शेजारीण आणि बायकोची अदलाबदली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव विनय आहे आणि माझे वय २९ वर्ष आहे आणि माझी बायको पूजा २२ वर्षाची आहे. माझा एक मुलगा आहे तो ७ महिन्याचा आहे. माझ्या पूजाचे फिगर ३२-३०-३४ आहे आणि ती खूप सेक्सी आहे.

मी एक प्रायवेट कंपनीत काम करतो आणि आमचे घर तिसर्या मजल्यावर आहे. आमच्या घराच्या खालच्या मजल्यावर माझ्या कंपनीत काम करणारा रोहन राहतो. तो दिसायला जितका चांगला आहे तितका भांडखोर पण आहे आणि त्याचे त्याच्या पत्नी किरण बरोबर नेहमी भांडण होत राहाते. त्याचा मुलगा पण आहे जो १ वर्षाचा आहे. आमचे सबंध एकमेकाबरोबर चांगले आहेत.

आता मी माझी गोष्ट सांगतो ही घटना एक वर्षापूर्वीची आहे, त्यावेळी होळी येणार होती. किरण खूप वेळा आमच्या मुलाला तिच्या घरी घेऊन जायची आणि मी त्याला परत घेण्यासाठी तिच्या घरी जायचो. पण मी आजकाल पहिले कि किरण मला वेगळ्या नजरेने पाहत आहे, मला तिचे वागणे माझ्या बरोबर बदललेले दिसत होते.

मी पण ठरवले कि बघूया हिला काय हवे आहे ते. त्या दिवशी जसा मी माझा हात माझ्या मुलाला घेण्यासाठी पुढे केला तेव्हा मी जाणून बुजून मुलाला जवळ घेतले नाही आणि माझा हात १० सेकंद तिच्या ३२ च्या बॉल ला स्पर्श करीत राहिला. मग मी माझा हात हटवला आणि म्हणालो मला मुलगा द्या मी घरी जातो. तर ती म्हणाली घ्या तुम्हाला कोण नाही म्हणत आहे? मी समजलो कि आज ती वेगळ्या मूडमध्ये आहे. मग मी परत हात पुढे केला तर ती मुलाला न देता दोन पावले मागे सरकली आणि मला चिडवत म्हणाली कि घ्या मुलगा.

मग मी पुढे गेलो आणि मी यावेली तिच्या कडून मुलाला ओढण्याचा प्रयत्न केला आणि या प्रयत्नात तिच्या बोलला खूप वेळा स्पर्श केला ,दाबला आणि घासला. मग जेव्हा रोहन घरी नसायचा तेव्हा ती मला माझा मुलगा अशाच रीतीने द्यायची. मला पण आता मजा येऊ लागली होती आणि मला समजले कि ती माझ्या कडून ठोकून घ्यायला बघत आहे. एक दिवस तर कहरच झाला तिने मला माझ्या ओठावर कीस केली पण मला पन हे पाहिजे होते. मी तिला माझ्या बाहुपाशात जोराने पकडले आणि तिने माझ्या मुलाला जवळच्या टेबलवर ठेवले, आणि मला चिकटली.

मी तिला म्हणालो कि दरवाजा उघडा आहे आणि कोणी आत आले तर तू काय सांगणार? मग ती पटकन मला सोडून बाहेर गेली आणि तिने दरवाजा बंद केला आणि मी तिला बेडवर आडवे पाडले आणि तिची साडी उघडली, तिचे शरीर खूप मस्त होते. तिची कमर बारीक होती पण बॉल मोठे होते. मी तिचा ब्लाउज काढला आणि तिचा एक बॉल चोकत राहिलो. माझ्याकडे जास्त वेळ नव्हता आणि मी तिच्या घरी जास्त वेळ थांबू शकत नव्हतो. मी तिला म्हणालो कि किरण आता इथे कोणीही येऊ शकते आणि पूजा पण शंका करेल कि मी इतका वेळ इथे का थांबलो, आपण यापुढे नंतर कधीतरी करू आणि मी तिथून पटकन माझ्या मुलाला घेउन बाहेर आलो.

