गावातल्या काकीची देसी पुच्ची झवली

या कहाणीच्या पहिल्या भागात तुम्ही वाचलं की मी माझ्या गावी गेलो होतो तेव्हा तिथे माझ्या मोठी आईच्या घरी रंजना नावाची पोरगी पाहुणी म्हणून आली होती. मग मी तिला पडक्या किल्ल्यात नेऊन कसं झवलो हे तुम्ही वाचलात. तो भाग वाचण्यासाठी ही लिंक बघा: गावातल्या पाहुण्या पोरीला पडक्या किल्ल्यात झवलो आता समोरचा भाग सांगतो.

घरी पोहोचल्यावर लहान काकीने संशयाच्या नजरेने मला पाहिलं आणि विचारलं:

काकी: कुठे गेला होतात आपण महाशय? तुझ्या काकांनी तुला पूर्ण गावात शोधलं पण तू कुठेच सापडला नाहीस.

मी विचारलं- काका मला का शोधत आहेत?

काकी म्हणाली- त्यांना कोणतं तरी महत्त्वाचं काम होतं.

मला वाटलं की नक्कीच कोणीतरी आम्हाला किल्ल्यावर पाहिलं असावं आणि काकांना सांगितलं असावं. मी फार घाबरलो. काकीने माझ्या गालावर हात फिरवला आणि विचारलं, “तू एवढा का घाबरला आहेस? कोणती गोष्ट असेल तर सांग मला.” काकीने फारच मैत्रीपूर्ण भावाने विचारलं तर मला वाटलं ही माझी काकीच मला मदत करु शकते. तेव्हा मी रंजना सोबत पहिल्यांदा नंगा होऊन लंड- पुच्ची चूसण्यापासून ते त्या पडक्या किल्ल्यात तिला झवण्यापर्यंतच्या सर्वच गोष्टी विस्ताराने सांगितल्या. कुवाऱ्या रंजनाची पुच्ची झवण्याची गोष्ट ऐकून काकीने डोक्यावर हात मारला आणि खाली बसली. पण काकी काही बोलणार इतक्यात काका आले आणि मला विचारलं, “तू एवढ्या वेळ पर्यंत कुठे होतास?” मी शांत होतो. तेव्हा काकाने दुसरी गोष्ट करत काकीला म्हणाले की ते शेताच्या कामानिमित्त शहरात जात आहेत.

त्यांची बदललेली गोष्ट बघून माझ्या जीवात जीव आला. मी काकांना खोटंच सांगितलं की रंजना आणि मी आपलं शेत पहायला गेलो होतो. काका म्हणाले, “ठीक आहे. पण घरी सांगून जात जा. आता मी शहरात जात आहे; उद्याच परत येईन. तू तुझ्या काकीची काळजी घे आणि आज काकी सोबतच झोपशील.” मी होकार दिला. थोड्या वेळाने काका शहराला निघाले.

काकांच्या जाण्यानंतर काकी म्हणाली:

काकी: बच्चू जर ह्या गोष्टी मी तुझ्या काकांना सांगितलं ना तर माहित आहे ना काय होईल?

मी काकीला म्हणालो- प्लीज काकी, तुम्ही ही गोष्ट कुणाला सांगू नका. मी तुमच्यावर विश्वास ठेवून ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.

यावर काकी म्हणाली- एका अटीवर नाही सांगणार. तुला माझी प्रत्येक गोष्ट मानावी लागेल. माझं प्रत्येक काम करावे लागेल.

मी मनात म्हणालो, “शेवटी चूक माझीच होती ना! गडबडीत मी माझ्या आणि रंजनाच्या मध्ये जे काही झालं ते काकीला सांगितलं होतं.” मग काकी रंजनासाठी म्हणाली, “येऊ दे त्या हेपरीला! सांगते मी तिला उद्या!” असं म्हणून काकी आत मध्ये गेली. मग थोड्या वेळानंतर आम्ही जेवण केलं आणि काकीने बेड लावला. मी वरती जाऊन आजोबांना सांगितलं की आज मी काकीसोबतच झोपेन आणि मी खाली आलो. काकी भांडे घासत होती. मी बेडवर लेटून झोपी गेल्याचा नाटक करायला लागलो जेणेकरून काकी मला आणखी गोष्टी सुनवणार नाही. कारण मी आता काकी सोबत नजर मिळवू शकत नव्हतो. मग काही वेळानंतर सर्व काम आटोपून काकी माझ्याजवळ येऊन लेटली.

Marathi Zavazavi  आईने दुधवाल्याला दुध पाजले

साधारण अर्ध्या रात्रीच्या वेळी मला जाणवलं की कोणीतरी माझ्या लवड्याला सहलवत आहे. माझी झोप उघडली. मी पाहिलं; काकी माझ्या लंडा सोबत खेळत होती!

मी काकीला म्हणालो- काकी हे तुम्ही काय करत आहात?

काकी म्हणाली- नादान नको बनूस. चल उठ आणि माझे पाय दाब.

मी म्हणालो- काकी मला फार झोप येत आहे. मला झोपायचं आहे.

काकी म्हणाली- तू तर माझ्या सर्व गोष्टी मानणार होतास ना? दाब आधी मग मी पण तुला काहीतरी मजा देईन.

मी म्हणालो- तुम्ही मला काहीच नका देऊ फक्त ही गोष्ट कुणाला सांगू नका.

मी झटकन काकीचे पाय दाबायला लागलो. त्यानंतर तिने तिचे हात दाबायला लावले.

मग ती म्हणाली- आता माझ्या मावांची पाळी आहे.

तिचं बोलणं ऐकून मी थोडसं गडबडलो.

काकी म्हणाली- मला माहित आहे साल्या तू काय काय कांड केला आहेस! म्हणून लाजू नकोस आणि सुरु कर!

मी समजून गेलो की काकी आपली पुच्ची चुदवण्यासाठी मचलत आहे. म्हणून मी सुद्धा माझी लाज सोडून दिली. मी काकीचा पदर हटवला आणि ब्लाउज- ब्रा काढून फेकला. जेव्हा मी हे सर्व केलं होतं तेव्हा ती म्हणाली:

काकी- अरे वरूनच दाबायचं होतं.

मी मनातच विचार केला हि साली काकी चतुराई दाखवत आहे. पण मी म्हणालो- काकी पण वरून तुम्हाला मजा नसती आली.

त्यावर ती हसली. मी तिचे माऊ पाहिले! काय गोरे आणि मोठे होते! त्यांना पाहून तर मी पागल सारखा झालो!

त्यांचे माऊ दाबत मी म्हणालो- काका यांना दाबतात की नाही?

काकी म्हणाली- तुझे काका शेतातून थकून येतात. जेवण करून सरळ झोपून जातात. मनात आलं तर असं करतात जसं लंड काढून सरळ माझ्या पुच्चित टाकून फटाफट चुदाई करून झोपी जातात. हे काम ते करतच नाहीत. बरं आता ह्या सर्व गोष्टी सोड. आता तुला तुझ्या मेहनतीचं फळ मिळणार आहे.

पृष्ठे: 1 2