भारतीय नटी सारखी

राज आत आला. तिने दार बंद केल आणि त्याचा हात हातात घेऊन ती म्हणाली, मला नक्की खात्री होती तुम्ही येणार पण तुम्ही दिसेपर्यंत माझ्या जीवात जीव नव्हता, सुवर्णा तुझी का कुणास ठाऊक पण आठवण सतत येतेय मला कधी येईन इथे आणि तुला पाहीन असे झाल होते. म्हणून तिचा आपल्या हाताला हात जोरात दाबला. ती गोड हसली मग त्याला धरूनच घेऊन ती आपल्या बेडरूम मध्ये आली. सुवर्णा भारतीय नटी सारखी दिसत होती. आणि बेडरूम चे दार लाऊन तिने त्याला विचारले जेवला आहात काय? का जेवणार थोड? तिने विचारले. सगळ आटोपून आलोय आत्ता फक्त.. तो बोलता बोलता हसला. आलोय बस, असे म्हणून ती बाहेर आली सगळ पटा पटा आवरून आपल्या बेडरूम मध्ये आली. राज अजून तसाच उभा होता. ती वळून बेडरुमच दार बंद करू लागली आणि राजने तिला मागूनच घट्ट मिठी मारली. ती रोमांचित झाली तशीच त्याच्या मिठीत विसावली. त्याने हात पुढ करून तिची दोनी स्तने आपल्या राकट पंजात धरली आणि हळुवार पने स्तनांना दाबीत तो म्हणाला, सुवर्णा आज माझ्या सारखा भाग्यवान जगात दुसरी कुणी नाही, आणि तेच मला पण वाटतंय. मीच खरी भाग्यवान आहे. राज मागूनच तिला आवळत दाबीत राहिला त्याचा सात इंचाचा जाडजूड लाम्बडा सोटा उभा होऊन तो नितंबाच्या फटीशी खाली वर करीत होता.

सुवर्णा तर इतकी घायाळ झाली होती कि एका क्षणात अंगातला गाऊन काढून टाकावा असे तिला वाटत होते. तिने मग हात केला आणि प्यांट वरूनच त्याचा कडक सोट ती चापचून पाहू लागली. मग राज तिला बेडवर घेऊन आला, त्याने आपल्या अंगावरचे कपडे काढून फेकायला सुरवात केली. सुवर्णाने मग आपल्या अंगावरचा गाऊन काढला आणि अंडर प्यांट वर असलेला राज सुवर्नाकडे पाहताच राहिला. सुवर्णा फक्त निकरवर त्याच्या समोर उभी होती. तिची मोठी गोरीपान स्तने उघडी झाली होती. राजने झटक्यात अंगातली अंडर प्यांट काढून टाकली आणि सुवर्णा हि हादरलेल्या सारखी त्याच्या जाड जुड लांबट खुट्याकडे पाहतच राहिली. राज पुढे आला निव्हळ नीकर वर सुवर्णा आता परी सारखी वाटत होती. तिच्या पृष्ट गोऱ्यापान मांड्या एखाद्या जन्मं जात संन्याशाला हि भूख पडतील अशा होत्या. राज ने शिस्तीत तिच्या मांड्या वरून हात फिरवला आणि त्याच क्षणी सुवर्णाने आपल्या हातात त्याचा तगडा सोटा धरला. तिच्या अंगावर शहर आला. आयुष्यात तिने आपल्या कणखर जाडजूड खुट्टा पहिला नव्हता.

हाताच्या मुठीत धरून ती त्याला न्ह्याळत राहिली. राज ने तिची नीकर खाली ओढली आणि तिच्या पायातून काढून टाकली. सुवर्णपान आत्ता पूर्ण नागडी झाली होती आणि केस काढून टाकलेली तिची मस्ताड योनी राजीव डोल भरून पाहत होता. त्यान तिच्या योनिवरून आपल्या हाताची बोटे फिरवली. ती शहारली आणि मग शिस्तीत ती राजीवच्या पायाजवळ घुडग्या वर बसली. आणि राजीवचा कडक दंड हातात धरून आपल्या तोंडावरन फिरू लागली. मग तिने सोट्याच्या शेंड्याचा एक चुंबन घेतला. आणि तिच्या दोन्ही पायामध्ये आला त्याने तिचे दोनी पाय उचलून आपल्या दोनी खांद्यावर घेतले आणि तो पुढे सरकला. पार तिच्या योनिजवळ जाऊन बसला. माझे एके का, ती त्याला त्याचा सोटा धरून म्हणाली, ह.. बोल, तो घाई करत म्हणाला. मला एकदम हे सर सोसणार नाही जरा हळू हळू घ्या, राणी अजिबात काळजी करू नकोस, असे म्हणून त्याने दान कर दणका मारला. आई ग.ग…, ती कळवली राजीवने दुसरा दणका मारला मग तो हळू हळू एका गतीने दणके देत सुटला. सुवर्णा बारीक आवाजात व्हीव्ळत होती. तिचे दोनी पाय त्याच्या खांद्यावर असल्या मुले तिला बिलकुल हलता येत न्हवते. जरा हळू. घ्या, ती सारखी म्हणत होती पण राजीव बेफाम झाला होता.

तिच्या मांड्याना घट्ट आवळून धरून तो कचा कच कचके मारीत होता. आणि काही वेळा नंतर सुवर्णाची योनी बुळबुळीत झाली. मग ती मस्तीत आल्यासारखं म्हणाली, राजीव..अहाहा. काही भलताच आनंद वाटू लागलाय… एक फार वेगळ समाधान वाटू लागलाय… अहाहा..आत्ता..सतत तुम्ही यायला हव… मला फार सुख..मिळू लागले आहे..अहाहा.., मस्त.. अहाहा…, राजीव आता कचाकच कचके मारीत होता. त्याचा लाम्बडा सोट वेगाने आत बाहेर होत होता. आणि सुवर्णा डोळे मिटून ते सर सुख आपल्या काळजात साठवीत होती. तिच्या स्वप्नातला राजा तिला आज प्रत्यक्ष भेटला होता. ती खुश झाली होती. राजीवचा वेग अचानक वाढला. दणके बसून बसून सुवर्णा हि आता पार शेवटच्या टोकावर आली होती. राजीवचा वेग वाढला त्याने तिच्या मांड्याना घट्ट मिठी मारली आणि शेवटचा जबरदस्त दणका मारला. सुवर्णा मोठ्याने व्हिवली. मग राजीवच्या सोट्यातून गरम विर्याचा प्रवाह बाहेर सुटला. सुवर्णाला वाटल आपले सर शरीर तृप्त तृप्त झाल आहे. तिने समाधानाने आपले डोळे मिटून घेतले मग शिस्तीत तिच्या उघड्या अंगावर अडवा झाला तो हि पूर्ण समाधानी झाला होता. त्याला भारतीय नटी ला झवल्या सारखे वाटत होते.

You cannot copy content of this page