बोय फ्रेंड बरोबर पहिली रात्र

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव गौरी आहे आणि माझे वय २३ आहे आणि माझे फिगर ३२-२६-३० आहे आणि मी दिसायला खूप सेक्सी आहे. मला पाहून खूप मुले मला लाईन मारतात पण मी त्यांना भाव देत नाही कारण माझा एक खूप चांगला मित्र आहे आणि तो माझ्या साठी सर्व आहे. मी एका प्रायवेट कंपनी मध्ये नोकरी करते आहे आणि माझा एक बोय फ्रेंड आहे ज्याचे नाव नवीन आहे आणि तो बिजनेस मेन आहे आणि तो २६ वर्षाचा आहे.

मित्रानो आमच्या नात्याला तीन वर्ष झाली आहेत पण आम्ही आज पर्यंत एकत्र झोपलो नाही. आमच्या मध्ये कीस आणि बाकीचे काम त्यांच्या घरी होत असत पण मला माहित आहे कि जी मजा रात्री आहे ती दिवसा अजिबात नाही आहे. तर मीत्रानो मी आज तुम्हाला माझी खरी गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे माझा सर्व विचार बदलला आणि मला खात्री आहे कि हे वाचून तुम्हाला खूप आनंद होईल कारण ही माझ्या बरोबर घडलेली खरी घटना आहे.

एक दिवस मला माझ्या कंपनीच्या कामाने दिल्ली ला जावे लागले, त्यावेळी मी आणि नवीन मध्ये एक लहान बाब घेऊन भांडण चालू होते आणि असे लहान मोठे भांडण सर्वात होत राहतात. मी एकटी त्याला काही न सांगता दिल्ली ला निघून गेले आणि हे जेव्हा नवीन ला समजले तेव्हा तो पण माझ्या मागे मागे दिल्ली ला आला आणि त्याने मला फोन करून मी राहत असलेल्या हॉटेल चा पत्ता विचारला आणि त्याने पण तिथेच एक रूम घेतली.

काही वेळाने मी जेव्हा माझ्या रूम मधून बाहेर आले तेव्हा मी अचानक त्याला माझ्या रूम समोर उभे पहिले आणि त्याला पाहून मी खूप चकित झाले कारण मी विचार केला नव्हता कि तो माझ्या हॉटेल चा पत्ता विचारून असे माझ्या समोर असे अचानक येऊन उभा राहील. मी त्याला खूप चकित होऊन विचारले कि नवीन तू इथे कसा? तो म्हणाला कि मी विचार केला कि आपल्या मधले भांडण केव्हा पर्यंत चालू राहील आणि हे इथेच मिटले पाहिजे, मी आता त्याला मिटवायला आलो आहे आणि मी विचार केला कि चला ठीक आहे जे होईल ते पाहू. मित्रांनो तो माझ्या सर्व बाबींना हसून उत्तर देत होता.

मी त्याला आत बोलवले आणि चहा पाणी पाजले आणि मग काही वेळाने आम्ही बोलून पिचर पाहायला निघून गेलो. त्याने मला तिथे खूप वेळा कीस केली आणि आमचे भांडण पूर्ण थांबले आणि मग आम्ही हसत आनंदात हात पकडून आमच्या हॉटेल मध्ये पोचलो. मग तेव्हा अचानक रात्री १२ वाजता माझ्या रूम चा दरवाजा कोणी तरी वाजवला आणि मी पहिले तर बाहेर नवीन होता.

मी त्याला विचारले कि काय झाले? तर तो म्हणाला कि मी खूप वेळ झाली झोपायचा प्रयत्न करीत आहे पन मला झोप लागत नाही. मी त्याला म्हणाले कि चल आत ये आपण बसून बोलू. मग आम्ही एकत्र बेड वर झोपलो आणि बोलू लागलो आणि मग बोलता बोलता परत आमच्या मध्ये भांडण झाले. मी झोपले आणि मी सकाळी पहिले तर नवीन ने मला त्याच्या बाहुपाशात घेतले होते आणि त्याचा एक हात माझ्या माने वरून खाली होत माझ्या छाती वर होता आणि त्याचा दुसरा हात माझ्या कमरे वर होता.

