अनिताचे मोठे नितंब

अनिता परवाच आमच्या घरी आली होती राहायला म्हणून. अनिता तशी माझी लामची वहिनी लागते. एका रात्री मी उशिरा घरी आलो होतो. आणि आतल्या खोलीत पाहुणे झोपले होते त्यामध्ये अनिता देखील होती. तेथूनच पाणी प्यायला म्हणून मी गेलो. पाहतो तर काय अनिता अस्ताव्यस्त झोपली होती. ती पालथी झोपल्याने तिचे डेरेदार मोठे नितंब सहजपणे दिसत होते. ते पाहून माझी काम वासना भडकली. मला काही सुचेना माझा लंड चड्डीतच ताठ झाला. तिच्या फुलारलेल्या व पसरलेल्या दोन्ही नितंबा मधील खळी म्हणजेच तिची चिमणी बघायला मला खूपच मोह झालेला होता. इतके सगळे बघून चिमणी न बघता जावे असे वाटतच नव्हते. नीताने झोपेतच पाय थोडे फाकवले व वर उचलून धरत गुढग्यावर पेलत पुन्हा झोपली. मी हळूच बाजूला झालो कोणीतरी पाहिलं म्हणून. फक्त मिनिट भर मी स्तब्ध राहिलो.

अनिता आता झोपली असेल म्हणून मी माझ्या बनियानाच्या खाली टोर्च धरून तिच्यावर मारली. मी जवळ जावून तिची नीकर खाली ओढली न कळता यासाठी माझी दहा मिनिटे गेलीत. तिचे मोठे नितंब आणि त्यामधील तिची योनी मस्तच दिसू लागली. आणि योनीच्या विलग झालेल्या पाकळ्या पाहून माझे लिंग खूपच ताठ झाले. मनाचे धाडस करून मी माझ्या एका बोटाने तिच्या पाकळ्याना स्पर्श केला व हळुवार तसाच फिरवत राहिलो. दोन्ही गुडघ्यावर बसलेलो आणि अंडर प्यांटच्या एका कडेतून माझे लिंग बाहेर येत होते. अनिताची विस्तारलेले मोठे नितंब व नितम्बाची फट सुद्धा काय सुंदर दिसत होती. तिच्या पाकळ्या चोळत चोळत घासत तिच्या नितंबाच्या फटीतच आपले दांडके घुसवायला मिळाले तर जगातले सर्व सुख ते आणखी कुठले बरे असे मनात येत होते. अचानक अनिता हलून एका अंगावर पडली मी गच्च माझे दांडके हातात धरून तोंडावर हात ठेवला. ती उठल्याचे पाहून मला घाम फुटला. मी टोर्च बंद करायचा राहून गेलो होतो.

पण तिने मला जवळ येऊन आत जा म्हणून सांगितले. माझ्याकाडला टोर्च तिने घेतला आणि मला पुढे जायला सांगितले. मी भलताच खुश झालो. तीने मला बाथरूम पर्यंत आणले आणि टोर्च बंद करत माझी चड्डी खाली ओढून ती स्वत खाली गुढग्यावर बसली. बहुतेक तिला माझा स्पर्श चांगला वाटला असावा. माझ्या लवड्यावरून जीभ फिरवत तिने अलगद तोंडात घेतले. मला खूपच मस्त वाटत होते. ती मस्त पैकी माझा लवडा चोकत होती. बाथरूमला कोणी आले तर लफडे नको म्हणून मी तिला माझ्या रूम मध्ये घेऊन गेलो. रूम मध्ये येताच अनिता खुर्चीला धरून वाकली आणि झिरो बलाच्या उजेडात मी तिचे मोठे नितंब फाकवून धरत हळू हळू माझा लवडा तिच्या पुचित घुसवू लागलो. जरा हळू ना दुखतंय असे ती म्हणत होती. आत माझा लवडा शिरताच अनिताला दणके देऊ लागलो अनिताही आपले नितंब मागे पुढे करत पूर्ण आत खोलवर घुसवून घेऊ लागली.

मी चेकळ्या सारखा तिला धक्के देत होतो. ती हि मला मागे पुढे करून साथ देत होती. पंधरा वीस मिनिटात मी वीर्य तिच्या योनितच पाडले. व परत दहा पंधरा मिनिट तिला चोळत बसलो आणि परत माझा लंड उभा झाला. आता तिला बेडवर झोपवले नि तिचे मोठे नितंब खाली वगळत तिचे वरून भरगच्च मांड्या मधील योनी पाहत तिच्या योनीत माझा लंड सारू लागलो. पाच पाच झवत त्या रात्री तीन वेळा तिच्यावर चडलो. आणि तिने सर्वाना आपण आजारी आहोत असे सांगून इथेच दहा पंधरा दिवस राहणार म्हणून सांगितले. आम्ही दोघानीच हा प्ल्यान ठरवला होता. आणि त्या पंधरा दिवसात आमचा दररोजचा खेळ सुरु झाला. पंधरा दिवसात तिला वीस ते पंचवीस वेळा झवून सोडली.

You cannot copy content of this page