मित्राच्या विवाहित बहिणीला झवलो

गोष्ट 2016 ची आहे. नोव्हेंबरचा महिना होता. हळूहळू थंडी वाढत होती. माझ्या जवानीची आग भडकत चालली होती. सेक्सची भूक मला लागली होती. 20 व्या वर्षात सेक्सची भूक किती लागते हे तर तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. या माझ्या कहाणीची हिरोइन आहे माया. माया माझ्या मित्राची लग्न झालेली बहीण आहे.

मी माझ्या मित्राच्या घरी नेहमीच येत जात राहत होतो. तो माझ्या घराच्या समोरच राहायचो. त्याच्या बहिणीचं लग्न झालं होतं पण ती आपल्या पतीसोबत माहेरीच राहायची.

मी कोणत्या ना कोणत्या कामानिमित्त त्याच्या घरी जायचो. एक दिवस मी त्याच्या घरी त्याचे इअरफोन परत द्यायला गेलो होतो. घरी कोणीच नव्हतं. दरवाजा उघडाच होता. मी मित्राला आवाज दिला पण कोणतंच उत्तर आलं नाही म्हणून मी त्याला शोधत त्याच्या घरात घुसलो. मी आवाज देऊन त्याला बोलवत होतो पण कुणी उत्तर देत नव्हतं. त्यामुळे मी वापस जायला वळलो.

तेवढ्यात बाथरूमचा दरवाजा उघडला आणि माया बाहेर आली. तिच्या देहावर एकही कपडा नव्हता. ती आपले केस वाळवत होती. तिचं माझ्याकडे लक्ष नव्हतं. मी तिच्या उघड्या नागड्या देहाला न्याहाळत होतो. तिला बघून माझा लंड आपल्या खऱ्या आकारात आला होता. नाईट पॅन्ट मधून माझ्या लवड्याचा पहाड स्पष्ट दिसत होता.

तेवढ्यात तिची नजर माझ्यावर पडली. तिचे लक्षच नव्हतं कि ती कपड्यांशिवाय बाहेर आली होती म्हणून. तसंच नागड्या देहाने तिने मला विचारलं, “काय काम आहे?” मी तिच्या ताणलेल्या मावांना बघत म्हणालो, “काहीच नाही माया ताई. मी हे इअरफोन ध्यायला आलो होतो.” ती म्हणाली, “दे माझ्याकडे.”

मी तिला इअरफोन दिलं. देतांना माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या हाताला झाला. तिच्या हाताचा स्पर्श फारच मुलायम होता. मी तिचं शरीर न्याहळत होतो. मग तिची नजर माझ्या नजरेवर पडली तशी स्वतःला उघडी पाहून ती दचकली आणि ओशाळून मागे वळत आत पळाली. मागून मला तिची हलणारी गांड दिसत होती. मी ते अतिउत्तेजक दृश्य मनात साठवून उभ्या लवड्याने घरी परत आलो.

त्यानंतर चार-पाच दिवस गेले. माझ्या डोळ्यासमोर तिचे पुष्ट माऊ आणि हलणारी गांडीच दिसत होती. न राहवून मी शुक्रवारी त्याच्या घरी गेलो. तेव्हा माझा मित्र बाहेरगावी गेला होता. त्यावेळेस घरी माया आणि तिचा नवरा होता. तिचा नवराही कुठेतरी जायच्या तयारीत होता. मला बघून तिच्या चेहऱ्यावर लज्जा आली. मी स्मितहास्य देत होतो.

Marathi Zavazavi  रिता आंटीबरोबर होट सेक्स

मी माया ताईला विचारलं: माया ताई, शिरीष कुठे आहे?

माया म्हणाली: अरे तो बाहेरगावी गेला आहे.

मी म्हणालो: ताई त्याच्याकडून मला माझी पुस्तक वापस घ्यायची आहे. तुम्ही जरा काढून देता का?

ती म्हणाली: थांब मी ह्यांचा टिफिन करून देते. बस तू थोडा वेळ मी देते मग तुला पुस्तक.

माया ताईने मला पाणी दिलं. दहा मिनिटानंतर तिचा पती घरून निघाला. मग माया दोन कप चहा घेऊन आली आणि माझ्या सोबत बसून चहा प्यायला लागली. आम्ही दोघ गोष्टी करत होतो.

मी मुद्दाम तिला म्हणालो: ताई अंघोळ करतांना दरवाजा बंद करत चला. तुम्ही तर सरळ बाहेर येता. दुसरा कोणी असता तर माहित नाही काय झालं असतं!

माया म्हणाली: अरे त्या दिवशी हे घरीच होते म्हणून दरवाजा उघडा होता. ते मग तसेच दरवाजा उघडा टाकून बाहेर पडले. मला माहितच पडलं नाही की ते मार्केटमध्ये गेले आहेत म्हणून. मग मी बाथरूममध्ये होती तर दरवाजा कसा लावली असती?

मी म्हणालो: चला ठीक आहे. पण समोर लक्ष ठेवा.

मी गोष्टीला संपवत होतो. पण माया मात्र त्याला आणखी लांब खेचत होती.

ती म्हणाली: जर तुझ्या जागी कोणी दुसरा असता तर तर काय झालं असतं?

मी म्हणालो: कोणी दुसरा असता तर त्याने तुमची इज्जत लुटली असती!

माया ताई म्हणाली: तु ही तर इज्जत लुटली आहेस ना माझी!

मी घाबरून म्हणालो: मी केव्हा लूटली तुमची इज्जत?

माया म्हणाली: त्यादिवशी तू माझ्या उघड्या शरिराला टकमक पाहत होतास ना? तू डोळ्यांनीच माझा इज्जत लुटत होतास!

मी म्हणालो: असं काहीच नाही माया ताई. मी तुम्हाला बघत नव्हतो.

ती म्हणाली: असं का? मग काय करत होतास? मी पाहिलं होतं तुझा बाबुराव पूर्ण टाइट झाला होता.

मी तिच्या ह्या गोष्टीवर नजर खाली करून बसलो.

ती म्हणाली: आज पर्यंत किती मुलींना चोदला आहेस तू?

तिच्या तोंडून ‘चोदला’ शब्द ऐकून मी समजलो की ही मला छळत आहे.

मी बिंदास उत्तर दिलं: एकही नाही माया ताई.

पृष्ठे: 1 2