅन्ट मला खूपच घट्ट बसत आहे मांडीच्या इथे.”

मी त्याला ती पॅन्ट घालून दाखवून दाखवायला सांगताच तो ट्रायल रूम कडे गेला. मी पण त्याच्या मागे गेलो. त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि तो निकर वर आला. त्याच्या निकर मधून त्याचा तो भलामोठा सोटा मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तो इतका मोठा सोटा बघून मी त्याला लगेच म्हणालो “अरे हे काय आहे रे? इतका मोठा सोटा? यामुळेच तुला पॅण्ट बसत नसेल बघ.” असे म्हणून मी त्याच्या सोट्यावरून हळूच हात फिरवला आणि त्याच्याकडे बघून हसला. तो पण मला काही बोलला नाही आणि त्याने माझ्याकडे बघून एक मादक हास्य केले.

मी त्याचे माप घेतले आणि त्याला दोन दिवसात ती पॅन्ट देतो म्हणून सांगितले. तो मला म्हणाला “मला येणे होणार नाही. तूच मला फोन करून रात्री कधी पण ये रूम वर माझ्या. मी असेनच. तिथेच आपण ती घालून बघू. असे म्हणून त्याने माझ्याकडे बघून डोळा मारला आणि तो निघून गेला.

दोन दिवसांनी मी त्याच्याकडे गेलो. तो शॉर्ट वर बसला होता.वर त्याने काहीच घातले नव्हते. त्या दिवशी मी त्याची बॉडी पहिल्यांदा बघितली. तो जसा दिसायला बाहेरून देखणा होता त्यापेक्षा किती तरी देखणा तो आत आहे हे मी त्याला बघून ओळखले. त्याची छाती कमालीची सेक्सी होती. त्याचे ते निप्पल्स असे काही पुढे आले होते कि काही विचारू नका.

पृष्ठे: 1 2