मग मी दुसऱ्या दिवशी प्लान केल्याप्रमाणे माझ्या ऑफिस वरून घरी लवकर आलो आणि सरळ किरणच्या घरी गेलो, मी माझा प्लान तिला अगोदर सांगितला होता.

मग बेडरूम मध्ये जाताच ती बेडवर झोपली आणि मी पन लगेच माझे सगळे कपडे काढून टाकले. आम्ही दोघे पूर्ण नागडे होतो आणि तिने माझा लंड पकडला आणि तोंडात घेऊन जोराने चोकू लागली. काही वेळाने मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या बॉलवर तुटून पडलो आणि माझे मन भरल्यावर मी तिची पुच्ची जिभेने चाटू लागलो. ती आता खूप गरम झाली होती आणि मग ती मला म्हणाली कि विनय आता ये लवकर कर. मी तिच्या वर चढलो आणि मी माझा लांब लंड तिच्या पुच्चीत घातला, ती मला वेड्या सारखी चाटू लागली आणि मला म्हणाली कि विनय तू खूप चांगला आहेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मला नेहमी वाटायचे कि मला तुमच्या सारखा नवरा मिळावा पण काही हरकत नाही आज मला तुमचे प्रेम तर मिळालेच आहे आणि तिने मला घट्ट धरले आणि ती खालून उड्या मारून जोर लावत होती त्यामुळे मी खूप गरम झालो होतो आणि मी माझी स्पीड वाढवली आणि माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत टाकले आणि आम्ही दोघे १५ मिनिटे असेच एकमेकाला कुरवाळत राहिलो.

हे काम सतत दोन तीन दिवस होत राहिले आणि ही पाचव्या दिवसाची घटना होती, मी किरणला ठोकून घेतल्यावर तिला कुरवाळत होतो आणि ती बोलत होती. तीने मला सांगितले कि त्याच्या नवर्याला सेक्स शिवाय दुसरे काहीच सुचत नाही आणि सेक्स संपल्यावर त्याला माझी काहीच काळजी नसते आणि तो मला खूप वेळा मारतो. तो नेहमी दुसऱ्यांच्या बायकांविषयी जास्त करून तुमची बायको पूजा विषयी काही ना काही घाण बोलत राहतो.

मग मी विचारले कि तो काय बोलतो? तर किरण म्हणाली कि तो म्हणतो कि पूजा खूप चांगला माल आहे, ती मला एक रात्रीसाठी मिळाली तर मला खूप मजा येईल. आणि तो म्हणतो कि तुला पुजाबरोबर बदलायची संधी मिळाली तर मी आजच तुला बदली करेन. आता तुम्हीच सांगा मी अशा नवर्याबरोबर कशी राहू? मी म्हणालो तो खूप मूर्ख माणूस आहे कोणी माणूस आपल्या पत्नी समोर असे बोलत नाही आणि तुझ्यात काय कमी आहे? मी तर म्हणतो माझे लग्न झाले नसते तर मी तुझ्या बरोबर केले असते.

तर ती म्हणाली कि तुम्ही खरे बोलत आहात का? मी म्हणालो हो मी खरे बोलत आहे आणि एवढ्या वेळात रोहन माझ्या समोर येऊन उभा राहिला. मित्रांनो तो बहुतेक या गोष्टीची वाट पाहत होता कि मी काहीतरी बोलेन. त्याने दुसऱ्या चावीने घरात प्रवेश केला होता आणि तो आमचे बोलने ऐकत होता. तो म्हणाला कि तुला हिच्याशी लग्न करायचे आहे खुशाल करा आणि मी तर हिला सोडायला कधीपासून तयार आहे, पण मला पण कोणीतरी पाहिजे मी तुमच्या बायकोबरोबर चालवेन. तुम्ही तुमच्या कडे या जवाडीला ठेवा आणि मग तो म्हणाला कि मी तुमच्या घरी जात आहे पुजाकडे ठीक आहे ना?

मग मी म्हणालो थांब तुझे डोके तर ठीक आहे ना? तर तो म्हणाला तू माझ्या बायकोची पुच्ची मारणार तर मी कोणाची मारणार. मी खूप घाबरलो होतो, कारण मी आज रंगेहात पकडलो गेलो होतो. मी त्याला म्हणालो आता शांत राहा असे काही करू नको, मी तुला पुजाची पुच्ची मिळवून देईन पण मला त्यासाठी थोडा वेळ दे, तर तो म्हणाला ठीक आहे पण किती वेळ?

