भाभी आणि तिच्या मैत्रिणी बरोबर संभोग

हेल्लो मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा तुमच्या सेवेसाठी हजर आहे. मी त्या दिवशी माझ्या भाभीची मैत्रीण अंजलीची खूप थोकाठोकि केली आणि आम्ही तिच्या घरी बसून चहा पीत होतो आणि तिचा फोन वाजला. मग ती म्हणाली कि तिची कजीन येत आहे आणि तिला घ्यायला जायचे आहे, ती आमच्याबरोबर कोलेजला होती. मग ती मला म्हणली कि मला आता जायचे आहे आणि मी तुला उद्या फोन करते तर मी म्हणालो कि ठीक आहे.

मग ३-४ दिवस माजे अंजली बरोबर काही बोलणे झाले नाही, म्हणून मी भाभी कडून फोन केला तर अंजली म्हणाली कि माझा भाऊ आज कुठेतरी जात आहे, मी थोड्या वेळाने कॉल करते. मग २-३ तासाने अंजलीचा फोन आला कि आम्ही शॉपिंग करायला बाहेर जात आहोत, तू मला मॉलमध्ये भेट.

मी म्हणालो ठीक आहे आणि मग २ तासांनी आम्ही मॉलमध्ये भेटलो. तिच्या बरोबर एक सुंदर भाभी होती आणि ती जबरदस्त दिसत होती. मग भाभीने तिचे नाव सांगितले पूनम आणि माझी ओळख करून दिली. मग पुनम म्हणाली कि तुझी भाभी तुझी खूप प्रशंसा करत आहे. पूनम आमची चांगली मित्र बनली. आम्ही खूप शॉपिंग केली आणि आम्ही तिथून निघालो.

मी रात्री पूनमला आठवून दोन वेळा मुठ मारली आणि मी तिला भेटायला बैचेन होतो. मग २ दिवसांनी अंजली भाभीचा कॉल आला आणि म्हणली कि आज आमच्या बरोबर मूवी पाहायला येशील का? मी म्हणालो कि यार केव्हापासून तुझ्या कॉल ची वाट पाहत आहे, तर ती म्हणाली तू मॉलमध्ये आम्हाला भेट.

मग आम्ही मॉलमध्ये भेटलो आणि मी अंजलीला म्हणालो कि तुझ्या कडून लंड चोकून घेऊन खूप दिवस झाले, काही सेटिंग कर ना. ती म्हणाली जेव्हा पासून पूनम आली आहे तेव्हा पासून माझा भाऊ बाहेर जात नाही आणि तो पूनमला दिवसातून २-३ वेळा ठोकतो.

मी म्हणालो काय यार? माझ्याकडे पण थोडे लक्ष दे. मग ती म्हणाली कि मी तिला तुझ्या विषयी सांगितले आहे आणि मला माहित आहे कि ती नाही म्हणणार नाही, पण हे माझ्या घरी शक्य नाही. एवढ्यात तिथे पूनम आली आणि तिच्या बरोबर अंजलीचा भाऊ होता. मग ती मला पाहून म्हणाली कि अरे यार तू इथे काय करत आहेस?

मी म्हणालो कि इथे मूवी पाहायला आलो होतो आणि इकडे भाभीला पहिले तर तिच्या बरोबर बोलू लागलो. मग अंजली म्हणाली कि एकत्र नाश्ता करू आणि आम्ही सगळे हॉटेल मध्ये गेलो. भाभीचा भाऊ ऑर्डर देण्यासाठी गेला आणि आम्ही सगळे बोलत होतो.

मग मी म्हणालो भाभी काही तरी कर ना यार, तर अंजली म्हणाली कि पूनमला माझा भाऊ खूप आवडला आहे, तर पूनम म्हणाली कि मला तर तुझे सर्व भाऊ आवडतात. मी तिचा हात पकडून म्हणालो कि थोडे आमचे पणलक्ष ठेवा.

तर अंजली म्हणाली कि माझा भाऊ कुठेतरी २-३ तास गेला तरच तुझे काम होईल. तर पूनम म्हणाली कि त्यालापण बरोबर बोलवू आणि जोरात हसू लागली. अंजली म्हणाली कि माझ्या भावाला समजले कि मी याच्या बरोबर जवून घेते तर माझे घरात राहणे अवघड होईल. तर पूनम म्हणाली कि एक काम करते मी तुझ्या भावाला बाहेर पाठवायचा प्लान करते आणि मग आम्ही असेच बोलू लागलो.

