अप्रायजलच्या बहाण्याने उपभोगली कडक बॉस Marathi Hot Boss Sambhog Katha

Marathi Hot Boss Sambhog Katha लोक असे म्हणतात कि आजकाल नोकरी मिळत नाही. खूप स्पर्धा आहे, मंदि आहे वगैरे वगैरे. एक ना अनेक करणे आहेत त्यांच्याकडे त्यांचे अपयश लपविण्यासाठी. पण मला मात्र ते अजिबात पटत नाही. माझे असे म्हणणे आहे कि नोकरी मिळविणे अवघड नाही तर ती टिकविणे अवघड आहे. आणि मी असे का म्हणतो त्याच्या मागे पण एक गोष्ट आहे. तीच गोष्ट आज मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे.

तर माझे नाव सुनील आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी एका मोठ्या कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर आज जरी काम करत असलो तरी मी इथे काही सहज आलेलो नाही. इथे येण्यासाठी मला खूप कष्ट करावे लागले आहेत आणि काय काय करावे लागले आहे माझी पहिली नोकरी टिकविण्यासाठी व पगारवाढ मिळविण्यासाठी ते माझे मला माहित आहे.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज च्या शेवटच्या वर्षात होतो. आजवर कॉलेज मध्ये धमाल केली होती आणि शेवटचे वर्ष म्हणजे खूप सिरिअस होण्याचे वर्ष. आत इथून पुढेच तर आपल्या करियर ची दिशा ठरते. म्हणून मग मी पण सगळे माझे धंदे बाजूला ठेवून अभ्यास करत होतो. कॉलेज मध्ये कॅम्पस इंटरव्हियू चालू होते. घरच परिस्थिती बेताची असल्याने मला नोकरी मिळविणे खूपच गरजेचे होते.

मी पहिल्याच प्रयत्नात जॉब मिळविला आणि तिथे जॉईन पण झालो. ती एक खूपच मोठी कंपनी होती. इतकी मोठी कंपनी मी कधीच बघतीली नव्हती. सगळीकडे कसे चकाचक. सगळेच कसे सूट बूट घालून खूपच सिरीयस. त्यातल्या त्यात मनाला समाधान देणारी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे तिथे असलेल्या मुली.

या मोठ्या कुठून इतक्या देखण्या मुली शोधून आणतात काय माहित. मी जिथे काम करत होतो तिथे तर जणू काही स्वर्गच आहे कि काय असे मला वाटत होते. अप्सराच असल्यासारख्या तिथे एक से एक देखण्या मुली होत्या. हिला बघू कि तिला तसे होण्या इतपत देखण्या मुली असतील तर माझ्या सारख्या मुलाचे काय होत असेल ते विचार करा.

माझ्या सारखा मुलगा म्हणजे जो दिसायला बरा होता आणि ज्याची पर्सनॅलिटी खूप चांगली होती. ज्याच्याकडे बघून मुली लगेच प्रेमात पडत आणि जो बोलायला पण खूप मधाळ होता. त्यामुळे मला तिथे खूपच छान वाटत होते. त्या मुलींना बघता बघता मी माझे काम अगदी आरामात करत असे. त्यामुळे मला तिथे अजिबात कंटाळा येत नसे.

माझी बॉस एक बाई होती. तिचे नाव नीलम होते. तिचे नाव जरी खूप चांगले असले तरी ती मात्र तिच्या बरोबर उलट होती. दिसायला म्हणजे ती जणू काही आताच कोळश्याच्या खाणीतून आली आहे कि काय असे वाटावे. उंची जेमतेम पाच फूट असेल. फिगर ४०-४०-४० म्हणजे जणू काही एखादा खांब आहे कि काय असे वाटवे.

तिच्या छातीला बघून असे वाटत असे जणू काही ओघळलेले आणि खराब झालेले फणस ठेवले आहेत कि काय. तिची ती स्थूल प्रकृतीमधून तिची कंबर कुठे चालू होते आणि कुठे गांड हेच समजत नसे. अशी हि नीलम माझी बॉस असल्याने मला नाइलाजने तिच्याशी मधुर संबंध ठेवणे आवश्यक होते. कारण तिच्याच हातात माझे अप्रायजल आणि पगारवाढ दोन्ही पण होते.

ती फक्त माझ्याशी तेवढेच नीट बोलत असे. बाकीच्यांना मात्र ती खूपच दुय्यम वागणूक देत असे. मला याचे कारण कधी समजले नाही. कदाचित बाकी सगळ्या मुली असतील म्हणून असेल किंवा माझी पर्सनॅलिटी मुळे असेल पण तिला माझ्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता हे नक्की. अप्रायझल चा महिना जवळ आला होता आणि एकदा तिला मी जाऊन भेटलो.

तिला म्हणालो “मॅडम या वेळी जरा चांगले अप्रायझल केले माझे तर बरे होईल. मला चांगली पगारवाढ पण मिळेल. सगळे तुमच्या हातात आहे. म्हणून म्हणत आहे मी ” मी असे म्हणताच ती हो ना असे करत वेळ मारून नेऊ लागली. आम्ही बोलत असताना मला तिच्या समोर ठेवलला एक कॉफीचा मग दिसला. ते बघून तिला मी म्हणालो “मॅडम छान आहे हा मग. कुठून घेतला?”

