योनीत सोटा घालून घालवली सोनलची पोटदुखी – Marathi Sexy Yoni Sambhog Katha

Marathi Sexy Yoni Sambhog Katha लहान गावातून मोठ्या शहरात आले  कि कसे होते ते माझ्यापेक्षा जास्त चांगले कोणाला माहित असणार. कारण मी पण एका लहान गावातीलच  तर मुलगा होतो. कॉलेज पर्यंत कसे बसे शिक्षण घेतले मी आणि मग माझा खरा प्रवास चालू झाला. मी जॉब शोधू लागलो. मला गावात तर जॉब मिळणे शक्य नव्हते आणि झाले पण तसेच. मला जॉब मिळाला तो मोठ्या शहारत आणि ते पण एका मोठया कंपनीत.

मी तिथे जॉईन झालॊ आणि आता इकडे सेट पण झालो आहे. पण हे सगळे काही खूप सोपे वगैरे नव्हते. मी खूप स्ट्रगल केला होता सेट होण्यासाठी आणि म्हणून तर मला जे कोणी नवीन मोठ्या शहारत  येत असतात त्यांच्या बद्दल मला खूप सॉफ्ट कॉर्नर होता आणि आजपण आहे.

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा  पहिल्यांदा ती आमच्या ऑफिस मध्ये आली होती. मी इंटरव्हियू घेत होतो आणि ती एक मुलगी जिला बघताच मला खूपच छान वाटले होते. कंपनीत तर नियमित इंटरव्हियू चालत असतातच. सुरवातीचे सगळे इंटरव्हियू हे एच आर लोक घेत असतात आणि मग शेवटी ते ज्या त्या डिपार्टमेंट मधील लोकांकडे पाठवून देतात.

तसेच ती आली होती. मी तिला खूप प्रश्न विचारले आणि त्याच वेळी मला समजले कि ती पण एका छोट्या गावातून आली आहे आणि हा तिचा पण पहिलाच अनुभव आहे. त्यामुळे कुठे तरी तिच्या याबद्दल मला आपुलकी निर्माण झाली होती. तिने खूप उत्तरे तर दिली नाहीतच ना तिला काही प्रश्न मी विचारतो आहे ते समजले. त्यामुळे तशी ती नाराज झाली होती पण जेव्हा तिला तिचे सिल्केशन झाले आहे हे समजले तेव्हा ती खूप खुश झाली .

तिचे रुटीन चालू झाले. ती  नेमकी माझ्य इथेच बसू लागली आणि मग काय ती माझ्या जवळ येऊ लागली. तिचे नाव सोनल होते. सोनल जरी छोट्या गावातली असली तरी ती दिसायला कडक माल होती .तिला बघून कोणी पण तिच्या प्रेमात पडेल अशी तिची ठेवणं होती. तिचे डोळे घारे होते आणि तिची छाती कामलीची गोलाकार व भारदस्त होती.

३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची आणि त्या फिगर ला साजेशी तिची गांड पण होती. हेच तर मुख्य कारण होते मी तिला सिलेक्ट करायचे. असे एवढा कडक माल असेल तर तिला बघायचे कोण सोडणार होते ना. मी पण काही धुतल्या तांदळा सारखा नव्हतो आणि जेव्हा असा माल माझ्या समोर येतो तेव्हा माझी वासनांध नजर तर जास्तच उठून येते बाहेर.

सोनल ला मी काम शिकवत होतो आणि जसे जवळ येऊ आम्ही तसे आमच्यात चांगली मैत्री होऊ लागली होती. तिची नजर काही बरोबर नाही हे ओळखले होते. ती नेहमीच अशी माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलत असे.बोलत असताना तिच्या ओठांची होणारी सुबक हालचाल बघून माझ्या जीवाची घालमेल तर होतच होती. त्यात मी पण मग तिला फ्लर्ट करण्याचे सोडत नये.

तिने मला एकदा विचारलेच “काय रे राहुल. तू माझे इंटरव्हियू मध्ये खूप सारी उत्तरे चुकून देखील मला कसे काय सिलेक्ट केले? काय दारू पिऊन होता कि कोणत्या नशेत होता तू काय त्या दिवशी?”

ती असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “हो ना तुझ्या नशेत होतो.तुला बघून भारावलो होतो. म्हणून तुला घेतले बघ” असे म्हणून मी तिच्या छातीकडे रोखून बघत मी माझी नजर वर खाली करत तिच्या पूर्ण शरीरावरुन फिरवली आणि आम्ही दोघे पण एकदम हसू लागलो.

तिला शहरातील काहीच माहिती नव्हते म्हणून मी तिला आता फिरायला घेऊन जाऊ लागलो होतो. माझ्या दुचाकीवर ती अशी काही मला खेटून बसत असे कि खूप वेळा तर तिची छाती माझ्या पाठीला चिकटत असे आणि त्यामुळे माझे लक्ष पूर्ण विचलित होत असे. ती काय बोलत आहे  या पेक्षा तिच्या छातीचा होणारा स्पर्श अधिकाधिक कसा मला मिळेल हे मी बघत असे.

