Mazi ladki Vahiniहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव प्रेम, वय ३२, उंची ५.११’ मध्यम बॉडी. हि गोष्ट माझा कॉलेज च्या काळातली आहे. मला सेक्स स्टोरी आणि विडिओ बघण्याचा खूप नाद होता. तेच मी चोरून चोरून सेक्स स्टोरी बुक आणायचो आणि वाचायचो. माझा शेजारी एक वहिनी राहायची, गोरीपान सुंदर सेक्सी फिगर होती तिची. जेव्हा तिला बघायचो तेव्हा माझी धड धड वाढायची आणि चड्डीमध्ये हालचाल चालू व्हायची.

एकदा मी असाच घरी कोणी नसताना सेक्स स्टोरी वाचत बसलो होतो आणि आणि माझा एक हात माझा चड्डी माझा हत्याराशी खेळात होता, त्या नादात मी दरवाजा लॉक करणं विसरून गेलो आणि केव्हा ती वहिनी घरत आली मला कळलंच नई, अचानक वहिनी समोर आल्यामुळं मी घाबरून गेलो आणि पटकन चाड्डीतला हात बाहेर काढला पण तोवर वहिनीला ते लक्षात आलं होता, ती काहीच ना बोलता मागे वळली आणि जाण्यासाठी निघाली. तेव्हड्यात मी पुस्तकात लपवलेले सविता भाभी स्टोरी बुक खाली पडले आणि वहिनीने ते बघितले. वहिनी निघून गेली. मी पटकन ते बुक माझा टेबलाच्या ड्रॉवर मध्ये लपवून ठेवले आणि घाबरून खुर्चीवर बसून राहिलो.

मी घाबरलो होतो कारण जर वहिनी ने हि गोष्ट माझा घरी कोणाला सांगितली असती तर माझा काई खरा न्हवत. मी रात्री माझा जवळ जेवढी बुक्स होती ती सर्व लपवायचे ठरवले आणि माझा घराच्या मागच्या बाजूला एका पाईप मध्ये ते घालून ठेवले जेणेकरून तिथे कोणी बघणार नई. आता रोज चेष्टा मस्करी करणाऱ्या वहिनी माझाशी थोडा कमी बोलत होत्या, पण मी खुश होतॊ कारण वहिनीने माझा घरी यातलं काहीही सांगितलं न्हवत. वहिनीचे मिस्टर हे काम निमित्त बाहेरच असायचे. ती तिच्या सासू सिबत राहायची.

मी ठरवले कि वहिनी चे आभार मानायचे, मग मी त्यांच्या घरी गेलो तेव्हा वहिनी समोरच बसल्या होत्या आणि शेजारी त्यांची सासू देखील होती वहिनी काहीशी लाजूनच माझ्याकडे बघत होती. मि धाडस करून वहिनीला Thank you वहिनीला माहित होता मी कशासाठी म्हणत आहे. ती पटकन म्हणाली

Thank you कशासाठी म्हणतोस फक्त मला जेव्हा लागेल तेव्हा माझी मदत कर म्हणजे झाला. मी म्हणालो कसली मदत वहिनी म्हणाली, अरे म्हणजे मला काई सामान वगैरे लागले तर देशील ना? मी आनंदाने हो म्हणालो आणि निघून गेलो.एक दोन दिवस गेले, मला सेक्सस्टोरी वाचल्याशिवाय चैन पडत न्हवते. मग मी जिथे पुस्तक लपवले होते तिथं गेलो आणि ती शोधू लागलो पण ती पुस्तके तिथून गायब झाली होती. मला काई कळेना नाराज होऊन मी तसाच निघून घरी आलो. मी माझा रूम मध्ये अभ्यास करत बसलो होतो आणि अचानक तिथे वहिनी अली. आणि माझ्याकडे बघून एक वेगळीच स्माईल दिली.

मी: या ना वहिनी काई हवा होता का

वहिनी: हव तर आहे पण नंतर घेईन, पण तुझा चेहेरा का असा पडलेले?

मी: नई काई नई

वहिनी: मला माहित आहे तू का नाराज आहेस ते..मी: नई वाहिनी मी नाराज नाही जरा अभ्यासाचं टेन्शन आला आहे.