मी तिच्या मग ची तारीफ करताच तिचा मूडच बदलला. ती म्हणाली “तुला आवडला का? मी स्वतः घेतला आहे. तुला घे तो माझ्याकडून गिफ्ट” असे म्हणून तिने तो मग दिला देखील. मी तिथून थोड्या वेळात बाहेर पडलो. पण माझ्या मनात एक गोष्ट लगेच क्लिक झाली. मला समजले कि तिची पर्सनालिटी अशी होती कि सगळेच तिला अव्हॉइड करत होते आणि मी थोडेसे तिच्याशी चांगले बोललो तर ती किती खुश झाली.

मी मग तोच धागा पकडायचा ठरवले. कारण शेवटी तिला जर मी कसे पण करून खुश ठेवले तर आणि तरच ती माझे अप्रायजल चांगले करणार होती. म्हणून

मी तिला खुश करायचे ठरवले. दुसऱ्या दिवशी ती केबिन मध्ये एकटी आहे ते बघून मी आत गेलो आणि काही तरी काम काढून तिच्याशी बोलत बसलो होतो. उठून जाताना मी तिला म्हणालो “मॅडम तुम्हाला वेगळे वाटणार नसेल तर एक गोष्ट सांगू का ?”

” हो हो बोल ना.” ती मला म्हणताच मी तिला म्हणालो “मॅडम तुमचा ड्रेस खूपच छान आहे” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे थँक्स थँक्स”. मी पुन्हा म्हणालो “अजून एक सांगू का मॅडम प्लिज?” मी हसतच विचारताच ती म्हणाली “बोल बाबा बोल”

“मॅडम तुम्ही जर लिंबू कलरचा ड्रेस घातला ना तर तो तुम्हाला खूप छान दिसेल. सॉरी मी थोडे खूपच खाजगी बोललो असेल तर” असे म्हणून मी तिथून जाताना ती मला म्हणाली “थँक्स सुनील. मी यावर विचार कारेन आणि तुला निळा रंग छान दिसेल” असे म्हणून ती हसली आणि कामाला लागली. मी पण माझ्या जागेवर येऊन बसलो आणि मला समजले कि माझा निशाणा बरोबर लागला आहे ते.

दुसऱ्या दिवशी माझे मी तिला खुश करायचे म्हणून निळ्या रंगाचा शर्ट घातला आणि कामाला लागलो. तिचायकडे काही माझे लक्ष नव्हते. पण मी अचानक तिला बघताच माझ्या लक्षात आले कि तिने लिंबू रंगाचाच ड्रेस घातला आहे. मला समजले कि ती माझ्या जाळ्यात आली आहे. मला वाटले कि हे इथे पर्यंतच सीमित असेल. पण मला खरा धक्का बसला तेव्हा जेव्हा तिने मला संध्याकाळी ऑफिस झाल्यावर थांबण्यास सांगितले.

मी आणि ती दोघेच होतो ऑफिस मध्ये. तिने मला केबिन मध्ये बोलवून घेतले आणि मला म्हणाली “बघ सुनील लिंबू रंगाचा ड्रेस तुझयासाठी घातला आहे मी.” पण लगेच म्हणालो “मी पण तुमच्यासाठी निळ्या रंगाचा ड्रेस घातला आहे मॅडम” असं म्हणताच ती जागची उठली आणि माझ्या जवळ आली आणि मला म्हणाली “खरे तर तुला सगळेच रंग चांगले दिसतात. मी फक्त बघत होते कि तू मला किती सिरीयस घेतो ते. तू तर मला पहिल्या दिवसापासून आवडतो. पण तुला पण मी आवडते हे बघून मला आनंद झाला” असे हे सगळे तिने स्वतःच ठरवून घेतले.

ते ऐकून मी मात्र चांगलंच पंचाइतीत अडकलो. ती माझ्या एव्हाना खूप जवळ आली होती आणि तिने माझ्या खांद्यावर तिचे हात ठेवले होते. हात ठेवून ती खाली वाकली आणि तिने माझ्या गालाचे एक चुंबन घेतले. मला काहीच फीलिंग्स आल्या नाहीत. तिने मला जागचे उठवले आणि तिच्या जवळ ओढेल. मला त्यातून आता जाता येणार नव्हते. त्यामुळे ती जे करत होती ते मी तिला करू दिले.

ती माझे स्मूचिंग करत होती आणि तिचा हात माझ्या शरीरावरुन फिरत होता. मी पण फॉर्मॅलिटी म्हणून तिची छाती दाबू लागलो. पण मग शेवटी ती छातीच होती मी पण थोडे त्याचा आनंद घेऊ लागलो. तिने बघता बघता माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बघून ती वेडी झाली. ती लगेच खाली बसली आणि तिने माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडात घेतले. तो सोटा ती असे काही चोकू लागली कि काही विचारू नका.

माझ्या सारखा मुलगा तिला मिळेल हे तिच्या स्वप्नांत पण तिने कधी सोचले नसेल. तिने चोकून चोकून त्याला खूप मोठे केले आणि मग तिची पॅन्ट काढून ती टेबल वर उत्तानी पडली. तिच्या त्या काळ्याभोर गाडीतून मी तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिच्यावर उडू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिला ठोकून काढले आणि माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

हे मग रोजचा चालू झाले. माझे अप्रायजल खूपच चांगले झाले हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. मला फाईव्ह स्टार रेटिंग तर तिने दिलेच दिले पण त्याच बरोबर इतकी पगारवाढ दिली कि ज्याचा विचार मी कधीच केला नव्हता आणि त्याचमुळे तर मी आज मोठया हुद्यावर पोहचू शकलो.

You cannot copy content of this page