रखेलच्या संभोगाने सिक्रेट समजले

मी जेथे राहतो तेथे जमील मिया नावाची व्यक्ती राहाते, त्याने चार लग्न केले आहेत आणि त्याच्या चारी बायका त्याचा कडून आनंदी दिसतात. त्याचे गुपित एक दिवस तिची एक बायकोने उघडे केले. मी तिच्या मागे माझी रखेल सोनू ला लावले होते. माझी रखेल सोनू उर्फ सोनल… ती माझ्या घराजवळ तिच्या आई वडिलांबरोबर राहत होती… तिचे काही लफडे नव्हते.. त्यामुळे ती खूप दुखी होती. तिचे वय ३५ झाले आहे. अगोदर तिला जेव्हा आग लागायची तेव्हा त्याला विजवणारा कोणी नव्हता.

मला ती एक वेळा बेन्केत भेटली आणि मला हे जाणून आश्चर्य झाले कि ती मला ओळखत होती. मी एक चांगला माणूस आहे अशी माझी ओळख होती. हळू हळू माझे तिच्याशी भेटणे वाढले. तिने मला तिचे प्रोब्लेम माझ्या बरोबर शेर करायला सुरुवात केली.

मला तिच्या वागण्या बोलण्या वरून हे समजले कि ती शरीराच्या भुकेने त्रस्त आहे. तिला कोणी तरी ठोकणारे हवे होते.

मी तिला थोडे प्रेम दिले आणि तिला बरे वाटले. जेव्हा मी नेट वर बसायचो तिला माझ्या जवळ बोलवायचो, ती पळत पळत यायची. तिला नेट वर जवणे, चोकणे आणि ठोकणे असे असलेल्या क्लिप पाहणे पसंत होते.

मला अशीच एखादी मुलगी हवी होती. सोनू माझ्या जाळ्यात फसली होती. ती नेहमी माझ्या बरोबर सेक्स विषयी बोलायची.

मी एक विवाहित पुरुष होतो… माझी बायको माझ्या कडून आनंदी होती पण माझ्या लंडाला नवीन स्वाद हवा होता.

माझी बायको माझ्या कडून खुश होती कारण मी तिला खूप वेळ जवत होतो आणि ती तासात तीन वेळा तिचे पाणी सोडत होती. लग्नानंतर पाच वर्षे असे चालले. मग तिने मला कारण सांगणे चालू केले… आज नाही.. डोके दुखते आहे… काल कमरेला लचक बसली आहे.. असे तिचे नाटक चालू झाले होते.

मागचे चार वर्षे मी एकटे काढले आहेत. सोनुने मला या वेळी साथ दिली आहे आणि तीला जे हवे होते ते मिळाले आहे.

माझा लंड तिच्या पुच्ची चा दिवाना झाला होता.

त्या काळात मी तिला खूप वेळा ठोकले.. तिची गांड मारली… तीची पुच्ची मारली..तिचे तोंड जवले… मी कुठे पण लंड घुसवायचो आणि ती आनंदाने घुसवून घेत होती.

ही झाली माजी गोष्ट. सोनू माझ्या साठी काही पण करयला तयार होती.

मित्रांनो मला जेव्हा जमील मियाच्या घरचे समजले तेव्हा मी चकित झालो. कारण चार बायका जवणे खूप अवघड असते. जमील हे कसे करत असेल. सोनू ने ही गोष्ट त्याची बायको तस्लीम ला विचारली.

विचारू नको सोनू.. हा जवना आम्हाला कसा कसा जवतो… साला खरा जनावर आहे. त्याला एक वेळा दोन बायका लागतात. साला कधी कधी आम्हा चारींना जवून झोपतो.

सोनू ने तिला विस्ताराने जायला सांगितले… तर तिने सांगितले कि जमील तिची प्रत्येक जवजावीचा विडीयो बनवतो आणि मग ते पाहून रात्री सर्वांना जवतो.

सोनू ने तिला म्हणाले – मला पण तुझी ठोकायची क्लिप पहायची आहे.

तस्लिमा ने तिला खात्री दिली कि ती काही क्लिप्स सोनू ला घेऊन देईल आणि ती मजेने म्हणाली – काय तुला पण जवून घ्यायचे आहे… माझ्या लंडा कडून?

सोनू ने शरमेने नाही म्हणले आणि मग जमील कडून माझ्या जवळ आली. तिने तस्लिमाने सांगितलेले सर्व मला सांगितले.

मग सोनुला मी उभी करून दोन वेळा जवले.

माझी तर ती रांड होती आणि जेव्हा मला पाहिजे असेल तेव्हा मी तिला ठोकू शकत होतो.

मग तस्लिमा ने सोनुला त्याची चार विडीयो क्लिप आणून दिली तिला वाटत होते कि सोनू पण जमील कडून ठोकून घेणार.

तिला कोठे माहित होते कि सोनू आधी पासून एक लंड घेऊन बसली होती.

मग मी ती सीडी कम्प्युटर ला लावली आणि मग जमील ची ठोकाठोकी पाहिली.

मी जेव्हा पहिली सीडी पहिली तेव्हा मला काना मागून घाम आला. सोनू ने तिचे कपडे काढून टाकले आणि माझा लंड हलवू लागली. माझा पंजा तिच्या पुच्ची वर घासू लागली.

मला असेच ठोक आज… जवशील ना राजा…. माझी पुच्ची..गांड सर्व फाडून टाक… साला हा जमील आहे कि जनावर?

