चावट सावत्र बहिणीची सेक्सच ऑफर

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राकेश आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सावत्र बहिणीला उपभोगू शकलो आणि आज देखील मी तिला नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

माझ्या बापाचे हे तिसरे लग्न. त्याचा काय पोब्लेम होता मला माहित नाही. पण त्याचे लग्न काही टिकत नव्हते. कारण मला माहित असलेले त्याने केलेले हे दुसरे लग्न होते. मी दोन्ही वेळा पण कॉलेज मधेच होतो.म्हणजे त्याचा लग्न करण्याचा वेग किती फास्ट होता याचा अंदाज तुम्ही बांधू शकता. तो काम मात्र खूप नीट पणे करत असे. कंपनीत मोठ्या पोस्ट वर कामाला होता तो.

त्यामुळे त्याचे इन्कम चांगले होते आणि त्यामुळे बाकी काही अडचण अशी घरी नव्हती. आता पण त्याने त्याचे तिसरे लग्न केले होते. नेहमी प्रमाणे मी त्या लग्नाला पण गेलो नाही. पण मग जेव्हा ते लग्नाला जाऊन आले तेव्हा माझ्यासाठी त्यांच्याकडे असे काही तरी होते कि ते बघून मात्र मी मनोमन खूपच खुश झालो. त्या बाई ला म्हणजे माझ्या सावत्र आई ला एक मुलगी होती जी माझ्या पेक्षा दोन वर्षांनी लहान होती.

तीला बघून मात्र मी खरेच जागेवरून उडालो होतो. ती दिसायला तर कडक माल होतीच पण तिचे बघणे म्हणजे तीची नजर अशी काही मादक होती कि ते बघून माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता आणि तो वळवळ करू लागला होता. तिने त्या दिवशी पारंपरिक ड्रेस घातला होता. तिच्या त्या सलवार कमीज मधून तिची ३६-२४-३६ फिगर मला लगेच लक्षात येत होती.

तिची उंची जशी चांगली होती तसेच तिचे बॉडी फीचर्स पण खूप चांगले होते. तिला बघून मला ती कोणत्या सिरीयल मध्ये काम तर करत नाही ना असेच क्षणभर वाटले. तिच्या ड्रेस चे फिटिंग खूपच मस्त होते. तो ड्रेस तीच्या बॉडीला असा काही चिकटून बसला होता कि ते बघून मला पहिल्यांदाच समजले कि पारंपरिक ड्रेस पण सेक्सी असू शकतात.

तिचा टॉप वरून इतका मोठा होता कि त्यातून तिची जरी पूर्ण छाती जरी दिसत नसली तरी तिच्या छातीच्या वरचा भाग मात्र स्पष्ट दिसत होता. तो भाग इतका गोरा होता कि तो बघूनच मी मनात विचार केला कि ती जर इथे अशी असेल तर आत किती गोरी असेल. त्यातच तिचा टॉप एका बाजूने तिने असा काही शिवला होता कि त्यातून तिचे ते पाय समोरच्याला अगदी आरामात दिसतील.

तिच्या लेगिन्स मधून तिच्या त्या बाहेर पडू बघत असलेल्या गच्च मांडया मला नजरेला सुख देत होत्याच पण त्यांच्या पेक्षा पण जास्त गच्च आणि गोलाकार असलेली तिची गांड माझे लक्ष पूर्णपणे विचलित करत होती. त्यामुळे तिला बघून मी खरे तर त्याच दिवशी मूठ मारली होती. तिंचे नाव सोनल होते आणि ती पण कॉलेज ला होती.

फक्त आणि फक्त सोनल मुळेच मी माझ्या सावत्र आई बरोबर जुळवून घेतले होते. नाही तर आज वर मी कोणाशी असे जुळवून घेत नसे. ती आली आणि तिचे रुटीन चालू झाले. ती माझ्याशी खूपच जवळीक करून बोलत असे आणि ते मला समजत असे. सुरवातीचे काही दिवस तिने पारंपरिक ड्रेसच ती घालत होती. पण नंतर मात्र तिने तिचे असले रंग दाखवण्यास सुरवात केली.

ती आता शॉर्ट आणि टीशर्ट वर बिनधास्त वावरू लागली होती. तिंचे कपडे उंची असत आणि रोजच ती नवनवीन कपडे घालत असे. मला एक प्रश्न नेहमीच पडत कि त्यांची खरे तर परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती. ते आत्ताच तर आमच्यात आले होते. मग तरीदेखील हिच्याकडे इतकं ड्रेड कसे काय आणि ते पण खूप महागडे आणि रोजच ती नवनैन कपडे कशी काय घालू शकते. तिचा खर्च पण ती स्वतः करत होती.

मला काही हे समजत नव्हते. पण मी मात्र एकच गोष्ट एन्जॉय करत असे आणि ती म्हणजे तिच्या शरीराला निरखून पाहणे. तिच्या शरीराच्या प्रत्येक हालचाली मी असे काही माझ्या नजरेने टिपत असे कि काही विचारू नका. तिच्या छातीला बघून असेल कि तिच्या कमरेला बघून मी खूप म्हणजे खूप वेडा होत असे आणि  एकसारखे मूठ मारून मांझी खाज भागवून घेत असे.

