ऑंटीचं एकटेपण घालवलं पुच्ची चोदून

ती म्हणाली- फार लवकर आलास. मी तुझ्यासाठी हे ट्राउझर आणि टी शर्ट आणला आहे. परत जाऊन आंघोळ कर मस्तपैकी आणि मग आपण डिनरचा मजा घेऊ. मलाही काहीतरी असंच वाटत होतं आणि मी परत जाऊन आंघोळ केली.

आंघोळ करून आल्यावर मी तिच्या ड्रेसवर लक्षपूर्वक बघितले तर तिची नायटी एकदम पारदर्शक होती. नायटीच्या आतमध्ये तिने फार सेक्सी ब्रा आणि पॅंटी घातली होती. मला पाहुन ती सोफ्यावर बसली आणि सेंटर टेबलवर वाईनची पॅग बनवायला लागली. मी सिगरेट शिलगावली. तिने तिच्यासाठी पण एक शिलगवायला सांगितले. आम्ही दोघे सिगरेट पीत वाईन प्यायला लागलो. आम्ही खूप गोष्टी केल्या आणि दोन-दोन वाईन ही रिचवली.

मग वाईन संपल्यावर डायनिंग टेबलवर येऊन आधीच ऑर्डर केलेलं जेवण आम्ही केलं. जेवण केल्यानंतर मी परत जाण्याबद्दल बोललो. तिने माझ्या जांघेवर हात मारत म्हणाली, “एवढी पण काय घाई आहे यार! बस ना थोडा वेळ गोष्टी करू.” आम्ही दोघं तिच्या बेडरूममध्ये गेलो. ती सिगारेटचा एक कश घेत म्हणाली-

आंटी- माझे हजबंड दोन वर्षातून एकदाच घरी येतात आणि तेही फक्त सात दिवसांसाठी.

हे सर्व सांगताना ती थोडी भाऊक झाली होती. ती मला आलिंगन द्यायला बघत होती. मी तिला सांत्वना देत होतो. तिच्या डोळ्यातून अश्रू यायला लागले होते. मी तिचे अश्रू पुसले आणि म्हणालो, “तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. आता जेव्हा केव्हा तुम्हाला एकटेपणा जाणवेल माझी आठवण करत जा.”

माझ्या या बोलण्यावर तिने मला घट्ट आलिंगन दिले आणि म्हणाली, “तू माझी एक निकड पूर्ण करू शकतोस का?” माझा लंड तर उभाच झाला. यावेळी ती मला फारच माल वाटत होती. मी म्हणालो, “कोणती निकड?” ती म्हणाली, “तू माझ्या शरीराची निकड पूर्ण करू शकतोस का?” आधी तर मी चुप राहिलो पण मी काही बोलणार इतक्यात तिने तिचे लिप्स माझ्या लिप्सवर ठेवले आणि मला स्मूच करायला लागली. थोड्याच वेळात मी तिला साथ द्यायला लागलो. यादरम्यान तिने माझ्या जीन्समध्ये हात टाकला आणि माझ्या लंडाला पकडून कुरवाळायला लागली. मी माझ्या टांगा खोलून तिला लंड हलवायला दिला. तिने माझा शर्ट काढला आणि माझ्या भारदस्त छातीवर किस करायला लागली. यानंतर तिने तिची नायटी काढली. आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी वरच झाली होती.

तिने माझा हात पकडला आणि उठण्याचा इशारा केला. मी यंत्रासारखा तिच्यासोबत उठलो. तिने मला बेडवर लेटवलं. ती खालून माझ्यावर आली आणि माझ्या जीन्सचे बटन खोलून जीन्स आणि अंडरवियर दोन्ही एकाच वेळी खाली केली. मी आता पुर्ण नंगा झालो होतो. माझ्या उभ्या लवड्याला पाहून ती खुशीने एकदमच उडाली आणि माझा लंड तोंडात धरून चुसायला लागली. काही मिनिटाच्या लंड चुसल्यानंतर तिने तिची ब्रा आणि पॅंटी काढली आणि माझ्या छातीच्या दोन्ही बाजूला आपली एक एक टांग टाकून आपलं एक निप्पल माझ्या तोंडात दिलं. मी पण त्याला माझ्या तोंडात घेतलं आणि तिचा निप्पल चुसायला लागलो. तसेच दुसऱ्या हाताने तिचा दुसरा माऊ दाबायला लागलो. ती आता माझ्या अंगावर आली होती ज्याने माझा लंड तिच्या पुचीला चिकटला होता. खूप वेळ तिच्या बुब्सची मजा घेतल्यानंतर मला माझ्या लंडावर तिच्या पुच्चीतून पाणी गळत असलेला जाणवलं.

Marathi Zavazavi  गणिताच्या मॅडम चे गणित

तिने माझ्या लग्नाला पकडलं आणि आपल्या पुच्ची मध्ये फिट करत त्याच्यावर बसून खाली वर व्हायला लागली. माझा लंड मोठा होता. सुरुवातीला तर माझा अर्धाच लंड तिच्या पुच्चीत घुसू शकला. पण तिच्या चोदण्याची अतीव इच्छेने माझ्या लंडाला तिने तिच्या पुच्चीत पूर्णपणे सामावून घेतलं आणि मग ती माझ्या लंडावर वर खाली व्हायला लागली. त्यानंतर मी तिला माझ्या खाली घेतला आणि तिला दबादबा चोदायला लागलो. ह्या वेळेस ती एकदम आकडून झडली होती पण मी अजून पर्यंत झडलो नव्हतो.

मी लंड बाहेर काढला आणि तिने माझा लंड चुसून स्वतःला परत तयार केलं. ती आता डॉगी स्टाईल मध्ये आली. मी मागून तिच्या पुच्चीत लंड घातला आणि खूप वेळपर्यंत चोदल्यानंतर स्वता:ला अत्युच्च क्षणावर येत असलेलं जाणवलं.

मी तिला म्हणालो- माझं पाणी निघणार आहे.

ती म्हणाली- तू तुझं माल माझ्या बुब्सवर सोड.

तशी ती लेटली आणि मी तिच्या अंगावर आलो. ती माझा लंड आपल्या मुठीत घेऊन हलवायला लागली. थोड्याच वेळात माझा पूर्ण माल तिच्या मावांवर येऊन पडला. त्यानंतर तिने स्वतःला साफ केलं तसंच मलाही.

यानंतर आम्ही दोघं परत वाईनचे पॅग रिचवले. त्या रात्री आम्ही तीन-चार वेळा चुदाई केली तसेच सोबत आंघोळ पण केली. सकाळी जाताना तिने मला वीस हजार रुपये दिले. मी तिला नकार दिला तशी ती म्हणाली, “मला तुला काहीतरी गिफ्ट द्यायचं होतं पण यावेळेस ते शक्य नाही. प्लीज तू वाईट मानून नको घेऊस. तू तुझ्यासाठी काहीतरी घेऊन घेशील.” मी तिची गोष्ट मान्य केली आणि ते पैसे घेऊन मी आपल्या घरी परत निघालो.

Pages: 1 2