सेक्सी स्किन डॉक्टरने भागवली माझी खाज – Marathi sex story

तरुणपणी तर सगळेच मूठ मारत असतात हे जसे खरे आहे तसेच अजून एक गोष्ट खरी आहे कि तरूपणी सगळ्यांनाच खाज सुटत असे. हि खाज म्हणजे संभोगाची तर असतेच असते. पण मी जी खाज सांगत आहे ती आहे आपल्या जांघेतील. मला नाही वाटत कि कोणी असा असेल कि ज्याला हि जांघेतील खाज कधी झाली नसेल असे.

मी त्या वेळी त्यानेच परेशान झालो होतो. कॉलेज मध्ये किंवा इकडे तिकडे कामात असेल तर काही अडचण नव्हती मला. पण जेव्हा हे नसायचे आणि विशेषतः जेव्हा मी एकटा असायचो तेव्हा मात्र माझी हि खाज खूपच जास्त वाढलेली असायची. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसत असे. मग मी खूप माझ्या मित्रांना या बद्दल विचारले आणि प्रत्येकाने आपापल्या परीने उपाय सांगितले.

थंड पाण्याने अंघोळ करण्यापासून ते रोजच्या रोज मूठ मार असे एक ना अनेक उपाय त्यांनी मला सांगितले. पण त्याचा काही एक उपाय झाला नाही. शेवटी मग मी डॉक्टर काढे जायचे ठरवले. मी आमच्या इकडे एक  जण स्किन स्पेशालिस्ट डॉक्टर चे नाव ऐकून होतो. मी त्याच्याकडे जायचे ठरवले आणि त्याच्याकडे गेलो पण.

तो तसा म्हाताराच होता. पण त्याची एक असिस्टंट होती जी कमालीची तरुण आणि मादक होती. ती डॉक्टर आहे कि सेक्स डॉल हेच मला समजले नाही. असे डॉक्टर असेल तर त्यांची प्रॅक्टिस चांगलीच चालणार ना. नाही म्हंटले तरी ती साडे पाच फूट उंच असेल. दिसायला गोरी तर ती होतीच होती पण तिची फिगर कमालीची सेक्सी होती.

३६-२४-३६ अशीच तिची फिगर असणार हे मी तिच्या पारंपरिक ड्रेस मधून पण ओळखू शकलो होतो. त्यामुळे तिला बघून मी तिच्या प्रेमातच पडलेलो होतो. तिची छाती अशी काही गोल होती कि आत असलेले ते मांसाचे गोळे किती सेक्सी असतील या विचाराने मी हैराण झालो होतो. तिने घातलेली लेगिन्स तिच्या कमालीच्या गच्च मांड्यांचे दर्शन मला घडवत होत्या. तिचे नाव प्रिया होते.

तिने मला काय होते ते विचारले. मला वाटले कि तीच मला बघेल आणि मग मी तिला माझी पॅन्ट काढून माझ्या भल्यामोठ्या सोट्याचे दर्शन घडावेन. पण जेव्हा मी माझा प्रॉब्लेम तिला सांगितला तेव्हा ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने मला त्या डॉक्टर कडे पाठवले. त्याने मला बघून औषध दिले आणि एक आठवड्याने येण्यास सांगितले.

मी मग तसे गेलो. त्यावेळी तो डॉक्टर नेमका नव्हता आणि तिथे प्रिया होती फक्त. आता तिला मला बघण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. ती मला म्हणाली “मागे चल.”

मागच्या खोलीत जाताच तिने मला पॅन्ट काढायला लावली. मी पॅन्ट काढून निकर वर उभा राहिलो. माझ्या निकर मधून दिसणाऱ्या त्या कमालीच्या मोठया सोट्याला बघून ती वेडीच झाली. तिची ती बदललेली नजर मी क्षणात ओळखली. तिला माझा सोटा खूपच आवडला होता हे मला समजले होते. ती माझ्या सोतयकडे खूप वेळ बघत होती. तिला हे लक्षातच आले नाही कि तिला काय करायचे आहे ते.

ती खाली बसली आणि तिने माझ्या जांघेत हात घातला आणि तिने काही वेळ वर खाली करून माझ्या मांडीवरून हात फिरवत मला बघितले. तिचा तो हात आणि त्याचा स्पर्श वासनेचा होता हे मी लगेच समजलो. ती मला म्हणाली “तुला रोज यावे लागेल. तुला मी क्रीम लावत जाते. कारण अजून म्हणावे तसे काही बरे झालेलं दिसत नाही हे.”

खरे तर ते सगळे पूर्णपणे बरे झाले होते. तरीही ती मला का बोलावत आहे हे न समजण्या इतका मी काही मूर्ख नव्हतो. ती माझ्या सोट्याच्या प्रेमात पडली होती आणि माझ्यासाठी पण ते चांगलेच तर होते ना. मी त्यामुळे काही बोललो नाही आणि रोज येण्याचे मान्य केले. तिने त्या दिवशी मला क्रीम लावली खरी पण ती लावत असताना तिचा हात असा काही फिरत होता कि काही विचारू नका.

दोन तीन दिवस ती असेच करत होती आणि जसे दिवस जातील तसे तिचे धाडस पण हळू हळू का होईना पण वाढत होतेच. तिने आता तर माझ्या सोट्याला हळू हळू करत स्पर्श करण्यास सुरवात केली होती. मी मुद्दामच पुढाकार घेत नव्हतो. मला तिच्याकडून पुढाकार घेणे अपेक्षित होते आणि ते तिने तसे त्या दिवशी केलेच.

