मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला दोघींना एकदम झवले

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे मी आज तुम्हाला माझ्या मराठी टीचर आणि तिच्या मुलीला झवलेली स्टोरी सांगणार आहे । माझी उंची 5 फूट 11 इंच आहे व शरीर खूप मजबूत आहे । मी जेव्हा 9 मध्ये होतो तेव्हा माझी एक मैत्रीण होती तेचे नाव ऋतुजा होते ती खूप सुंदर दिसायची माझे तिच्यावर खूप प्रेम होते ।
तिच्या अंगा बद्दल बोलल तर तिची उंची 5 फूट 6 इंच होती आणि तिचे बॉल पण मोठे होते । तिचे फिगर पण खूप छान होते आणि ती खूप गोरी पान होती । ती माझी खूप जवळची मैत्रीण होती । तिची आई आम्हाला मराठी विषय शिकवत होती । तिचे नाव सविता होते आणि तिच्या शरीरा बद्दल तर काय बोलाव , तिची उंची 5 फूट 8 इंच आणि तेचे बॉल तर एवढे मोठे की हात पण पुरणार नाही दाबायला । तिच्या साडी मधून पण तिचे ते मोठे बॉल दिसणार एवढे मोठे होते । कंबर पण खूप छान होती आणि तिची गांड पण खूप मोठी होती । ती चालताना मी तिच्या माघे बघत होतो तर तिची गांड काय हलत होती वर आणि खाली हहह…..। तिचा वय 35 होता असा वाटच न्हवत , ती खूप जवान दिसत होती जसा की तिचा वय 22 किंवा 23 असावा । फिगर तर एवढा भारी होता की एका म्हाताऱ्याच पण लवडा उठेल । मला सविता खूप आवडायची मी ठरवलं की मला जर चान्स भेटला तर मी तिला नक्की झवीन ।
जेव्हा मी 10 मध्ये आलो मी ऋतुजाला प्रोपोस केल तिने मला होकार दिला मग आम्ही दोघं कपल झालो । एक दिवशी मला ऋतुजा ने लेडीस टॉयलेट मध्ये जा म्हणलं करण आम्हाला झवायच होत आम्ही ते ठरवलेला । मी तिथे गेलो मग टॉयलेट मधून मला आवाज आला । मी आत गेलो तर त्या छोट्या टॉयलेट मधून आवाज येत होता मग तेथे मी बेसिन वरती चढून वाकून बघितले तर काय सविता तिची पुच्ची चोळत होती । ती मस्त बोट घालून तिची पुच्ची चोळत होती मग मी हळूच तिचा विडिओ शूटिंग काढला आणि तिथून गेलो । मग एका रिकाम्या क्लास रूम मध्ये जाऊन पॅण्ट काढून माझा लवडा हलवत बसलो । थोड्या वेळाने तिथे सविता अली आणि तिने मला हलवताना बघितले । ती माझ्या जवळ रागात येऊन म्हणली …
सविता : शी …अरे नालायक हे काय कारत्योस । थांब तुझ्या पालकांना इथे बोलावते आणि सगळं सांगते ।
मी : अहो मॅडम एवढ का रागावताय हे बघा …।
मग मी तिला ते विडिओ दाखवले । ते बघून ती खूप घाबरली ।
सविता : हे ब..ब..हे तु कुठून बघीतलास ?
मी : अहो मॅडम तुम्ही जेव्हा तुमची पुच्ची चोळत होता तेव्हा मी बेसिन वर चढुन सगळं विडिओ काढलाय ।
सविता : हे विडिओ डिलिट कर आत्ता लगेच !
मी : मग मला काय भेटणार विडिओ डिलिट केल्यावर ?
सविता : काय नाही भेटणार गप ते विडिओ डिलिट कर।
मी : अस कस ! मग मला आता तुम्हाला झवू द्या मग मी विडिओ डिलिट करेन ।
सविता : जास्त बोलू नकोस विडिओ डिलिट कर गप !
मी : मला तुम्ही झवू देता का विडिओ फॉरवर्ड करू पूर्ण स्कूल मध्ये?
