गे पार्टीत लुटली त्यांच्यासोबत मजा – Marathi Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी माझ्या आयुष्यात कधी होईल किंवा असे काही मुळात अस्तित्वात आहेच याची मला अजिबात काहीच कल्पना नव्हती.पण त्या गोष्ठीमुळे मला एकेच ठिकाणी खूप मुलांना उपभोगता आले हे नक्की. हो मुलांनाच. तुम्हाला समजले असेलच कि मी एक गे आहे ते आणि मला त्याचे काही वाटत नाही. कारण तो माझा प्रश्न आहे.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो जेव्हा माझ्यातील या सुप्त गुणांचा मला साक्षात्कार झाला. शाळेत नाही म्हंटले तरी इतके आपण मोठे नसतो कि या विषयात लक्ष देऊ असे. पण कॉलेज मध्ये गेल्यावर पंख येतात म्हणतात ना. माझे पण तसेच झाले होते. कॉलेज ला गेल्यावर मला समजून चुकले कि मला मुलींच्यात अजिबात रस नाही. मला फक्त आणि फक्त मुलीच आवडतात. त्याचमुळे मी अश्या एका जोडीदाराच्या शोधात होतो कि जो माझ्या सगळ्या सुप्त इच्छा पूर्ण करेल, मला पाहिजे नको ते सगळे बघेल आणि मला पाहिजे नको ते सगळे देईल पण.

मी या बाबतीत स्वःताला सुदैवी समजतो. कारण मला या बाबतीत फार काही वाट बघावी लागली नाही. माझ्याच कॉलेज मध्ये शिकणारा निलेश नावाचा एक मुलगा होता. त्याला मी खूप आवडायचो आणि त्याने ते मला तसे खूप वेळा बोलून देखील दाखवले होते. पण सुरवातीस मी ते काही मनावर घेतले नाही. पण नंतर मात्र मला त्याचा बोलण्याचा रोख लक्षात आला आणि मी त्याला काय ते विचारले.

तेव्हा पासून आम्ही दोघे रिलेशन मध्ये आहे. तो माझी सगळी काळजी घेतो. मला हवे नको ते सगळे बघतो आणि मह्त्वाचे म्हणजे मला पाहिजे नको ते सगळे देतो अगदी पाहिजे तेव्हा. मला दुसरे काय हवे असणार. एकच गोष्ट म्हणजे संभोग.तो दुसऱ्या गावचा असल्याने रूम वर एकटाच रहात असे आणि आमचे रिलेशन तयार होण्यासाठी तेच खूप महत्वाचे ठरले.

त्याच्या रूम वर मी रोजच जात असे आणि त्याला मनसोक्तपणे ठोकून काढत असे. माझा सोटा कसा चोकायचा, काय केले कि मला आवडते, काय केले कि माझ्या भावना जास्त जागृत होतात हे सगळे त्याला बरोबर माहित होते आणि म्हणूनच मी त्याच्यावर खूपच खुश होतो. त्याची गांड अशी काही गोलाकार होती कि तिच्या तर मी प्रेमातच होतो. त्यातच माझा सोटा कमालीचा मोठा होता.

त्यामुळे मी मारून मारून तर त्याची गांड अजून जास्त तयार केली होती. असे एकंदरीत आमचे बरे चालले असताना तो मला एकदा म्हणाला “अरे त्या पलीकडच्या गावात गे पार्टी आहे. आपण जाऊया का?”

मी लगेच त्याला होकार दिला कारण मला पण थोडा बदल आता हवा होता आणि त्याला पण. तोच तोच पणा आला कि रिलेशन पुढे जात नाही. त्यामुळे आम्ही तिथे जायचे ठरवले आणि ते पण वेगवेगळे. माझा हा पहिलाच अनुभव होता. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ती पार्ट ओपन ला होणार होती.

आम्ही त्या दिवशी तयार होऊन गेलो. लांब एका अतिशय गुप्त जागी आम्ही पोहचलो होतो. आजूबाजूला बघेल तिकडे डोंगरच डोंगर होते. त्या अंधाऱ्या जागी ओपन ला एके ठिकाणीच जोरात म्युजिक लावले होते. ती जागा बघून माझ्या लक्षात आले कि हि कोणाची तरी खाजगी जागा आहे ते. पण मला काही त्याच्याशी घेणे देणे नव्हते.

आम्ही तिथे गेलो तेव्हा खूप मुले आधीच आली होती.त्यांना बघून मला कळायचेच बंद झाले. एक से एक देखणी मुले होती तिथे. काहींना बघून तर मला क्षणभर असे वाटले कि ते मुले नसून मुलीच आहेत. त्यांना तर मी बघतच राहिलो. तिथे दारूची सोय पण होती. हळू हळू करत तिथे इतकि मुले जमली कि काही विचारू नका.

इतकी मुले गे आहेत हे बघून मला आश्चर्य वाटले आणि मनोमन मी सुखावलो पण कारण मला कोणी ना कोणी तरी तिथे नवीन मिळेलच हा विश्वास मला होता. अंधुकश्या प्रकाशात सगळे उभे होते. तोच त्या डीजे वाल्याने घोषणा केली कि दारू चालू झाली आहे. ते ऐकताच सगळे दारू वर तुटून पडले. पेग वर पेग रिचवत त्या म्युजिक वर धुंद होऊन जसे सगळे नाचू लागले तसे सगळे खुलू लागले.

