वडिलांच्या मित्राच्या मुलीची सेक्सकथा

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव सेक्ससिंह आहे. थोडे विचित्र नाव आहे पण हे माझे खरे नाही तर गोष्टीतलेनाव आहे. सेक्ससिंह या नावानेच तुम्हाला समजेल कि मला सेक्स ची किती हौस आहे. तर मी तुम्हाला आज माझी गोष्ट सांगणार आहे. त्या मुलीचे नाव आहे श्रुती (नाव बदलले आहे). ती माझ्या वडिलांच्या मित्राची मुलगी आहे. तिची उंची थोडी कमी आहे. आम्ही दोघे बालपणीचे मित्र आहोत आणि लहानपणी खूप वेळ आम्ही एकत्रच काढला. मग आमची ट्रान्स्फर जाली. मग माझ्या भावाचे त्याच शहराच्या कॉलेजमध्ये एडमिशन झाले आणि त्यावेळी मी श्रुतीला ८ वर्षानंतर भेटलो. ती एकदम बदलून गेली होती. तिचे फिगर ३२-२६-३२ होते. आम्ही बालपणीच्या गोष्टी आठवल्या आणि मी गडबडीत माझ्या घरी परत आलो. आम्ही दोघे मोबाईलमध्ये बोलत असायचो आणि ती माझ्याबरोबर खूप भांडण करायची. आणि मग शेवटी सगळे व्यवस्थित करायची. आता ती माज्या बालपणाच्या मैत्रिणीपासून गर्लफ्रेंड बनली होती आणि ती सर्व इतर मुलींसारखी माझ्याशी बोलायची ज्यात मला रस नव्ह्ता. ती तिच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये एक सामान्य मुलगी होती, आणि चिडचिड्या स्वभावाची होती. ती खूप आजारी राहायची आणि खूप नाजूक आणि अशक्त होती.

एकदा श्रुती तिच्या कुटुंबाबरोबर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आमच्या घरी आली होती. श्रुती माझ्या बरोबर माझ्या मित्रांच्या घरी यायची आमच्याबरोबर मूवी बघायला यायची आणि मॉलमध्ये फिरायची. एक दिवस मी आणि ती एका अपघातात मरता मरता कसेबसे वाचलो आणि थोडे जखमी झालो. मी घाबरलो. आम्ही घरी उशिरा पोचलो. मला वाटले तिला खूप राग आला असेल मनाणून मी तिच्याबरोबर काही बोललो नाही. आम्ही घरात काही सांगितले नाही आणि त्यांना काही समजले नाही. मी माझ्या खोलीत गेलो आणि ती गेस्टरूममध्ये गेली आणि कपडे बदलून माझ्याकडे आली. तिने मला विचारले- जास्त लागले तर नाही ना? मी म्हणालो- नाही, ठीक आहे मी. आणि मी तिला सॉरी म्हणालो. तिने मला समजावले कि गाडी व्यवस्थित चालवत जा. मी तिला विचारले तुला किती लागले आहे? मग तिने खालचे कापड वर करून तिचा गुडघा दाखवला. देवा शप्पथ काय गोरे आणि सुंदर पाय होते तिचे. ते पाहून माझा नागोबा उभा होऊ लागला. आयुष्यात पहिल्यांदा मी तिला वासनेने पाहत होतो. मी तिला विचारले डेटोल लावलेस का?

ती म्हणाली-नाही. मी संधीचा फायदा घेत तिला डेटोल लावले. ती ओह्ह्ह ओह्ह्ह्ह करू लागली आणि माझा नागोभा उभा होऊ लागला. तिला असे वाटले कि माझ्या मनात काहीतरी वाईट चालू आहे. तिने कापूस माझ्या हातातून घेतला आणि स्वतःच जखमेवर लावू लागली. मी बघत बसलो होतो आणि मला लाज वाटत होती. मग ती माझ्या खोलीतून गेली. मग जेवताना आम्ही गप्प बसलो होतो तर काकांनी विचरले काय झाले ? तुम्ही गप्प का आहात? भांडण झाले का तुमचे? आम्ही नाही म्हणालो आणि सामान्यपणे वागू लागलो. जेवण झाल्यावर ती वाचण्यासाठी माझ्या खोलीत आली. मी मेथ्स चा अभ्यास करत होतो आणि ती फिसिक्स वाचत होती. माझ्या मनातून तिचे गोरे पाय दूर जात नव्हते. तिने मला २-३ शंका विचारल्या पण मी सांगू शकलो नाही. तिने मला विचारले एक्सिडेंट मुळे घाबरलास का? मी म्हणालो हो यार. मला माझी काळजी नाही पण तुला काही बरेवाईट झाले असते तर?

