शेतामध्ये जवण्याची गोष्ट

नमस्कार मित्रांनो आज मी तुमच्यासमोर माझ्या गावाची एक गोष्ट घेऊन आलो आहे, जी माझ्याबरोबर गावात घडली होती. तुम्ही सर्वजण ओळखताच कि मी अंबाला मध्ये राहतो पण माझे खरे घर भिवानी मध्ये आहे. आम्ही तिथे कधीकधी जात असू.

मग काही दिवसापूर्वी मला तिथे जायचे झाले तर मी अंबालातून बस पकडून भिवानीसाठी निघालो आणि मी रस्त्यात माझ्या काकाला फोन केला कि मी गावाला येतो आहे आणि कुणाला तरी बस स्टेन्डवर घेण्यासाठी पाठवा. मग मी ५ तासाच्या प्रवासानंतर तिथे पोचलो तर माझ्या काकाचा मुलगा मोहित तिथे आला होता.

मी त्याच्याबरोबर घरी गेलो. माझे काकाच आमचे घर आणि शेत सांभाळतात. आमचे घर एकच आहे पण खोल्या वेगळ्या आहेत. मी घरी आलेला पाहून काकी खूप खुश झाली,कारण मी ३ वर्षांनी घरी आलो होतो. मोहित त्यांचा एकुलता मुलगा आहे आणि तो माझ्याने ४ वर्ष लहान आहे. आता मला तिथले वातावरण वेगळे वाटत होते आणि तिथे बराच बदल झाला होता.

मग मी त्या दिवशी आराम केला आणि दुसऱ्या दिवशी काकांना त्यांच्या कामात मदद करू लागलो, कारण तिथे वेळ घालवायला टी.व्ही.तर होता पण केबल नव्हते. तेवढ्यात मोहित आला आणि म्हणाला दादा मी दुकानात जातो मी म्हणालो थांब, मी पण येतो.

मग मी आणि मोहित दुकानाच्या दिशेने निघालो. आमच्या घराच्या मागून एक रस्ता दुकानाकडे जातो. जेव्हा आम्ही तिथून जात होतो,तेव्हा एक मुलगी मागच्या घराने बाहेर येताना दिसली आम्ही तिला पहिले आणि तिने आम्हाला पहिले. मग आम्ही पुढे निघालो.मी मोहितला विचारले कि ही कोण होती? तर मोहीत म्हणाला कि ती श्यामची भाची राणी आहे. ती दिसायला गोरी होती आणि १९-२० वर्षाची असेल.तिचे फिगर एका नॉर्मल गावाच्या मुलीसारखे होते.तिचे बॉल जास्त लहान नव्हते आणि जास्त मोठेही नव्हते. तिची गांड मोठी होती आणि तिचे फिगर २८-२५-३० होते.

मग मोहितने सागीतले कि ही काही दिवसानपूर्वीच आली आहे आणि मला बर्याच वेळा शेतात भेटली होती. मग आम्ही दुकानावर पोचलो आणि मग तेथून मोहितने काही समान घेतले आणि मी काही सिगरेट घेतली. मोहितला माहिती होते कि मी सिगरेट पितो,नंतर आम्ही परत घरी आलो.

मी विचार केला कि घरी सिगरेट पिणे ठीक नाही मी शेतात पितो.मग मी संध्याकाळी मोहितला सांगितले कि चल आपण शेतात फिरून येऊ मग आम्ही शेतात आलो.तिथे उस उभा होता. मग आम्ही चांगली जागा बघितली आणि तिथेच बसून सिगरेट पिऊ लागलो. मग काही वेळानेच तिथे राणी आली आणि म्हणाली कि बर रोहित तू इथे हे करण्यासाठी येतोस तर. हे ऐकून मी सावध झालो आणि मला खोकला आला.मग मी मागे पहिले तर राणी उभी होती आणि रोहित थरथर कापत होता. मग तो म्हणाला कि नाही ताई ती फक्त दादा पीत होते आणि मी तर फक्त त्यांना इथे घेऊन आलो आहे.

Marathi Zavazavi  दोन मैत्रिणींना एकत्र ठोकले

मग तिने माझ्याकडे पहिले, मी म्हणालो कि बघ मी तर नेहमी सिगरेट पितो आणि तिला विचारले कि तू कोणाला ही गोष्ट सांगणार तर नाहीस ना? तिने एक वेगळेच स्मित केले आणि म्हणाली कि कोणती गोष्ट? आणि ती तेथून निघून गेली. ती गेल्यावर मोहित म्हणाला कि दादा तुम्ही तर आज मला मारलेच होते, आता लवकर याला संपवा आणि आपण घरी जाऊ. मग मी लवकर सिगरेट संपवली आणि आम्ही घरी आलो. आता मि तुम्हला सांगतो कि श्याम आणि आमच्या घराचे खूप चांगले संबंध आहेत. मग दुसर्या दिवशी दुपारचे जेवण करून आम्ही आराम करत होतो तेव्हा राणी आली आणि काका-काकीबरोबर बोलू लागली. मग मला तर भीती वाटू लागली कि ही काही सांगेल तर?

मग ती म्हणाली कि मामा तुम्हाला माहीतच आहे ना कि काल शेतात काय झाले? तिने आमच्याकडे पहिले आणि तिच्या चेहऱ्यावर खोडकर स्मित होते. एवढे ऐकून आमचे गांड फाटली. मग काकाने विचारले कि काय झाले?  तर ती म्हणाली कि काल आमच्या शेतात एक वळू घुसला होता आणि त्याला दादाने येऊन बाहेर काढले. मग आमच्या गांडीत प्राण आले आणि ती आमच्याकडे बघून हसू लागली.

आम्ही पण समजलो कि मुलगी मजे घेत आहे. मग ती जाऊ लागली तर मी दुसर्या दाराने बाहेर आलो आणि तिचा हात पकडला.ती म्हणाली कि मला जाऊ दे.कोणीतरी बघेल. तिच्या या आचरणात विरोध कमी आणि समर्पण जास्त होते. मग मी तिला विचारले कि केव्हा भेटशील?मला तुझ्याबरोबर बोलायचे आहे.तर ती म्हणाली कि संध्याकाळी ६ वाजता शेतात भेट. मी म्हनालो ठीक आहे मी वाट बघेन आणि मी तिचा हात सोडला.आणि ती तिच्या घरी गेली. मग  मी संध्याकाळी शेतात तिची वाट पाहू लागलो ती आली आणि म्हणाली कि तुम्ही खूप लवकर आलात.

मी: काय करणार? राहावलेच नाही.

राणी: असे काय झाले? कि तुला राहवलेच नाही.

मी: आता काय सांगू काय हाल आहे?

पृष्ठे: 1 2