रंगपंचमीला नवर्याच्या मित्राने ठोकले

ही गोष्ट मागच्या रंगपंचमीची आहे. जेव्हा आठवते तेव्हा शरीरावर आग लागल्यासारखे होते. आमचे लग्न ठरले होते आणि रंगपंचमीचे दिवस होते. आणि अचानक ते आमच्या घरी आले. आई पप्पा चकित झाले पन होणार्या जावईला काय बोलणार. त्यांची पूर्ण सेवा केली गेली आणि आम्हाला एकटे भेटण्याचा चान्स दिला गेला.

या वेळी रवीने निर्लज्ज पणे सांगितले कि त्यांचे काही मित्र त्यांच्या बायकांना खूप मजेत ठोकतात आणि ते लग्नाच्या आधीच हे करायची इच्छा करतात.

मी होस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेतले होते, सगळीकडचे पाणी चाखले होते पण थोडे नाटक करत म्हणाले- असे कसे होऊ शकते?

रवी पूर्ण तयारीने आले होते, म्हणाले तू फक्त तयार हो बाकी माझ्यावर सोडून दे. मी हो म्हटल्यावर त्यांनी पप्पांना सांगितले- मला काही मित्रांबरोबर रंगपंचमी खेळायची आहे तर रेणूला बरीबर नेतो. काही प्रश्न विचारून पप्पा तयार झाले.

मग समजले कि कोणी मित्र नव्हते, हॉटेलचा एक रूम होता जिथे माझी ठोकली गेली. त्या दिवसानंतर प्रत्येक रंगपंचमीला माझी ठोकाठोकी होते.

पण मागच्या रंगपंचमीच्या एक आठवडा अगोदर रविला त्याच्या बॉसने मुंबईला जायला सांगितले, पंधरा दिवसाचा दौरा होता. आणि रंगपंचमीला थोकाठोकीचा कार्यक्रम अडकला.

मी सरळ सांगितले लग्नाआधी तुम्ही वाचन दिले होते, आता ते पूर्ण करा.

दुसर्या दिवशी रवी म्हणाला माझ्याबरोबर दोन मित्र काम करतात खूप ठोकेबाज आहेत. त्यांच्या बरोबर ठोकायची तयारी असेल तर मी काहीतरी करतो. मी हो म्हटल्यावर रवीने त्यांना संध्याकाळी घरी बोलवले.

संध्याकाळी मी रूम मध्ये अंधार केला आणि खिडकीजवळ बसले. येथून ड्राईगरूमचे सर्व दिसते. रविचे दोन मित्र नवीन आणि परेश घरी आले.. मजबूत बांध्याचे त्यांना पाहून माझ्या तोंडात पाणी आले आणि पुच्चीत पण..

रवीने त्यांना सांगितले कि तो मुंबईला जात आहे. रंगपंचमीला रेनु एकटी असेल म्हणून तुम्ही तिला रंग लावयला या.

त्याचे मित्र म्हणाले- बघ मित्र, काही बायकांना गालावर रंग लावला तर राग येतो. यावर रवी एक पेकेट देऊन म्हणाला- यामध्ये भांग आहे, रेनुकडून सरबत आहे असे सांगून बनवून घ्या आणि तिला पाजा, ती मग काही बोलणार नाही.

त्यांनी एकमेकाकडे पहिले आणि मग म्हणाले ठीक आहे तुझी इच्छा पूर्ण करतो आम्ही.

मित्र गेल्यावर मी रविला विचारले- भांगची नशा खूप असते काय?

यावर रवी म्हणाला-ती भांग नव्हती, हिरव्या रंगाचे सरबत होते, थोडे नाटक कर, बाकीचे काम ते करून घेतील.

रंगपंचमीला मी असा ब्लाउज घातला ज्याचे वरचे बटन तुटायला आले होते. सकाळी परेश आणि नवीन घरी आले. थोडे बोलून नवीन मला एक पेकेट देऊन म्हणाले- भाभी तहान लागली आहे, ह सरबतचा पावडर आहे, दुधात मिसळून बनवा.

हे ते पेकेट नव्हते जे रवीने त्यांना दिले होते. मी याचा अर्थ समजले, लगेच सरबत बनवले. टेबलवर ग्लास ठेऊन म्हणाले मी बिस्कीट घेऊन येते.

खरे तर बिस्कीट एक कारण होते, मी दुसर्या खोलीतून पहिले तर नवीनने एक दुसरे पेकेट काढले आणि त्या ग्लास मध्ये पावडर मिसळला. मग मी बिस्कीट घेऊन आले.

