दवाखान्यातली देसी सेक्स

एक ५ फूट ६ इंच उंच बाई बेड वर एका अंगावर डार्क नीला नाईट सूट. केसां चा अंबाडा न नायटी गुडघ्या पर्यंत. देसी सेक्स ची आठवण होऊ लागली. आज मला कंट्रोल करणे खूपच अवघड होते. मी तिच्या रूम ला लोक केला न तिचा बाजूला जाऊन झोपलो. मी माझा हात हळूच तिच्या पाठीवर नेला. तिचा पाठी मागे तिला चिकटून झोपलो तिचा केसांचा वास घेत होतो. हळूच माझे ओले ओठ तिच्या मानेवर फिरवू लागलो. मला काहीच कळत नवते. हळूच तिच्या पाठीवर हाथ फिरवू लागलो. तिच्या पाठीवर मी किस केला.

उम्मः माझा लवडा तिच्या गांदीच्या फटीत दाबला जात होता. मी आकाशात भरारी घेत होतो. काकू चे केस सोडले. केस तिचे केस ज्या साठी मी वेडा व्हायचो. वॉव! माझ्या समोर ते मोकळे केस न मी त्या केसांचा वास घेत होतो. मला थोडीशी हालचाल जाणवली पण हालचाल होऊन पण ती शांत पडली होती. मी तिला सरळ केले. तिचे डोळे अर्धवट बंद होते न पापण्या ठार ठार करत होत्या (म्हणजे ती जागी होती) मला ग्रीन सिग्नल मिळत होता माझे गरम ओठ मी तिच्या ओठान वर ठेवले न तिचे किस घेऊ लागलो. मला जाणवले कि माझे केसां मध्ये एक हाथ आलाय न तो काकू चा होता. आता तर मला जग जिंकल्या सारखे झाले होते. मी तिला जोराने चुंबू लागलो. माझी लाळ तिच्या तोंडात जात होती न तिची लाळ माझ्या तोंडात. वॉव! आता आम्ही दोघेही किस करत होतो तिचा तोंडातून मला वाईन चा वास येत होता. प्रत्यक्षात तिने दारू प्यायल्या मुळे ती मला परवानगी देत होती.

मी तिचा गाऊन काढला आणि तिचे संपूर्ण शरीर चुंबू लागलो. तिचे केस संपूर्ण बेड वर लोळत होते मी तिच्या अंगावर झोपलो होतो न तिला सगळीकडे आवेशाने किस करत होतो. तिचे बॉल दाबत होतो आणि त्यातील एक निपल तोंडात घेऊन चोखत होतो. ती जबरदस्त होती. पण ते माझे नाव घेत नवती. ती काका चे नाव घेत होती. तिला नशा झाली होती.

कळत होते कि नाही माहिती नाही पण मी तिला सोडत नवतो तिचा बॉल चोखून चोखून मी लाळ केला. आता तिचा केसां शी खेळू लागलो तिचे केस माझ्या लवड्यावर चोळत होतो. मी माझा चेहरा तिचा केसां मध्ये घातला न खूप वेळ खेळलो तसाच तिने आता मला पुढे ओढला न माझा चेहरा तिचा नीकरवर दाबला मला कलाल तिला काय हवाय.

मी तिची नीकर काढली आणि तिच्या पुचीला किस करू लागलो. आधीच ओलावालेली तिची पुच्ची माझ्या नाकाला त्याचा मादक वास देत होती. एक पंधरा रस पुच्चीत तून खाली गळत होता मी तो चाटायला सुरुवात केली. तिची पुच्ची मी वेड्या सारखी चाटत होतो. एक वेगळीच चव मला वेद लावत होता. ती मला अजून दाबत होती मी १५ मिनिटे तिची पुच्ची चाटून चाटून तिला अजून वेद लावले.

२ वेळा गरम रस माझ्या जिभेवर आला होता. आता तिची वेळ होती. तिने माझा तोंडात घ्याला सुरु केला. माझा गरम लवडा तिच्या गरम तोंडात होता. मस्तपैकी १० मिनिटे चोकाल्या नंतर माझे पाणी सुटत होते. मी तिच्या तोंडात पाणी सोडले. ती इतकी नशेत होती कि तिला कळले नव्हते. आणि ती तसाच लवडा चोखत राहिली. आज किती वर्षांनी तिची खरी इच्छा पूर्ण झाली होती. त्यात वाईन ची नशा या दोनीही नशा तिला काही सुचून देत नवत्या. ५ मिनिटे नंतर माझा पुन्हा ताठ झाला. आता ते माझ्या वर आली न पुच्चीत लवडा घालून घेतला. देसी सेक्स ची मजा लुटू लागलो.

You cannot copy content of this page