वहिनी: अरे तुझी वहिनी असताना कशाला घेतोस टेंशन मी शिकवेन तुला. एक काम कर संद्याकाळी घरी ये मी तुझा अभ्यास घेते.

मी: ओक वहिनी.

संद्याकाळी मी जेवण वगरे करून वहिनीच्या घरी गेलो. तेव्हा मला कळले कि तिच्या घरी कोणीच नाही. वाहिनीने मला आत येण्यास सांगितले. पण ति एकटी असलयामुळे मी म्हणालो नको मी उद्या येतो. मग वाहिनी थोडा खट्याळपणे मला म्हणाली अरे मी काई तुला खाणार नई ये आत. वाहिनी मला म्हणाली तू तुझी पुस्तक काढ मी आलेच. मी बुक्स काढून वाचू लागलो तेव्हड्यात वाहिनी निघत ड्रेस मध्ये अली. तिला बघून मी बघतच राहिलो. तिचे मोकळे केस, मस्त भरलेले बॉल आणि परफेक्ट शेप फिगर बघून माझा लन्ड ताठ झाला. वाहिनी माझा बाजूला येऊन बसली आणि मला म्हणाली बघू बुक्स मी माझा हातातील मॅथ्स चे बुक्स तिला दाखवले ते बघून वाहिनी हसली आणि म्हणालाय अरे हि बियॉलॉजि वाचण्याची वेळ आहे मॅथ्स नई आणि तिने माझा समोर काही बुक्स आणून ठेवले. ते बघून मी स्तब्धच झालो. कारण मी जी सेक्स स्टोरी वाली पुस्तके लपवली होती ती पुस्तके वहिनी घेऊन अली होती.

वहिनी: हेच मिळालं नई म्हणून मूड ऑफ होता ना तुझा,

मी: नई हे माझा नई काय आहे हे.

वाहिनी: हो का तुझा नाही का हे, आणि काय असत माहित नाही का मग त्या दिवशी चड्डीत हात घालून काय करत होतास?

( मला माझीच लाज वाटू लागली )

वहिनी: अरे तू तर खूपच सिरिअस झालास, मी गंमत करत होते तुझी. आणि या गोष्टी आता नई करणार तर केव्हा करणार ( वाहिनीने मला डोळा मारला )

मी: नई ते आपलं असाच.

वहिनी: अरे घाबरू नकोस बातमी तुझी मैत्रीण आले ना मला सांग सगळं. तुला गर्लफ्रेंड नाहीये का/

मी: नाहि ना वहीची, म्हणून तर मी बुक्स वाचीन मन शांत करतो.

वहिनी: आता त्याची गरज आणि लागणार.

मी: म्हणजे?

वाहिनी: अरे म्हणजे मला गर्लफ्रेंड करून घे ना. आणि तसाही मगाशी मला बघून तुझा ताठ झालेले बघितलंय मी. ( वहिनी माझा लन्ड कडे बघत बोलली )

मी: वाहिनी खरच तुमि बोलताय का हे?

मग वहिनीने माझा ओठावर किस केली. मला एक वेगळीच नाश चढली. महा लवडा ताठ झाला आणि आता तो वहिनीला झवण्यासाठी तयार होता.

अम्ही दोघे हि एकमेकाला वेड्या सारखे किस करू लागलो. वाहिनीचा हात हळुवार पणे माझा लवड्यावर फिरू लागला आणि मीही वाहिनीचे मस्त गुबगुबीत अम्मे हाताने कुस्करु लागलो. आता बोलायला कैच शिल्लक राहिले न्हवते. वहिनीने माझे कपडे काढले आणि मी वहिनी चा ड्रेस काढला. वाहिनी ची मद मस्त जवानी ओसंडून वाहत होती, पूर्ण शरीर गोरे गोरे पण अंगावर एकही केस नई आणि फक्त ब्रा नई पॅंटी मध्ये वहिनी. माझे डोळे तृप्त झाले. मी वाहिनीच्या सर्व अंगाला किस करू लागलो तसा तिलाही नशा चढू लागली. वहिनीने मला हि नागडे केले होते. माझी चड्डी काढताच माझा नागोबा फणा काढून उभा राहिला.