मी त्याला म्हणालो मला १५ दिवस दे तर तो म्हणाला ठीक आहे. मग काही दिवसांनी मला समजले कि रोहन ने जाणून बुजून मला किरण बरोबर फसवले होते. रोहन तिच्या पत्नीला म्हणाला कि तू विनय ला फसव आणि त्याच्या बरोबर मजे कर, जर तू मला तिच्या बायकोची पुच्ची मिळवून दिलीस तर मी तुझ्या बरोबर चांगला वागेन. आणि मग किरण ने मला फसवले होते.

काही दिवसांनी रंगपंचमी येणार होती आणि मी एक प्लान बनवला होता. किरण ने एक दिवस अगोदर माझ्या पत्नी पुजाला सांगितले होते की उद्या चे दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण आमच्या घरी होईल. आणि रंगाने खेळायला रोहनने एक मोठा ड्रम रंगाचा भरून बाथरूम मध्ये ठेवला होता. मग रंगपंचमीच्या दिवशी मी आणि पूजा ११ वाजता रोहनच्या घरी पोचलो. त्यांनी आम्हाला बसवले आणि रोहन एक रंगाचा डब्बा घेऊन आला आणि म्हणाला भाभी अगोदर थोडा नाश्ता करू आणि मग रंगाने खेळू. तर पूजा म्हणाली कि बघा मी तर रंगाने कमी खेळते, तुम्ही हा रंग यांनाच लावा.

मग मी लगेच म्हणालो पूजा तू रंगाने खेळ अथवा खेळू नको, मी तर या दोघांबरोबर रंगाने खूप खेळणार आहे. रोहन मी तर आज किरण भाभी बरोबर खूप खेळणार आहे आणि आता ही तुजी जबाबदारी आहे कि तू पुजाला रंगाने खेळायला तयार कर. आता पूजा माझ्याकडे डोळे काढून पाहत होती कि मी रोहन ला का भडकवत आहे. तर रोहन म्हणाला कि मला तर विनय कडून होकार आला आहे आणि भाभी मी तुमच्या बरोबर रंगाने खेळणार. आता तुम्ही सांगा आपण रंगाने आता खेळायचे कि काही खाल्ल्यावर? मग पूजा म्हणाली कि मी कधीच रंगाने खेळत नाही, पण तुम्ही प्लीज थोडाच रंग लावा. मी हे ऐकताच बोललो कि अगोदर थोडे खाऊन घ्या एवढ्यात किरण भांग टाकलेली लस्सी घेऊन आली आणि आम्ही सर्वांनी एक ग्लास पिला. किरण ने पुजाला ग्लास दिला होता त्यामध्ये भांग थोडी जास्त टाकलेली होती. तिने जेवणात जे बनवले होते त्या सर्व पदार्थामध्ये भांग टाकली होती

मग किरण म्हणाली चला बाथरूम मध्ये तिथे रंगाने खेळू. यावर रोहन म्हणाला कि विनय तू अगोदर किरण बरोबर रंगाने खेळ त्यानंतर मी भाभी बरोबर खेळीन. मग मी किरणचा हात धरला आणि तिला बाथरूम कडे नेले. मी बाथरूम उघडले तर त्यात एक मोठा ड्रम रंगाने भरलेला ठेवला होता. तो पाहून पूजा म्हणाली कि एवढा मोठा ड्रम? तुम्ही तर आधीच सर्व तयारी केली आहे मी तर रंगाने खेळणार नाही. मग रोहन म्हणाला कि भाभी आज तर रंगाने खेळावे लागणार का तर प्रेमाने नाहीतर जबरदस्तीने आणि एवढ्यात मी किरणला उचलून ड्रम मध्ये टाकले आणि मी पण त्यामध्ये गेलो. मग मी तिला सगळीकडे रंग लावत होतो आणि ती पण मजे घेऊन खेळत होती जेणेकरून पूजा पाहिल कि कसा तिचा नवरा माझ्याबरोबर खेळत आहे. मग मी मुद्दामून पुजाला दाखवायला किरणच्या बोलवर रंग लावला आणि मी किरणचा कुर्ता हाताने फाडून टाकला आणि तिच्या ब्रा चा भाग बाहेर दिसत होता. मी तिच्याबरोबर २०-२५ मिनिटे इकडे तिकडे हात टाकून तिच्या बरोबर रंगाने खेळलो आणि आम्ही बाहेर आलो. पुजाला आता नशा चढली होती आणि आम्ही दोघे ड्रम मधून बाहेर पडून बाथरूम मधेच बसलो.

