टेनिसमध्ये चोदले मॅडमच्या सेक्सी मुलीला – Marathi Kadak Mulgi Pranay Kataha

Marathi Kadak Mulgi Pranay Kataha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी अनपेक्षितरित्या अश्या एका मुलीला उपभोगू शकलो जे मी  देखील विचार केला नसता.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. खेळाची आवड खूपच जास्त होती मला. साहजिकच अभ्यासाकडे खूप दुर्लक्ष होत  होत असे. पण मला त्याची काही फिकीर नव्हती. कारण खेळ च माझे जीवन होता. मी टेबल टेनिस खेळत असे. खूपच माहीर होतो मी त्या खेळात. त्यामुळेच तर मी कॉलेज साठी त्या खेळात खूप सारी बक्षिसे जिंकून आणलेली होती. त्यामुळे कॉलेज मध्ये मला खूप मान सन्मान मिळत असे.

तसा मी दिसायला पण चांगला होतो. उंच, पिळदार स्नायू, कडक मसल्स, टेबल टेनिस साठी आवश्यक असलेली चपळाई यामुळे मी समोरच्यांना लगेचच आवडत असे. मुली खूप मागे होत्या माझ्या. पण मी अजूनही सिंगलच होतो.कारण बघताच क्षणी मनात बसेल, सोटा वळवळ करू लागेल आणि जिला बघताच क्षणी तिच्याशी संभोगाची इच्छा होईल अशी एक पण मुलगी अजून मला भेटली नव्हती.

माझे कौतुक सगळ्यांनाच  जसे होते तसेच ते आमच्या प्रिन्सिपल मॅडम ना पण होते. मॅडम बाहेरच्या राज्यातील होत्या. दिसायला ठीक ठाक जरी असल्या तरी त्यांचे राहणीमान उंची होते. नवरा मूळ राज्यातच कोणत्या तरी मोठ्या कंपनीत मोठ्या हुद्ययावर होता.मॅडम एकट्याच इकडे रहात असत. एकदा त्यांनी मला त्यांच्या केबिन मध्ये बोलावून घेतले.

मला म्हणाल्या “राजू माझी मुलगी इकडे येत आहे. आपल्याच कॉलेज मध्ये तिने ऍडमिशन घेतले आहे. त्यामुळे ती आता माझ्या सोबतच राहील. महत्वाचे म्हणजे तिला पण तुझ्या सारखे टेबल टेनिस ची आवड आहे. ती पण खूप चांगले खेळते. पण तुझ्या इतकी नाही. त्यामुळे मला असे वाटते कि तू तिला तयार करावेस जेणे करून तिचा गेम पण तुझ्या सारखा होईल. अर्थात तुझी परमिशन असेल तर”

मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. मी लगेचच होकार दिला. पुढच्याच आठवड्यात मॅडम नि पुन्हा मला बोलावले आणि मला त्यांच्या घरी येण्यास सांगितले. त्यांच्या घरी मी गेलो आणि त्यांनी मला एका अश्या मुलीची ओळख करून दिली कि जिला बघून मी अचंबितच झालो. मी रोज रात्री झोपताना ज्या काल्पनिक मुलीला आठवून मूठ मारत असे त्या मुलीचे सगळे गुण तिला तंतोतंत मिळत जुळत होते.

जमेल तितकी गोरी, नखनिशांत सौंदर्याने भरलेली, तारुण्याने मुसमुसलेली, ३६-२४-३६ फिगर ची देण असलेली, कमालीची मादक, छातीचे उभार खूपच गोलाकार असलेली, गांडीच्या घेराने कोणालाही घायाळ करू शकत असणारी अशी ती त्यांची मुलगी होती. तिला बघून माझा सोटा वळवळ करु लागला. मी तिला बघतच राहिलो होतो.तिचे नाव प्रिया होते.