तो मला एकदम चिटकून झोपला होता आणि त्याचे माझ्या साठी हे प्रेम पाहून माझा सर्व राग निघून गेला. मग आम्ही पूर्ण दिवस खूप आनंदाने पसार केला. मित्रांनो आता ती रात्र ज्या रात्री काय घडले ज्याने मला नवीन वर राग आला पण नंतर माझा सर्व राग निघून गेला. मी जेव्हा बाथ रूम मधून अंघोळ करून बाहेर पडले तेव्हा मी पहिले कि त्याची नजर माझ्या वरून बाजूला जायला तयार नव्हती तो मला सतत भुकेल्या नजरेने पाहत होता आणि मग तो मला हसत म्हणाला कि आज काय आहे तू खूप सेक्सी दिसत आहेस? मीत्रांनो मी त्या वेळी बिगर बाजूची होट मेक्सी जी जास्त गळ्याची होती आणि त्यातून माझे बॉल बाहेर दिसत होते. मी काही न बोलता बेड वर जाऊन झोपले आणि मी ए.सी. चालू केला आणि जवळ असलेली एक चादर घेतली..

तेव्हा नवीन म्हणाला कि याला तुझ्या शरीर वरून बाजूला कर प्लीज, मला आज तुला मन भरून पहायचे आहे. मी म्हणाले कि नाही तू हे सर्व आता बंद कर आणि गप चूप झोप. आता आम्ही दोघे झोपू लागलो, रात्री १ वाजता मी गाढ झोपेत होते आणि मला असे काही तरी जाणवले कि मी पण हैराण झाले मी पहिले कि नवीन चा हात माझ्या पेंटी वरून माझ्या पुच्ची वर फिरत होता, पण मी तेव्हा माझे डोळे बंद ठेवले आणि असे दाखवले कि मी गढ झोपेत झोपले आहे काही वेळाने त्याची हिम्मत आणि जोश दोन्ही वाढले आणि त्याने माझी पेंटी एका बाजूने थोडी वर केली आणि तो त्याची बोटे माझ्या पुच्ची वर वर खाली फिरवू लागला मी पण गप्प राहिले कारण मला त्याच्या हाताने मला हात लावणे खूप आवडत होते.

मला खूप मजा येत होती म्हणून मी तसेच पडून राहिली आणि मजे घेत राहिली. मग त्यने दुसऱ्या हाताने ती चादर बाजूला केली आणि मला घुरून पाहू लागला. मला पाहून तो आता गरम जाला होता आणि त्याने एक हाताने माझी पेंटी पूर्ण खाली सरकवली आणि मग तो हळू हळू त्याच्या एका बोटाने माझी पुच्ची कुरवाळू लागला. तेव्हा अचानक त्याचा एक हात माझ्या बॉल वर आला आणि तो माझे बॉल दाबू लागला. त्याने माझी मेक्सी थोडी वर केली आणि मला हात फिरवू लागला आणि माझ्या ब्रा वरून माझे बॉल जोर जोराने दाबू लागला. त्याने असे काही वेळ केले आणि त्याला खूप मजा येत असल्याने त्याने माझी ब्रा पण उघडली.

मला खूप लाज वाटत होती पण मी गपचूप पडून राहिले आणि त्याने माझा एक बॉल हाताने जोराने दाबायला आणि घसयला सुरुवात केली आणि मग काही वेळ असे करून मग त्याने त्यच्या ओठाने माझी निपल चोकायला सुरुवात केली आणि हळू हळू माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट घातले आणि त्याला घासू लागला. त्याने त्याचे बोट आत बाहेर करून मला जवायला सुरुवत केली आणि मला खूप मजा येऊ लागली. मला आता झोपायचे नाटक करणे अवघड जात होते आणि मी अह्हह उम्म करू लागले आणि मग मी त्याच्या पेंट मधून एका हाताने लंड बाहेर काढला आणि त्याला कुरवाळू लागले तर त्याने मला एकटक नजरेने पहिले आणि मग जोराने माझ्या बॉल वर चावा घेतला आणि त्यामुळे मी खूप जोराने ओरडले आईईई ओह्ह्ह्ह.

