चुकून ठोकली रघूची गोलाकार सेक्सी गांड

मी आणि राजू रिलेशन मध्ये होतो.  खूप वर्ष रिलेशन मध्ये असल्याने आम्हाला बरोबर माहीत होते कि आम्हाला काय हवे आहे ते. मी तर राजू ला असा काही ठोकत असे कि काही विचारू नका. त्याच्या मदमस्त फिगर चा कर्ता धर्ता खरे बघायला गेले तर मीच होतो. त्याच्या सिंहकटी कमरेला बघून मी आज पण वेडा होतोच होतो. त्याची ती गोलाकार गांड म्हणजे माझ्यासाठी पर्वणीच असायची.

तो आणि मी एकाच रूम वर राहत असे आणि त्यामुळे मला पाहिजे तेव्हा मी त्याला उपभोगू शकत असे. अगदी मी कधीही  ऑफिस मधून आलो तरी तो माझ्या सेवे साठी तत्पर तयार असे. त्यामुळे खूप वेळा तर मी त्याला मध्यरात्री आल्यावर देखील उठवून ठोकून काढले होते आणि आज देखील खूप वेळा मी तसे त्याला उठवत असे. पण कधी कधी तो खूपच थकला असेल तर तो उठत नसे.

पण याचा अर्थ असा नव्हे कि मग तो मला उपभोगू देत नसे त्याला. अश्या वेळी मग तो त्याची पॅन्ट उतरवून त्याची गांड फक्त माझ्या हवाली करत असे. मग मी आपला त्याच्या गांडीवर असे काही तुटून पडे कि काही विचारू नका. त्याच्या गांडीच्या मनसोक्तपणे उपभोग घेउनच मग मी पूर्ण शांत झालो कि मग गप आनंदाने झोपत असे. असे हे आमचे सगळे नीट चालू होते.

त्या दिवशी पण तसेच झाले. मला ऑफिस मधून येण्यास खूपच वेळ झाला. मी त्यामुळे जेवण बाहेरच घेतले होते आणि त्या सोबत दारू देखील. त्यामुळे मी तसा लोड चो होतो. मला नीटसे दिसत देखील नव्हते. कसातरी मी रूम वर आलो. माझ्या बेडरूम मध्ये जाताच मी राजू ला उठवणार होतो. पण मग मीच विचार केला कि खूपच उशीर झाला आहे त्यामूळे त्याला न उठवता आपले आपण त्याची गांड मारावी आणि गप झोपावे.

असा विचार करून मी फ्रेश होऊन आलो. लाईट्स काही मी लावल्या नव्हत्या कारण त्याने त्याची झोपमोड झाली असती. मी तसाच त्याच्या पांघरुणात शिरलो. तो तसाही पोटावरच झोपला होता आणि त्यामुळे त्याची गांड माझ्याकडे आधीच माझ्यासाठी तयार असल्या सारखी होती. मी त्याचे दोन्ही पाय थोडेसे फाकवले आणि त्यांच्या मध्ये जाऊन गुडघ्यावर बसलो. त्याच्या गांडीवर मी माझे तोंड ठेवून मी त्याचा वास घेऊ लागलो.

एक अद्भुत वास त्याच्या गांडीला होता. मी नशेत होतो आणि तरीही मला तो वास आवडला होता. मी हळूच त्याची शॉर्ट काढली आणि त्याला नग्न केले. त्याची गांड त्या दिवशी मला नेहमीपेक्षा गोरीपान दिसत होती. तिचा आकार पण कमालीचा गोल दिसत होता. त्याचे गांडीचे काप असे काही बाहेर आले होते किकही विचारू नका. मी त्याच्या गांडीला बघून नेहमी खुश होतो त्या पेक्षा जास्त खुश झालो.

Marathi Zavazavi  बायकोने दुधवाल्याचा लंड उभा केला

मी मनोमन आनंदित झालो होतो कि मी जे आजवर त्याच्यावर कष्ट घेतले होते त्याचे फळ मला आज मिळत आहे. कारण इतकी त्याची गांड डेव्हलप झाली आहे ते मला त्याच रात्री लक्षात आले. मग मात्र मी थांबलो नाही. मी खाली झोपलो आणि त्याच्या गाडीवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. त्याची ती गोरीपान गांड मी चाटत चाटत मी माझ्या हाताने त्याच्या गांडीचे ते मांसल काप बाजूला केले.

ते काप बाजूला करताच त्याचे ते भुऱ्या रंगाचे गांडीचे भोक मला दिसताच मी बेभान झालो. मी माझी जीभ त्याच्या गांडीच्या भोकावर ठेवली आणि त्यावरून फिरवू लागलो. गोलाकार माझी जीभ फिरत होती आणि त्यामुळे त्याचे ते भोक आत बाहेर होत होते. आकुंचन प्रसरण पावत असल्या सारखे त्याचे ते भोक आत बाहेर होत होते.

मी अजून थोडी ताकद लावून ते काप बाजूला केले आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी जीभ सरकवली. हळू हळू करत मी त्याच्या गांडीत माझी जीभ घातली आणि आत बाहेर करत मी त्याची गांड माझ्या जिभेने मारू लागलो. त्याची गांड मला त्या दिवशी गोड लागत होती आणि त्यामुळे तर मी अधिक त्वेषाने माझी जीभ आत बाहेर करत तिला खात होतो.

खूप वेळ त्याची गांड मी चाटून काढली आणि मग मात्र मी माझे हत्यार बाहेर काढले. माझा तो भलामोठा सोटा मी हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घातला आणि त्याच्यावर तुटून पडलो. प्रचंड जोराचे हिसडे देत मी त्याची गांड मारत होतो. तो झोपते असून देखील त्याने त्याची गांड अजिबात इकडे तिकडे न करता मला पाहिजे त्या पोजिशन ला ठेवली होती. त्यामुळे तर मला त्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने ठोकता येत होते.

खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि जेव्हा माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडेल तेव्हा कुठे मी शांत झालो आणि मग  झोपी गेलो. मी तसाच नग्न झोपलो होतो. त्याच्या गांडीवर मी माझा एक पाय टाकून निवांत मी झोपलो होतो.

पृष्ठे: 1 2