भारतीय नटी सारखी

राज आत आला. तिने दार बंद केल आणि त्याचा हात हातात घेऊन ती म्हणाली, मला नक्की खात्री होती तुम्ही येणार पण तुम्ही दिसेपर्यंत माझ्या जीवात जीव नव्हता, सुवर्णा तुझी का कुणास ठाऊक पण आठवण सतत येतेय मला कधी येईन इथे आणि तुला पाहीन असे झाल होते. म्हणून तिचा आपल्या हाताला हात जोरात दाबला. ती गोड हसली मग त्याला धरूनच घेऊन ती आपल्या बेडरूम मध्ये आली. सुवर्णा भारतीय नटी सारखी दिसत होती. आणि बेडरूम चे दार लाऊन तिने त्याला विचारले जेवला आहात काय? का जेवणार थोड? तिने विचारले. सगळ आटोपून आलोय आत्ता फक्त.. तो बोलता बोलता हसला. आलोय बस, असे म्हणून ती बाहेर आली सगळ पटा पटा आवरून आपल्या बेडरूम मध्ये आली. राज अजून तसाच उभा होता. ती वळून बेडरुमच दार बंद करू लागली आणि राजने तिला मागूनच घट्ट मिठी मारली. ती रोमांचित झाली तशीच त्याच्या मिठीत विसावली. त्याने हात पुढ करून तिची दोनी स्तने आपल्या राकट पंजात धरली आणि हळुवार पने स्तनांना दाबीत तो म्हणाला, सुवर्णा आज माझ्या सारखा भाग्यवान जगात दुसरी कुणी नाही, आणि तेच मला पण वाटतंय. मीच खरी भाग्यवान आहे. राज मागूनच तिला आवळत दाबीत राहिला त्याचा सात इंचाचा जाडजूड लाम्बडा सोटा उभा होऊन तो नितंबाच्या फटीशी खाली वर करीत होता.

सुवर्णा तर इतकी घायाळ झाली होती कि एका क्षणात अंगातला गाऊन काढून टाकावा असे तिला वाटत होते. तिने मग हात केला आणि प्यांट वरूनच त्याचा कडक सोट ती चापचून पाहू लागली. मग राज तिला बेडवर घेऊन आला, त्याने आपल्या अंगावरचे कपडे काढून फेकायला सुरवात केली. सुवर्णाने मग आपल्या अंगावरचा गाऊन काढला आणि अंडर प्यांट वर असलेला राज सुवर्नाकडे पाहताच राहिला. सुवर्णा फक्त निकरवर त्याच्या समोर उभी होती. तिची मोठी गोरीपान स्तने उघडी झाली होती. राजने झटक्यात अंगातली अंडर प्यांट काढून टाकली आणि सुवर्णा हि हादरलेल्या सारखी त्याच्या जाड जुड लांबट खुट्याकडे पाहतच राहिली. राज पुढे आला निव्हळ नीकर वर सुवर्णा आता परी सारखी वाटत होती. तिच्या पृष्ट गोऱ्यापान मांड्या एखाद्या जन्मं जात संन्याशाला हि भूख पडतील अशा होत्या. राज ने शिस्तीत तिच्या मांड्या वरून हात फिरवला आणि त्याच क्षणी सुवर्णाने आपल्या हातात त्याचा तगडा सोटा धरला. तिच्या अंगावर शहर आला. आयुष्यात तिने आपल्या कणखर जाडजूड खुट्टा पहिला नव्हता.

Marathi Zavazavi  कडक दुधवाल्याने ठोकली माझी ओलीचिंब योनी - Marathi Sex Story

पृष्ठे: 1 2