नयना भाभीला जवण्याची गोष्ट marathi bhabhi sex stories

हेलो माझे नाव पंकज आहे आणि मी मध्य प्रदेश चा आहे. माझेवय २२ आहे आणि माझ्या लंडाचे माप ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड आहे. ही गोष्ट माझ्या शेजारी राहणाऱ्या नयना भाभीची आहे, तिचे वय २४ आहे, ती दिसायला पातळ आहे आणि सावळी आहे आणि तिचे फिगर ३०-२८-३२ आहे. ती आमच्या घराच्या शेजारी राहाते. आणि आमचे दोघांचे चांगले जुळायचे आणि आम्ही एकमेकाबरोबर खूप बोलायचो. ती शिकलेली नव्हती आणि मला मोबाईल वर तिच्या नवर्याबरोबर बोलण्यासाठी कॉल लावून लावून द्यायला सांगायची. आणि मी माझ्या फोनवरून तिच्या नवर्याचे आणि तिचे बोलणे करून देत असे.

त्याचे असे जाले कि एक दिवस मी तिला त्याच्या नवर्या बरोबर फोन लावून दिला आणि तिचे त्याच्या बरोबर काही तरी बोलणे झाले आणि ती भांडू लागली आणि तिचा नवरा रागाने तिला तुझ्या आईची गांड म्हणाला आणि मी ऐकून हसू लागलो. ती लाजली आणि मला फोन देऊन निघून गेली.

एक दिवस तिने मला आवाज दिला- अभिषेक मला मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी कार्ड आणून दे.

मी कार्ड आणून तिला द्यायला गेलो तर तिच्या घरात कोणी नव्हते.

तेव्हा मला बाथरूम मधून आवाज आला आणि मी समजलो कि भाभी अंघोळ करायला गेली आहे. त्यांच्या बाथरूम मध्ये कडी नव्हती तर दरवाजा अर्धा उघडा होता. मी हळू हळू बाथरूम कडे गेलो आणि आत पाहू लागलो.

मी पहिले भाभी एकदम नागडी होऊन शरीरावर साबण लावत होती, ती हाताने तिची पुच्ची घासत होती.

हे पाहून माझा लंड उभा जाला आणि गडबडीत माझा हात दरवाज्याला लागला. तिला समजले कि कोणी तरी आहे आणि तिला वाटले कि मी आहे आणि ती काही बोलली नाही.

मी खोलीत येऊन बसलो.

जेव्हा ती अंघोळ करून आली, तेव्हा ती टोवेल गुंडाळून होती, काय मस्त माल दिसत होती.

Marathi Zavazavi  समोरच्या चाची बरोबर संभोग

ती येऊन मला घुरू लागली आणि मला म्हणाली- तू आता बाथरूम जवळ काय करीत होतास?

मी काही बोललो नाही.

ती : मी तुझ्या आईला सांगेन… तू मला अंघोळ करताना पाहत होतास.

मी घाबरलो आणि तिला म्हणालो- प्लीज भाभी असे करू नका.. मी परत असे काही करणार नाही ..प्लीज..

ती थोडी हसली आणि म्हणाली- मी जे सांगेन ते तुला करावे लागेल

मी तिला पटकन हो म्हणालो

तू मला नागडी पाहिलेस आता मला तुझे काही तरी दाखव

तर मी विचारले- काय दाखवू?

पृष्ठे: 1 2