सविता : अरे नको ! बर आपण जझवूया पण इथे नको आज माझ्या घरी कोणी नाही आहे , माझ्या घरी ये तू मग आपण झवू तिथे ।
मी : अरे वाह काय चान्स भेटलाय मस्त आता तुमच्या घरी झवू आपण ।
सविता : पण माझी मुलगी पण आहे घरी ।
मी : तिचा टेन्शन घेऊ नका तुम्ही , ती माझी गर्लफ्रेंड आहे तिला पण घेऊ झवायला।
सविता : माझी मुलगी तुझी गर्लफ्रेंड आहे? बर तर.

..।
मी : हो मग , आता स्कूल सुटल्यावर मी डायरेक्ट तुमच्या घरी येतो कंडोम घेऊन।
मग आम्ही तिथून निघालो । ऋतुजा मला हुडकत होती , ती म्हणली कुठे होतास इतका वेळ मी किती शोधला तुला! चल आता टॉयलेट मध्ये । मी मंहलो आज नको उद्या झवू । मग ती बर म्हणहली । जेव्हा स्कूल सुटला मी लगेच जाऊन मेडिकल मधून एक कंडोम घेतला आणि लगेच सविताच्या घरी गेलो । ऋतुजा स्कूल मधेच होती कारण तिचा थोडा प्रोजेक्ट राहिला होता । मग मी तिच्या घरी पोहोचलो आणि दार वाजवला । सविताने दरवाजा उघडला आणि मला आत घेतलं । मग मी तिला मंहलो चला आता लगे कपडे काड मला राहवत नाही । ती म्हणहली तू वरती जा बेडरूम मध्ये आणि नागडा हो मी पण आले । मी लगेच वर जाऊन नागडा झालो आणि बेड वर बसलो सविता पण वर अली आणि माझ्या बाजूला बसली आणि मला म्हणहली की तू मला झवलायवर ते विडिओ डिलिट करशील ना? मी मंहलो हो ग आयटम तू फक्त मला झवू तर दे …..। मग मी तिची साडी काढायला सुरवात केली , मग तिचा ब्लाउज काढला । तिचे बॉल त्या गुलाबी कलरच्या ब्रा मध्ये किती मस्त दिसत होते , मग मी तिची पूर्ण साडी काढली आणि तिची बिकनी पण काढली मी तिला पूर्णपने नागडा केल । ती नागडी झाल्यावर काय दिसत होती हहह हहह!! तिचे ते मोठे बॉल बघून माझा लवडा उठला । मी तिला मग किस करायला लागलो आणि तिला तसाच बेड वर झोपवलं , मग झोपूनच मी तिला किस करायला लागलो । मी तिच्या बॉललाला जोर जोरात दाबायला सुरू केला आणि तिचे निप्पल पण चोकत होतो । ती हा ..हा असाच , असाच कर जान म्हणत होती मग मी हळूच तिच्या पुच्ची कडे गेलो आणि तिची ती गरम पुच्ची चाटायला लागलो । तिला जन्नत मध्ये गेल्या सारखा वाटत होतं । ती म्हणहली आत्ता पर्यंत माझी पुच्ची अजून अस भारी कोणीच चाटला नाही । मी मंहलो तुला तुला आता असक झवतो की तुझा नवरा पन तुला असा झवला नसेल । मग मी झोपलो आणि ती माझ्या वर अली आणि खाली गेली माझा लवड्यापाशी । मला म्हणहली की….
सविता : तुझा लवडा किती मोठा आहे रे!
मी : हा ग जान फक्त तुझ्यासाठी आहे हा माझा मोठा लवडा ! घे ते आता तुझ्या तोंडात..।
मग सविता माझा लवडा चोकायला सुरू केली आणि माझा मोठा लवडा तिने पूर्णपने तिच्या तोंडात घेतला । काय चोकत होती ती माझा लवडा काय सांगू मी तुम्हाला , मला पण जन्नत मध्ये आल्यासारखा वाटत होतं । मग मी लगेच तो कंडोम माझ्या लवड्याला लावला आणि सविताला झोपवले ।
मग माझा लवडा जरा हलवून तिचा पुच्चीवर ठेवला ती म्हणत होती घाल की आता माझ्या पुच्चीत , मी मंहलो हा ग आयटम थाम आता लगे घालतो मग मी लगेच माझा लवडा आत घातला तिच्या पुच्चीत । तिचा आवाजच बंद झालं , मग मी मस्त तिला झवू लागलो । ती पण जोरात ओरडत होती हा..हहहह येस बेबी येस हहहह…असच झव मला असच। ती म्हणाली की मला खरच असा माझा नवरा कधीच झवला नाही तुझा हा मोठा लंड मला खूप आनंद देतोय असाच झव मला जान !