मी एकटाच नाचत आहे ते बघून दोन अतिशय देखणी मुले माझ्याकडे आली आणि त्यांनी मला त्यांच्या सोबत डान्स करणार का विचारले. मी लगेच तयार झालो. खूपच तरुण मुले होती ती. एव्हाना सगळीकडे धिंगाणा चालू होता.कोण कोणाला किस करत आहे,कोण कोणाचा सोटा हातात घेऊन हलवत आहे, कोण कोणाचे ओरल करत आहे काही समजत नव्हते.

त्या दोन मुलांनी माझ्या बरोबर डान्स चालू केला खरा पण तो असा काही डान्स होता कि तो डान्स कमी आणि अंगाशी अंग घासणेच जास्त होते. त्यामुळे मी क्षणात गरम झालो. त्यातील एक माझ्या पुढे आणि एक मागे असे मला मध्ये घेऊन ते नाचत होते. अंगाशी अंग घासत असल्याने माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

नाचत नाचत आम्हीच खूपच गरम झालो होतो. ते बघून त्यातील एकाने माझा टीशर्ट काढला. तो काढताच लगेच दुसरा पुढे झाला आणि त्याने माझ्या त्या छातीच्या बारीक निप्पल्स ना त्याच्या जिभेने चुचकारायला चालू केले. त्याची ती पद्धत अशी काही वेगळी होती की त्याच वेळी माझे निप्पल्स कधी नव्हे ते बाहेर आले आणि टरारले.

ज्याने टीशर्ट काढला तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझ्या तोंडात तोंड दिले आणि आम्ही दोघे किसिंग करू लागलो.

थोड्या वेळाने त्यांनी माझी पॅन्ट पण काढली आणि मला पूर्ण नग्न केले. मी पण लगेच त्या दोघांचे कपडे काढून त्यांना पण माझ्या सारखेच पूर्ण नग्न केले. एकाने लगेच त्याच्या हातातील बियर माझ्या पूर्ण अंगावर ओतली. बियर ओततात तो माझ्या अंगाला माझ्या पुढून त्याच्या जिभेने चाटू लागला. चाटून चाटून तो माझ्या छातीशी खेळत खेळत तो माझ्या सोट्याकडे गेला.

माझ्या सोट्यावर त्याने अजून थोडी बियर ओतली आणि बघता बघता त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. प्रचंड वेगाने तो माझा सोटा चोकू लागला. बियर संपल्यासारखे वाटले कि तो पुन्हा बियर ओतत असे आणि पुन्हा माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेऊन त्याला चोकत ते. चोकून चोकून त्याने त्याला इतका मोठा केला होता कि तो जणू काही लोखंडी रॉड च आहे असे वाटू लागले.

हा माझा सोटा चोकत असताना माझ्या मागे असलेल्या दुसऱ्या मुलाने माझ्या माने वरून त्याची जीभ फिरवण्यास सुरवात केली. त्याच्या जिभेचा शेंडा असा काही तो सर सर करत फिरवत होता कि त्यामुळे माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. त्याने माझी पाठ चाटून चाटून त्यावरील सगळी बियर पिऊन टाकली आणि तो खाली वळाला माझ्या गांडीकडे.

त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि त्यात बियर ची बाटली रिकामी केली. माझी गांड सगळी त्या बियर भरून टाकली त्याने. मग त्याने जे केले ते केवळ अद्भुत होते. त्याने त्याच्या हातात एक लिंबू ची फोड घेतली आणि त्याचे तोंड त्याने माझ्या गांडीत घातले. तो माझ्या गांडीत असलेली बियर चोकून चोकून पित होता आणि जसे आपण मधेच लिंबू चाखतो तसे तो लिंबू चाखत होता.

खूप वेळ त्याने तसे केले आणि मग त्याने ती बियर ची बाटली बाजूला ठेवली आणि त्याची जीभ त्याने माझ्या गांडीत घातली. माझ्या कमरेला मागून पकडून तो त्याची जीभ जमेल तितकी आत घालत होता. त्याने चाटून चाटून तीला गोरेपान केले.

मी त्यांना मग बाजूला केले. त्यातील एकाला मी पुढे घेतले आणि पुढे झुकवले. उभ्यानेच मी त्याच्या गांडीत सोटा घालणार तोच त्याने मला थांबवले आणि त्याने त्या दुसऱ्याला त्याच्या पुढे बोलावले.

त्याने त्याच्या गांडीत त्याचा सोटा कोंबला आणि मला त्याच्या गांडीत घालायला लावला. हा प्रकार खूपच नवीन होता माझ्यासाठी. मी ज्याची गांड मारत होतो तो त्याच वेळी दुसऱ्याची गांड मारत होतो. काच काच काच काच करत मी त्याची प्रचंड वेगाने त्याची गांड मारत होतो. जितके जोरात मी हिसडे मारत होतो त्याच आवेगाने तो त्याची गांड मारत होता.

खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मी माझा सोटा बाहेर काढला.माझा सोटा बाहेर काढताच ते दोघे लगेच खाली बसले. मी त्यांच्याकडे माझा सोटा हवाली करताच त्यांनी एकाच वेळी माझा सोटा चोखायला चालू केला. सोटा एकजण आणि गोट्या एकजण असे आलटून पालटून ते माझे ओरल करत होते. बघता बघता माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि ते सगळे वीर्य त्यांनी एका दमात पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे त्या दिवशी मला एक अद्भुत अनुभव मिळाला होता आणि तेव्हापासून मी नियमितपणे अश्या पार्टीना जाऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page