पप्पाच्या मित्रांनी मिळून जवले

मित्रांनो माझे नाव अंकिता आहे. आज मी जी दर्दनाक गोष्ट सांगणार आहे ती माझी सीलपेक पुच्ची फाडण्याची गोष्ट आहे. आज मी सांगते कशी माझ्या पप्पांच्या मित्रांनी मिळून मला रात्रदिवस ठोकले.

आमच्या घरत पप्पा सुरेश, आई कविता आणि मी आहे. आम्ही हरियाणामध्ये राहतो. पप्पांचा प्रोपर्टी डीलिंगचा व्यवसाय आहे. काम चांगले चालले होते तर सर्व ठीक होते, पप्पांचे खूप मित्र होते. पण २०१२ नंतर पप्पांचा बिजनेस बुडू लागला. तेव्हा मी १० वी शिकत होते. पप्पानी खूप प्रयत्न केले पण त्यांचा बिजनेस नाही चालला. त्यामुळे पप्पा खूप टेन्शन मध्ये राहू लागले आणि दारू पिऊ लागले.

२०१३ मध्ये पप्पांनी खूप लोकांकडून पैसे घेऊन काम सुरु करण्याचा प्रयत्न केला पण काम चालले नाही. त्यामुळे त्यांच्या बर्याच मित्रांनी त्यांचा साथ सोडला. पण पप्पानी दारूची सवय नाही सोडली. एक दिवस पप्पांचे दोन मित्र गुप्ता आणि शर्मा आमच्या घरी आले, ते बरोबर दारू घेऊन आले होते. त्यांनी दारू प्यायला सुरुवात केली तर आईने मला दुसर्या खोलीत पाठवले. दोन्ही खोलींच्या मध्ये एक जाळीचा दरवाजा होता ज्याला मी आतून लॉक केले पण मला बाहेरचे सर्व दिसत होते. पप्पा त्यांच्या बरोबर दारू पीत होते आणि आई त्यांना खायचे समान बनवून देत होती. त्या दोघांची नजर माझ्या आईवर होती. पप्पा तर दारू पिऊन टुन्न झाले होते, ते होश मध्ये नव्हते. तेव्हा शर्मा ने आईला जवळ बोलवले आणि खोटी सांत्वना देऊ लागले. त्यांनी बोलत बोलत आईच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि आईने काही विरोध केला नाही. त्यांनी आईची पाठ घासायला सुरुवात केली. मी हैराण होते कि आई विरोध का करत नाही. मग शर्मा ने आईला मिठी मारली आणि आईने त्यांच्या खांद्यावर डोके ठेवले. तेव्हा गुप्ता उठला आणि आईच्या दुसर्या बाजूला येऊन थांबले.

त्यांनी आईच्या ब्लाउजमध्ये हात टाकला. मग दोन्ही हरामी आईवर तुटून पडले. त्यांनी आईचे सर्व कपडे काढून टाकले. आईला नागडी करून त्यांनी त्यांचे कपडे काढले आणि आईला चिकटले. एक आईचे बॉल दाबू लागला आणि एक आईच्या पुच्चीत बोट टाकत होता. दोघांनी आईबरोबर खूप सेक्स केले. मी हे सर्व पाहत होते आणि मला हे आवडत नव्हते. पण मी पण मनुष्य आहे आणि काही वेळाने माजे मन ही ते करायला बघू लागले. मी माझी स्कर्ट वर केली, पेंटी काढली आणि बोटाने पुच्चीला घासू लागले. मला वाटत होते कि दोघांपैकी कोणी एक माझ्याकडे यावा आणि मला जवावे. पण त्यांनी फक्त आईशी केले. काही वेळाने माझे पाणी निघाले आणि मी झोपले. ते कधी गेले मला माहित नाही. आता ही गोष्ट रोजची झाली होती. आता आईलाही हे आवडत होते आणि तीपण त्यांच्या बरोबर एकाद पेग दारू पीत होती.

Marathi Zavazavi  बहिणीची सील पेक पुच्ची

मग ते सेक्स करायचे. तीकडे आई लंड घ्यायची आणि इकडे मी बोट टाकायचे. आई मला कधी त्यांच्या समोर येऊ देत नव्हती. एक दिवस मी शाळेतून येऊन जेवण करून आडवी झाले आणि टीवी पाहत पाहत मला झोप आली. काही वेळाने मला वाटले कि कोणीतरी मला हात लावत आहे. माझी झोप मोडली. मी पहिले कि शर्मा अंकलने माझी स्कर्ट वर केली होती आणि पेंटीवरून माझी पुच्ची घासत होते. आधीतर मी एकदम घाबरले. ते म्हणाले अरे राणी उठली, मी आहे तू झोपून राहा, तुला खूप मजा येईल. मी म्हणाले, आई? ते म्हणाले, ती गुप्ता बरोबर दुसर्या खोलीत आहे आणि मजे करत आहे. तुला मजा करायची आहे का? मी हो म्हणाले. मग त्यांनी पटकन माझी पेंटी काढली. त्यावेळी माझ्या पुच्चीवर थोडे केस आले होते. ओह माय गोड काय पुच्ची आहे तुझी? असे म्हणून त्याने त्याचे तोंड उघडले आणि माझी पुच्ची तोंडात घेतली. आणि ते जीभ पुच्चीत टाकून चाटू लागले. मी तर तडपू लागले, मी पहिले तर जवळ पप्पा दारू पिऊन टुन्न होते.

पृष्ठे: 1 2