माझ्या वर्जिन पुच्चीची जवाजवी

हेलो मित्रांनो मी आहे तुमची मैत्रीण पूर्वा जैन, माझी ब्रा साईझ ३८ आहे.

मी परत एकदा माझी खरी गोष्ट घेऊन आले आहे. ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी १२ वी शिकत होते. माझा एक क्लासमेट होता ज्याचे नाव होते राज. तो माझ्या कडे पाहून घाण घाण इशारे करायचा.

हे सर्व पाहून मी कंटाळले आणि मी एक दिवस त्याला सांगितले- हे तू मला काय इशारे करत असतोस, मला हे अजिबात आवडत नाही.

तो म्हणाला- मला माहित आहे कि तू मोठी झाली आहेस म्हणून तुला गरम करायला मी ईशारे करतो.

असे बोलून तो निघून गेला. मला त्याचे बोलणे समजले नाही. मग एक दिवस वर्गात मी आणि राज दोघेच होतो. तेव्हा राज माझ्या जवळ आला आणि माझा हात त्याच्या हातात घेऊन म्हणाला- पूर्वा आय लव यु.

मी एक स्माईल दिली आणि दूर गेले. मग त्या दिवसापासून तो मला वेगळ्या नजरेने पाहू लागला. एक दिवस तो आणि मी घरी चाललो होतो. तेव्हा अचानक जोराचा पाऊस सुरु झाला, आम्ही लोक पूर्ण भिजलो होतो. माजे घर तिथून जवळच होते आणि त्याचे दूर होते. मी त्याला म्हणाले तू माझ्या घरी येऊन थोडा वेळ माझ्या घरी थांब.

त्यावेळी माझ्या घरी कोणी नव्हते. माझी आई मामा कडे गेली होती आणि पप्पा कामासाठी बाहेर गेले होते. मग आम्ही घरी आलो.

तो खूप भिजला होता म्हणून मी तिला म्हणाले तू कपडे चेंज कर मी टोवेल घेऊन येते.

पण त्याने माझा हात पकडला आणि म्हणाला- आज कपडे बदलायचे नाहीत तू मला आधी सांग मला लव करतेस कि नाही?

तर मी लाजून म्हणाले अगोदर कपडे बदलू मग बोलू. पण त्याने मला सोडले नाही. तो म्हणाला जोपर्यंत उत्तर देत नाहीस तोपर्यंत मी सोडणार नाही.

Marathi Zavazavi  सपना भाभीला खूप जवले

तर मी त्याला हो म्हणाले. त्याने पटकन मला मिठी मारली. मला थंडी वाजत होती आणि मला मजा आली.

थोड्या वेळाने माझा फोन वाजला पहिले तर पप्पांचा कॉल होता. ते म्हणाले इकडे पाऊस खूप जास्त आहे त्यामुळे मी रात्री घरी येणार नाही. तू तुझ्या मैत्रिणीच्या घरी जाऊन झोप. मी म्हणाले ठीक आहे पप्पा.

मी ही गोष्ट राजला सांगितली तर तो म्हणाला तू आज माझ्या बरोबर झोपणार.

मग आम्ही कपडे बदलले, चहा घेतला आणि प्रेमाचे बोलू लागलो. त्याने मला गालावर एक कीस केली. मी पण त्याला गालावर कीस केली.

मग त्याने मला पकडले आणि ओठावर कीस केली. मला थोडे विचित्र वाटले पण खूप मजा आली.

मग तो बोलू लागला.

तो: तुला माहित आहे का सेक्स काय असते ते?

मी : मला माहित नाही.

तो : जेव्हा मुलगा मुलगी एकमेकाबरोबर नागडे होऊन शारीरिक संबंध ठेवतात त्याला सेक्स म्हणतात.

मी : असे का बर…

तो : तुझी आई आणि पप्पा करत असतील ना सेक्स?

पृष्ठे: 1 2