मग आम्ही नाश्ता करू लागलो तेव्हा पूनम भाभी अंजलीच्या भाऊ राजला म्हणाली कि अरे राज माझे एक छोटेसे काम आहे तू करशील का? तर तो म्हणाला हो. मग पूनम बोलली कि माझी मैत्रीण माझ्या साठी काही कपडे घेऊन आली आहे, तू आता तिथे जाऊन आणशील का? तर राज म्हणाला अवश्य. मग पूनमने त्याला एड्रेस दिला आणि म्हणाली कि तू तिकडे पोचून मला कॉल कर. राज हो म्हणून निघून गेला.

तो जसा गेला तसे आम्ही तिघे जोरात हसू लागलो, मी पूनमला म्हणालो थेंक यु यार? तर तिने स्माईल दिली आणि म्हणाली कि चला लवकर घरी. मग आम्ही अंजली भाभिच्या घरी बसलो होतो, तर पूनम म्हणाली कि तुम्ही मजे घ्या आणि मी इथे बसते.

तर अंजली म्हणाली कि माझा भाऊ आला तर गडबड होईल. तेव्हा पूनम भाभीने तिच्या मैत्रिणीला कॉल केला कि एक मुलगा तुझ्या कडे माझे कपडे घ्यायला येत आहे, तो तुझ्या घरी पोचताच मला कॉल कर.

थोड्या वेळाने पूनमला कॉल आला तर तिने तिला सर्व समजावले कि काय बोलायचे आहे. तिने सांगितले कि त्याला २-३ तास तुझ्या घरी बसवून ठेव आणि मग तो तिथून गेला कि मला फोन कर. मग पूनम म्हणाली घे आता तुझा भाऊ पण माझ्या मैत्रिणीच्या घरात अडकला आहे आता तुम्ही मजे करा, मी आत बसते. मग पूनम गेली आणि मी दरवाजा बंद केला. मी अंजलीला कीस करू लागलो, अंजली म्हणाली कि आरामात कर यार, मी म्हणालो खूप दिवसा नन्तर तुझे बॉल मला मिळाले आहेत.

तिचा हात माझ्या लंडावर होता आणि ती त्याला जोराने हलवत होती. मग ती माझ्यावर बसली आणि जोरात माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली. मग अचानक पूनम आली आणि म्हणाली कि तुला लाज आहे कि नाही काय करत आहेस? हे ऐकून मी थोडा लाजलो.

तर अंजली म्हणाली कि तू रोज माझ्या समोर जवून घेतेस, तर तुझ्याकडून कसली आली लाज? एवढे बोलून ती परत माझा लंड चोकू लागली आणि पूनम भाभी तिच्या खोलीत गेली. मग मी भाभीला इशार्याने सांगितले कि पूनमला सांग कंपनी द्यायला. तेव्हा भाभीने जोरात ओरडून सांगितले कि पूनम तूझा भाऊ एकटा पडला आहे त्याला कंपनी पाहिजे. मग पूनम आली आणि म्हणाली कि कुणाला कंपनी पाहिजे? मी म्हणालो मला पाहिजे.

तर ती म्हणाली कि तू अजून लहान आहेस तर मी म्हणालो ट्राय करून बघा. तेव्हा अंजली म्हणाली कि कर अशी संधी परत मिळणार नाही. मग मी तिला बोलवले तर ती म्हणाली राहू दे नंतर कधीतरी. मग अंजलीने तिचा हात धरला आणि ओढले आणि तिच्या शेजारी बसवले.

मग अंजलीने माझा लंड पुनमकडे नेला. पूनमने एक झटक्यात लंड तोंडात घेतला आणि जोराने चोकू लागली. मग अंजली म्हणाली तुझ्या कडून ठोकून घेऊन खूप दिवस झाले आहेत, आज माझी पुच्ची आणि गांड दोन्ही तुझ्या पाण्याने भरून टाक. मग भाभीने तिचे पाय फासटले आणि मला बोलावू लागली.

मी माझा लंड टाकून तिला जोराने ठोकू लागलो आणि अधून मधून पूनमच्या पुच्चीत पन माझा लंड टाकत होतो. मग पूनम म्हणाली कि तू आत्ता तुझ्या भाभीला ठोक, मी दुसर्यांदा ठोकून घेईन. आता ती अंजलीच्या पुच्चीत बोट घालून तिला आनंद देऊ लागली.

मग मी अंजली भाभिला उलटी केली आणि माझा लंड तिच्या गांडीत घालू लागलो आणि ती जोराने गांड हलवून माझा लंड आत घेऊ लागली. आता पूर्ण रूम मध्ये फच फच आवाज येत होते. आता माझे वीर्य निघणार होते तर मी विचारले कि कोठे काढू? तर ती म्हणाली कि तुझा लंड काढून माझ्या पुच्चीत टाक. मग मी तिला जोर जोराने ठोकून माझे सर्व पाणी तिच्या पुच्चीत सोडले आणि काही वेळ तिच्या वर पडून राहिलो. दुसर्या वेळी मी पूनम भाभीला ठोकले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page