दोघींची उपभोगली गुलाबी योनी – Marathi sex story

मी जेव्हा कॉलेज ला होते तेव्हाची हि गोष्ट आहे. माझे नाव सोनल आहे. मी आज जरी चाळीस वर्षाची असले तरी मी स्वतःला खूप चांगले मेंटेन ठेवले आहे आणि मला त्याचा अभिमान पण आहे.

मी कॉलेज ला होते तेव्हा तर माझा रुबाब काय होते ते विचारूच नका. मी दिसायला चांगली असल्याने माझ्या मागे मुले तर सतत लागलेली असायचीच. पण फक्त चांगली दिसून उपयोग नसते. जर का तुम्हाला चांगली बॉडी नसेल तर तुमच्या दिसण्याला काहीच अर्थ नसतो. म्हणून एक वेळ दिसायला थोडे फार कमी जास्त असले तरी चालेल पण गळ्याच्या खाली मात्र तुम्ही सेक्सी असलेच पाहिजे.

माझे नेमके दोन्हीकडून चांगले होते. मी दिसत पण चांगली होते आणि माझी फिगर पण खूप चांगली होती. ३६-२४-३६ अशी फीगर होती माझी आणि त्यामुळे माझ्या मागे मुले तर सतत लागलेली असत. मी मात्र कधी कोणाला भाव दिला नव्हता.

मी मोठी असताना माझी आई गेली. मला वाटले माझा बाप दुसरे लग्न करणार नाही. पण त्याने थोड्याच दिवसात दुसरे लग्न केले पण. बर केले तर केले. शेवटी त्याचे पण लाईफ आहेच ना. त्याला पण खाज आहेच ना. पण त्यात मजा अशी होती कि त्याने जिच्याशी लग्न केले होते तिला पण एक मुलगी होती आणि ती पण माझ्या एवढी मोठी होती.

माझे आणि तिचे पटणार कि नाही हे मला माहित नव्हते.कारण मला फार कोणी मला त्रास दिलेले आवडत नसे. म्हणून मी ती कोण आहे हे बघत बसण्यापेक्षा तिच्या पासून मी लांबच रहायचा निर्णय मनोमन घेऊन टाकला होता. त्या दोघी शेवटी एकदा आमच्या घरी आल्याच. माझी सावत्र आई काय अर्थातच वयस्क होती. पण तिची मुलगी मात्र सेक्स सिम्बॉल च होती.

तिचे नाव प्रिया होते. तिला बघून मी तिच्याकडे बघतच राहिले. मला आजवर माझ्या फिगर वर असलेला विश्वास तिला बघातच कुठल्या कुठे निघून गेला. तिला मी काही केल्या माझ्या नजरे समोरून हटवू शकत नव्हते आणि कारण होते तिची फिगर.

ती पण दिसायला माझ्या सारखीच खूप देखणी होती पण तिची फिगर तर माझ्या पेक्षा पण खुपच सेक्सी होती. तिने त्या पहिल्या दिवशी जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता. त्या टीशर्ट मधून तिच्या छातीचे गोलाकार उरोज असे काही उठून दिसत होते कि काही विचारू नका. ते स्तन इतकी पुढे आले होते कि कोणत्याहि क्षणी त्यांना जाऊन दाबावे असे मला वाटले.

तिला चालत असताना खालचे काहीच दिसत नसणार हे तिच्या स्तनाना बघून लगेच समजत होतेच होते. तिने घातलेली जीन्स इतकी तंग होती कि त्यातून तिच्या त्या गच्च आणि लुसलुशीत मांड्या मला खुणावू लागल्या होत्या. ती जेव्हा मागे वळाली तेव्हा तिच्या गांडीच्या घेराने तर मी वेडीच झाले. अशी कमालीची सेक्सी मुलगी मी पहिल्यांदाच बघत होते. मला काही मुली आवडत नव्हत्या. पण तिला बघून का कोणास ठाऊक पण माझ्या योनीचे पदर हळू हळू करत ओपन होत असल्याचे मला जाणवत होते.

त्या दोघी पण सेट झाल्या. प्रिया अर्थातच माझ्या बेडरूम मध्ये झोपणार होती. तिला मी पहिल्याच दिवशी माझी लिस्ट दिली. मला काय आवडते आणि काय नाही. काय करायचे आणि काय नाही. याची. तिने पण ती निमूटपणाने घेतली आणि ती तशी वागू पण लागली. पण तरीही मी तिच्याशी जास्त काही बोलायला जात नसे. पण तिच्या शरीराला रोखून पाहायचा एक पण चान्स मी सोडत नव्हते हे पण तितकेच खरे आहे.

ती झोपली कि तिच्या शरीराचा स्पर्श साहजिकच मला होत असे. त्या स्पर्शाने पण मी खूप सुखावत असे. मी ती गाढ झोपली कि मुद्दाम तिच्याकडे सरकत असे आणि जास्तीत जास्त तिच्या शरीराचा स्पर्श मला कसा होईल हे बघत असे. बहुतेक तिला पण ते समजत असेलच असे मला वाटले पण तरीही ती मला काहीच बोलत नव्हती.

त्या दिवशी मी कुठे तरी बाहेर गेले होते आणि उशिरा घरी परत येणार होते. मी घरी जेव्हा आले तेव्हा माझ्या रूम मध्ये मी जाऊन बघतिले तर प्रिया माझ्या जागेवर जाऊन झोपली होती आणि इतकेच नव्हे तर तिने माझे उशी पण घेतली होती. बाकी त्या ठिकाणी दुसरे कोणी असते तर मी त्याला ओरडले असते. पण तिथे फक्त आणि फक्त प्रिया असल्याने मी तिला काही बोलले नाही.

