रुबीची न विसरणारी जवाजवी

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव दिपू आहे. मी पटना चा आहे आणि ही घटना मुंबई मध्ये घडली होती.

मी आज पर्यंत कोणाला पटवून ठोकू शकलो नाही कारण काहीतरी काम यायचे आणि मी ठोकू शकत नव्हतो.

मग मी माझा जुना जॉब सोडला आणि एक नवीन जॉब करू लागलो.

मग मी गावाला गेलो.. मी एक महिन्याने मुंबईला आलो आणि एक खोली भाड्याने घेतली.

मग मी नवीन प्लान बनवला.. तो होता रोंग नंबर ला कॉल करायचा. मी तो प्लान चालू केला. जेव्हा माझी ड्युटी संपायची तेव्हा मी कॉल लावायचे सुरु करायचो. असे करत करत ६ महिने निघून गेले.

एक दिवस एक मुलगी मला फोनवर भेटली तिचे नाव होते रुबी. मी तिच्याशी बोलू लागलो.

हेल्लो हा नंबर कोणाचा आहे?

ती : हेल्लो कोण आहे? कोण पाहिजे?

मी : तुमचे नाव काय आहे?

ती : माझे नाव रुबी आहे… तुम्ही कोण आहात?

मी : मी मुंबईवरून बोलत आहे

ती: काय करता तुम्ही?

मी : मी जॉब करतो.

मग तिच्याशी बोलणे सुरू झाले. एक दिवस मी तिच्याशी बोलत होतो आणि तिने मला विचारले

ती : मला तिकडे काही काम मिळेल का?

मी : हो जरूर मिळेल .. पण तुला कोणते काम येते?

ती : मला जेवण बनवता येते.

मी : ठीक आहे मिळेल, पण तुला माझे जेवण बनवावे लागेल मंजूर आहे का?

ती तयार झाली मग मी तिला ३ महिन्यांनी स्टेशनवर घेण्यासाठी पोचलो. ती मस्त माल होती. तिला घेऊन मी माझ्या रूम वर आलो. मी तिच्यासाठी गादी लावली आणि रात्र झाली असल्याने मी झोपलो.

सकाळ झाली आणि मी माझ्या कामाला गेलो संध्याकाळी आलो तर घरात लाईट नव्हती.

त्या दिवशी जोपणे अवघड होते. मी तिला खाटेवर झोपायला संगून मी खाली झोपलो.

मला झोप लागत नव्हती. मग रात्री दहा वाजता उठून मी जेवण केले, आणि परत झोपायचा प्रयत्न करू लागलो, लाईट नव्हती आणि त्या रात्री आलीच नाही.

मी कसेतरी झोपलो आणि रात्री एक वाजता तीने आवाज दिला मी जागा झालो. ती म्हणाली- माझे पोट दुखत आहे.

मी विचारले- कुठे होत आहे?

ती म्हणाली : पोटाच्या खालच्या हिश्यात.

मग मी हाताने तिच्या पोटाच्या खाली मालिश करू लागलो आणि ती शांत झाली.

मग मी झोपलो ती ५ मिनिटात म्हणाली- माझ्या पाठीवर काहीतरी चावत आहे.

मी माझा हात तिच्या कुर्त्यात टाकून घासू लागलो .

मी तिच्या पाठीवर हात फिरवला आणी माझा लंड उभा झाला

मी माझा हात काढून घेतला तर ती म्हणाली दिपू जी अजून करा ना मला झोप येत नाही.

मी तिच्या बरोबर बोलू लागलो तर ती म्हणाली थोडे समोर या ना.

मी तिच्या पुढे आलो आणि तिची पाठ घासू लागलो आणि तिच्या बरोबर बोलू लागलो.

आम्ही दोघे एकदम जवळ होतो आणि आमचे श्वास एकमेकला लागत होते.

ती म्हणाली –जरा जोरात करा ना.

मग मी तिची कुर्ती वर केली आणि तिने हात वर करून ती काढून टाकली.

असे बोलत बोलत आम्ही नागडे झालो. मग मी तिला कीस करू लागलो.

मी तिला बेडवर झोपवले आणि माझा लंड सरळ तिच्या गरम पुच्चीत घातला. ती घाबरली आणि म्हणाली तुम्ही काय करत आहात कमीत कमी कंडोम तरी लावायचा होता.

मी म्हणालो – काही होणार नाही

ती रडू लागली. त्या रात्री मी असेच जवून टाकले.

ती दुसऱ्या दिवशी म्हणाली-आज परत माझी मारून टाका .. आणि जेवढी इच्छा असेल तेवढे मला ठोका

मी तिला खूप जवले.

मित्रांनो ती मस्त मलई माल होता, तिला ठोकताना मी ड्युटीला जायचे विसरायचो.

मग मी तिला जवायला एक महिन्याची सुट्टी घेतली.

ती माझ्या कडून रोज ठोकून घेऊ लागली आणि मी पण मस्त माल मिळाला म्हणून तिला दिवसातून ६ वेळा ठोकायचो.

मग ६ महिने तिला ठोकल्यावर माझी तिच्या बरोबर खटपट होऊ लागली आणि मी माझ्या गावाला गेलो आणि ती पण जेथून आली होती तिकडे परत गेली.

ती आज कोठे आहे मला माहित नाही.

तिच्या बरोबर खूप ठोकाठोकी झाली पण तिने एक वेळपण मला तिची पुच्ची चाटू दिली नाही. मला तिची पुच्ची चाटायची होती.. माझी ती इच्छा अर्धी राहिली. आता ती नाही तर खूप उदास वाटत आहे.

You cannot copy content of this page