Marathi Zavazavi  आंटी आणि तिच्या ग्राहकाची ठोकाठोकी

समोर चालणारी क्लिप पाहून माझा लंड ताठला. हाय काय मस्त क्लिप होती… एका वेळी दोन ते पण एकदम नागडे.

सोनू ने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला आणि चोकू लागली. पन्नास वर्षाचा तो म्हातारा तिच्या बायकांना जसा जवत होता … ते पाहून मी चमकलो.

इकडे सोनू ला पुच्चीत खाज सुटली होती, ती सारखी तिच्या पुच्चीत बोट घालून हलवत होती.

इकडे जमील मियाची जवाजवी पाहून माझा लंड ९० अंशात उभा होता.

आता माझ्या लंडाला का तर पुच्ची हवी होती का तर गांडीचे भोक. मी सोनुला खाली घोडी बनायला सांगितले आणि माझा लंड मागून तिच्या पुच्चीत घालून तिला ठोकू लागलो.

वाह देवा … काय मस्त माल आहे … ओह्ह असेच ठोक मला … फाडून टाक सालीला … गांडीच्या भोकात बोट घाल ना.

मी पण उत्तेजित होऊन तिला जोर जोराने ठोकत होतो आणि तिच्या गांडीवर हाताने मारत होतो.

पहिला शोट संपल्यावर सोनुने मला जमील च्या जवण्याची जी गोष्ट सांगितली ती खूप मजेशीर होती.

या जमील च्या चार बायका होत्या … पहिली रोशन … दुसरी सलमा … तिसरी निगार आणि चौथी तस्लिमा.

जमील मिया पुच्ची जवण्यात खूप पटाईत होते, एका वेळी त्याला ठोकण्यासाठी दोन दोन पुच्च्या लागायच्या. कधी कधी निगार आणि रोशन नागड्या झोपायच्या आणि सलमा लंड चोकायची… असे पुन्हा पुन्हा व्हायचे.

मी सोनू ला विचारले – काय ग सोनू … तुला जमील कडून जवून घेण्याची इच्छा होत नाही का?

माझ्या राजा.. जिच्या जवळ इतका चांगला जेवण बनवणारा असेल ती पंगतीला जेवायला कशा साठी म्हणून बसेल? हे जेवण तर माझ्या एकटीचे आहे जे मी खात आहे.

तिचे उत्तर ऐकून खुश होऊन मी माझा लंड सोनू च्या तोंडात दिला. ती तर माझ्या लंडाची राणी बनली होती, तिला मी सर्व आसनात, सर्व रीतीने ठोकले.

आता सोनू पण ठोकून घेण्यात पटाईत झाली होती.

जर या मुलींना जबरदस्ती ठोकले तर त्या बिगाडतात, तुमच्या कडून दूर जातात. त्यामुळे दर वेळी ठोकताना त्यांना पहिल्यांदा ठोकतो तसे आरामात आणि प्रेमाने ठोकावे लागते. जर आपण प्रेमाने ठोकले तर त्या आपण सांगितलेले सर्व आसन करायला तयार होतात.

त्या एकदा लंडाच्या अनुभवी जाल्या कि मग जबरदस्त ठोकले तरी चालते.

तर मीत्रांनो हा एका अनुभवी माणसाचा अनुभव आहे कि पुच्चीला नेहमी प्रेमाने ठोकावे तिला फुला सारखी वागणूक द्यावी तिला खेळायचे खेळणे समजू नये.

सोनू माझ्या लंडाची दिवाणी बनली होती आणि तिची बोडी खूप मस्त होती … थोडी जाड होती … पण मस्त ठोकून घ्यायची.

मी तिची गांड मारून मारून मोठी केली होती आणि तिचे मम्मे दुधाच्या पिशवी सारखे फुगवले होते.

ती माझा लंड एकदम लोलीपोप सारखी चोकायची.

तिकडे जमील मिया तिच्या एका बायकोला जमिनी वर झोपवून तिच्या वर मागून चढलेले होते … दुसरी बायको जमील च्या वर येऊन त्यच्या तोंडाने तिची पुच्ची चाटून घेत होती.

मी सोनू च्या गांडीत बोट घातले, ती म्हणाली साल्या पुच्चीत बोट घाल .. माझी गांड का घासत आहेस?

मी एक बोट गांडीत राहू दिले आणि दुसरे तिच्या पुच्चीत घातले आणि ती माझा लंड तोंडात घेऊन जवून घेत होती.

काय मस्त नशीब होते माझे .. कि माझ्या वर मरणारी एक स्त्री माझ्या बरोबर ते सर्व काही करायला तयार होती जे काम शास्त्रामध्ये लिहिले आहे. समोर कम्प्युटर वर जो खेळ चालला होता तो आता पराकाष्टेला पोचणार होता. जमील एकीला जवत दुसरीच्या गांडीत बोट घालायचा नंतर मग एकीची गांड मारत मारत दुसरीच्या पुच्चुत डील्डो घालत होता

खूप मस्त सीन होता.

इकडे सोनू च्या पुच्चीत माझा लंड जबरदस्त आत बाहेर होत होता.

मित्रांनो जाव्ण्याच्या बाबतीत बायकांचे चार प्रकार असतात.

एक गोऱ्या बायका .. जे एक दोन वेळात पटकन पाणी सोडून टाकतात.

दुसरी सावळी स्त्री जी जवण्यात खूप नखरे दाखवतात … पण जेव्हा जवतात तेव्हा पुरुषाचा दम निघतो.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत