बायको चुकून वडिलांना जवली

नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव मयंक आहे आणि मी मुंबईचा आहे.माझे वय २८ वर्षे आहे आणि माजे लग्न काही वर्षांपूर्वी झाले. माझ्या बायकोचे वय २६ वर्षे आहे आणि ती रुपाची राणी आहे.तिला एकदा पाहून म्हातारे ही युवान बनतात. ती कुठेही गेली तर कोणी ना कोणी तरी तिची छेड काढते.

मित्रांनो मी आज तुम्हाला माझी एक खरी गोष्ट सांगणार आहे जी घडल्यानंतर मी काहीच करू शकलो नाही कारण माझ्या कुटुंबाच्या अब्रूचा प्रश्न होता. ती घटना मी तुम्हाला सविस्तर सांगत आहे जिने माझे आयुष्य बदलून टाकले. मित्रांनो माझ्या घरी माझे बाबा आणि आई सुद्धा राहतात. माझ्या बाबांचे वय ५१ वर्षे आहे जे दिसायला माझ्यासारखेच आहेत. ही गोष्ट २ महिन्यापूर्वीची आहे जेव्हा मी व माझी बायको माझ्या आई-वडलांबरोबर गावाला गेलो होतो. तिथे आमचे मोठे शेत आहे आणि घर आहे. तिथे गेल्यावर मी व माझे बाबा शेतात गेलो आणि माझी बायको व आई घराचे काम करून जोपले होते.

मग मी घरी गेलो आणि खोलीत जाऊन जोपलो मित्रानो मला जवायचे होते,पण मला असे वाटले कि माझी बायको बिचारी काम करून दमली असेल तर आम्ही उद्या सेक्स करू. हे मनात विचारून मी जोपलो,पण माझी बायको सुद्धा खूप जवायची हौशी आहे, मी जेव्हा जवायचे नाव घेतो तेव्हा ती होच म्हणते. पण मी त्यावेळी काही नाही केले. मग दुसर्या दिवशी मी व बाबा शेतात गेले तर तर येताना संध्याकाळ झाली.मग मी व बाबा माझ्या काकांच्या घरी गेलो. तिथे त्यांचा एक मिलगाही होता. मी बाबांना म्हणालो कि बाबा मी मोहनबरोबर बाहेर जातो तुम्ही घरी जाऊन झोपा मी थोड्या वेळाने येईन. बाबा म्हणाले ठीक आहे मग ते थोड्या वेळाने घरी पोचले आणि त्यांच्या खोलीत गेले. आणखी एक गोष्ट अशी कि माझ्या आईने आणि बायकोने त्यांची खोली बदलली होती जे मला आणि बाबांना माहिती नव्हते. त्याचे कारण असे कि माझ्या बायकोला पालीपासून खूप भीती वाटते आणि तिच्या खोलीत खूप पाली होत्या म्हणून आई म्हणाली कि आज तू माझ्या खोलीत जोप आणि उद्या आपण येथे औषध फवारू.

मित्रांनो या एका चुकीने माझ्या आयुष्यात आग लावली. मी जेव्हा घरी गेलो तेव्हा बाबांनी दार लावले आणि मी ऐकले नाही कि ते काय म्हणाले. मी माझ्या खोलीत गेलो आणि पहिले कि लाईट बंद होती आणि नाईट लेम्प चालू होता. मी कपडे बदलले आणि जेव्हा जोपायला गेलो तेव्हा मला साडीसारखे वाटले म्हणून मी मोबाईल ची लाईट चालू करून पहिले तर तिथे माझी आई झोपली होती. मग मी दुसर्या खोलीत जाऊ लागलो आणि मला मनात आले कि मी एक काम करतो. माझ्या खोलीची खिडकी मी उघडीच ठेवतो जी बंद होती. मी जर दरवाजा वाजवून बाबांना बोलावले तर माझी बायको उठेल आणि तिला लाज वाटेल,म्हणून मी खिडकी हडूच उघडली  आणि आतले द्रुश्य पाहून मी थक्क झालो.