मग तेवड्यात ऋतुजा वर अली आणि आम्हाला झवताना बघितल। ती रागात म्हणाली तुम्ही हे काय करताय? ती म्हणाली राहुल तुला माहिती ना की ती माझी आई आहे आणि तू तिलाच झवयालास ! आणि आई तू पण झवत होतीस त्याचा बरोबर ? मग मी तिला कस बस शांत केला आणि सगळं समजावलं ।
मी : हे बघ ऋतुजा मला माहिती की आपल्यात प्रेम आहे पण मला तुझी आई पण खूप आवडते आणि मला तिला झवायची इच्छा खूप आदी पासून होती !
ऋतुजा : अरे पण ती माझी आई आहे ती तू तिला कसा झवू शकतो ?
मी : आग प्रेमात चालत असा , तुझ्या आई ला पण मी आवडतो आणि तुला पण मग मी आता दोघांवर पण प्रेम करतो।
सविता : हा ग ऋतुजा मला पण तो खूप आवडतो आणि आता जाऊदे तू पण कपडे काड आणि ये आमच्या सोबत झवायला !
ऋतुजा : बरं मग आता तुला पण तो आवडतो तर ठीक आहे ।
मी : अरे वाह आता काड कपडे आपण तिघा झवू मस्त।
ऋतुजा पण पूर्ण नागडी झाली आणि मी तीचे बॉल दाबत होतो । तिचे बॉल पण मोठे होते पण सविता सारखे न्हवते।
सावीतचे तर खूपच मोठे होते ! मग मी पण तिला झोपवले आणि तिच्या पण पुच्चीत माझा मोठा लवडा घेतले । ती पण जोरात ओरडत होती हहहहहहह……मेले ग आई हहहहह….माजा मोठा लवडा तिला सहन होत नव्हता। मग एक एक करून मी दोघीना झवले आणि माझ चिक दोघीच्या अंगावर टाकले । सगळं झाल्यावर सविता मला म्हणली की परत कधी झव्यच जान ? मी म्हणालो आता तर रोज झव्यचा स्कूल मध्ये! मग मी तिथून माझ्या घरी गेलो । दुसऱ्या दिवशी स्कूल मध्ये सविताला मूत लागली होती आणि मला पण मूत लागली होती , आम्ही दोघे टॉयलेटला एकदमच आलो ती मला बघून म्हणली जान मला मूत अली आहे ये लवकर आत मग आम्ही लगेच टॉयलेट मध्ये गेलो आणि तिने तिची साडी वर केली आणि मी बसलो आणि माझा तोंड तिच्या पुच्चीला लावला । ती मुतु लागली आणि मी ते पीत होतो । तिचा मूते काय भारी लागत होतो जसा की अमृत पीत होतो । मी पूर्ण तिचा मूत संपवला पिऊन , मग तिचा मूत पिल्यावर मी तिची पुच्ची चाटली आणि मग मी माझा लवडा बाहेर काढला आणि तिला खाली बसवला । मी मग माझा लवडा तिच्या तोंडात दिला आणि मुतु लागलो । तिने माझा पूर्ण मूत पिला जसा मी पिला आणि मग चिकू लागली , मग ती उभारली आणि तिची साडी वर केली आणि मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घातला आणि झवू लागलो तितच । आम्ही मस्त रोज असच झवत होतो स्कूल मध्ये । तर मित्रानो ही गोषट जे मी सांगितली आहे ते खरी आहे मी हे सगळं खरा केलाय , तर तुम्हाला हे गोषट काशी वाटली ते मला सांगा परत भेटूया नव्या गोष्टी सोबत तोपर्यंत बाय ।

You cannot copy content of this page