चावट गुरखा

Marathi Sex Stories माझे वय ३५ आहे माझे नाव स्वाती आहे. माझे लग्न झाले आणि मी मुंबईत आले. माझे मिस्टर एका कंपनीत ऑफिसर आहेत. त्यामुळे ते महिन्यातून २-३ वेळा परदेशात जात असतात. आमचा बंगला ज्या भागात आहे तेथे थोडी झाडी आहे आणि काही अंतरावर आणखीन बंगले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेसाठी माझ्या मिस्टरानी बंगल्यात एक गुरखा ठेवण्याचे ठरवले. कारण बंगल्यात आम्ही दोघेच राहत होतो. आणि हे सारखे बाहेर देशात जात होते. मग पेपरला जाहिरात दिल्यामुळे काही जन गुरखा म्हणून आले. त्यावेळेस हे बाहेर असलेने त्यांची मुलाखत मलाच घ्यायला लागली आणि मी सर्वाना बोलावून त्याची मुलाखत घेतली. त्यामध्ये मला एक गुरखा त्याचे नाव शेरपा होते. त्याचीच मी निवड केली. शेरपा अंगाने मजबूत आणि उंच होता रंग देखील गोरापान होता. आणि त्याला पाहिल्यावर माझ्या मनात तो लगेच भरला. मग तो बंगल्यात आल्यानंतर त्याला तिची खोली दाखवली आणि बंगल्याची राखण करण्याची जबाबदारी त्याला दिली.

तोही खुश होऊन जी मेमसाब असे म्हणत कामाला लागला. त्याचे वय साधारण २६-२७ असेल तो जवानीत होता. एके दिवशी हे परदेशी गेले होते. आणि ते २५ दिवसांनी येणार होते. या दरम्यान त्यांनी सर्व जबाबदारी शेरपा वर सोपवली आणि ते निघून गेले. मग रात्री तो बाहेर पहारा देत असे. मी ही वरती माझ्या बेडरूम मध्ये एकटीच झोपू लागले. मला तो एकांत खायला उठत होता. कारण माझ्या शरीराची भूक माझ्या नवऱ्याकडून भागात न्हवती आणि सारखे ते बाहेर जात होते. त्यात बाहेर उभा असलेला तो तरुण गुरखा त्याचे बलदंड शरीर आणि त्याचा मोहक चेहरा माझ्या सारखा डोळ्यासमोर येत होता. मी चोरून चोरून त्याला वरच्या खिडकीच्या काचेतून पाहत होते तो एकसारखा बाहेर पहारा देत होता. मी त्याला वरून खाली डोळे भरून पाहत होते. आणि बेडवर पडून दोन्ही हातानी स्वताचे सर्वांग चोळत असे. माझे स्तन दोन्ही हातानी दाबत असे आणि बोटे सारखी तोंडात घालत असे.

Marathi Zavazavi  शेजारीण आणि बायकोची अदलाबदली

Pages: 1 2