आईने दुधवाल्याला दुध पाजले

हेल्लो मित्रांनो माझ्वे नाव विक्रम आहे आणि मी तुम्हाला माझ्या आईची जवण्याची गोष्ट सांगणार आहे. माझ्या आईचे नाव सपना आहे आणि आम्ही फरीदाबाद मध्ये राहतो. माझ्या घरी माझे आई वडील आहेत. माझ्या वडिलाचा बिजनेस आहे. माझी आई गृहिणी आहे आणि तिचे वय ४८ आहे, गीगर ३६-३४-३८ आहे. आता मी सरळ गोष्टीकडे येतो. मी वडिलांबरोबर कामाला जायचो, पण काम न करता मस्ती करायचो.

मी एक दिवस काही कामासाठी घरी आलो आणि दरवाजा उघडला आणि आत गेलो. मी आत येताच मला आईच्या हसण्याचा आवाज आला आणि तिच्याबरोबर कोणीतरी होते. मी आत गेलो आणि खिडकीजवळ जाऊन पहिले. मी आत पहिले तर आत दूधवाला होता आणि आई त्याच्या शेजारी बसली होती आणि ते हसून बोलत होते. मग तो म्हणाला कि भाभी तुम्ही खूप चांगल्या आहात. ते असेच इकड तिकडच्या चर्चा करत होते.

मग तो म्हणाला कि भाभी भैया तुम्हाला खुश ठेवत नाहीत का? आई म्हणाली असे काही नाही, पण मला खूप खुश राहायचे आहे ना. मग तो आईच्या बॉलवर हात ठेवून म्हणाला आज मला दुध पाजा भाभी. तर आई म्हणाली पिऊन घे मी कोठे नाही म्हटले. मग त्याने आईच्या ब्लाउजवरूनच बॉल दाबायला सुरुवात केली.

आई अह्हह उम्म्म्मम करू लागली, मग त्याने आईला कीस केली आणि तिचे ब्लाउज काढले आणि हाताने दाबू लागला आणि मग ब्रा काढून टाकली. मग तो खाली आला आणि तिचे बॉल चोकू लागला आणि म्हणाला कि भाभी आज तर सर्व दुध पिऊन जाईन, भैयासाठी काही ठेवणार नाही. आणि मग तो लहान मुलासारखा बॉल चोकू लागला. आई अह्हह ओह्ह्ह्ह उम्म्म करू लागली.

मग तो एका हाताने आईची साडी काढू लागला, पण आई बसली होती त्यामुळे साडी उतरत नव्हती. मग त्याने आईला उभी केली आणि आईची साडी काढली आणि पेटीकोटची नाडी काढली. आता आई फक्त पेंटीमध्ये होती आणि तिने आईला उचलले आणि दुध पिऊ लागला. मग आईने त्याच्या शर्टाचे बटन उघडले आणि ती म्हणाली कि सर्व काढून टाक ना. मग त्याने त्याचे सर्व कपडे काढून टाकले आणि आईची पेंटी पण काढून टाकली. आईच्या पुच्चीवर थोडे केस होते आणि त्याने हात लावून म्हटले कि भाभी आज केस स्वच्छ केले नाहीत का? आई म्हणाली मला कुठे माहिती होते कि आज तू येशील नाहीतर मी केले असते. मग आईने त्याचा लंड धरला आणि दाबू लागली. त्याचा नागोबा एकदम काळा होता आणि आईची पुच्ची एकदम गोरी होती.

मग त्याने आईला बेडवर झोपवले आणि तीच्या पुच्चीवर कीस करू लागला आणि ती एकदम तडपू लागली आणि तो पुच्चीत बोट घालू लागला. आता आईला खूप मजा येत होती. मग तो आईसमोर लंड करून म्हणाला भाभी थोडे प्रेम यालाही द्या ना. तर आई म्हणाली इकडे ये मी याला खूप प्रेम करेन. आईने त्याचा काळा लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागली. काही वेळ चोकल्यावर त्याने लंड बाहेर काढला आणि आईला म्हणाला कि भाभी कंडोम द्या ना. मग आईने त्या कंडोम दिला तर तो म्हणाला कि लावून द्या, तर आईने लंडावर कंडोम धातला. मग त्याने आईच्या पुच्चीजवळ लंड ठेवून हलकासा दाबला तर आई उम्म ओह्ह्ह करू लागली आणि म्हणाली कि आता याला घुसव आत.

त्याचा लंड आरामात आईच्या पुच्चीत जात होता. यामुळे समजत होते कि आई खूप सेक्स करते. तो तिचे बॉल चोकू लागला आणि ठोके देऊ लागला. काही वेळाने त्याने त्याची स्पीड वाढवली आणि आतच वीर्य सोडले आणि आईच्या वर झोपून राहिला. आता बहुतेक आईने सुद्धा पाणी सोडले होते. ती त्याच्या डोक्यावर हात फिरवू लागली आणि तो तिचे दुध पिऊ लागला. मग दुधवाला उठला आणि आईने लंडातून कंडोम काढला आणि तो कपडे घालु लागला. आईने पण तिचे कपडे घातले. मग मी दरवाजा बंद करून बाहेर गेलो आणि काही वेळाने तो पण बाहेर पडला. २० मिनिटांनी मी घरी परत आलो आणि दरवजा उघडून माझे काम करुन निघून गेलो जणू मला काही महितीच नाही.

You cannot copy content of this page