व्याकुळ भारतीय आंटी

मला आशा आंटी आणि प्रकाश यांच्यातील सबंध समजले. मी प्रकाश येण्यची वेळ नोट केली तो यायच्या आधीच मी घर बाहेर पडले ती संध्या काळ होती ताईला जाताना सांगितलं कि मी भाजी आणायला जाते तसेच येताना मी माझ्या घरी जाऊन येते व मला यायला तीन चार तास लागतील. खरतर मी तसा भरतच परत येणार होते कारण कि मला जाण्याचे होते कि आशा ताई आणि प्रकाश यांच्यातील काय संबंध आहेत ते प्रकाश मागच्या दरवाजातून येऊन एक पिंपामागे लपून बसलेच्या खोलीतून तिचा व प्रकाशचा बोलण्याचा आवाज ऐकू येत होता मी हळूच आवाज न करता तिच्या खोलीच्या खिडकी पाशी गेले आणि हळूच दर थोडस उघडून पहिले तर काय जो मला संशय होता तसच झाल प्रकश आणि आशा ताई दोघेही नग्न अवस्तेथ होते प्रकाश आशा ताई च्या अंगवर झोपला होता. माझी व्याकुळता वाढली.

ते दोघे सेक्स करीत होते. दोघाची प्रणय क्रीडा बेफान रंगली होती आशाताई पण कण्हत विवळत होती. व जस जस ती कण्हत होती तास तास प्रकाश तिला आणखी धक्के देत होता. आणि आशा ताईची चुबाने घेत होता अंनि तसच आशाताई पण त्याला प्रीतिसाद देत होती. ती पण तितकीच प्रकाश ची चुबाने घेत होती.त्याची प्रणय क्रीडा बघून मी समजून गेले कि त्या दोघात बर्याच कला पासून हे संबंध असले पाहिजे मी एकटक त्याचा सेक्स बघत होते.माझ मन पण पेटून उठल. अस वाटत होत कि आता कुणासोबत तरी आपण पण काम क्रीडा करवी. ते पण खूप वेळ आणि सर्व अंग दाबून घ्याव माझ्या योनीतून पाणी सुटायला लागल होत व काम करण्यची खूप इच्छा झाली होती.माल राहवणा म्हणून मी माझ्ये एक हाताने मी योनीत मध्ये फिरवू लागले.थोडा वेळ तसच राहिले त्याचा सेक्स संपल्यावर तो तृप्त होऊन बाजूला झाला.

माझ हि प्रकाश वर प्रेम होत आणि मला प्रकाश बरोबर संभोग करायचा होत. एक दिवस त्याला मी बाहेर भेटायला बोलवल. तो आल आम्ही दोघे एक खोलीत गेलो. थोडा वेळ गप्प मारत बसलो. आणि त्याने माझे हळूच एक हाताने उरोज दाबले.आणि माझे थंड झालेले अंग पेटून उठले. मग त्याने चुबानाचा वर्षाव चालू केला. जे मी ठरवलं होत तस तो माझे सर्व अवयव दाबू लागल तो हळू हळू माझे सर्व कपडे काढू लागला.माझे उरोज तो तोंडात घेऊन तो चोखू लागला.त्या मूळे मी पण खूप उत्तेजित झाले. स्त्रीला कसे उत्तेजित कराव हे त्याला चांगलाच माहित होत. मला तर प्रथमच एखाद्या पुरुषाचा सहवास लाभला होता. त्याने आपले कपडे उतरवले आणि त्याच लिंग माझ्या मुठीत दिल बाप रे ते इतक मोठ आणि जाड होत कि मी पाहूनच घाबरले.

आशाताई एवढ मोठ लिंग कस सहन करीत असेल. मग त्यानेमाला खाली कोच वर बसवले. तो माझ्या पाया मध्ये बसले आणि योनी चतु लागल माझी माझी उत्तेजना आता चरमसीमेवर पोहचली मी त्याला म्हटल काय करायचं असेल ते लवकर कर आता अजिबात सहन होत नाही मग त्याने आपले जाडजूड लिंग माझे योनीवर ठेवले आणि हळूवर पणे घासू लागल. त्याने परत लिंग बाजूला केले आणि परत खाली बसाल आणि माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला. मी कोच वर तशीच बसले होते पण त्याच्या ओठामधे इतका गोडवा होता कि मी त्याला घेऊन सरळ कोच वर झोपलो.आणि त्याला घटत मित्ठीत आवळले आणि तो हि माझ्या ओठाचा अगदी पूर्ण ताकतीने दीर्घ चुबन घेऊ लागला.

मला सहन होत नव्हते मी हि तितक्याच ताकतीने त्याच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागले त्याचे ओठ पूर्ण पणे माझ्या ओठामधे होते.व त्याचे ते ताठर झालेले जाडजूड लिंग खाली माझ्या योनीवर आपोआप घर्षण होत होते माझ्या योनीतून थोड थोड पाणी येऊ लागल होत पण मला जे सुख मिळत होईत कि ते मी शब्दात देखील सांगू शकत नाही. तो चुबानाचा वर्षाव चालूच होता तोवर त्याने एक हाताने माझे पाय वर करत माझ्या मांड्या चोळू लागला आणि दुसरा हात माझ्या नितंबा जवळ नेऊन तो दाबू लागला. अस वाटत होत कि सर्व अवयव कसे आपल्या आप काम करीत आहे. कारण इतक चं वाटत होत कि बस..! मनातल्या मनात म्हंटल कि खरोखरच प्रकश काम क्रीडेत अव्वल आहे. म्हणूनच आंटी ची व्याकुळता वाढली.

You cannot copy content of this page