वाहिनी: ” प्रेम अरे किती मोठं आहे तुझा नाग, मी आज पर्यंत एव्हडं मोठा बघितला नाहि. फक्त ब्लू फिल्म मध्ये बघितला आहे. मला तर भीती वाटू लागले आता याची. ”

मी: ” वाहिनी याला थोडा कुरवाळून मैत्री कर त्याच्याशी मग नई भीती वाटणार. ” ( आम्ही दोघे मोठ्याने हसू लागलो )

वहिनी: हो का खुपच फ्रेंडली आहे कि हा, आणि मला हि फ़्रिएन्दशिप करायला आवडेलच.

आणि वहिनी ने माझा मोठा लवडा हातात घेतला माझा शरीरात जणू वीजच संचारली, वहिनी तो जोरजोरात हलावू लागली. आणि मी डोळे मिटून सगळं फील करत राहिलो. आता मी माझे हात वाहिनीच्या ब्रा मध्ये टाकले आई तिचे बूब्स दाबू लागलो तास वहिनी च्या तोंडातून सुस्कारा येऊ लागला. मी वहिनीचा ब्रा काढून टाकला आता तिचे डौलदार बूब्स मोकळे होऊन उद्या मारू लागले. मी माझी जीभ वहिनीच्या बूब्स वर फिरवू लागलो आला माझा ब्लुरॊ वहिनीच्या तोंडाच्या जवळ आला होता आणि त्याच्या वासाने वहिनीला अजनच धुंदी चढाली. मग मी माझा लवडा वहिनीच्या तोंडात घुसवला आणि चिकाटीला सांगितलं.

वाहिनी गुडघ्यावर खाली बसली होती आणि माझा मोथा ताठलेला लवडा तोंडात घेऊन चोखु लागली. आह्हह्हह्हह्ह काय मस्त अनुभव होता तो पहिल्यांदा कोणीतरी माझा लवडा चोखत होता. मी तिचे गरम ओठ अजूनही माझं लवड्यावर फील करतोय. वाहिनी जोर जोरात माझा लवडा चोखु लागली. तिचा एक हात तिच्या बूब्स वर होता आणि दुसऱ्या हाताने ती तिच्या पुचीला कुरवाळत होती.

मी वेळ न दवडता वहिनीला वहिनीला कोच वर झोपवले आणि वहिनीची निकर काढून टाकली. पुची एकदम गोरी होती आणि त्यावरचे केस तिने काढलेले होते. मी तर त्याकडे बघतच राहिलो, वहिनी म्हणाली ” अरे फक्त बघत बसणारे का कि काई करणार पण आहेस? ”

मग मी वहिनीच्या पुचिवरून हात फिरवू लागलो, तस वहिनीची जोरजोरात माझा लवडा चोखु लागली, मग मी एक बोट आत घातलं तास वाहिनी ओरदली,

आआआआअह्ह्ह्हह्ह, तिची पुची ओली झाली होती आणि मग मी बोट बाजूला केलेआणि माझा तोंड तिच्या पुची जवळ न्हेले. तिच्या पुचीच्या वासाने मी देवा झालो. मी तिच्या पुचीच्या पाकळ्या वर माझी जीभ फिरवू लागलो तास वाहिनीच्या स्वास वाढू लागला. मी तिची पुची चाटू लागलो आणि वहिनी माझा लवडा चोकू लागली, मला कसलाच भान उरला न्हवत.

अधून मधून वहिनी म्हणत होती ” आह्हह्हह्ह प्रेम चाट अजून जोरात तुझा वहिनीची पुची, खूप आसुसले रे मी या सुखासाठी आह्हह्हह्ह….