एकदा मी आणि ती दोघेच घरी होतो. मी माझ्या रूम मध्ये होतो आणि काही तरी मला पाहिजे होते म्हणून मी बाहेर आलो. तिच्या रूम मधून मला कोणी तरी बोललला आवाज आला आणि म्हणून मी तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि बघतो तर काय तिथे ती तिचा लॅपटॉप ओपन करून बसली होती. समोरच कॅमेऱ्यावर ती एका मुलाशी बोलत होती आणि तो व ती दोघे पण आपापल्या निकर मध्ये हात घालून आपापली मूठ मारत होते.

ते बघून मी अवाकच झालो. मी तिच्या खांद्याला मागून स्पर्श करताच तिने झटकन लॅपटॉप बंद केला आणि ती माझ्याकडे बघू लागली. पण तिचा हात अजून देखील तिच्या निकर मधेच होता. तिला मी म्हणालो “हे काय चालू आहे सोनल?”

“काही नाही रे. मी कॅम शो करते आणि त्यातून मला जे पैसे मिळतात त्यातून माझा खर्च करते. उगीचच कोणाला माझा त्रास नको.तुला पाहिजे असेल तर मी तुला पण शो दाखवेन. ते पण सामोरा समोर आणि ते पण अगदी फुकट. कारण तू हे कोणाला सांगू नये म्हणून पण मी करणार आहेच पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मला तू खूप आवडतो.”

“मी ज्या दिवशी घरात आले तेव्हा तुला बघून माझी योनी खूपच फुगीर झाली होती आणि माझ्या छातीचे निप्पल्स पण खूपच जास्त पुढे आले होते. ते आजवर कधी झाले नव्हते. पण तुला बघून ते झाले आणि आजवर इतके कॅम शो केले पण कोणाशी संभोग केला नाही आणि करावासा वाटला देखील नाही. पण तुला बघून मात्र मला माझ्या फीलिंग्स आवरणे कठीण होऊन बसले. मी तुला सांगणारच होते पण आज नेमके हे असे झाले.”

“मी तुला रोजच खुश करेन.”असे म्हणून तिने मला तिच्यावर ओढले आणि ती माझ्या अंगावर चढून बसली. ती वर बसताच तिची गांड माझ्या सोट्यावर येऊन थांबली तिने तिचा टीशर्ट काढला आणि तिचे उरोज माझ्या तोंडात दिले. तिचे ते भरदार उरोज मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना वेड्यासारखे दाबू लागलो. दाबून दाबून त्यांना मी खूप मोठे तर केले होतेच पण मी त्यांचे निप्पल्स जसे चोकू लागलो तसे त्यांचा आकार पण खूप मोठा झाला.

हे करत असताना तिने आमचे कपडे काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. नग्न होताच तिची गांड ती माझ्या सोट्यावरून अशी काही फिरवू लागली कि काही विचारू नका. ती गोल गोल करत तिची गांड माझ्या सोट्यावरून फिरवत होती आणि त्यामुळे त्याचा आकार खूपच मोठा झाला होता. ती मग खाली सरकली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला.

तिने तो सोटा एकसारखे हलविण्यास चालू केले आणि बघता बघता त्याचा आकार खूपच मोठा झाला. तो भलामोठा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेण्या पूर्वी तिने तिची थुंकी त्याला लावली आणि मग हळू हळू करत ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड एकसारखे खाली वर होत होते आणि ती माझा सोटा चोकून काढत होती. खूप वेळ तीने माझा सोटा चोकून काढला आणि मग ती बाजूला झाली.

तिला मी खाली घेतले आणि तिचे पाय फाकवुन मी जशी तिची योनी चाटू लागलो तसे तिच्या योनीचा आकार खूप मोठा तर झालाच पण तिच्या योनीचे पदर पण हळू हळू करत असे काही मोकळे झाले कि मला तिच्या आतील गुलाबी मांसल भाग दिसू लागला.मी माझी जीभ पूर्णपणे तिच्या योनीत घातली आणि माझे तोंड मी एकसारखे मागे पुढे करून तिच्या योनीतील दाण्याला देखील मी चाटू लागलो.

मी मग माझा सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीवर ठेवला आणि माझा सोटा आत घालू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत जाताच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो. काच काच काच काच कच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

तिला इतके दिवस तिचा जो उपवास चालू होता तो मोडणारा कोणी तरी मिळाला असल्याने ती खूप खुश होती. मला पण माझी सोय घरच्या घरी झाली असल्याने मी पण खूप खुश होतो. ती कॅम शो तर करत होतीच आणि त्याचे प्रॅक्टिकल आम्ही दोघे मिळून करत होतो आणि त्याचा आनंद घेत होतो.

You cannot copy content of this page