व्याकुळ भारतीय आंटी

मला आशा आंटी आणि प्रकाश यांच्यातील सबंध समजले. मी प्रकाश येण्यची वेळ नोट केली तो यायच्या आधीच मी घर बाहेर पडले ती संध्या काळ होती ताईला जाताना सांगितलं कि मी भाजी आणायला जाते तसेच येताना मी माझ्या घरी जाऊन येते व मला यायला तीन चार तास लागतील. खरतर मी तसा भरतच परत येणार होते कारण कि मला जाण्याचे होते कि आशा ताई आणि प्रकाश यांच्यातील काय संबंध आहेत ते प्रकाश मागच्या दरवाजातून येऊन एक पिंपामागे लपून बसलेच्या खोलीतून तिचा व प्रकाशचा बोलण्याचा आवाज ऐकू येत होता मी हळूच आवाज न करता तिच्या खोलीच्या खिडकी पाशी गेले आणि हळूच दर थोडस उघडून पहिले तर काय जो मला संशय होता तसच झाल प्रकश आणि आशा ताई दोघेही नग्न अवस्तेथ होते प्रकाश आशा ताई च्या अंगवर झोपला होता. माझी व्याकुळता वाढली.

ते दोघे सेक्स करीत होते. दोघाची प्रणय क्रीडा बेफान रंगली होती आशाताई पण कण्हत विवळत होती. व जस जस ती कण्हत होती तास तास प्रकाश तिला आणखी धक्के देत होता. आणि आशा ताईची चुबाने घेत होता अंनि तसच आशाताई पण त्याला प्रीतिसाद देत होती. ती पण तितकीच प्रकाश ची चुबाने घेत होती.त्याची प्रणय क्रीडा बघून मी समजून गेले कि त्या दोघात बर्याच कला पासून हे संबंध असले पाहिजे मी एकटक त्याचा सेक्स बघत होते.माझ मन पण पेटून उठल. अस वाटत होत कि आता कुणासोबत तरी आपण पण काम क्रीडा करवी. ते पण खूप वेळ आणि सर्व अंग दाबून घ्याव माझ्या योनीतून पाणी सुटायला लागल होत व काम करण्यची खूप इच्छा झाली होती.माल राहवणा म्हणून मी माझ्ये एक हाताने मी योनीत मध्ये फिरवू लागले.थोडा वेळ तसच राहिले त्याचा सेक्स संपल्यावर तो तृप्त होऊन बाजूला झाला.

Marathi Zavazavi  मावशीच्या पुच्चीला जवले

माझ हि प्रकाश वर प्रेम होत आणि मला प्रकाश बरोबर संभोग करायचा होत. एक दिवस त्याला मी बाहेर भेटायला बोलवल. तो आल आम्ही दोघे एक खोलीत गेलो. थोडा वेळ गप्प मारत बसलो. आणि त्याने माझे हळूच एक हाताने उरोज दाबले.आणि माझे थंड झालेले अंग पेटून उठले. मग त्याने चुबानाचा वर्षाव चालू केला. जे मी ठरवलं होत तस तो माझे सर्व अवयव दाबू लागल तो हळू हळू माझे सर्व कपडे काढू लागला.माझे उरोज तो तोंडात घेऊन तो चोखू लागला.त्या मूळे मी पण खूप उत्तेजित झाले. स्त्रीला कसे उत्तेजित कराव हे त्याला चांगलाच माहित होत. मला तर प्रथमच एखाद्या पुरुषाचा सहवास लाभला होता. त्याने आपले कपडे उतरवले आणि त्याच लिंग माझ्या मुठीत दिल बाप रे ते इतक मोठ आणि जाड होत कि मी पाहूनच घाबरले.

पृष्ठे: 1 2