मग मी रोहन ला आवाज दिला कि या आता तुम्ही रंगाने खेळा. त्यावेळी पूजा थोडी रागात होती कारण तिला माहिती होते कि आता रोहन पण तिच्या बरोबर खूप रंग लावून खेळणार.

मग रोहन पूजाचा हात धरून म्हणाला कि चल ना भाभी तर पूजा म्हणाली कि रोहन तू मला बाहेर थांबूनच तोंडाला रंग लाव मी रंगाने कधीच इतका खेळत नाही. पण त्याने काही ऐकले नाही आणि त्याने पुजाला उचलून ड्रम मध्ये टाकले आणि स्वतः पण त्यात उडी मारली. आता पूजा गपचूप उभी राहिली आणि तो प्रेमाने पुजाच्या शरीराला रंग लावू लागला. मग तो म्हणाला कि भाभी तुमचे गाल तर मस्त गुलाबी आहेत आणि त्याने गालावर रंग लावला. तो पुजाची प्रशंसा करत होता आणि तिला रंग लावत होता.

काही वेळाने त्याने पुजाच्या गळ्याला रंग लावला आणि तो पूजाचा कुर्ता फाडायला निघाला, पण पूजाने राग आल्याचे नाटक केले आणि तरीपण रोहनने पूजाचा कुर्ता फाडून टाकला आणि तिच्या शरीरातून वेगळा केला. पुजाला आता नशा चढली होती आणि आता मी पण किरला घेऊन ड्रम मध्ये उडी मारली पण त्यामध्ये जागा थोडी कमी होती त्यामुळे आम्ही एकमेकाला एकदम चीकटलो आणि मी माझ्या बायकोला पकडले आणि तिची ब्रा खांद्या वरून खाली केली.

मग पूजा जोराने ओरडली आणि म्हणाली कि विनय प्लीज या लोकांसमोर तर थोडी लाज ठेव. मग मी तिला हसत म्हणालो कि लाज कसली? आज रंगाने खेळण्याचा दिवस आहे आणि त्यात लाज नसते आणि मग मी तिचे बॉल चोळू लागलो आणि इकडे रोहन पण किरण बरोबर तसे करू लागला. मग मी पूजाच्या पुच्चीत हात टाकला, ती माझा हात लढायचा प्रयत्न करू लागली पण मी पुच्चीतून बोट बाहेर काढले नाही आणि इकडे किरणला रोहन ने पकडले आणि किरण ची सलवार पाण्यात काढून टाकली. किरण आता फक्त पेंटी घालून होती.

तेव्हा पुजाला माझ्या मुलाचा रडण्याचा आवाज आला तर पूजा म्हणाली कि विनय खूप झाले आता मला सोड मुलाची पण काही काळजी करा, मी तिला म्हणालो तू इकडे थांब मी मुलाला शांत करतो. मी ड्रम मधून बाहेर आलो.

मग मी एक टोवेल घेतला आणि मुलाला उचलले आणि त्याला झोपवू लागलो आणि मी बाथरूम कडे पहिले तर पूजा बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि मी रोहनला ओरडून म्हणालो कि बघ पूजा बाहेर जात आहे आणि इतक्यात रोहन ने तिला जोरात पकडले. आता पूजाचे दोन्ही बॉल रोहनच्या हातात होते आणि त्याचा ताठलेला लंड पूजाच्या गांडीत होता. आणि तो माझ्याकडे पाहून म्हणाला विनय लवकर ये भाभी पळून जात आहे.