मी पहिले कि बाबा कपडे काढत होते आणि त्यांना माहिती नव्हते, ते कपडे काढून माझ्या बायकोशेजारी जाऊन जोपले. ती एक चादरीच्या आत होती मला वाटले कि त्यांना थोड्या वेळाने समजेल आणि ते उठून बाहेर येतील, पण आता सगळे उलटे झाले. थंडी पण त्यावेळी जास्त होती आणि म्हातार्याला पण जवायाची इच्छा झाली होती त्याने हळूहळू चादर काढली. त्यांनी जेव्हा माझ्या बायकोच्या नायटीला हात लावला तर तेही एकदम थक्क झाले आणि काही वेळ विचार करू लागले. मग त्यांनी अचानक पूर्ण चादर हळूहळू करून काढून घेतली आणि माझी बायको काळ्या रंगाच्या नायटीमध्ये होती आणि ते तिच्याजवळ मुठ मारू लागले, मग अचानक थांबले आणि बसून माझ्या बायको जिचे नाव श्वेता ची नायटी थोडी उंच करून हळूहळू वर करू लागले.

त्यांनी कमरेपर्यंत काढली आता त्यांना श्वेताची पेंटी जी काळी होती ती दिसू लागली आता त्यांनी पुन्हा मुठ मारणे सुरु केले. मग त्यांना वाटले कि काही करू तर त्यांनी श्वेताच्या पायाला हळूच उंच करून पसरवले, त्यांना पेंटी मधून पुच्चीची खाच दिसत होती जी पेंटीला चिकटली होती. मग ते हळूच तोंडाला पुच्चीपर्यंत घेऊन गेले आणि वास घेऊ लागले आणि जोरजोराने मुठ मारू लागले.मग हिम्मत लावून त्यांनी पेंटी पकडून एका बाजू केली आणी जिभेला जवळ नेऊन चाटू लागले.

माझी बायको अचानक उठून बसली आणि म्हणाली कि मयंक तू हे काय करतोयस? तुला जवायचे असेल तर प्लीज लवकर कर ,पण मला व्याकूळ करू नको. मग बाबांनी त्यांचे डोके हलवून हो म्हटले आणि माझ्या बायकोला समजलेच नाही कारण बाबांचे शरीर माझ्यासारखेच आहे,पण माझा लंड ७ चा आहे पण मी बाबांचा बघितला तर तो ९ चा होता मग त्यांनी जिभेला पुच्चीजवळ गोलगोल फिरवणे सुरु केले तर माझ्या बायकोची पूर्ण माज जागृत झाली होती.

आता श्वेता बाबांचे डोके पकडून पुच्चिवर दाबत होती. मग ते वर अले अणि गाउनला काढून पेंटी ला काढले.आता तिचे बॉल दिसू लागले जे ब्राने जाकले होते. ते त्यांना पकडून जोरजोराने दाबू लागले आणि त्यांनी ब्राला काढून टाकले. ते आता तिच्या ओठाला ओठ लाऊन किस करू लागले, अजून सुद्धा माझ्या बायकोचे डोळे बंद होते आणि बाबांनी कीस करत करत स्वतःचे कपडेही काढून टाकले. आता बाबंना जरासुद्धा भीती नव्हती आता बाबांचा लंड श्वेता च्या पुच्चीला दाबून दाबून घासत होता आणि माझी बायको झटके मारत होती. माहित नाही किती वेळा त्यांचे पाणी निघाले असेल.

मग अचानक लंड घसरत सरळ आत गेला कारण पुच्ची पाण्याने पूर्ण भरलेली होती आणि लंड पुच्चीत जाताच ती बेडशीट ला पकडून व्याकूळ होऊ लागली आणि हो मित्रांनो मी सांगायला विसरलो कि माझ्या बायकोची पुच्ची इतकी टाईट आहे कि जेव्हा मी जवतो तेव्हा ती खूप जोरात ओरडू लागते कारण माझ्या लंडाचा परीघ ३ इंच आहे आणि बाबांचा ४ इंच होता. तेव्हा ती एकदम चकित झाली आणि म्हणाली मयंक तुझा लंड एवढा मोठा कसा झाला? आता बाबा हळूहळू वर-खाली होऊ लागले तर माझ्या बायकोला फार त्रास झाला कारण आज पहिल्यांदा कोणाचा एवढा मोठा लंड तिच्या पुच्चीत घुसत होता आणि ती लगेच ओरडून म्हणाली उह्ह्ह्हह्ह मयंक थांब जरा आह्ह्ह्हह्ह मयंक आईईईइ मी मेली प्लीज थांब.