ती म्हणली- पण मला काही जाले तर नाही ना असे म्हणत मला मिठी मारली. मग मी पुस्तक बाजूला ठेवले आणि तिच्या डोक्यावर हात ठेऊन बसलो. मी तिला म्हणालो मला थोडा वेळ एकटा सोड. खरे सांगायचे तर तेव्हा माझा नागोबा उभा झाला होता आणि माझी मुठ मारण्याची इच्छा होती. मी फेसबुकमध्ये तिचा प्रोफाईल फोटो उघडला आणि तो पाहून मुठ मारू लागलो. बहुतेक ती बाथरूमच्या बाहेर उभी होती आणि आवाज ऐकत होती. तिने दरवाजा वाजवला आणि मी पटकन नागोबा आत घातला आणि म्हणलो- हो ये आत. पण माझ्या फोनमध्ये तिचा फोटो उघडाच राहिला होता. तिने विचारले काय करत होतास? मी काही बोललो नाही. काही नाही तर फेसबुकवर माझा फोटो का उघडलेला आहे. मला खूप लाजिरवाणे वाटले आणि मी बाल्कनीत निघून आलो. ती काही वेळाने तिथे आली आणि म्हणाली- तू माझ्याहून ३ महिने लहान आहेस. बेट्या मुठ मारत होतास ना माझा फोटो बघून. मी म्हणलो हो पण फक्त फोटोने काम झाले नाही.

तिने माझ्याकडे पहिले आणि म्हणली २ मिनिट थांब..पोर्न मूवी पाहिजे का? मी म्हणालो श्रुती तू? आणि मी विचार करू लागलो कि मी स्वप्न तर पाहत नाही ना. ती म्हणाली पाहिजे का बोल? मी म्हणलो राहू दे यार आणि मी झोपायला जाऊ लागलो. पण मला झोप येत नव्हती कि माझी बालपणीची मैत्रीण आता एवढी मोठी झाली होती. मी म्हणलो खरे तर मी पन वाईट माणूस आहे. कारण मी पण पोर्न मूवी बघतो. मी म्हणलो देवा, घोर कलियुग आहे आणि मग झोपून गेलो. मी सकाळी उठून चालून आलो आणि तेव्हा ती माज्याकडे बघून सेक्सी हसली. आता मला तिच्यापासून भीती वाटत होती. अंघोळ केल्यावर मी तिच्याजवळ गेलो आणि तिला विचारले कि तुझ्याकडे किती जीबीची मूवी आहे? ती म्हणाली एचडी आहे १८ जीबीची. मी म्हणलो दे मला. मी माझा लेपटोप उघडला आणि तिची हार्डडिस्क जोडली. तिने फोल्डर उघडला आणि म्हणली हे बघ १५ आहे. मी तीला विचारले- तू कोणती पहिली आहेस आणि तुझी फेवरेट कोणती आहे?

ती म्हणली मी फक्त ५ पहिली आहेत. तिने एक मुविकडे इशारा केला आणि म्हणली ही मस्त आहे. माझी मैत्रीण सांगत होती पण मी नाही पहिली अजून. मी विचारले- एकटी असताना पहिली होतीस का? ती चेष्टेने म्हणाली नाही पप्पाबरोबर पाहिली. मी म्हणालो ठीक आहे. मग ही माझ्याबरोबर पाहून घे. तिने विचारले कोणी आले तर? मी म्हणलो मी लगेच बंद करेन. ती म्हणाली थांब मी कपडे बदलून येते. मग मी आणि तिने नाईट ड्रेस घातले आणि मूवी पाहू लागलो. मी तिच्या गळ्यात हात टाकला आणि लाईट बंद केली.

आता मी तिचे बॉल दाबू लागलो आणि ती माझा लंड घासू लागली. मी विचारले याआधी कुणाचा हात लावून पहिला आहेस का? ती म्हणाली नाही. आम्ही दोघे एकमेकाचे पाणी काढू लागलो. तिचे पन खूप वेळाने आणि खूप मेहनतीने निघाले आणि मला समजले कि ही पण स्वतः हस्तमैथुन करत असणार. मग आम्ही सर्व स्वच्छ केले आणि आपापल्या कामाला लागलो.

दुसर्या दिवशी ती माझ्या खोलीत आली आणि हार्ड डिस्क दाखवून हसू लागली आणि मी पण समजलो आणि आम्ही पहिल्या दिवशी केले होते ते सर्व केले.

तिसर्या दिवशी पण आम्ही मूवी पहिली आणि मी तिला म्हणलो-आज तुला माझा नागोबा चोकावा लागेल. नाहीतर मी लेपटोप बंद करेन. तिने ऐकले आणि हळू हळू तिच्या जिभेने नागोबा चाटू लागली. मग तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि जोरात चाटू लागली. ती माझ्या नागोबाने सोडलेले पाणी पीत होती. मग मी तिला एकदम धक्का दिला आणि मी वीर्य सोडले. ती म्हणाली थेंक यु. मी माझे वीर्य लंडात पकडून बाथरूममध्ये गेलो.

