नानाच्या घरी पुच्ची जवली

हेलो मित्रानो माझे नाव राज आहे आणि माझे वय २० वर्षे आहे. मी खूप सरळ असा मुलगा आहे आणि तुम्हाला पण माहित आहे कि अशा सरळ लोकांना सेक्स ची जास्त भूख असते, कारण त्यांना खूप आरामात हे काही मिळत नाही आणि आता मी सरळ माझ्या गोष्टी वर येतो आहे.

ही गोष्ट २०१४ जून ची आहे आणि मी माझ्या सर्व सुट्टी मध्ये माझ्या नाना च्या घरी जात होतो.कारण तिथे मामी माधुरी, तिचे वय ३४ वर्षे आणि लहान मावशी श्रुती तिचे वय ३० वर्षे या राहतात. मी तिथे यासाठी जात होतो कि कमीत कमी मला त्यांची गांड आणि त्यांचे बुब्स तरी मला पाहायला मिळतील. मला त्यांच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये मुठ मारायची खूप मजा येत होती, पण आता श्रुती चे २ वर्षा पूर्वी लग्न झाले होते, पण यावेळी ती पण येणार होती आणि मग ज्या दिवशी ती सकाळी पोचली मी त्याच दिवशी संध्या काळी पोचलो, तिला एका वर्षाची मुलगी पण होती आणि तिचे नाव ऋतू होते.

आता मी मावशी ला २ वर्ष नंतर पाहत होतो आणि तिचे बुब्स खूप मोठे मोठे झाले होते आणि तिची गांड पण खूप मोठी झाली होती. माझे मामा एकदम काटकुळे होते आणि मामी अजून पण तशीच होती जशी ती लग्न झाले होते तेव्हा होती. माझे मामा तिला सरळ जवत नव्हते पण तरी तिला दोन मुले होती. मग मी गेलो आणि मग सर्वांनी जेवण केले, आणि मग झोपायची व्यवस्था केली आणि तिथे ३ रूम होते, एका मध्ये नाना आणि नानी राहत होते आणि मधल्या रूम मध्ये डबल बेड वर मी, मावशी आणि मग त्यांची मुलगी झोपणार होतो. आणि मग शेवटच्या रूम मध्ये मामा, मामी आणि त्यांची मुले झोपणार होती.

मग मी आणि मावशी ने काही वेळ बोलणे केले आणि मग ती झोपून गेली पण मला कोठे झोप येणार होती? तिने लाल कलर ची साडी घातली होती आणि ती माझ्या कडे गांड करून झोपली होती. मग मी हळूच तिच्या जवळ गेलो आणि मग मी तिची कमर पकडली आणि झोपलो. मी लहान पणा पासून असा झोपतो आहे आणि मग मावशी जागी झाली तरी ती मला काही पण म्हणत नव्हती.

मग मी असा काही वेळ पडून राहिलो आणि मग तिने हालचाल केली आणि मग तिचे बुब्स सरळ माझ्या तोंड वर आले. मला काही पण समजले नाही कि काय झाले? पण मला माहिती होते कि मावशी एकदम बिनधास्त होऊन झोपते आहे. आता मला खूप सोफ्ट सोफ्ट वाटू लागले होते आणि हे पहिल्या वेळी होते. मग मी हळूच माझी जीभ बाहेर काढली आणि मग मी ब्लाउज वरून तिचा बॉल चाटू लागलो, आणि मग मला थोडी भीती वाटू लागली आणि मला अजून काही पुढे करायची हिम्मत झाली नाही.

मावशी घरा मध्ये सर्वात आधी ५ वाजता उठते आणि मग मी त्या दिवशी सकाळी ४:३० चा अलार्म लावला आणि मी हेडफोन लावून जोपलो जेणे करून अलार्म फक्त मला ऐकू येईल. मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा हात माझ्या पेंट मध्ये टाकला आणि तिच्या हाता ला तिच्या बॉल वर ठेवले जेणे करून तिला असे वाटावे कि ती झोपेत उत्तेजित झाली आहे आणि तिचे बॉल दाबत होती आणि तिच्या एक हाता मध्ये माझा लंड पकडलेला होता.

मग मावशी सकाळी ५ वाजता उठली आणि मग तिचे लक्ष तिच्या हाता कडे गेले आणि तिने पटकन तिचा हात काढून घेतला आणि त्या बरोबर माझा लंड पण बाहेर आला. आत मी गपचूप तिचा चेहरा पाहत होतो, आता ती खूप घाबरली होती कि हे कसे काय झाले? मग तिने माझा लंड आता केला नाही. बहुतेक तिला भीती होती कि मी जागा होईन आणि मग ती चादर टाकून निघून गेली आणि मी पण माझा लंड आत केला नाही आणि मी तसाच पडून राहिलो.

