झवाडी बायको आणि कामुक कामवालीचा सेक्स

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्याच बायकोला माझ्या कामवाली सोबत सेक्स करताना बघितले आणि आज देखील त्या दोघी नियमितपणे एकमेकींचा उपोभोग घेतात.

माझ्या बायकोचे नाव सोनल आहे. माझी आणि तिची ओळख कॉलेज मध्ये असताना झाली होती. मी आणि ती एकाच वर्गात होतो. तिच्या मागे तर सगळे कॉलेज च होते. का असू नये ना. कारण सोनल चिज अशी होती कि काही विचारू नका. तिची उंची साडे पाच फूट होती. ती दिसायला देखणी होती. गोरीपान होती. नाक सरळ होते तिचे जे तिच्या सौंदर्याला अधिकच खुलवून दाखवत होते.

तिंचे डोळे घारे होते. ती तिचे केस नेहमी मोकळे सोडत असे आणि त्यामुळे तिच्या केसाची बट सतत तिच्या चेहऱ्यावर येत असे आणि ती सतत बाजूला करताना तिची होणारी ती खूपच गोड अशी धावपळ बघून मी खूप खुश होत असे. तिच्या चेहऱ्याची जशी जादू होती तशीच जादु तिच्या शरीराची पण होती. तिला तिच्या छातीची जादु माहित होती कि नाही मला माहित नव्हते पण मला मात्र त्याची किंमत माहित होती.

कारण तिच्या छातीचे गोळे असे काही होते कि त्याना बघून त्यात काही तरी गोल लपवून ठेवले आहे कि काय असे मला वाटत असे. ती चालू लागली कि तिची छाती टुणटुण करत खाली वर होऊ लागली कि ते बघून माझा सोटा वळवळ करू लागत असे. ती चालू लागली कि मी जशी तिची छाती बघत असे तसेच माझे लक्ष तिच्या गांडीकडे पण असे.

कारण जशी तिची छाती गोल आणि उठावदार होती तशीच गोल आणि भरलेली तिची गांड होती. तीला बघून तर माझा सोटा खूपच जास्त कडक होत असे. तिला मी पटवले होते आणि ती माझी गर्लफ्रेंड होती. ती मला जे पाहिजे ते देत होती. तिला मी कॉलेज सुटले कि रोजच कुठे ना कुठे तर घेऊन जात असे आणि पाहिजे तितका वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून काढत असे.

तिला मी कॉलेज ला असतानाच मी तिला असे काही उपभोगले होते कि आम्हाला आमच्या हनिमून चे फार काहीकौतुक नव्हतेच. पण तरीही मी तिला घेऊन गेलो होतो आणि तीला त्या रात्री पण ठोकून काढले होतेच.

लग्न होऊन आता काही वर्षे झाली होती आणि त्यामुळेच असेल कदाचित मला तिच्यात फार रस वाटू लागेना. पण त्याला जास्त कारणीभूत ती होती. कारण तीच हल्ली मला फार काही करू देत नव्हती. तिला मी जेव्हा जेव्हा माझ्या जवळ घेत ते तेव्हा तेव्हा ती मला तिच्या तोंडात तोंड घालू देत नसे. त्याच बरोबर मला ती तिचे पूर्ण कपडे काही काढू देत नसे.

फक्त साडी वर करायची आणि ठोकायला देणे असे काही तरी ती करत असे.त्यामुळे तर मग माझा पण तिच्यातील रस कमी होत चालला होता. आणि हे सगळे कधी पासून चालू झाले होते ते पण मला माहित होते. हे सगळे चालू झाले होते जेव्हा आम्ही एक कामवाली ठेवून घेतली होती तेव्हापासून. सोनल ला काम होत नाही म्हणून तिनेच मला तिला ठेवून घेण्यास लावले होते.

तिचे नाव सुनीता होते. ती गावाकडची होती. पण ती दिसायला कमालीची सेक्सी होती. तिला बघून असे वाटणारच नाही कि ती कामवाली आहे ते. खूप नीट राहत असे ती. अस्सल गावरान माल होता तो आणि त्यामुळे तिच्या फिगर ला बघून माझ्या सारख्या झवाड्याचा सोटा वळवळ करू लागत नसेल असे कधीच होणार नव्हते आणि तसेच झाले होते.

ती काम करत असताना मी तिच्या त्या मादक शरीराकडे एकसारखे बघत असे आणि माझा सोटा हलवत असे. तिचे ते उरोज असे काही मोठे होते कि तिचे उरोज मोठे आहेत कि सोनल चे असा प्रश्न मला नेहमीच पडत असे. तीची फिगर काही ३६-२४-३६ अशी नव्हती. पण ती लुसलुशीत मात्र नक्कीच होती आणि त्यामुळे तिच्या साडीतून तिचे ते मादक शरीर खूपच जास्त उठून दिसत असे.

तिचं ते पोट त्या साडीतून एका बाजूने असे काही ओपन होत असे कि त्यातून तिची ती खोलगट बेंबी पण स्पस्ट दिसत असे. तिला एकदा तरी मला उपभोगायचे होते म्हणजे होतेच आणि त्याचमुळे तर मी तिच्याशी खूप जास्त प्रेमाने वागत होतो आणि तीला काय पाहिजे नको ते बघत होतो. पण मला कुठे माहित होते कि मी जे करत होतो त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही आहे ते.