आता त्याने माझा दुसरा बॉल जोराने दाबायला सुरुवात केली आणि माझ्या पुच्चीत त्याचे बोट एक इंच आत केली आणि आता माझ्या पुच्चीत त्याचे बॉल ३ इंच आत घुसले होते आणि मला खूप त्रास होऊ लागला होता आणि मला खूप दुखत होते. मला त्रास होत असलेला पाहून त्याने त्याची स्पीड कमी केली आणि मग अचानक काही वेळाने त्याने एक झटका दिला आणि त्याचे पूर्ण बोट आत घातले आणि मी खूप जोराने ओरडले आणि त्रास झाल्याने धडपडू लागले.

मग त्याने मला पटकन कीस करून माझा आवाज बाहेर येण्या पासून थांबवला आणि मला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि मी पण अह्हह उम्म्म्म येस्स आवाज करू लागले आणि त्यामुळे त्याला अजून जोश आला आणि मग त्याने अचानक त्याची दोन बोटे माझ्या पुच्ची मध्ये घातली. पण मित्रांनो मी वर्जिन असल्याने बोट एक इंच आत गेले पण तो ते बोट हळू हळू आत बाहेर करत राहिला. मी त्याला सांगितले कि नवीन मला खूप त्रास होतो आहे थोडा हळू कर.

मग मी त्याचा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि त्याला बेड वर बसवले मग मी त्याचा लंड चोकू लागली, मी म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि तो हसू लागला.

मग मी लंड जोराने चोकू लागली आणि मग ५ मिनिटांनी त्याचे वीर्य निघाले आणि त्याने सर्व वीर्य माझ्या तोंडात सोडले.

मग मी त्याच्या समोर एकदम नागडी होते, मग मी म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी इच्छा पूर्ण कर.

तो माझ्या वर तुटून पडला आणि वेड्या सारखा पुच्चीला चाटू लागला आणि त्याच्या दोन्ही हातांनी माझे बॉल पण दाबू लागला. तर मी सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

त्याने माझी खूप वेळपर्यंत जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो माझ्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला आणि मी त्याचे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, पहिल्यांदा कोणी माझी पुच्ची चाटत होते. मी ओरडत होते ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो पूर्ण जोशाने माझी पुच्ची चाटत होता. मी अचानक डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत मला कीस करू लागलो. मी म्हणाली कि तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग त्याने बोट माझ्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागला आणि मी जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त आहेस मग मी परत एकदा पाणी सोडले.

मग मी लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि आत टाकायला सांगितले.

त्याने लंड पटकन माझ्या पुच्चीत घुसवला, एका झटक्यात लंड अर्धा आत घुसला. मला दुखल्याने मी एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग तो हळू हळू ठोकू लागला. आता मला मजा येऊ लागली आणि मी त्याला ओठा वर जोराने कीस करू लागली.

मी त्यचा जोश वाढवू लागली, तो जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागला. मला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

मी मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

मी खालून माझी गांड जोराने उडवू लागली आणि तो माझे बॉल जोराने घासू लागला आणि जोराने ठोकू लागला. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि त्याने मला उलटे केले. मग त्याने मागे जाऊन लंड माझ्या पुच्चीत टाकला आणि माझे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. मी म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला

त्याने पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने मी म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

माझे बॉल जोर जोराने हलत होते.

त्याने माझी कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन माझी पुच्ची वीर्याने भरली.

मी म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. मी त्याला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग त्याने माझी वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि मी त्याचा लंड चोकू लागली. मग मी त्याच्या कडे पाठ करून लंड गांडीत टाकयला सांगितले. त्याने अगोदर माझी गांड जिभेने चाटून ओली केली आणि मग त्यात त्याचे बोट टाकू लागला माझी गांड खूप टाईट होती, मी म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर त्याने लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि मी खूप ओरडली आणि त्याने दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि मी ओरडत होती.

