सेक्स डॉल सोनलला ठोकले कचाकचा – Marathi Sex Story

Marathi Sex Story मित्रानो नमस्कार.  माझे नाव निलेश आहे. मी एक चाळीश वर्षाचा युवक आहे. तुम्ही म्हणाल वय आहे चाळीस आणि अजूनही युवक कसे काय. तर  याचे उत्तर असे आहे. त्याचे काय आहे ना कि एक तर माझे लग्न झालेले नाही. त्यातच माझ्या उभ्या आयुष्यात मी कोणा मुली सोबत संभोग केलेला नाही.आजही करत नाही. त्यामुळेच मी स्वतःला आजही तरुण म्हणवतो.

याचा अर्थ असा नाही कि मला मुली आवडत नाहीत. मला मुली आवडतात आणि तेव्हाही आवडायच्या जेव्हा मी सोनल ला प्रेम करायचो. प्रेम म्हणजे काही मनोमन वगैरे नाही तर शारीरिक. मला ती आवडत असे पण फक्त आणि फक्त गाळ्याच्या खाली. ती आणि मी एकाच कॉलेज ला होतो. मी दिसायला अतिशय सुमार दर्जाचा मुलगा होतो. जेमतेम उंची, बारीक अंगकाठी, काळेभोर डोळे आणि फार नजरेत भरणार नाही अशी पर्सनॅलिटी. आता तुम्हीच मला सांगा अश्या मुलाला अर्थातच कोण मुलगी पटेल बर.

सोनल मात्र खूपच देखणी होती. देखणी म्हणण्या पेक्षा ती जास्त मादक होती. तिचे डोळे तिच्या गोऱ्या चेहऱ्याला खूपच मादक बनवत. तिची ती समोरचायच्या नजरेत नजर घालून बघायची अदा समोरच्याला घायाळ केल्या शिवाय रहात नसे. तिच्या छातीचे दिवाने तर कॉलेज मध्ये सर आणि आम्ही मुले दोघे पण होतो. तिच्या कमनीय फिगर ला बघून न जाणे कित्येक रात्री मी तिच्यावर मूठ मारल्या असतील.

अशी हि सोना माझ्या जीवाची राणी झाली नसती तरच नवल. त्यातच ती आणि मी एकाच गल्लीत राहायला होतो. त्यामुळे ती फक्त माझ्याशी बोलायची आख्या कॉलेज मध्ये. त्यामुळे माझे एक वेगळेच वलय होते कॉलेज मध्ये. सगळे माझ्याशी दोस्ती करायला धडपडायचे. कारण एकच होते ते म्हणजे त्यांना माझ्या करवी सोनल ची ओळख करून घ्यायची असे. पण मी कधीच कोणाला तिच्या जवळ जाऊ दिले नाही.

या सोनल ला मी एकदा धाडस करून प्रोपोज केलेच. आपण माझे बॅड लक इतके बेकार होते कि तिने माझे प्रोपोजल झिडकारले. ती मला म्हणाली “आपण फक्त मित्र राहू शकतो बाकी आता काही माझ्या मनात तसे काही करायचे नाही”

मी पण काही लगेच नाराज झालो नाही.मी माझे प्रयत्न चालूच ठेवले होते. पण मला काही केल्या यश मात्र त्यात कधीच आले नाही. हे सगळे होत असताना माझ्या नैसर्गिक भावना जागृत व्हायच्या तश्या होत होत्याच. त्यांना आपण कोण कसे रोखणार. मी रोज तिच्या शरीराचे एक आणि एक इच शरीर आठवून माझ्या सोट्याला जमेल तितक्या ताकदीने हलवून हलून मुठ मारत असे.

पण हे चालणार किती दिवस ना. एकदा मी असेच इंटरनेट वर एका बाहुलीला बघितले. तिथे नाव लिहिले होते “फकिंग डॉल”. ते हेडिंग बघून मी त्याचे डिटेल्स घेतले असता माझ्या लक्षात आले कि अशी एक बाहुली बाजारात मिळत होती कि जी हुबेहूब माणसा सारखी म्हणजे मुली सारखी दिसते आणि तुम्ही तिच्याशी काही पण  करू शकता. मला त्यात रस आला. मी त्याची अधिक माहिती घेऊ लागलो. तसे मला अजून एक गोष्ट समजली ती म्हणजे कि जर तुम्ही थोडे अधिक पैसे दिले कि ते लोक तुम्ही ज्या मुलीचा फोटो द्याल ते हुबेहूब तशीच डॉल तुम्हाला बनवून देतील.

माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली. तशीही सोनल मला नाहीच म्हणाली होती. दुसऱ्या कोणी होय म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. कारण मुळात मी कोणाशीच बोलत नव्हतो सोनल जर का सोडली तर आणि बाकी माझी पर्सनॅलिटी. त्यामुळे मी असा निर्णय घेतला कि ती डॉल आपण विकत घ्यायची. त्या नुसार मी त्याच्या कंपनीत कॉन्टॅक्ट केला. मला सोनल सारखी डॉल हवी होती करून म्हणून तिचा एक फोटो पण मी शेयर केला.

त्यांनी सांगितलेली रक्कम मी दिली आणि एक आठवडा त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे वाट बघत बसलो. एक आठवड्याने त्यांचा मला फोन आला आणि माझी डॉल तयार असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. मी तिथे गेलो आणि माझे पार्सल घेऊन सरळ घरी आलो. घरी कोण नव्हतेच त्या दिवशी. त्याच मुळे तर मी ते भलेमोठे पार्सल अगदी आरामात घेऊन येऊ शकलो.