बाबाच्या तोंडून चुकून निघाले कि ओरडू नको नाहीतर सगळे लोक उठतील,आता तिला पूर्ण विश्वास झाला कि हा मयंक नाही आहे,तिने त्यांचा मोबाईल हातात घेतला आणि लाईट चालू करून पाहिले तर बाबा तिला जवत असलेले पाहून ती त्यांना वरून बाजूला काढू लागली पण बाबांनी तिला असे जोरात जकडून ठेवले होते कि ती थोडेसुद्धा हलवू शकत नव्हती. जेव्हा माझी बायको शांत झाली तेव्हा बाबांनी लंड पुच्चीतून बाहेर काढला आणि श्वेता चे दोन्ही हात पकडून म्हणाले कि जर तू १० मिनिटात तुझ्या पुच्चीतून पाणी नाही सोडले तर मी तुला नाही झवणार आणि ती काही नाही म्हणाली फक्त रडत रडत हो म्हणाली. बाबांनी अगोदर पुच्चीला पूर्ण स्वच्छ केले मग मोबाईल मध्ये वेळ दाखवली आणि तिच्या ओठांना किस करू लागले.

मग माझ्या बायकोचे हात सोडले आणि बॉल पकडून दाबू लागले आणि आता माझी बायको स्वतःला कंट्रोल करत होती.आता त्यांचा लंड पुच्चीला घासत होता. माझ्या बायकोने मोबाईल पहिला तर त्यात   फक्त ३ मिनिट झाले होते.आता त्यांनी ओठ चाटून बॉल पकडले नी त्यांचा लंड पुच्चीच्या दाण्याला जोरजोराने घासू लागला. पण एक स्त्री असल्याने ती कंट्रोल करू शकत नव्हती आणि तिने पुन्हा मोबाईल पहिला तर फक्त ६ मिनिट झाले होते. आता बाबंनी जसे बॉल तोंडात घेतले तसे ती जोराने रडू लागली,आणि वरखाली होऊ लागली.मग ती वर पाहून म्हणाली कि मयंक मला माफ कर मग ती इतक्या जोरात वर आली कि पुच्चीतून खूप पाणी बाहेर पडले आणि बाबा म्हणाले किं मी आता जिंकलो आहे आणि तुला माझी साथ द्यावी लागेल समजले आणि माझ्या बायकोने रडणे थांबवले.

आता बाबा माझ्या बायकोच्या पुच्चीच्या ओठाला पकडून लंडला पुच्चीवर घासत होते. यावेळी त्यांनी बायकोला जोरात एक ठोका मारला तर लंड आत सरकला आणि पूर्ण पुच्ची पाण्यने भरली होती. आता बाबांनी ठोके लावणे सुरु केले आणि माझ्या बायकोला पाय पसरायला सांगितले आणि जसे तिने पाय पसरले तसे बाबा एका जटक्याने लंड आत बाहेर करू लागले. ते इतक्या जोरात ठोके मारत होते कि माझ्या बायकोच्या पुच्चीतून आता पाणीच पाणी बाहेर येत होते आता तिनेही पायांना ढिले केले आणि बाबांच्या गांडीवर ठेवले. आता बाबांचा पूर्ण लंड पुच्चीत होता आणि पचपच आवाज येत होता आणि आता जवाजवी करून त्यांना १ तास झाला होता आणि बाबांनी वीर्य पुच्चीत सोडून दिले.

मग ते माझ्या बायकोवरच पडून राहिले आणि थोड्या वेळाने उठले आणि कपडे घातले आणि म्हणाले कि मयंक ला सांगू नको. तेव्हा मला असे वाटले किया ते बाहेर येतील म्हणून मी दरवाज्यातून दूर गेलो आणि नाटक करून आत आलो.मग बाबा मला म्हणले कि तू आतापर्यंत कोठे होता? तर मी म्हणालो कि मी माझ्या मित्राच्या घरी होतो.ते म्हणाले बर खोलीत जाऊन जोप आणि मी जसेतसे हसत माझ्या बायकोला म्हणालो कि चल सेक्सी मला आज जवायचे आहे.तर ती म्हणाली कि नाही मला खूप झोप येत आहे सेक्स आपण उद्या करू.

मग ती उठून मुतायला बाहेर गेली मी लाईट चालू करून पहिले तर पूर्ण बेडवर माझ्या बायकोच्या पुच्चीचे पाणी होते आणि थोडे रक्तही होते,मग मी ठरवले कि आतापासून बायकोला एकटी कधीच सोडणार नाही आणि त्यानंतर आजपर्यंत मी बायकोला कधीच एकटे सोडले नाही,कारण तिच्यावर माझ्या बाबांची नजर होती आणि तीसुद्धा लंडाची खूप भुकेली होती.

You cannot copy content of this page