त्या दिवशी ऑफिस सुटले आणि दुसऱ्या दिवशी सुट्टी असल्याने तिला मी घेऊन बाहेर जायचे प्लॅन केले होते. त्या नुसार मी तिला तिच्या रूम  वरून घेतले आणि आम्ही निघालो. तिने कधी नव्हे ते साडी घातली होती. तिला साडीत मी पहिल्यांदाच बघत होतो आणि तिने अश्या काही वेगळ्या प्रकारे साडी घातली होती कि काही विचारू नका.

तिची बेंबी पूर्ण उघडी होती आणि तिची कंबर पण. तिच्या खोलगट बेंबीकडे मी काही क्षण रोखून बघत असतानाच तिने मला एक हाताला फटका मारला आणि मला म्हणाली “आता स्क्रीनिंग झाले असेल तर जायचे का?” चोरी पकडली गेल्याने मी ओशाळलो आणि तिला घेऊन गप निघालो.

आम्ही पुढे पुढे जात होतो. साधारण एक अर्धा तास झाला असेल आणि तिच्या पोटात खूप दुखू लागले. मी गाडी एका कॉफी शॉप मध्ये नेली. तिला तिथे पाणी आणि कॉफी दिले. पण तरीही तिचे पोटातील दुखणे काही थांबत नव्हते. तिला मी विचारले कि असे का होत आहे. तर ती सरळ मला म्हणाली “अरे काही नाही. माझे पिरियड्स येणार आहेत ना. त्या आधी असे होतेच. पण इतके जोरात कधी आधी मला दुखत नव्हते. आज जास्त आहे”

ती सरळ माझ्याशी असे बोलल्याने मी सुरवातीस अवघडलो. पण लगेच मी स्वःताला सावरले आणि तिला म्हणालो “चल एक काम कर. माझी रूम इथेच जवळ आहे. तिथे थोडा आराम कर.मग तुला बरे वाटेल”

ती लगेच तयार झाली. तिला घेऊन मी रूम वर आलो आणि माझ्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. ती पाठीवर झोपली आणि तिने डोळे  बंद केले होते. तिचा श्वास हलकासा चालू होता आणि त्या श्वासाबरोबर तिचे वर खाली होणारे उरोज बघून मी वेडा झालो. तिच्या साडीचा पदर बाजूला गेला होता आणि तिचे ते गोरेपान पोट उघडे पडले होते. तिचे पोट एकसारखे वर खाली होत होते आणि माझा सोटा इकडे वळवळ करू लागला होता.

तिचे अजून काही दुखायचे कमी झाले नव्हते ते बघून मी तिला म्हणालो “तुझे पोट मी हलकेसे मसाज करू का?” तिने होकार देताच मी कधी नव्हे ते माझा हात तिच्या पोटावर ठेवला. तिच्या शरीराचा स्पर्श मला होताच मी वेडा झालो. गोल गोल करत मी माझा हात हळुवारपणे फिरवत होतो. तिला थोडे बरे वाटू लागलेले बघून मग मी थोडे धाडस केले आणि माझा हात हळू हळू करत तिच्या योनीकडे नेऊ लागलो.

कळ तर तिथूनच येत होती ना. त्यामुळे ती पण काही बोलत नव्हती. हळू हळू करत मी सरळ माझा हात तिच्या साडीत घातला आणि तिच्या निकर मधून सरळ तिच्या योनीवर नेवून ठेवला. ती शहारली पण तिने मला विरोध केला नाही.

“तुझा हात जादुई आहे रे” ती मला म्हणताच मग काय मी लगेच माझा हात तिच्या योनीचं पदारांना मोकळे करण्यात लावले. मी जाई तिची योनी मोकळी करत होतो तसे तिच्या योनीचा आकार मोठा तर होत होताच पण ती कमालीची ओली पण होऊ लागली होती. तीने मला झटकन तिच्याकडे ओढून घेतले आणि ती माझे चुंबन घेऊ लागली.

एकमेकांचे कपडे तर आम्ही बघता बघता काढले आणि आम्ही पूर्ण नग्न झालो. तिला मी वरून घेतले आणि माझा सोटा चोखायला लावला. ती एकसारखे माझ्या सोट्याला चोकत होती आणि त्याला ओलाचिंब करत होती. त्याचवेळी तिच्या गांडीला मी खालून खात होतो.तिच्या गांडीच्या भोकावरून आणि योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत फिरवत होतो आणि तिच्या योनीला मोठे करत होतो.

खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले. ती खाली झोपताच मी तिचे पाय फाकवले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले. मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो आणि तिच्या योनीला ठोकून काढू लागलो. माझा वेग प्रचंड होता. तिचे पोटात दुखण्याचे कुठल्या कुठे पळून गेले होते आणि ती त्याचा एन्जॉय करत होती.

खूप वेळ ठोकून झाले आणि मग मी बाजूला झालो. ती लगेच उठली आणि माझ्या पुढे आली. तिने माझा सोटा पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याला पुन्हा एकदा इतका कडक केला कि काही विचारू नका. बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले.

तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे तेव्हा पासून मी तिला रोजच माझ्या रूम वर नेवून ठोकू लागलो होतो. तिला पण ऑफिस मधील तिचा एक असा सहकारी मिळाला होता कि जो तिला पाहिजे तेव्हा तिची खाज शमवत होता आणि त्यामुळे ती पण खूप खुश होती.

You cannot copy content of this page