मी ठोकेबाज बॉसची कुत्री बनले

आज मी नवीन गोष्ट घेऊन आले आहे. मी शुक्रवारी नवीन नोकरी चालू केली आणि माझा बॉस मला असा पहायचा कि आतच मला जवून टाकेल. हळू हळू मी आणि बॉस मिसळू लागलो आणि बॉस माझ्या कडे जास्त आकर्षित होऊ लागला. हळू हळू व्हाटसएप वर जवण्याची चर्चा चालू झाली. मग बॉस कधी कधी ऑफिस मध्ये माझी गांड दाबून घ्यायचे तर कधी माझे मम्मे त्यांच्या हाताने धरायचे.

मी पण माझे काम करून घेण्यासाठी त्यांचा वापर करू लागले. जसे कि कधी खांद्याने त्यांना घासून द्यायचे.. आणि कधी मला लवकर जायचे असेल तर बॉस ला माझ्या बॉल चे दर्शन करून देत होते.

मी तत्यांना अधून मधून मजा देत राहायचे. कधी कधी त्यांचा खांदा दाबून द्यायचे तर कधी मांडी घासून द्यायचे तर कधी त्यांच्या गांडी वर हात फिरवत होते…. या कारणाने त्यांना पण चांगले वाटायचे.

आता बॉस मला ठोकायचा चान्स बघत होता आणि त्यासाठी त्याने मला एक वेळा टोप आणि लेग्गिंग गिफ्ट केले.

एक दिवस मला त्यांचा फोन आला आज माझी तब्येत बरी नाही… आणि त्यामुळे मी ऑफिसला येणार नाही, तू फाईल घेऊन घरी ये.. माझा ड्रायवर तुला तुझ्या घरी न्यायला येईल.

मी समजले कि आज बॉस चा लंड ऐकणार नाही.

बॉस ची गाडी आली आणि मी त्यच्या घरी पोचले. ते माझी वाट पाहत होते.

बॉस ने लेपटोप चालू केला आणि आम्ही काम करू लागलो. आज कामात बॉस चे लक्ष थोडे जास्त दिसत होते आणि मला पण मजा येत होती.

मी बॉस च्या शेजारी बसले होते कि अचानक पाण्याचा ग्लास माझ्या वर पडला आणि माजी जीन्स ओली झाली, मी लगेच उभी झाले.

बॉस ने लगेच कपाट उघडला आणि म्हणाले तू कपडे बदलून घे… तिथे काही कपडे आहेत जे माझ्या बायकोला बसत नाहीत… तू बघ तुला जमले तर..

Marathi Zavazavi  कोलेज मध्ये मुलीची सील तोडली

मी पहिले तर ती नाईट ड्रेस होता खुप पातळ कापड असलेला…

मी म्हणाले – हे तर नाईट गाऊन आहे.

तर ते म्हणाले- तर मग घाल तोपर्यंत मी काम पूर्ण करतो.

मी इशारा समजले आणि त्यंना म्हणाले कस तुमचा विचार काय आहे?

ते म्हणाले – खूप दिवस झाले मला तुझे रसपान करायचे आहे …. मला तुझी सेवा करायची आहे.

मग मी तर महाराणी सारखी वागू लागले आणि म्हणाले – ठीक आहे मग आज तुम्ही माझी सेवा करा.

पृष्ठे: 1 2