मला हे तेव्हा समजले जेव्हा मी त्या दिवशी ऑफिस मधून दुपारीच परत आलो होतो. मला कंटाळा आला होता म्हणून रोज रात्री येणार मी त्या दिवशी मात्र दुपारीच घरी आलो होतो. मी माझ्या किल्लीने दार उघडले आणि गेलो. हाक मारून पण कोणीच आले नाही ते बघून मग मी वर आमच्या बेडरूम मध्ये जाऊ लागलो. तिथे जाताच मला आतुन आवाज आला सोनल चा.

“तुझी फिगर खरेच कमालीची सेक्सी आहे ग सुनीता.तुला उपभोगताना जी मजा येत ती माझ्या नवऱ्याला उपभोगताना पण येत नाही. तू आल्या पासून माझे सेक्स लाईफ खूप छान झाले आहे आणि मला आता पुन्हा एकदा त्यात मजा येऊ लागली आहे. तू इतके दिवस कुठे होती सुनिता?”

सोनल चा आवाज ऐकून मी जगाच्या जागी थांबलो. त्यातच ती हे सगळे कोणाला म्हणत होती तर सुनीताला, माझ्या कामवालीला आणि म्हणून तर मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

“मॅडम तुम्ही पण काही कमी सेक्सी नाही. गावाकडे तर अशी मजा मी खूप करत होते. माझ्याकडे अश्या खूप जणी आहेत ज्या माझ्याशी अशी मजा करतात . जेव्हा मी इथे आले तेव्हा मला असे वाटले कि मला आता असे कधी परत मजा घेता येणार नाही. पण तुम्ही तर मला खूप खुश केले बघा. तुम्ही आहे म्हणून तर माझी खाज पण भागली जाते आणि मला इथे काम करताना अजिबात कंटाळा येत नाही.” ती सोनाला ला म्हणाली.

त्याच वेळी माळ चुंबनाचा आवाज आला. तो ऐकून मी हळूच दार ओपन केले आणि आत डोकावून बघू लागलो. सोनल ने तीला खाली झोपवले होते आणि ती तिच्या तोंडात देऊन तिचे ओठ असे काही चोकून काढत होती कि बघता बघता तिचे ओठ लाल झाले.

त्या दोघी अशा काही गरम झाल्या होत्या कि त्यांना आजूबाजजूला काय चालू आहे, मी आलो आहे तिथे याचा अजिबात गंध नव्हता. त्या दोघी एकमेकींवर तुटून पडल्या होत्या. एकसारखे त्या दोघी चुंबन घेत होत्या आणी त्याच वेळी त्या एकमेकींच्या बॉडी वरून हात पण फिरवत होत्या. सर सर करत त्यांचे हात असे काही फिरवत होत्या कि ते बघून मला पण माझ्या भावना आवरणे कठीण होऊन बसले होते.

सोनल ते सुनीताचे ब्लाउज काढले आणि ती तिच्या छातीला तिच्या हाताने जोरजोरात दाबू लागली. दाबून दाबून तिने तिचे उरोज असे काही मोठे केले होते कि काही विचारू नका.तिचे निप्पल्स तिने तोंडात घेऊन ती जशी चोकून काढू लागली तशी सुनीता पण कमालीची गरम झाली होती. ती एकसारखे तिच्या निप्पल्स ना चोकतच होती आणि तीला जमेल तितके गरम करत होती.

खूप वेळ ते झाले आणि मग त्यांनी त्यांचे कपडे काढले आणि त्या दोघी पूर्ण नग्न झाल्या. त्या दोघी त्यांची बॉडी एकमेकांवर घासु लागल्या होत्या. बॉडी प्ले केल्याने कसे गरम होते आणि कश्या भावना जागृत होतात ते मला चांगलेच माहित होते. सोनल चा तो आवडीचा प्रकार होता आणि तोच ती तिच्या सोबत पण करत होती ते बघून मला आश्चर्य वाटत होते.

सोनल मग खाली झोपली आणि तिने सुनीताला वरून घेतले. सुनीता ची गांड तिच्या तोंडाकडे आली आणि सोनल ने तीचे तोंड तिच्या गांडीत घातले. तिची जीभ ती तिच्या गांडीकरून आणि तिच्या गोऱ्या योनिवरून अशी काही फिरवत होती कि ते बघून मला माझ्या ओरल ची पद्धत आठवली. चाटून चाटून तिने तिची योनी ओलीचिंब केली होती.

सुनीता पण वरून सोनल च्या योनीची मजा घेत होतीच आणि तिने पण चाटून चाटून तिची योनी ओली केली होती. त्या मग बाजूला झाल्या. सुनीता उठून बसली आणि सोनल ने तिच्या योनीवर तिची योनी ठेवली आणि त्या दोघी योनीवर योनी घासू लागल्या. बघता बघता त्यांचा स्पीड इतका वाढला कि काही विचारू नका.

खूप वेळ त्यांनी तसे केले आणि मग त्यांच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले. ते सगळे वीर्य त्यांनी पिऊन टाकले आणि मग कुठे त्या दोघी शांत झाल्या. त्या रोजच अशी मजा घेत होत्या आणि मला ते माहित होते.

You cannot copy content of this page