घरी येऊन मी माझ्या रूम मध्ये जाऊन ते पार्सल उघडताच मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्या बॅग मध्ये मला खरोखरच सोनल आहे कि काय असे वाटावे इतपत देखणी ती डॉल बनवली होती त्यांनी. तिच्याकडे मी बघतच राहिलो. हुबेहूब सोनल सारखीच ती दिसत होती. तेच डोळे, तेच नाक, तोच गळा, तेच गाल. अगदी तेच उरोज, तीच कंबर आणि तेच नितम्ब देखील. माझ्या कडे डोळे मोठे करून तिला बघत राहण्या शिवाय काहीच उरले नाही.

मी खूप वेळ तिला तसाच बघत राहिलो. तिला मग मी बॅगेतून बाहेर काढले. एका विशशिष्ट पद्धतीच्या मटेरियल ते बनवले गेले होते. त्यामुळे ते खरे अंग असल्याची अनुभूती होत होती. तिला मी स्पर्श करताच मला सोनल ला स्पर्श केल्या सारखेच वाटले. माझ्या सोट्याला एक विशिष्ट प्रकारच्या भावना झाल्याचे मला जाणवले. मी शहारलो.

ती सोनल समजूनच मी तिच्याशी वागू लागलो. काळ्या रंगाच्या वन पीस मध्ये होती ती. तिला काढून मी समोर सोफ्यावर बसवले आणि तिच्या शेजारी जाऊन बसलो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ती काहीच बोलू शकत नसल्याने आपल्या प्रत्येक गोष्टीला तिचा होकारच आहे हि कल्पनाच किती छान होती. तिच्या खांद्यावर मी हात ठेवला आणि तिच्या केसांमधून मी माझे तोंड फिरवू लागलो.

माझा एक हात खांद्यावर तर दुसरा हात तिच्या उघड्या मांड्यांवर होता. तिच्या त्या गोऱ्या मांड्या मला वेडे बनवत होत्या. तिची मांडी हळू हळू  दाबत दाबत मी माझा हात वर खाली करत तिची मांडी चोळू लागलो. तिच्या शरीराच्या स्पर्शाने मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिची छाती मी हळूच दाबली असता नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीची छाती जशी कमालीची कडक आणि बाहेर आलेली असते अशीच अनुभूती मला आली.

तिच्या तोंडात मी हळूच माझे तोंड दिले आणि तिचे जोरजोरात चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या नाजूक ओठांना मी पाहिजे तसे स्मूच करत होतो आणि इकडे माझ्या हातानी प्रचंड ताकदीने तिची छाती दाबून काढत होतो. तिचं छातीचे गोलाकार भाग असे बनवले होते कि जेव्हा आपण जोरात त्यांना दाबू तेव्हा तिचे निप्पल्स हळूच बाहेर येतील जेणे करून संभोग करणाऱ्याला ती गरम झाली आहे असे वाटावे.

तिचा स्कर्ट मी काढून टाकला आणि तिला पूर्ण नग्न केले. अतिशय रेखीव असलेले तिचे ते शरीर मला कमालीचे गरम करत होते. तिच्या छातीला मी माझ्या तोंडात घेतले आणि जोरात तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो, त्यांना धरून बाहेर ओढू लागलो. त्यामुळे तर माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता.

तिच्या छातीचा उपभोग घेत घेत मी खाली सरकलो आणि तिच्या योनीकडे गेलो. खरोखर वाटावी अशी योनी होती तिची. अतिशय नाजूक, गुलाबी आणि कडक. माझ्या जिभेने चाटू लागताच तिची योनी आपोपच मोठी होऊ लागली. तिचे पदर आपोआपच बाजूला होऊ लागले आणि आत एक गोलाकार दाणा देखील मला दिसू लागला. इतक्या डिटेल मध्ये तिला बनवले होते ना कि काही विचारायची सोय च नाही.

तिचे पाय फाकवुन तिची योनी मी मनसोक्तपणे चाटली. तिच्या तोंडात मी मग माझा सोटा दिला आणि तोच काय आश्चर्य तिने त्याला आत ओढले आणि ती चोकू लागली. मला प्रचंड आनंद झाला. खूप वेळ तिच्याकडून मी माझा सोटा चोकून घेतला आणि मी बाजूला झालो.

तिला मग मी खाली झोपवले आणि तिचे मऊ मऊ पाय बाजूला केले. तिच्या गुलाबी कडक योनीत मी माझा सोटा कोंबला आणि पाहिजे तसे तिचे पाय कोणत्याची कोनात घेऊन मी तिच्यावर शॉट काढू लागलो. काच काच काच काच करत मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत होतो आणि तिच्या योनीत केलेली एक विशिष्ट रचना माझ्या सोट्याला अधीकाधीक आत ओढून घेत होती.

मी घामेघूम झालो होतो आणि मग शेवटी खूप वेळाने मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला आणि मग कुठे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी सोनल ला ठोकण्याची अनुभूती घेतली होती. तेव्हा पासून मी खऱ्या सोनल चा नाद सोडला आणि हिलाच मी रोज न चुकता ठोकू लागलो. माझा हा डाव आवाज देखल चालू आहे अगदी न चुकता.

मला घरच्या घरी पाहिजे ते मिळू लागले होते. मला सोनल शिवाय कोणाशी लग्न करायचे नव्हते. पण तिने माझ्याशी लग्न केले नाही. पण मला याचे अजिबात दुःख वाटले नाही. कारण माझ्याकडे मला पाहिजे ते देणारी सोनल होती. त्यामुळे मी लग्न केले नाही. आज देखील मी एकटाच राहतो माझ्या त्या सोनल बरोबर आणि ती पण मला नाराज न करता मला पाहिजे ते देते अगदी हवे तितके आणि हवे तेव्हा.

You cannot copy content of this page