फेसबुक मित्राबरोबर सेक्स

मग मी तर खूप गरम होऊ लागले होते आणि मला जोश बरोबर थोडी थोडी लाज पण वाटू लागली होती कारण कि आज एकदम पहिल्या वेळी एका मुला ने माझे बॉल पहिले होते आणि आता त्या मुळे माझी पुच्ची आता ओली होऊ लागली होती. मग मला अलोक ने माझी जीन्स पण काढायला सांगितले. आणि मित्रानो खरे संगु तर मी पण त्याने मला जीन्स पण काढायला सांगावी याची वाट पाहत होते आणि मग मी पण ती पटकन काढून टाकली, पण मला आता त्याच्या समोर एकदम नागडी व्हायचे होते आणि म्हणून त्याने काही न सांगता मी माझ्या जीन्स बरोबर माझी पेंटी पण काढून टाकली आणि आता मी त्याच्या समोर एकदम नागडी होते. माझ्या शरीरा मध्ये आता जवण्याची आग लागली होती आणि मी त्याच आगी मध्ये जळू लागले होते.

मग मी पहिले कि आता अलोक पण एक एक करून त्याचे सव कपडे काढून टाकू लागला होता आणि तो पण माझ्या समोर एकदम नागडा झाला होता आणि मग मी त्याचा लांब आणि लाठलेला लंड पाहून एकदम गरम गरम झाले आणि त्याचा लंड एकदम मोठा होता आणि खूप टाईट होता आणि मग तो त्याचा लंड हाता मध्ये घेऊन त्याला घसू लागला आणि मग मी पण खूप उत्तेजित झाले आणि माझा हात पण आपो आप माझ्या पुच्ची वर जाऊ लागला आणि मग मी माझी पुच्ची सहलावू लागले आणि घासू लागले आणि मग काही वेळाने एकदम जोश मध्ये येऊन मी माझ्या पुच्ची मध्ये माझे बोट घातले आणि त्याला सतत आत बाहेर करू लागले आणि आता मला खूप मजा येऊ लागली होती आणि मला किती चांगले वाटत होते ते मी तुम्हा सर्व लोकांना शब्दा मध्ये सांगू शकत नाही आहे कारण कि तो अनुभव केल्या शिवाय कळणार नाही असे होते, आणि मग मी माझे डोळे मिटून आणि मला अलोक माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचा लंड घालून जवत आहे असे मना मध्ये आणून माझे बोट पुच्ची मध्ये खूप वेळ आत बाहेर केले आणि मग काही वेळाने माझ्या पुच्ची तून एकदम पहिल्या वेळी गरम गरम पाणी बाहेर पडले होते.

मी एक वेळा पाणी काढले होते आणि ते माझ्या जीवनात माझ्या बरोबर एकदम पहिल्या वेळी घडले होते, पण मला ते सर्व खूप आवडले आणि मग मी बाथरूम मध्ये जाऊन माझी पुच्ची साफ करून टाकली. मग तो एकदम नागडा होऊन माझ्या बरोबर पूर्ण रात्र चेट करू लागला होता. कधी तो माझी पुच्ची तर कधी माझ्या बॉल ला दाबायला आणि घासायला सांगत होता आणि मग मला एकदम वेग वेगळ्या स्टाईल मध्ये उभे राहायला आणि मग झोपायला सांगत होता आणि मग मी पण तो सांगेल तसे खूप आनंदाने आणि मजे घेऊन करीत होते आणि मग मी सकाळी ५ वाजता झोपले, पण तेव्हा पण मला अलोक ने माझा केमेरा चालू ठेवायला सांगितला आणि मग मी पण अशीच एकदम नागडी होऊन अलोक च्या केमेर्या च्या समोर झोपले. मग अंदाजे १२ वाजता मला अलोक ने फोन केला आणि मग तो मला म्हणाला कि त्याने उद्या एक दिवस त्याच्या ऑफिस मधून सुट्टी घेतली आहे आणि आता तो मला भेटू इच्छित आहे.

मग मी त्याचे हे बोलणे ऐकून खूप जास्त खुश झाले आणि मग मी त्याला विचारले कि आपण कुठे आणि मग कधी भेटायचे आहे. मग त्याने मला त्याला भेटायला सकाळी ९ वाजता बोलवले आणि मग मी पण एकदम सेक्सी तयार होऊन त्याने सांगितलेल्या जागे वर पोचले. मग त्याने मला तिथून कार मध्ये घेतले आणि मग तो मला एका घरा मध्ये घेऊन गेला. मग मी पहिले कि त्या घर मध्ये कोणी पण नव्हते आणि मग मी त्या घरा मध्ये जाऊन बाथ रूम मध्ये जाऊन फ्रेश होऊ लागले आणि मग मी फ्रेश होऊन बाहेर आले तर मी पहिले कि आलोक त्याच्या लेप टोप वर काही तरी पाहत बसला होता. मग मी त्याच्या जवळ गेले आणि मी पहिले तर त्याच्या कडे एक विडीयो होता आणि त्यामध्ये माझे बुब्स माझी गांड आणि माझे सर्व अंग एकदम नागडे दिसत होते. ते त्याने सर्व काल रात्री मी त्याच्या बरोबर चेट करीत होते तेव्हा रेकोर्ड केले होते. तो ते पाहून खूप खुश होऊ लागला होता आणि मग मी ते पाहून खूप जास्त घाबरले होते.

