आईची मस्त पुच्ची आणि गांड मारली

ही घटना तेव्हाची आहे जेव्हा मी वीस वर्षाचा होतो. मी आपल्या एका खेडेगावी राहतो. माझ्या आई-वडिलांचा मी एकुलता एक मुलगा आहे. गावात आमची थोडी फार शेती आहे. तिथे आम्ही फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन घेत असतो. हे फळ आणि भाजीपाला आम्ही बाजारात विकायचो. यातूनच आमचं घर चालायचं. माझ्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फार छान नसल्याने मी शिक्षण मधातच सोडलं आणि वडिलांना शेतात मदत करायला लागलो. दिवसभर शेतात काम केल्यानंतर रात्री जेवण करून आम्ही झोपी जायचो.

एके रात्री गरमीमुळे माझी झोप उघडली. मी खाटेवरून उठून पाणी प्यायला जात होतो. तेवढ्यात मला बाजूच्या रूममधून काही आवाज यायला लागले. मी खिडकीतून आत बघितलं तर बघतच राहिलो! माझी आई खाटेवर बिलकुल नंगी लेटली होती आणि माझे वडील तिच्या पुच्चीत बोटं आत बाहेर करत होते. ती कामुक सुस्कारे सोडत होती. काय शरीर होतं माझ्या आईचं! आपल्या जीवनात पहिल्यांदाच मी माझ्या आईला नग्न पाहत होतो. आरशासारखं चमकते शरीर, मोठे मोठे माऊ आणि गुलाबी चुत!

हे सर्व पाहून माझा लवडा उभा झाला. बाथरूम मध्ये जाऊन मी आईच्या नावाने मुठ मारली. त्या दिवशी नंतर माझा माझ्या आईकडे बघण्याची नजरच बदलली. मला माझी आई सेक्सी वाटायला लागली. जेव्हा ती अंगणात वाकून झाडझुड करायची तेव्हा मी तिची गांड पाहून अनियंत्रित व्हायचो. कधी कधी तर मन असं करत होतं की लगेच जाऊन मन भरून तिची गांड मारावी. पण भीतीमुळे मी काही करू शकत नव्हतो.

आता कामात माझं मन लागायचं नाही. दिवसभर मी आईच्या कल्पनेमध्ये रमायचो. वडील रोज आईला चोदायचे आणि मी रोज मुठ्या मारायचो. मला माझ्या वडिलांबद्दल जळण व्हायला लागली की त्यांना एवढा छान माल झवायला भेटत आहे.

हळूहळू महिने गेले आणि माझे माझ्या आईबद्दलच्या लैंगिक भावना आणखी वाढत गेल्या. काही दिवसात आमच्या गावात रोगराई पसरली आणि त्यात माझे वडील स्वर्गवासी झाले. आता माझ्या घरी मी आणि माझी आईच राहिलो होतो. वडिलांच्या मृत्यूने शेताचं सर्व काम माझ्या डोक्यावर आलं होतं. आता आईने सुद्धा मला माझ्या कामात मदत करायला सुरुवात केली.

Marathi Zavazavi  बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड

एक दिवस शेतात काम करताना आईच्या साडीचा पदर एका झाडाला अटकला आणि मला ब्लाउज वरुनच तिचे मोठे वक्ष दिसायला लागले. ते बघून माझा लंड उभा झाला. आता मी ठरवलं की काहीही होवो मी माझ्या आईला चोदणारच.

मी एक कल्पना लढवली. माझी आई तांत्रिक सारख्या गोष्टींवर फार विश्वास करायची. मी या गोष्टीचा फायदा घ्यायचा ठरवले. गावाशेजारच्या एका बाबाला मी पटवलं आणि त्याला काही पैसे देऊन आपली गोष्ट समजवली.

दुसऱ्याच दिवशी तो तांत्रिक आमच्या घरी आला आणि आवाज द्यायला लागला, “मुली बाबा आले आहेत. अलक निरंजन…! बाहेर ये, दर्शन घे बालिके.” माझ्या आईने त्याचा आवाज ऐकला आणि धावतच बाहेर आली.

ती म्हणाली: नमस्कार बाबा. मी तर धन्य झाले. तुम्ही आमच्या झोपडीमध्ये आगमन केलेत. कृपया आत मध्ये या.

माझ्या सांगितल्याप्रमाणे तांत्रिक म्हणाला: नाही मुली. मी इथे बसायला नाही आलो. तुझ्या कुटुंबावर अनिष्ट घडणार आहे. जर याचं काही उपाय केले नाही तर तुझ्या मुलाचा मृत्यू होऊ शकते.

माझी आई घाबरली आणि रडायला लागली.

तांत्रिक: रडू नकोस मुली. तुझ्या या संकटावर उत्तर आहे माझ्याजवळ. पण तुझ्यासाठी हे फार कठीण असेल.

आई म्हणाली: तुम्ही फक्त सांगा बाबा की मला काय करावे लागेल?

तांत्रिक म्हणाला: मग ऐक. तुला तुझ्या मुलासोबत लग्न करावे लागेल आणि ह्याला आयुष्यभर एखाद्या पती सारखं सुख ध्यावे लागेल.

आई म्हणाली: हे काय बोलत अहात बाबा तुम्ही? असं कसं होऊ शकते? हा माझा मुलगा आहे.

तांत्रिक रागात म्हणाला: जर तू असं केलं नाहीस तर तुझ्या मुलाचा मृत्यू निश्चित आहे!

आई घाबरली आणि म्हणाली: मला माफ करा बाबा. माझ्याकडून चूक झाली. मी लग्न करायला तयार आहे.

तांत्रिक म्हणाला: ठीक आहे. मी उद्याच तुमचं लग्न करून देतो.

पृष्ठे: 1 2