मग काही वेळ झाला आणि मामी मला उठवायला आली आणि तिने मला २ वेळा हाक मारली, पण मी काही उठलो नाही मग तिने माझी चादर काढली आणि तिने माझा लंड पहिला. मग तिने काही वेळ माझा लंड पहिला आणि मग तिने माझा लंड पकडला आणि मग तिने माझा लंड तिच्या हाताने हलवला आणि मग पेंट मध्ये टाकून निघून गेली. मग ती जाताच मी उठलो आणि तिच्या मागे जाऊ लागलो जेणे करून तिला समजेल कि तिने जे केले आहे ते मला माहिती आहे.

मग तिची नजर माझ्या वर पडली तर ती म्हणाली कि तुम्ही कधी उठला आहात? मग मी म्हणालो कि तुम्ही जेव्हा जात होता तेव्हा मला तुमचे पायल ऐकले आणि मी उठलो. मग ती हसली आणि निघून गेली. मग मावशी माझ्या बरोबर नॉर्मल बोलत होती आणि मी दोघींची नजर चुकवून त्यांचे बॉल पाहत होतो. मग मावशी अंघोळ करून बाहेर आली आणि मी लगेच बाथ रूम मध्ये घुसलो जेणे करून मला तिच्या पेंटी मध्ये मुठ मारता येईल.

मग मी जेव्हा आत गेलो तर तिची काळी ब्रा आणि पेंटी बादली मध्ये होती. मग मी ते बाहेर काढले आणि मग ते बाथरूम मध्ये अशी पसरली जणू ते मावशी ने घातली असेल आणि मग मी माझे सर्व कपडे काढून झोपलो आणि मग तिची ब्रा घासू लागलो आणि मग पेंटी वर माझा लंड घासू लागलो. आता मला पण खूप मजा येऊ लागली होती आणि तेव्हा अचानक कोणी तरी दरवाजा वाजवला, आता बाहेर मावशी होती कारण तिच्या मुलीने लघवी केली होती आणि तिला तिचे पाय धुवायचे होते.

मग मी माझी चड्डी घातली आणि मग मी तिची ब्रा आणि पेंटी बादली मध्ये टाकली, पण मी हे विसरलो कि तिने ते सर्व कपड्या च्या खाली टाकले होते, पण मी ब्रा आणि पेंटी एकदम वर टाकली होती आणि वरून माझ्या चड्डी मध्ये तंबू पण बनला होता. आता मी तसाच उभा होतो. मी काही लपवला नाही आणि तो तिने पहिला, पण ती काही म्हणाली नाही आणि तिची नजर बादली वर पडली, बहुतेक तिला समजले होते कि मी काय करीत होतो? आता ती जाताना ती बादली बरोबर घेऊन गेली.

आता मला तिचा खूप राग येऊ लागला होता, आणि मी मुठ मारू शकलो नाही आणि मी तसाच बाहेर आलो आणि मग मी मामी च्या समोर पंख्या खाली फक्त खाली टोवेल टाकून पाय वर करून बसलो. आता तिला माझा लंड दिसू लागला होता, आता ती पुन्हा पुन्हा माझा लंड पाहत होती. मग दुपारी नाना आणि मामा ऑफिस मध्ये गेले होते आणि मामी ची मुले शाळेला गेली होती. तेव्हा मावशी आणि नानी शेजारी गेले होते, आणि मग घरा मध्ये मी आणि मावशी फक्त दोघे होतो आणि आम्ही एका बेड वर झोपुन बोलत होतो. आता मी बोलत बोलत माझ्या पेंट वरून माझा लंड कुरवाळत होतो, पण मामी काही पण म्हणत नव्हती आणि मग ती बोलता बोलता झोपी गेली.

मग मी जेव्हा पहिले कि ती झोपली आहे तर मी लगेच उठलो आणि मी तिच्या बुब्स वरून तिच्या साडी चा पदर बाजूला केला. आता माझ्या समोर तिच्या ब्लाउज मध्ये तिचे बुब्स होते, मग मी घाबरत घाबरत तिचे ब्लाउज चे सर्व हुक काढून टाकले आणि आता मामी फक्त पांढऱ्या ब्रा मध्ये होती. आता मला खूप भीती वाटत होती आणि मला माझ्या वर कंट्रोल पण होत नव्हता.

मग मी तिच्या दोन्ही बॉल वर माझा हात ठेवला आणि मग हळू हळू दाबू लागलो आणि मला खूप मजा येऊ लागली आणि माझी हिम्मत पण थोडी वाढली. मग मी मामी च्या ब्रा मध्ये हात टाकला आणि तिचा एक बॉल बाहेर काढून घेतला आणि तिला कीस केला आणि तेवढ्यात बेल वाजली, आता बाहेर मामा हाक मारत होते. मित्रानो मी त्या पुढे काही पण करू शकलो नाही.

You cannot copy content of this page