मी म्हणालो कि तिला पकडून ठेव. मग मी मुलाला झोपवून आलो आणि रोहनला म्हणालो कि तुझ्या कडे दुसरा रंग नाही का?

तर तो म्हणाला कि आहे तिकडे फ्रिजवर आहे ते घेऊन ये. मी ते पुच घेऊन आलो आणि मी पुजला ड्रम मधून बाहेर काढली आणि माझ्या हातावर रंग लावून पुजाला लावला आणि तिची सलवार काढू लागलो. आणि मी तिच्या पेंटीत हात टाकून हिरवा रंग लावला आणि मी तिची पुच्ची घासू लागलो. मी पटकन तिची पेंटी काढली आणि माझे कपडे काढून माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला, हे सर्व पाहून पुजाला खूप लाज वाटत होती पण नशेत असल्याने ती काही बोलू शकत नव्हती. मग रोहन आणि किरण पण तिथेच फरशीवर जवाजवी करण्यासाठी तयार झाले.

आम्ही दोन्ही जोड्या जवळच झोपलो होतो. मग मी माझा हात किरणचे बॉल दाबण्यासाठी आणि चोळण्यासाठी कामाला लावला आणि मग रोहनने चांगली संधी साधून त्याचा एक हात पुजाच्या बॉल वर ठेवला पण पूजाने त्याचा काहीच विरोध केला नाही. आम्ही दोघे आमच्या बायकांची पुच्ची मारत होतो आणि आमचे हात दुसर्याच्या बायकोवर होते. आता पुजाला पण या जवण्याची मजा येऊ लागली होती. मग मी किरणला माझ्या कडे ओढले आणि तिचे ओठ चोकू लागलो पण मी अजून पुजाला धक्के देऊन जवत होतो आणि मी जसे किरण चे ओठ आजाद केले तर रोहन ने पूजाचे ओठ चोकायला सुरुवात केली. पण पूजा त्याला काही बोलली नाही आणि त्याला साथ देऊ लागली.

मला वाटले कि ही चांगली वेळ आहे कारण पूजा काही विरोध करत नाही आणि मी रोहनला इशारा केला आणि आम्ही पटकन आमची जागा बदलली आणि मग काय होते. रोहनने क्षणाचाही विलंब न करता त्याचा पूर्ण लंड पुजाच्या पुच्चीत घातला आणि तो तीचे ओठ चोकू लागला. रोहन तिच्या पुच्ची जवळ बसला आणि त्याची जीभ पुच्चीत टाकू लागला. मग पूजा पण तिची गांड उचलू लागली आणि तिची कमर हलवू लागली. मग तिने रोहनचा हात पकडला आणि त्याला वर ओढले आणि मी समजलो कि ती आता रोहन बरोबर जवाजवी करण्यास एकदम तयार आहे.

मग रोहन ने तिला जोराने ठोकले आणि मी किरणला ठोकले. मग आम्ही चौघे एकत्र अंघोळ करू लागलो. मग आम्ही ३ वाजता जेवण केले आणि जोपलो. मग आमची जोप रात्री ८ वाजता उडाली कारण आमची मुले रडत होती आणि आमचा नशा पण कमी झाला होता. पूजा आणि किरण अजून नागड्या होत्या आणि पूजाला खूप लाज वाटत होती कारण आता तिचा नशा कमी झाला होता.

मग रोहन माझ्या आणि त्याच्या मुलासाठी दुध घेऊन आला आणि पूजाने दोन्ही मुलांना दुध पाजून झोपवले कारण किरण अजून झोपलेली होती. मग मी आणि रोहन ने मिळून परत एकदा पुजाला ठोकले, काही वेळ ती लाजत राहिली पण काही वेळाने ती पण बिनधास्त होऊन आमच्या बरोबर जवाजवी करू लागली. मग आम्ही जोपलो आणि जेव्हा सकाळी उठलो तर पहिले कि रोहन पुजाला घोडी बनवून जवत होता. मी माझे कपडे घालून माझ्या घरी गेलो आणि काही वेळाने माझी बायको पण आली.

मित्रांनो आता जेव्हा आमची इच्छा होते आम्ही एकमेकाच्या घरी जातो आणि दुसर्या दिवशी सकाळी निघतो.

You cannot copy content of this page