आम्हाला कसलीही घाई नव्हती आणि आम्ही व्याकूळ होण्याची मजा घेऊ इच्छित होतो. त्यानंतरच्या दिवशी मी तिच्या पुच्चीवर खूप घासले. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि घासला. तिचे पाणी निघाले आणि मी पण माझे वीर्य तिच्या शेट्यात सोडले.

पुढच्या दिवशी मी माझा लंड तीच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आतसुद्धा टाकला. पन आमचे दोघांचे २ मिनिटात निघाले. मी नेटवर वाचले होते कि पहिल्यांदा सेक्स करताना असे होणे सामान्य आहे.

आता आम्हाला थोडा सेक्स चा अनुभव झाला होता. हळूहळू आम्ही दोघे ३०-४० मिनिटापर्यंत करायला शिकलो. पण एक पोजिशनमध्ये करत होतो.

मग रविवारी माझ्या क्लासमध्ये टेस्ट होती. सगळे लोक बाहेर गेले होते . घरात फक्त आजी आणि श्रुती होती. मी घरात माझ्या खोलीत गेलो, तर खालून आजीने ओरडून सांगितले कि ती शेजारी जात आहे आणि खाली येऊन दरवाजा लावून घे. श्रुती अंघोळ करायला गेली होती आणि मी तिला सांगितले लवकर बाहेर ये घरात कोणी नाही. तिने दरवाजा उघडला आणि नागडी बाहेर आली आणि म्हणली आधी मारणार आहेस का अंघोळ केल्यानंतर? मी म्हणालो अंघोळ करत. मी तिला शोवर खाली नेले आणि जवू लागलो. कपडे आत ठेवले होते. ती अंघोळ करून बाहेर आली पण अजून आमच्यापैकी कुणाचे निघाले नव्हते.

मी तिला पलंगावर झोपवले आणि तिला कीस करायला सुरुवात केली. खाली माझा नागोबा तिच्या पुच्चीला पप्पी घेत होता..ती उठली आणि नागोबा चोकु लागली अन मी तिला खाली एकदम रंडीसारखे बसवले होते. ती चोकत जात होती आणि मला पाहत होती. तिच्या तोंडून विचित्र आवाज येत होते. मी तिचे डोके पकडून जोरात ठोकू लागलो. तिच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागले. मी माझा लंड बाहेर काढला आणि तिचे डोळे पुसले आणि परत हत्यार तिच्या तोंडात टाकले आणि ठोकू लागलो. ती म्हणाली आता थांब ना.

मग ती जमिनीवर कुत्रीसारखी वाकून उभी राहिली आणि मी तीच्य पुच्चीत जोरात बोट घालू लागलो . ती ओह्छ्ह्ह यास्स्स्स उम्म्म्मम करत होती. मग मी तिला घासयला सुरुवात केली. मग मी तिला म्हणलो मी खाली झोपतो तू माझ्या वर ये. मग ती एकदम माझ्यावर झोपली आणि माझा लंड पुच्चीत दाबून जोरात गांड हलवू लागली आणि माझ्यावर नाचू लागली. जोरजोरात उड्या मारल्याने आता माझे वीर्य निघणार होते, मी तिला शांत केले आणि मी तिचे बॉल चोकू लागलो. ती माझा लंड हलवत होती.

मग मी तिला झोपवले आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेऊन घासू लागलो. काही वेळाने एकदम लंड तिच्या पुच्चीत घातला. तिने मला थांबवायला सांगितले कारण तिचे पाणी निघणार होते. मी नाही थांबलो आणि तिने पाणी माझ्या लंडावर सोडले पण मी चालूच ठेवले. आता तिला घाम येऊ लागला. तिचे बॉल घसरू लागले. मग मी माझा लंड तिच्या तोंडात घातला आणि ती चोकू लागली. ती लोलीपोप सारखी माझा लंड चोकत होती. मग मी तिच्या पुच्चीला शिकार बनवले. ती नको म्हणू लागली. आता बास झाले ह. मला सोड आता. मी तिला गुडघ्यावर बसवले आणि तिच्या तोंडावर वीर्य काढले. ती बाथरूममध्ये गेली आणि मी पण तिच्या मागे गेलो. बाथरूम मध्ये कमोडवर बसून मुठ मारू लागलो. आम्ही दोघांनी एकमेकाला पहिले आणि हसू लागलो. आता आम्ही जेव्हा भेटतो तेव्हा मस्त संभोग करतो. आम्हाला पोर्न ची हौस आहे आणि ते पाहून आम्ही त्यासारखे सेक्स करायचा करतो आणि खूप मजा येते. मला कमेंट करून सांगा ही गोष्ट कशी वाटली?

You cannot copy content of this page