मॅडम नि माझी आणि तिची ओळख करून दिली. ती माझ्याच कॉलेज ला असल्याने आणि आमच्याच वर्गात असल्याने माझी आणि तिची मैत्री पण लगेचच झाली. माझे खूप कौतुक मॅडम नि आधीच करून ठेवले होते. त्यामुळे तिला पण माझ्याशी खेळण्याची खूपच घाई झाली होती.

त्या दिवशी कॉलेज मध्ये आम्ही पहिल्यांदा असेच खेळू लागलो. मी आपला अगदी आरामात खेळत होतो. पण ती मात्र खूप सिरिअस होऊन खेळत होती. ती जोरजोरात  फटके मारत होती. पण मी अगदी आरामात ते परतवून लावत होतो आणि तिला प्रत्येक वेळी हरवत होतो. माझा तो अफलातून खेळ बघून ती वेडी झाली. ती मला म्हणाली “मी असा खेळ आजवर कधीच बघतीला नाही.मला तुझ्याकडून शिकायला आवडेल ”

असे म्हणून मी तिचे ट्रेनिंग चालू झाले. तिला मी कॉलेज मध्ये जमेल तशा टिप्स देऊ लागलो. तिला थोडा फार फरक पडत असल्याचे जाणवत होते. पण कॉलेज मध्ये म्हणावे तसे तिला मला शिकवता येत नसे. हे तिला समजले. माझी अडचण समजून तीच मला म्हणाली “राजू माझ्या घरी पण टेबल आहे.तू जर माझ्या घरीच येऊन मला शिकवले तर बरे पडेल. मी आई शी बोलते या साठी”

असे म्हणून तिने मला तिच्या घरी येऊन शिकवायचा प्लॅन तिच्या आई शी बोलून फायनल केला. मला कॉलेज मधून मग काय विशेष सवलत देण्यात आली. तिचं घर म्हणजे छोटा राजवाडाच होता. अतिशय आलिशान आणि उंची फ्लॅट होता तो. खूप रूम्स होत्या. आणि त्यातीलच एका रूम मध्ये टेबल होते. तिच्याकडे गेलो तेव्हा ती प्रॉपर टेबल टेनिस च्या किट मध्ये होती.

घट्ट टीशर्ट असा होता तिचा कि त्यातून तिचे छातीचे गोलाकार उरोज बाहेर पडू पाहत होते. त्यातून तिच्या छातीचे निप्पल्स मला स्पष्टपणे दिसत होते. खाली घातलेली शॉर्ट तिच्या गोऱ्या भरगच्च मांड्यांचे अगदी जमेल तितके प्रदर्शन करत होती. त्या पोरींच्या मांड्या अश्या कश्या काय तयार होतात काय माहिती. पण मला तिच्या मांड्या बघून खूपच मस्त वाटत होते.

तिला मी शिकवू लागलो असताना माझी नजर मात्र पूर्णपणे तिच्या शरीराकडे होती. तिची छाती आणि तिच्या मांड्या मला खुणावत होत्या. तिला मी म्हणालो “मुळात तू  बॅट चुकीचे पकडते आणि त्यामुळे तुला शॉट चुकतो.” असे म्हणून तिला मी बॅट कशी पकडायची ते दाखवले. तिला ते जमेना तेव्हा मी तिच्या हातात असलेली बॅट कशी धरायची ते दाखवू लागलो. तिच्या मागे मी गेलो आणि बॅट पकडताना तिच्या हातावरून माझा हात फिरवत मी तिची बॅट पकडू लागलो.

“आता थोडेसे पुढे झुक म्हणजे तुला पोजिशन घेता येईल” मी असे म्हणताच ती थोडीशी पुढे झुकली. मी अजूनही तिचा हात पकडूनच होतो. ती  बोलत नव्हती मला. ती पुढे झुकताच तिची गांड माझ्या सोट्यावर आली आणि माझा सोटा तिच्या गांडीवर रगडला जाऊ लागला. माझा सोटा कडक झाल्याचे मला जाणवू लागले होते.