मग अलोक ने माझ्या कडे पहिले आणि माझा घाबरलेला चेहरा पाहून तो हसू लागला आणि मग मला म्हणाला कि बेबी मी हा विडीयो तुझ्या भावाला पाठवला तर मला सांग कि कसे काय राहील? मग मी त्याला म्हणाले कि अलोक तू हे काय बोलतो आहेस? मग तो म्हनला कि बेबी मी जसे सांगतो आहे तसे तू कर नाही तर हा विडीयो मी तुझ्या भावाला पाठवून देईन. मग मी त्याचे हे बोलणे ऐकून खूप घाबरले आणि मग मी रडू लागले आणि मग मी त्यला म्हणाले कि प्लीज अलोक तू माझ्या बरोबर असे काही करू नकोस, नाही तर मी माझ्या घर च्या लोकांच्या समोर पण जाऊ शकणार नाही आणि प्लीज तू त्याला तुझ्या लेप टोप मधून काढून टाक.

Marathi Zavazavi  जवाजवीची इच्छा

मग तो मला म्हणाला कि ठीक आहे बेबी तू म्हणतेस तर मी असे काही करणार नाही आणि मी हा विडीयो कोणाला पण पाठवणार नाही पण मी तो डिलीट पण करणार नाही आहे, आणि तुला मी जे सांगतो ते सर्व ऐकावे लागेल आणि मी सांगतो तसे करावे लागेल. मित्रानो आता माझ्या कडे त्याचे सर्व ऐकून घेतल्या शिवाय काही पण पर्याय नव्हता आणि मी आता त्याच्या जाळ्या मध्ये एकदम अडकले होते आणि मला काही पण सुचत नव्हते आणि मग मी पण खूप जोर जोराने रडू लागले होते आणि माझी डोळ्या तून पाणी बंद व्हायचे नाव घेत नव्हते, पण अलोक माझी अशी अवस्था पाहून खूप खुश होऊ लागला होता, कारण मला त्याच्या चेहर्या वरून ते एकदम साफ साफ दिसू लागले होते. मग अलोक मला म्हणाला कि मी त्याच्या सामोर माझे सर्व कपडे काढून टाकू आणि मग पण आता काही विरोध ना करता माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि आता मला माझ्या त्या चुकी वर खूप दुख होऊ लागले होते. मी माझ्या त्या चुकी ला खूप आठवत होते आणि आणि रडत होते कि मी असे का म्हणून केले. पण आता माझ्या कडे काही पण करणे शक्य नव्हते आणि मला तो सांगेल तसे सर्व करणे भाग होते.

मग अलोक ने मला सांगितले कि तू तुझे दोन्ही कान पकड आणि मग तू त्या कोपर्या मध्ये जाऊन उभी रहा आणि मग मी पण तसेच केले आणि मग तो किचन मध्ये गेला आणि मी तर माझे कान पकडून माझ्या जागे वर उभी होते. मग अलोक किचन मधून काही तरी खायला घेऊन आला आणि तो खाऊ लागला आणि मग काही वेळाने त्याने त्याच्या खिशा तून मोबाईल बाहेर काढला आणि मग तो माझ्या नागड्या शरीरा चा विडीयो बनवू लागला. माझी पुच्ची, बॉल, गांड आणि माझे सेक्सी शरीर तो त्याच्या मोबाईल मध्ये सेव करू लागला. मग मी त्याला म्हणाले कि प्लीज माझा विडीयो तू काढू नकोस, तर तो मला म्हणाला कि तू तुझे तोंड एकदम बंद ठेव नाहीतर तुझे काही खरे नाही आणि मग मी पण खूप जोर जोराने रडू लागले आणि मग मी माझे कान पकडून गपचूप उभी राहिले.

आता त्याने मला उठा बशा काढायला सांगितले आणि मित्रानो त्याचा केमेरा अजून पण चालू होता आणि तो माझा विडीयो घेत होता आणि मला तर आता खूप भीती वाटू लागली होती कारण माझा अजून एक विडीयो तो बनवू लागला होता आणि मी काही पण विरोध करू शकत नव्हते नाही तर तो मला पहिला विडीयो सर्वाना पाठवायची धमकी देत होता. मग उठा बशा काढायचे नाव घेऊन मी खूप घाबरले कारण मी कधी पण उठा बशा केला नव्हता. मी त्याला विनंती करू लागले कि तू माझ्या बरोबर असे काही पण करू नकोस, पण तो मला म्हणाला कि तू तुझे तोंड एकदम बंद ठेव आणि जे मी सांगतो तसे कर आणि मग मी पण कसे तरी करून चार वेळा उठ बस केली आणि मग मी उभी राहिले. आणि मला थांबलेली पाहून तो माझ्या वर खूप गरम झाला आणि तो मला म्हणाला कि जो पर्यंत मी सांगत नाही तो पर्यंत तू उठ बस करायचे थांबायचे नाही आहे आणि मग तो म्हणाला कि मी माझी उठ बस जोरा ने आवाज करून मोजत राहू.

आता मी हळू हळू उठ बस करू लागले आणि ते जोर जोर ने मोजू लागले. हे सर्व माझ्या साठी खूप अपमान जनक होते आणि मला खूप दुख होत होते कारण मी एका मुला सामोर एकदम नागडी होऊन हे सर्व करीत होते पण मी करणे भाग होते कारण मी त्याच्या तावडीत सापडले होते. मग मी १५ मिनिटे उठ बस केली आणि मग मी खूप दमले आणि मी थांबले. आता मझे पूर्ण शरीर कपू लागले होते आणि मी एकदम घामाघूम झाले होते आणि आता माझ्या मध्ये अजिबात हिम्मत नव्हती. मित्रानो ही होती माझी गोष्ट ज्या मध्ये मी कधी विचार केला नव्हता ते जाले आणि मी त्याच्या समोर एकदम नागडी होते.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत