रुबी च्या जवाजवीची न विसरणारी घटना

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव दिपू आहे. मी पटना चा आहे आणि ही घटना मुंबई मध्ये घडली होती. मी तुम्हाला सांगतो कि मी या गोष्टी मध्ये माझ्या विषयी काही जास्त सांगतले नाही आहे तुम्हाला जर माझ्या विषयी जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही मला इमेल करून विचारू शकता.

मी या साईट वर खूप कमी येतो कारण मला वेळ मिळू शकत नाही. पण मला ही साईट खूप पसंत आहे आणि एक वेळा आले कि या मधून बाहेर जाऊ नये असेच मला वाटते.

तुम्हा सर्व लोकांची गोष्ट ऐकून मला खूप खूप मजा येते.. आज मी स्वतः ला रोकु शकलो नाही आहे आणि मी विचार केला कि आज मी माझी रियल कहाणी आज तुम्हाला सांगावी.

आज मी तुम्हाला सांगू इच्छित आहे कि मित्रांनो.. कि मी या जगा चा खूप जवखोर माणूस आहे पण काय करू. माझ्या सारखे वाईट नशीब असलेले कोणी पण नसेल.

मी आज पर्यंत कोणाला पटवून ठोकू शकलो नाही.. कारण जेव्हा मी कोणाला तरी ठोकायला तयार करत होतो तेव्हा काहीतरी काम यायचे आणि मी ठोकू शकत नव्हतो.

मग मी माझा जुना जॉब सोडला आणि एक नवीन जॉब करू लागलो.

मग मी गावाला गेलो.. मी एक महिन्याने मुंबईला आलो आणि एक खोली भाड्याने घेतली.

मग मी नवीन प्लान बनवला.. तो होता रोंग नंबर ला कॉल करायचा. मी तो प्लान चालू केला.

जेव्हा माझी ड्युटी संपायची तेव्हा मी कॉल लावायचे सुरु करायचो. असे करत करत ६ महिने निघून गेले.

एक दिवस एक मुलगी मला फोनवर भेटली तिचे नाव होते रुबी. मी तिच्याशी बोलू लागलो.

हेल्लो हा नंबर कोणाचा आहे?

ती म्हणाली : हेल्लो कोण आहे? कोण पाहिजे?

मी म्हणालो : तुमचे नाव काय आहे?

Marathi Zavazavi  कामसुखाचे ते दिवस

ती म्हणाली : माझे नाव रुबी आहे… तुम्ही कोण आहात?

मी म्हणालो : मी मुंबईवरून बोलत आहे

ती म्हणाली : काय करता तुम्ही?

मी म्हणालो : मी जॉब करतो.

मग तिच्याशी बोलणे सुरू झाले. एक दिवस मी तिच्याशी बोलत होतो आणि तिने मला विचारले

ती म्हणाली: मला तिकडे काही काम मिळेल का?

मी म्हणालो : हो जरूर मिळेल .. पण तुला कोणते काम येते?

ती म्हणाली : मला जेवण बनवता येते.

मी म्हणालो : ठीक आहे मिळेल, पण तुला माझे जेवण बनवावे लागेल मंजूर आहे का?

ती तयार झाली मग मी तिला ३ महिन्यांनी स्टेशनवर घेण्यासाठी पोचलो. ती मस्त माल होती. तिला घेऊन मी माझ्या रूम वर आलो. मी तिच्यासाठी गादी लावली आणि रात्र झाली असल्याने मी झोपलो. माझ्या मनात तिला जवायची काही पण इच्छा नव्हती कारन मी तेव्हा खूप दमलो होतो आणि मला फक्त जोराने जोप लागली होती आणि माझे डोळे मिटू लागले होते.

मला माझ्या शेजारी बसलेल्या त्या नवीन बाई बरोबर बोलायची खूप इच्छा होती पण माझे मन आणि माझे शरीर त्याला साथ देत नव्हते आणि मग काही वेळ मी इकडे तिकडे फिरलो आणि मग मला कधी झोप लागली ते मला काही करून पण समजले नाही. मग मी सरळ उठलो ते सकाळी

सकाळ झाली आणि मी माझ्या कामाला गेलो संध्या काळी आलो तर घरात लाईट नव्हती.

त्या दिवशी जोपणे अवघड होते. मी तिला खाटे वर झोपायला संगून मी खाली झोपलो.

मला झोप लागत नव्हती. मग रात्री दहा वाजता उठून मी जेवण केले, आणि परत झोपायचा प्रयत्न करू लागलो, लाईट नव्हती आणि त्या रात्री आलीच नाही.

मी कसेतरी झोपलो आणि रात्री एक वाजता तीने आवाज दिला मी जागा झालो.

पृष्ठे: 1 2