अनोळखी लंडाबरोबर मजे

हेल्लो मित्रांनो आज मी तुम्हाला हेमाली ची गोष्ट सांगणार आहे जी तिने मला पाठवली आहे. तर तिने पाठवलेली गोष्ट अशी आहे. हेल्लो माझे नाव हेमाली आहे आणि मी २९ वर्षांची विवाहित आहे माझी उंची ५’११’’ आहे, माझे शरीर स्लिम आहे आणि फिगर ३२-२८-३० आहे.

ही गोष्ट ४ महिन्यापूर्वीची आहे … मला त्या दिवशी शॉपिंग करायची होती माझ्या कडे जास्त वेळ नव्हता आणि मला फ्लाईट पकडायची होती.

त्यामुळे मी सकाळी लवकर खरेदी करायला पोचले आणि त्यावेळी खुप मॉल अजून बंद होते. मी एक मॉल उघडा पहिला आणि तिथून थोडी खरेदी करून बाहेर पडले. मला आठवले कि मी पार्किंग दुसऱ्या बाजूला केले आहे आणि मी मॉल मधून दुसऱ्या बाजूला जायचा मार्ग शोधू लागले.

त्यावेळी तिकडे जास्त गर्दी नव्हती तरी मला एक माणूस दिसला आणि मी त्याला रस्ता विचारला आणि मी त्याने सांगितलेल्या रस्त्यावर पूढे गेले.

मला रस्यात काही विचित्र आवाज येऊ लागले आणि पहिले तर मला समजले कि तिकडे स्टोर रूम आहे .. तेथून आवाज येत होते.

मी तिथे हळूच गेले .. मी जवळून पहिले तर तिथे एक मुलगा डोळे बंद करून त्याचा लंड हलवीत होता .. मला खूप हसू आले पण मी पहिले कि त्याचा लंड खूप मोठा आहे.

मी त्याला पाहून मजे घेत होते आणि तेव्हा अचानक माझ्या फोन मध्ये रीमायंडर वाजले आणि मी फसले. त्याला समजले कि कोणीतरी आहे आणि त्याने मला पहिले आणि मी एकदम अवाक झाले.

मी पण तिकडून लगेच हलु शकले नाही आणि मी हळू हळू मागे सरकू लागले तर त्या मुलाने आवाज दिला – तिकडून काय पाहत आहात मेडम इकडे या.. जवळून पहा.

मी थोडा वेळ विचार करीत राहिले आणि मग पटकन स्टोर रूम मध्ये घुसले आणि आतून बंद केला.

त्याने माझ्या कडे पहिले आणि हैराण झाला … पण खुश झाला.

मी स्कर्ट आणि टोप घातला होता .. तो म्हणाला – तू रांड तर वाटत नाहीस..

मी काही न बोलता त्याचा लंड हातात घेतला आणि तोंडात टाकून चोकू लागले.

तो काही न विचारता माझी स्कर्ट वर करू लागला, मग टोप वर करू लागला आणि माझे बॉल दाबू लागला .. माझे लक्ष त्याच्या लंडाकडे होते.

त्याचा लंड मोठा होऊन ९ इंच झाला. एकदम मोठा लाल रंगाचा मस्त लंड वाव्व्व अगदी मला हवा होता तसा.

मी खूप वेळ त्याचा लंड चोकला, त्याने मला उभी केले, माझी टोप वर केली आणि ब्रा चे हुक तोडून टाकले आणि मग माझ्या बॉल वर तुटून पडला. मी खूप उत्तेजित झाले होते आणि तो माझे मनुके असे चोकत होता कि मला त्याची जीभ पण धारदार वाटू लागली होती.

तो दोन्ही हाताने माझे मम्मे दाबत होता आणि मी बनवलेल्या टेटूला चावू लागला घासू लागला.

मी त्याला थांबवायला पाहत नव्हते .. खाली माझ्या पुच्ची तून पाणी येऊ लागले होते.

आता मी त्याची शर्ट काढून टाकली आणि पहिले तर त्याचे शरीर एकदम कसरती होते. त्याच्या शरीराचे मसल पाहून मला मजा आली.

मी म्हणाले – तू इथे काम करणारा माणूस तर नाहीस ना?

तो हसून म्हणाला – तू मला काम वाला समजत आहेस .. माझे स्वतःचे फिटनेस सेंटर आणि जिम आहे .. पण तुला काय सेक्सी तू पण क्लास आयटम आहेस.

असे म्हणून तो मला डीप कीस करू लागला. मला वाटले कि तो त्याची जीभ माझ्या तोंडात घुसवून टाकेल. तो मला चाटू लागला .. मी त्याच्या बोडी वर हात फिरवला, त्याची बोडी एकदम स्टील सारखी सोलीड बोडी होती.

माझे तर स्वप्न पूर्ण झाले… त्याची चेस्ट आणि दंड पाहून .. वाव्व … माझ्या नवर्याची पण अशी बोडी असती तर? तर मी त्याला रूम मधून बाहेरच येऊ दिले नसते.

आता तो म्हणाला – मी पाणी सोडणार आहे .. मी त्याचा लंड चोकने थांबवले.

त्याने मला झोपवले आणि माझ्या वर येऊन मला जवू लागला त्याच्या शरीराचे सर्व वजन माझ्या वर आले होते. मी पण त्याच्या जवण्याने आनंदी झाले होते.

मी त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत इंजोय करू लागले होते. मी त्याला हातात पकडले आणि मी खूप नखे मारली असतील … आणि मी मस्ती मध्ये तिला चावले पण असेल.

तो मला सांड सारखा जवत होता .. मी आता दुसर्यांदा पाणी सोडले होते आणि खूप दामले होते.

इतक्यात तो पण पाणी सोडणार होता आणि तो एकदम टेबल वर माझ्या वर आला आणि माझ्या तोंडात त्याचा लवडा घातला आणि जोर जोराने माझे तोंड जवू लागला.

त्या जनावराने माझा चेहरा असा पकडला होता कि मी काहीच करू शकत नव्हते आणि त्याने माझ्या तोंडात पाणी सोडून दिले.

त्याचा माल पाण्यासारखा नव्हता पण घट्ट ज्यूस सारखा होता .. मला वाटले कि पूर्ण बाटली ओतली असेल.

आम्ही दोघे दमलो होतो मी पहिले कि त्याच्या कडून ठोकताना खूप वेळ निघून गेला होता.

तो अजून झोपला होता आणि म्हणाला – नंबर मिळेल का? .. आता देऊन टाक .. असे पण मुलींचे नंबर आधी भेटतात आणि पुच्ची नंतर भेटते .. पण काही प्रोब्लेम नाही तुझी पुच्ची अजून १००० वेळा जवली तरी अशीच कडक राहील.

मी काही बोलले नाही आणि पहिले कि त्याचा लंड झोपताना पण खूप मोठा होता. मी दरवाजा उघडून मागे पहिले आणि त्याला म्हणाले – हे सर्व इथेच संपले .. पण थेंक यु..

तो म्हणाला – अरे ऐक तर .. तुझे नाव तर सांग .. माझे नाव अंकुर आहे …

पण मी तिकडून निघून गेले आणि कार मध्ये बसून परत घरी आले.

मला असे सेक्स आधी कधीच मिळाले नव्हते आणि पुन्हा मिळणार पण नाही.

You cannot copy content of this page