मग आम्ही तिघांनी सरबत प्यायला सुरुवात केली. ते दोघे मला पाहत होते. काही वेळाने मी नाटक सुरु केले. मी नवीनला पाहून म्हणाले, अरे रवी तू केव्हा आलास?

नवीन आणि परेशला वाटले कि मला भांग चढली आहे.

नवीन म्हणाला- नाही भाभी मी रवी नाही.

मी म्हणाले- नाही ..तू तर रवी आहेस ..रंगपंचमी खेळणार नाहीस?

आणि मी उठून नवीनला रंग लावला.

त्या दोघांना खात्री जाली कि मला नशा चढला आहे. नवीनने मला त्याच्या मिठीत घेतले आणि म्हनला- हो हो माजी जानू, तुला पूर्ण रंगवेन.

मी झटका देऊन मागे झाले आणि मला धरण्याच्या नादात त्याच्या कडून ब्लाउजचे बटन तुटले.

आतून माझी रंगीबेरंगी ब्रा चमकू लागली. दोघे काही वेळ उभे राहिले पण माझे नाटक चालू होते. आता त्यानं मला भांग चढल्याची खात्री झाली.

नवीन पुढे आला आणि म्हणाला- हो रेणू डार्लिंग, मी रवी आहे, रंगाने खेळायला आलो आहे.

त्याने पुढे होऊन माझी साडी आणि पेटीकोट काढून टाकला, माझ्या मागे असलेल्या परेशने माझे ब्लाउज फाडून टाकले. आता मी ब्रा आणि पेंटी घालून उभी होते. ते पण लगेच अंडरवियर मध्ये आले.

परेशने माझ्या ब्रामध्ये हात घातला आणि माझे मनुके दाबू लागला आणि नवीन खाली बसून माझी पेंटीचा वास घेऊ लागला. माझे श्वास वाढू लागले. त्याने माझी चड्डी खाली केली आणि पुच्चीवर जीभ फिरवू लागला. माझी सेक्सी पुच्ची पाहून नवीनचा लंड ताठला.

परेशने माझी ब्रा उघडून काढली आणि त्या दिघानी त्यांच्या चड्ड्या काढल्या. आता आम्ही तिघे पूर्ण नागडे होतो.

त्या दोघांनी रंग काढला आणि माझ्या शरीरावर लावला. मग परेशने नवीनच्या लंडावर रंग लावला आणि म्हणाला-भाभिच्या पुच्चीत रंग लागला नाही.

नवीनने मला सोफ्यावर झोपवले आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत टाकून म्हणाला- घे माझी जानू.. तुझी पुच्ची पण रंगाने खेळत आहे. नवीनचे ठोके गती घेत होते.

मग परेश माझे बॉल चोकू लागला. दोन माणसांबरोबर ठोकाठोकी करण्याची ही माझी पहिली वेळ होती.

थोड्या वेळाने एक आवाज आला आणि माझ्या पुच्चीतून पाणी निघाले. नवीन में त्याचे वीर्य माझी तोंडात टाकले. आता मला नाटक करणे अवघड जात होते. मी म्हणाले- दादा, तुझा लंड तर रविपेक्षा चांगला आहे.

माझे बोलणे ऐकून दोघे हबकले, म्हणाले-तुमच्यावर तर भांगची नशा होती..

मी म्हणाले- ती भांग नव्हती. मला तर रंगपंचमीला ठोकून घ्यायचे होते, जे आता पूर्ण झाले.

यानंतर दोघांची लाज निघून गेली. परेश म्हणाला- आता तर मला पण रंगाने खेळायचे आहे. त्याने मला उचलले आणि बाथरूममध्ये नेले. दोघांनी मला घासून घासून मला स्वच्छ केले. नंतर ते मला बाल्कनीत घेऊन गेले. मला थोडी भीती होती कि कोणीतरी बघेल, म्हणून मी बाल्कनीत चादर टाकली.

आम्ही तिघे तयार होतो.

मग नवीनने खाली वाकून माझ्या गांडीत लंड टाकल आणि वरून परेशने माझ्या पुच्चीत लंड टाकला. दोघांनी एकत्र झटके द्यायला सुरुवात केली. एका वेळी दोन लंडाची मजा काय सांगू तुम्हाला…

काही वेळाने त्यांनी जागा बदलली, परेश खाली आला पण त्याचा लंड माझ्या पुच्चीतच होता. माझ्या वर नवीन होता आणि माझी गांड मारत होता.

काही वेळाने आम्ही तिघांनी पाणी सोडले. मी पटकन परेशचा लंड तोंडात घेतला आणि माल पीत म्हणाले- दादा तुमच्यावर अन्याय करणार नाही तुमचे पण पाणी मी पिणार आहे.

You cannot copy content of this page