तुझ्यासाठी मी क्लीन केले पुची पी सगळं रस पिऊन टाक. ”

काही वेळ असाच अमी एकमेल चाटत आणि चोकत राहिलो. नंतर वाहिनीने माझा लवडा पकडला आणि मला ओढत बेडरूम ढे घेऊन गेली. आणि बेड वर दोन्ही पाय फाकवुन झोपली आणि मला इशारा केला पुची चटळण्यासाठी. मग मी हि तिच्या पुचीवर माझा तोंड ठेव चाटू लागतो आणि माझी जीभ तिच्या पुचित घालून तिला चाटू लागलो,

वहिनी म्हणाली ” प्रेम तुझा लवड्यावर केस कसे नाईट?,

तेव्हा मी वहिनीला हसून उत्तर दिला ” वहिनी मला माहित होता एक दिवस तुमाला झवायला नक्की मिळणार म्हणून इ आधीच क्लीन करून ठेवला ”

आता वहिनी म्हणाली ” आता चोका चोकी बस, आता थोडा ठोके करू ”

आणि वहिनी डॉगी स्टाईल मध्ये तयार झाली मग मी हि तिच्या मागे जाऊन तयार झालो आणि वहिनीच्या पुचित माझा लवडा घालू लागलो पण तिची पुची खपच टाईट होती त्यामुळे आज मोठं लवडा तिच्या पुचित शिरेना. मग वहिनीने आपल्या हातावर थोडी थुकी घेतली आणि माझा लुव्ह्यावर लावली आणि मला म्हणाली

” आता घुसव ”

आणि आता माझा लवडा आयात घुसू लागला तास वहिनीची किंकाळी निगू लागली, कारण तिच्या न्हवऱ्याच्या लवडा खूप छोटा होता. आता मी होऊ हळू लवडा आत बाहेर करू लागलो आणि वहिनी आवाज करूलागली,

आह्हह्ह उह्ह्ह्ह म्म्म्मम्मम म्म्म्मम्म प्रेम्म्म्म,

हळू माझी पुची फाटून जाईल आअह्ह्हह्हह्ह, तुझा लवडा खूपच मोठं आहे रे, माझा गांडू न्हवऱ्या पेक्षा पण

पण मी थांबलो नई मी माझा काम चालूच ठेवलाआता वहिनीला हि मजा येऊ लागली होती, ती हि मला तिची पुची पुढं मग करून साथ देत होती. आता मी वहिनीला उताणी केले आणि तिचे दोन्ही पाय माझं खांद्यावर घेतले आणि तिच्या पुचित लुंड टाकून झवू लागलो, आणि माझा हाताने तिचे बूब्स देखील दाबू लगलो, वहिनीला खूप बारा वाटत होता. माझी स्पीड वाढू लागली आणि मी जोर जोरात वहिनीची पुची मारू लागलो,

” अह्ह्हह्हह्ह वहिनीने मी गळणारे अह्ह्हह्हह्ह, तुमची पुची आता भरून टाकतो ”

वहिनी ” हो रे राजा मी पण झडणार आहे आह्ह्हह्हह्ह, सोड तुझा सगळं आला माझा पुचित अह्ह्हह्हह्ह ”

आणि शेवटी मी माझा वीर्य वहिनीच्या पुचित सॊडला आणि मी वहिनीच्या अंगावर पडून राहिलो. माझा लवडा आता शांत झाला होता पण वाहिनीची खाज अजून भागली न्हवती. थोडा वेळ गेल्यावर तिने परत माझा लवडा तोंडात घेतला आणि चोकू लागली, आणि काहीच वेळात माझा लवडा परत तयार झाला.

आता वहिनीने मला खाली झोपवले आणि आपण माझा लवड्यावर स्वर झाली, आणि माझा लवड्यावर घोड दौड करू लागली, मला खूप मजा येत होती, कारण वहिनीच्या डोळ्यातली मादकता अमी बघू शकत होतो. आणि पुन्हा एकदा माझा नागोबाने वहिनीच्या बिळात आपल विष सोडलं तरीही वहिनी थांबत न्हवती, शेवटी वहिनी हि झाडली आणि माझा छातीवर पडून राहिली..

वाहिनी म्हणाली ” प्रेम आज तू मला चारम सुख दिल आहेस, तू मग तुला काय हवं ते ”

मी म्हणालो ” नको वाहिनी मला काही नकोय फक्त असाच तुमचं प्रेम मिळत राहूदे अधून मधून ”


आणि अमी दोघे मोठं मोठ्याने हसू लागलो

आता जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा वहिनी आणि मी एकमेकाला प्रेम करत असतो.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

2

0

You cannot copy content of this page