शेवटी ती तरी स्वतःच्या भावना किती आवरणार होती ना. तिने त्या दिवशी क्लिनिक ला सुटी  असून देखील बोलावून घेतले होते. मी तिथे गेलो आणि तिने दार लावून घेतले. ती मला घेऊन नेहमीप्रमाणे आतील रूम मध्ये गेली होती. तिने त्या दिवशी निळा ड्रेस घातला होता. नेहेमीपेक्षा पण ती त्या दिवशी त्या ड्रेस मध्ये खूपच उठून दिसत होती.

तिच्या त्या ड्रेस चा गळा इतका मोठा होता कि त्यातून तिचे ते छातीचे उभार मला दिसत होते. त्या उभारांची ती फट मी पार आत पर्यंत बघू शकत होतो. तिचे फक्त निप्पल्स च दिसायचे बाकी आहेत कि काय असे मला वाटत होते. तिच्या त्या लेगिन्स मधून आतील मांड्या दिसतील असे ते लेगिन्स पारदर्शी होती.तिला तसे बघून माझा सोटा जागा तर केव्हाच झाला होता.

तिने मला पॅन्ट काढायला लावली. मी निकर वर उभे राहताच ती मग नेहमीप्रमाणे खाली बसली. तिने माझ्या मांडीवरून हात फिरवायला चालू केले. बघता बघता तिचा हात रोजच्या पेक्षा पण जास्त फास्ट वर खाली करत फिरू लागला. रोज ती हँड्लगोव्हज घालत असे. पण त्या दिवशी मात्र तिने ते न घालताच ती तिचा हात फिरवत होती.

तिचे ते नाजूक हात जस जसे माझ्या शरीरावरुन फिरत होते तसे तसे माझ्या सोट्याचा आकार मोठा होत होता. तिला पण ते समजत होते कारण त्यामुळे माझी निकर पुढे पुढे येत होती. ती मला म्हणाली “तुझा इथला प्रॉब्लेम तर बरा झाला आहे. पण आत काही आहे का ते बघावे लागेल.” असे म्हणून तिने हळू हळू करत माझी निकर काढायला चालू केली.

बघता बघता जशी माझी निकर तिने काढली तसा माझा तो भलामोठा सोटा टुणकन बाहेर आला. त्याचा आकार बघून तिला समजायचे बंद झाले. ती त्याच्याकडे बघतच राहिली. ती मला म्हणाली “काय रे हे काय आहे? इतका मोठा सोटा?.”

असे म्हणून तिने त्याला तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला वेड्या निरखू लागली. आह आह आह आह असा आवाज तिच्या तोंडातून आपसूकच येत होता. तिने मग त्याला हळू हळू करत तिच्या हाताने हलविण्यास सुरवात केले. सुरवातीस असलेला वेग नंतर कमालीचा वाढला आणि ती जोरजोरात पूर्ण ताकदीने त्याला हलवू लागली.

हलवून हलवून तिने त्याचा आकार खूपच जास्त मोठा केला. तो सोटा मग तिने तिच्या चेहऱ्यावर ठेवला आणि ती त्याला त्यावर रगडु लागली. तिला त्याचा तो स्पर्श खूपच सुख देत होता. तिने त्याला पूर्ण चेहऱ्यावर फिरवून  करून घेतला आणि मग तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले. तो भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात जातातच ती त्याच्यावर तुटून पडली.

तिचे तोंड वेगाने ती मागे पुढे करत होती आणि त्याला चोकून काढत होती. चोकून चोकून तिची सगळी थुंकी त्याला लागली होती आणि त्यामुळे तो कमालीचा ओला तर झाला  त्याच्या शिरा पण दिसू लागल्या होत्या. खूप वेळ ती त्याला चोकत होती आणि इकडे मी तिच्या ड्रेस मध्ये माझा हात वरून घालून तिची कॅथी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागली होती.

तिची छाती खूपच कडक होती आणि तिचे निप्पल्स पण तसेच होते. मी पण पूर्ण ताकदीने तिची छाती दाबत होतो. तिला मग मी बाजूला केले आणि तिचे पण कपडे काढून तिला पण पूर्ण नग्न केले. तिला मी तिथे असलेल्या बेड वर झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. तिच्या फाकलेल्या पायातून तिच्या योनीचे मला अगदी व्यवस्थित दर्शन होत होते.

मी माझे तोंड लगेच त्यात घालून तिच्या योनिवरून लागलो. इकडे तिकडे माझे तोंड घुसळून मी मग माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवण्यास सुरवात केली. माझी जीभ जशी जशी तिच्या योनिवरून फिरू लागली होती तसे तिच्या योनीचे ते सेक्सी आणि नाजूक पदर हळू हळू करत ओपन होऊ लागले होते. तिची योनी पण पूर्ण ओली होऊन झिरपू लागली होती.

मी मग बाजूला झालो आणि माझा सोटा माझ्या हातात घेतला. त्याला थोडी मी थुंकी लावली आणि हळू हळू करत तिच्या योनीत मी कोंबू लागलो. मी एकच जोराचा हिसडा दिला तसा माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेलाच. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि जोरजरात मी माझी कंबर मागे पुढे करून तिला ठोकून काढू लागलो.

माझ्या त्या भल्यामोठ्या सोट्याच्या आकाराने तिच्या त्या नाजूक योनीला मी असे असे काही ठोकून काढले कि काही विचारू नका. खूप वेळ मी तीला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून आम्हीरोजच हि मजा करू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page