अनिताचे मोठे नितंब

अनिता परवाच आमच्या घरी आली होती राहायला म्हणून. अनिता तशी माझी लामची वहिनी लागते. एका रात्री मी उशिरा घरी आलो होतो. आणि आतल्या खोलीत पाहुणे झोपले होते त्यामध्ये अनिता देखील होती. तेथूनच पाणी प्यायला म्हणून मी गेलो. पाहतो तर काय अनिता अस्ताव्यस्त झोपली होती. ती पालथी झोपल्याने तिचे डेरेदार मोठे नितंब सहजपणे दिसत होते. ते पाहून माझी काम वासना भडकली. मला काही सुचेना माझा लंड चड्डीतच ताठ झाला. तिच्या फुलारलेल्या व पसरलेल्या दोन्ही नितंबा मधील खळी म्हणजेच तिची चिमणी बघायला मला खूपच मोह झालेला होता. इतके सगळे बघून चिमणी न बघता जावे असे वाटतच नव्हते. नीताने झोपेतच पाय थोडे फाकवले व वर उचलून धरत गुढग्यावर पेलत पुन्हा झोपली. मी हळूच बाजूला झालो कोणीतरी पाहिलं म्हणून. फक्त मिनिट भर मी स्तब्ध राहिलो.

अनिता आता झोपली असेल म्हणून मी माझ्या बनियानाच्या खाली टोर्च धरून तिच्यावर मारली. मी जवळ जावून तिची नीकर खाली ओढली न कळता यासाठी माझी दहा मिनिटे गेलीत. तिचे मोठे नितंब आणि त्यामधील तिची योनी मस्तच दिसू लागली. आणि योनीच्या विलग झालेल्या पाकळ्या पाहून माझे लिंग खूपच ताठ झाले. मनाचे धाडस करून मी माझ्या एका बोटाने तिच्या पाकळ्याना स्पर्श केला व हळुवार तसाच फिरवत राहिलो. दोन्ही गुडघ्यावर बसलेलो आणि अंडर प्यांटच्या एका कडेतून माझे लिंग बाहेर येत होते. अनिताची विस्तारलेले मोठे नितंब व नितम्बाची फट सुद्धा काय सुंदर दिसत होती. तिच्या पाकळ्या चोळत चोळत घासत तिच्या नितंबाच्या फटीतच आपले दांडके घुसवायला मिळाले तर जगातले सर्व सुख ते आणखी कुठले बरे असे मनात येत होते. अचानक अनिता हलून एका अंगावर पडली मी गच्च माझे दांडके हातात धरून तोंडावर हात ठेवला. ती उठल्याचे पाहून मला घाम फुटला. मी टोर्च बंद करायचा राहून गेलो होतो.

Marathi Zavazavi  माझी पहिली कॉलबोय सर्विस

पृष्ठे: 1 2