त्यातच तिने त्या रात्री शॉर्ट घातली होती आणि त्यामुळे तिच्या त्या गोऱ्या गच्च मांड्या मला कधी नव्हे ते दिसत होत्या. त्या लुसलुशीत मांड्या बघून मी तर वेडीच झाले आणि तशीच तिच्या शेजारी जाऊन तिच्याकडे माझी नजर रोखून बघू लागले. तिची फिगर मला खूपच उत्तेजित करत होती आणि तिच्या फिगर ला बघून माझ्या छातीचे निप्पल्स खूपच कडक झाले होते.

तिला मी हळूच हात लावणार तोच तिची हालचाल झाली आणि ती जागी झाली. मी एकदम तिला म्हणाले “तू माझ्या जागेवर का झोपली आहेस? आणि माझी उशी पण तू का वापरत आहेस? तुला माहित आहे ना ते सगळे माझे आहे? मला माझ्या वस्तू कोणाला दिलेले आवडत नाही हे पण माहित आहे ना तुला?”

मी असे तिला प्रश्न विचारून तिच्या अंगावर धावून गेल्या सारखे केले आणि तिच्याशी खोटे खोटे भांडू लागले. तिच्या अंगावर मी चढून बसले आणि असे दाखवू लागले कि मी खूप चिडले आहे. तिने लगेच शेजारी असलेली एक उशी तिच्या छातीवर धरली. मी मग एक आयडीया केली आणि ती उशी जोरात काढून घेण्याच्या बहाण्याने तिच्या छातीवर हात ठेवला आणि मी तिची छातीच दाबू लागले.

“सांग असे का केले तू? मुद्दाम केले ना तू?” असे म्हणून मी तिची छाती जोरजोरात दाबू लागले. सुरवातीला तिने केलेला विरोध आता कुठल्या कुठे निघून गेला होता. तिला पण समजले होते कि मी काय नेमके करत आहे ते. मला वाटले ती मला विरोध करेल. पण तिने मला अजिबात विरोध तर केला नाहीच नाही उलट तिने तिच्या हातातील उशी बाजूला फेकून दिली आणि माझ्या साठी तिची छाती ओपन केली.

तिची छाती माझ्या साठी ओपन होताच मी तिच्यावर तुटून पडले. तिची छाती मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबू लागले. तिचा तो स्लिव्हलेस टॉप काढायला मला मग फार वेळ लागला नाही. तिने आत काही ब्रा घातली नव्हती. त्यामुळे मी जसा तिचा टॉप काढून टाकला तशी तिची ती भरदार छाती पूर्णपणे मोकळी झाली.

तिचे तो गोलाकार उरोज बघून मी त्यांच्यावर तुटून पडले. त्याना जोरजोरात दाबत मी त्यांचे निपल्स माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. चोकून चोकून मी तिचे ते निप्पल्स खूपच पुढे आणले होते. खूप वेळ तिच्या छातीशी मी खेळात असताना तिने माझा पण टॉप काढला होता आणि माझी पण छाती तिने ओपन केली होती.

आम्ही मग आमचे सगळे कपडे काढले आणि आम्ही दोघी पुर्णपणे नग्न झालो. ती माझी छाती दाबत व चोकत होती आणि मी तिची. मी मग माझे निप्प्प्ल्स तिच्या निप्पल्स ला लावले आणि ते आम्ही एकमेकांवर रगडु लागलो. त्या घर्षणाने तर आम्ही दोघी पण खूप गरम झालो.

तिने मला मग खाली झोपवल आणि ती वरून आली. तिने माझ्याकडे तिची गांड केली आणि ती माझी योनी चाटू लागली. माझ्या योनी पेक्षा तिची योनी खूपच नाजूक गोरी आणि सेक्सी होती. ती माझ्या योनीला एकसारखे चाटून काढत होती आणि तिची जीभ आत बाहेर करून माझा दाना चोकत होती. इकडे मी पण तिच्या गाडीवरून माझी जीभ फिरवायला चालू केली होती.

तिचे गांडीचे भोक चाटत चाटत मी तिच्या योनीच्या पदराना माझ्या हाताने बाजूला केले आणि आत असलेल्या गुलाबी मांसल भागाला मी चाटू लागले. चाटून चाटून तीने माझी व मी तिची योनी ओलीचिंब केली आणि मग आम्ही दोघी पण बाजूला झालो.

तिला मी खाली पाय बाजूला करून बसवले आणि मी तिच्यावर जाऊन बसले. तिच्या योनीवर माझी योनी मी अलगद ठेवली आणि माझी कंबर मी वर खाली करून तिच्या योनीवर माझी योनी जोरजोरात रगडु लागले. एकसारखे आम्ही आमची कंबर वर खाली करत होतो आणि अधिकाधिक आमची योनी कशी रगडली जाते ते बघत होतो. खूप वेळ करून करून आम्ही दोघी पण घामाने डबडबलेलो होतो.

खुप वेळ आम्ही हे केले आणि अखेरीस आमच्या दोघींच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले. आम्ही दोघीनी पण ते वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो. तेव्हा पासून आम्ही रोजच हि मजा घेऊ लागलो होतो. आमच्यात आलेला गोडवा बघून आमचे घरचे पण खूपच आमच्यावर खुश झाले होते.

You cannot copy content of this page