तिला पोजिशन देऊन मी समोर गेलो आणि आम्ही खेळू लागलो. तिला मी खेळवत होतो. इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे शॉट्स मारून मी तिला थकवत होतो. त्याच वेळी तिचा पाय एकदम मुरगळला आणि ती जोरात ओरडून खाली बसली. मी तिच्याकडे धावत गेलो आणि तिला धरून उचलून सोफ्यावर बसवले. तिला  धरताना माझे दोन्ही हात तिच्या काखेत घालून मी उचलत होतो आणि त्यावेळी मला तिच्या छातीचा स्पर्श होत होता.

तिला बसवून तिच्या पायातील शूज मी काढले आणि तिच्या पायाला मी हळुवारपणे मसाज करू लागलो. तिला बरे वाटू लागले. पण माझी नजर तिच्या त्या गोऱ्या मांड्यांवर होती. मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या गुडघ्यापर्यंत आणि मग पुढे मांडी पर्यंत नेला. ती काही बोलली नाही. ते बघून मी तिचे दोन्ही पाय अलगद बाजूला केले आणि तिच्या दोन्ही मांड्या मध्ये हात घालून सरळ तिच्या योनीला स्पर्श होईल इथवर नेऊ लागलो.

माझ्या हातचा स्पर्श तिच्या योनीला होताच ती कमालीची गरम झाली. तिने काही समजायच्या आतच तिची पॅन्ट व टीशर्ट झटकन काढले आणि ती पूर्ण  नग्न झाली. मला पण तिने तसेच केले. मला पुन्हा खाली बसवून तिने मला तिची योनी चाटायला  लावली. तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि माझी जीभ तिच्या योनीवर ठेवून वेड्या सारखा मी तिची योनी खाऊ लागलो. चाटून चाटून तिच्या योनीचे पदर पुरे ओलेचिंब केले मी.

योनी चाटत असतानाच मी तिच्या छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबत देखील होतो. खूप वेळ तिची योनी चाटून झाली आणि मी बाजूला झालो. माझा भलामोठा सोटा मी माझ्या हातात  घेतला आणि कचकन तिच्या योनीत कोंबला. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो. प्रचंड वेगाने मी एकसारखे तिच्यावर उडू लागलो होतो. घामाने डबडबलेले आम्ही दोघे डबडबलेलो होतो. खूप वेळ ठोकून झाले आणि बाजूला झालो.

माझा सोटा मग मी तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला असे काही तोंडात घेतले कि जणू काही एखादा मोठा क्रीम रोल च ती खात असल्या सारखे वाटत होते. तिने माझा सोट्याचा शेंडा तिच्या जिभेच्या शेंड्याने चाटत चाटत माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या तोंडात घेतला. अगदी गोट्या पर्यंत तो तिने आत घेतला होता आणि ती त्याला बेभान होऊन चोकत होती.चोकून चोकून तिने त्यातून बाहेर पडलेले सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.

आम्ही खूप वेळ दोघे पण तसेच नग्न झोपून होतो. एकमेकांच्या शरीरावरुन आम्ही हात फिरवत होतो. आमच्या सुप्त इच्छा आम्ही पूर्ण करत होतो. तिचा तो मदमस्त देह मी माझ्या  सोट्याने जसा उपभोगला होता तसे मी तिचे ते शरीर माझ्या हाताने स्पर्श करून करून माझ्या मनात त्याचा स्पर्श साठवून ठेवत होतो. आम्ही दोघे पण कमालीचे समाधानी झालो होतो.

त्या नंतर थोड्याच वेळात आम्ही दोघे पण पुन्हा एकदा तयार झालो आणि बघता बघता मी तिच्यावर पुन्हा एकदा असा काही उडालो कि ते बघून ती मला म्हणाली “आता मला तू रोजच असे सुख द्यायचे हा राजू.” तेव्हा पासून मी प्रिया ला तिच्या घरी रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page