चाचीला झोपडीत ठोकले

ती : मग हे काय आहे? मी ८ वर्षा नन्तर एका मर्द बरोबर जोपत आहे, माझा नवरा पण मला कमीच हात लावायचा.

तो : मला तुला इतक्या लवकर गर्भवती बनवायचे नव्हते म्हणून.

ती : मी गोळ्या घेईन, मला वचन द्या कि आजपासून कधीही माझ्या बरोबर सेक्स करताना तुम्ही कंडोम घालणार नाही.

तो : मी तुझ्या शिवाय कोणाबरोबर कधीच केले नाही आणि करणार पण नाही हे वाचन मी तुला देतो.

मग चाची परत त्याला कीस करू लागली आणि तो पण कीस करू लागला. मग त्याने तिला मिठी मारली.

ती : आय लव यु रमेश आय लव यु वेरी मच.

तो : आय लव यु टू, मी तुला सांगू शकत नाही मला किती चांगले वाटत आहे, तुझ्या शरीराचा सुगंध मला वेड लावत आहे.

ती : हुम्म्म्म.

मग ती तिची मान चोकू लागला आणि मग तिची छाती चोकू लागला आणि मग त्याने चादर खाली ढकलली. त्यामुळे चाची चे वरचे नागडे शरीर दिसू लागले. तिचे गोरे बॉल आणि त्यावर गुलाबी निपल खूप सुंदर दिसत होती. मग त्याने तिचे बॉल धरले आणि त्यावर ओठ ठेवून चोकू लागला. मग तो तिचे बॉल तोंडात घेऊन चोकू लागला आता तिला पण माज चढू लागला.

ती : अह्हह रमेश काय करतोस राजा? हम्म्म्म उफ्फ्फफ्फ येस्स्स्सस आणि चोक उम्म्म्मम अह्ह्छ्ह आता दुसरा पण चोक ना राजाआआ. तिच्या तोंडून आता आवाज येत होते आअहह उह्ह्ह्हह्ह हाँ आणखी जोरात चोक,खाऊन टाक माझी आईईईईईईईईईईइ आणखी चोक दाब, दाबून पिऊन टाक माझे दोन्ही बॉल अह्हह्ह्हह्ह्ह आईईईईइ .

मग काही वेळाने त्याने तिला सांगितले कि तू पण आता माझा लंड चोक. तिने आधी तर मला सरळ नाही म्हणून सांगितले, पण नंतर ती तयार झाली. तिने त्याचा ६.५ इंच लंड हातात घेतला आणि मग ती खाली बसून चोकू लागली. मी तर स्वर्गात होतो आणि तिने मला आकाशात पोचवले होते.

मग त्याने तिला सरळ जोपवली मग तिच्या डोक्यावर कीस केली आणि तिच्या गुलाबी गुलाबी ओठांना कीस केली. मग मानेत कीस केली आणि मग असेच बॉलला आणि शेवटी तिच्या पुच्ची जवळ येऊन तिच्या मांडीला किस केली. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध त्याला वेड लावत होती. त्याने तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची ती छोटी गुलाबी पुच्ची नजरेसमोर होती. मग त्याने वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत जीभ टाकली आणि चोकू लागला.

ती : खूप चांगले वाटत आहे रमेश मी पहिल्यादा माझी पुच्ची चाटवून घेत आहे

ती आआहाहः करू लागली आणि तिचे बॉल दाबू लागली अह्ह्ह्हह उह्ह्ह्ह तू आता बास कर आईईईईईइ मी आता राहू शकत नाही.

त्याने तिची खूप वेळपर्यंत जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने ते दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला आणि ती त्याचे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली , जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होता. तिने अचानक त्याचे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत तिला कीस करू लागला.

Marathi Zavazavi  मावशीची पुच्ची जवून टाकली

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला त्याच्या जीभेकडे करत होती आणि त्याच्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती आता जेव्हा त्याला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा तो तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडला आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागला आणि चोकू लागला.

मग तिला सरळ झोपवून त्याने लंड एका धक्यात पूर्ण तिच्या पुच्चीत टाकला. पुच्ची ओली असल्याने लंड सरळ घसरत तिच्या गर्भाशयात धडकला आणि ती ओरडली. मग तो काही वेळ बोलला घासू दाबू लागला आणि मग जोरजोराने धक्के देऊन जवू लागला. आणि ती पण पुच्चीला वर उचलून लंडाने जवायचा आनंद घेऊ लागली.

मग काही वेळाने त्याने त्याचा ६.५ इंच लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. तो आता हळूहळू लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागला, आता त्याने उठून तेल आणून थोडे तेल तिच्या पुच्चीवर टाकले आणि त्याच्या लंडावर पण लावले. मग लंड पुच्चीवर ठेऊन हळूच ठोका दिला तेव्हा अह्ह्ह्हह आईईईईईई तिच्या तोंडून एक जोरात किंकाळी निघाली. त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत होता. आता ते दोघे एक झाले होते. ती खूप जोरजोराने ओरडू लागली होती आणि त्रासाने व्याकूळ होत होती. मग तो काही वेळ थांबून आणखी एक जोरात ठोका दिला आणि बरोबर तिला कीस करू लागला आणि ती जोरजोराने स्स्स्सस्स्स करू लागली आणि ओरडू लागली आह्ह्हह्ह्ह आईईईईईई पण त्याने ठोके लावणे चालू ठेवले. मग तिने एक बॉल त्याच्या तोंडात दिला त्यामुळे तो आणि जोरात ठोके देऊ लागला आणि मग काही वेळाने ती पण त्याला साथ देऊ लागली. मग १० मिनिटाने तिने त्याला थांबायला सांगितले आणि तिने लंड बाहेर काढला आणि त्याच्या मांडीवर बसली आणि परत लंड पुच्चीत घालून जवू लागली तिने तिचे पाणी लंडावर सोडले. मग काही वेळाने त्याने स्पीड खूप वाढवली आणि मला समजले कि तो आता पाणी सोडणार आहे.

मग तिने त्याला बाहुपाशात घेतले आणि त्याला प्रेम करू लागली, तेव्हा तो जोर जोराने ठोके देऊन पाणी काढू लागला त्याने पूर्ण पाणी सोडले होते आणि तो तिच्या मिठीत जोराने श्वास घेऊ लागला तो दमला होता. मग त्याचा लंड आपोआप तिच्या पुच्चीतून बाहेर आला आणि पूर्ण ओला होऊन लटकू लागला. मग तिने त्याला सांगितले कि तू झोप मी टोयलेट करून येते. तिच्या पुच्चीतून त्याचे वीर्य बाहेर पडू लागले होते.

मग माझी चाची झोपडीतून बाहेर आली आणि एक पाण्याची बाटली घेऊन एका जाडी मागे बसून लघवी करायला बसली आणि एकटी स्वतः बरोबर बोलू लागली.

ती : रमेश आय लव यु, तू माझी जन्माची तहान भागवलीस. आय लव यु मी तुला इतके प्रेम करेन कि तू माझ्या शिवाय राहू शकणार नाहीस. मग ती उठली आणि तिची पुच्ची आणि गांड स्वच्छ करून झोपडीत आली आणि दिवस थोडा कमी करून चादरीत घुसली. मग रमेशला मिठीत घेतले आणि तो पण तिला प्रेम करत झोपला आणि मग दोन मिनिटांनी मी पण माझ्या घरी परत आलो.

Pages: 1 2