मग तो हळू हळू आत बाहेर करू लागला. २० मिनिटाने त्याने सर्व पाणी माझ्या गांडीत सोडले. तो खूप दमलो होता, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच त्याच्या शेजारी जोपले. मी त्याला म्हणाली तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

मग आम्ही दोघे अंघोळ करायला गेलो. तिथे पण आम्ही अंघोळ करत करत एक वेळा ठोकले. आम्ही दोघे बरोबर अंघोळ करायला गेलो तर तिकडे जाऊन माझे ओले शरीर पाहून त्याचा लंड परत एक वेळा ताठ झाला… आणि तो अंघोळ करत करत मला कीस करू लागला आणि जिभ माझ्या तोंडात टाकून आत बाहेर करू लागला.

तो मम्मे दाबू लागला आणि मग काही वेळाने मी खाली बसली आणि त्याचा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागली. मी त्याच्या लंडा वर थुकत होती आणि मग ते थुकलेले पाणी पिऊन जात होती थोड्या वेळाने मी त्याला म्हणाली तू जरा थांब…

मग मी बाहेर गेली आणि तेल घेऊन आली आणि त्याच्या पूर्ण शरीरावर लावू लागली. मी त्याचे शरीर थोडा वेळ मालिश केले आणि लंड पूर्ण तेलाने भरून त्याला हाताने खूप हलवले.

मग त्याने मला झोपवले आणि माझ्या वर तेल टाकून खूप चांगली मालिश केली. तो माझे बॉल खूप झोर जोराने दाबून माझी मालिश केली आणि माझी पुच्ची तेलाने पूर्ण ओली करून तिची पण चांगली मालिश करून टाकली.

मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो तो खाली झोपला आणि मी त्याच्या वर अशा रीतीने आली कि माझी पुच्च्ची त्याच्या तोंड जवळ येईल आणि त्याचा लंड माझ्या तोंडा जवळ येईल. आणि मग आम्ही एकमेकाचे अवयव चोकू लागलो.

मग मी त्याला बाथरूम मध्ये झोपवले आणि मी त्याच्या ७ इंच लंडावर बसली आणि घोड्या वर बसून हलतात तसे उड्या मारून त्याला जवू लागली …आणि मी ओह्ह्ह्ह येस्स्स जाआअनु ओह्ह्ह्ह याआआअ करत होती.

तो माझे बॉल दाबत होता आणि कधी कधी माझे मनुके तोंडाने चावत होता तर मी थोडी ओरडत होते. खूप वेळ बॉल दाबल्याने ते लाल झाले होते.

तेल मालिश केल्यामुळे आणि पाणी घातल्या मुळे आमचे शरीर एकदम घसरट झाले होते आणि त्यामुळे आम्हाला खूप मजा येत होती.

आम्ही अशा रीतीने ७-८ मिनिटे ठोकत राहिलो आणि मग त्याने मला उभे केले मग त्याने खालून त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घातला आणि मला हळू हळू कीस करत जवू लागला.

मी थोड्या वेळाने पाणी सोडले …. आणि त्यामुळे माझ्या पुच्ची तून लंड घासत असल्याने फच फच फच फच फच फच असे मादक आवाज येऊ लागले आणि मला खूप मजा येत होती.

मला पण कधी न जालेला आनंद होत होता आणि मी म्हणत होती – आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा … जव मला … फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची ….. फाड हिला …. आणि …. माझी तहान भागव … ओह्ह्ह येस्स्स.

१५ मिनिटे मला न थांबता ठोकल्या वर तो आता पाणी सोडणार होता.. तो मला म्हणाला – माझा कामरस तुला प्यायचा आहे कि त्याला आत टाकू?

मी त्याला म्हणाली- माझ्या राजा तुझा काम रस तर मी आधीच चाखला आहे आता तो माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून तिची आग विजवून टाक…

मग त्याने आत वीर्य सोडले आणि मी खूप आनंदी झाली होती आणि मी त्याचे डोके पकडून जोर जोराने त्याला कीस करू लागली आणि त्याला थेंक यु म्हणाली.

मित्रांनो मी त्या रात्री झोपून उठले तेव्हा मी तीन दिवस सरळ चालू पण शकत नव्हते आणि त्या जवाजविने माझी चाल आणि माझे आयुष्य पण बदलले.

You cannot copy content of this page