सांडग्याच्या मदतीने ठोकले मदमस्त सुजाताला – Marathi Sexy Story

Marathi Sexy Story नमस्कार मित्रानो.  माझे नाव राहुल आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि त्यातून तुमच्या लक्षात येईल कि  घरची कामे पण कधी कधी आपल्याला लकी ठरू शकतात. त्याच्यामुळे आपल्या संभोगाची कायमची सोय होऊ शकते.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी माझ्या कॉलेज ला होतो. मी तेव्हा साधारण पंचवीस वर्षाचा होतो. दिसायला मी चांगला असल्याने मला मुलींची काही कमी नव्हती. सतत मुलींच्या घोळक्यातच मी असत असे. माझी पर्सनॅलिटी पण खूप चांगली नव्हती. कसलेला खेळाडू होतो ना मी आणि त्याच मुळे धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू, कसलेले शरीर आणि या झकास बॉडी ला साइजशी सहा फूट उंची यामुळे मी सगळ्यांना आवडत नसतो तरच नवल.

आम्ही जिथे राहत होतो ते रो हौसिंग होते. रो हौसिंग म्हणजे घराला घर लागून असणे. तर अश्या ठिकाणी मी राहत असल्याने आजूबाजूचे एकमेकांना खूपच चांगल्या पद्धतीने ओळखत होतो. आमच्या गल्लीत पण नाही म्हणायला खूप बायका होत्या. बऱ्याच्यश्या त्यातील म्हाताऱ्याच होत्या पण काही अजून त्यातल्या त्यात तरुण देखील होत्या. त्यातील च एक होती सुजाता.

सुजाता राहायला आमच्या घराच्या बरोबर मागेच होती. मध्ये फक्त एक पाच फुटाचा बोळ होता. त्यामुळे मागे गेले कि त्यांच्या घरातील सगळे काय आहे चालू ते आम्हाला दिसायचे आणि आमचे त्यांना. तिचा नवरा ट्र्क ड्रायव्हर होता. खूप वेळा तर तो घराच्या बाहेरच असत असे. त्यामुळे घरी सुजाता खूप वेळा एकटीच असे. त्यामुळे ती आमच्या घरच्यांशी खूप सलोख्याने वागत असे.

सुजाता दिसल्या खूप मस्त होती. मस्त उंची, उंचीला साजेशी छाती, कमनीय बांधा आणि समोरच्याला घायाळ करेल अशी मदमस्त नजर. यामुळे तिला बघताच मी वेडा होत असे. तिच्या साड्या सध्या असत पण ती त्यांना अशी काही घालत असे कि त्यातून तिच्या छातीचे आणि विशेषतः तिच्या मदमस्त कमरेचे असे काही अफलातून दर्शन होत असे ना कि काही विचारू नका.

ती माझ्याही पण बोलत असे. तिची नजर  काही औरच होती. औरच म्हणजे काही विचित्र नव्हे बर का. वेगळी म्हणजे थोडी चालू. तिच्या डोळ्यात बघितले कि असे वाटे कि हि आता आपल्याला खाते कि मग. कदाचित नवरा सतत बाहेर असल्याने तीची खाज भागली जात नसावी आणि त्याचमुळे ती माझ्याकडे अशी बघत असेल याचा अंदाज मी बांधला होता. ती गल्लीत मी सोडून कोणाशीच बोलत नसे.

ते उन्हाळ्याचे दिवस होते. उन्हाळ्याच्या दिवसात बायकांची सांडगे करायची लगबग चालू असते आणि त्यात आमचे पण घराचे होते व सुजाता पण तेच करत होती. सांडगे बनवले कि ते वर टेरेसे वर वळत घालण्याचे काम माझ्याकडे होते. मी त्या दिवशी सगळे सांडगे घेऊन टेरेस वर वळत घालायला म्हणून गेलो होतो. माझी नजर सहज मागे गेली असता मला तिथे सुजाता दिसली.

सुजाता घरी एकटीच असल्याने सांडगे पण तीच बनवत होती आणि वाळवत पण तीच होती. त्यामुळे ती टेरेस वर आली होती. तिचे लक्ष नव्हते. ती खाली वाकून सांडगे एक एक करत पसरून घालत होती. ती खाली वाकताच तिच्या छातीच पदर खाली पडला आणि मला त्या कडक उन्हात पण तिच्या भरदार छातीच्या दर्शनाने सुखद धक्का मिळाला. तिची छाती मी माझे काम सोडून बघत राहिलो.

तिने चक्क पैकी ब्रा घातली नव्हती आणि त्यामुळे तिच्या त्या ब्लाउज मधून तिची छाती स्पष्टपणे दिसत होतीच पण त्याच बरोबर तिच्या छातीचे टपोरे निप्पल्स पण दिसत होते. मी तिला तसेच बघत बसलो. खूप वेळ ती तशीच होती आणि मी पण. अचानक तिची नजर माझ्यावर गेली आणि ती माझ्याकडे बघून हसली. तिला समजले कि मी तिच्या छातीकडे बघता आहे ते. पण ती मला काहीच बोलली नाही.

“झाले का सांडगे वाळत घालून?” तिने माझ्याकडे लाडिक नजर टाकून विचारले.

“नाही ना. काही लोक कामात लक्षच लागू देत नाहीत. कसे होईल मग?” मी पण मग तिचा गूळ काढत म्हणालो.

त्यावर ती जोरात हसली आणि म्हणाली “हो का? मग असे खूप वेळ थांबावे लागेल कारण आमचे सांडगे खूप असतात”

“थांबतो ना. सब्र का फल मिठा होता है” मी असे म्हणताच ती खाली गेली आणि जाताना मला म्हणाली “आलेच मी अजून सांडगे  घेऊन”

मी झटकन माझे सांडगे वाळत घातले आणि तिची वाट बघत बसलो. थोड्याच वेळात ती पुन्हा आली. माझ्याकडे एक छान स्माईल देत तिने पुन्हा एकदा मुद्दाम माझ्याकडेच तोंड केले आणि खाली वाकून ती सांडगे वाळत घालू लागली. यावेळी तर तिचा पदर तर खूपच खाली आला होता. किंबहुना तो पूर्ण खालीच पडला होता आणि त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार मी बघू शकत होतो.

तिला रोखून बघत असताना तिचे सगळे सांडगे वाळत घालून झाले. ती मला म्हणाली “चला झाले माझे सांडगे वाळत घालून जाऊ का मी?”

तिच्या निप्पल्स कडे बघत मी तिला म्हणालो “अजून दोन सांडगे राहिलेत ना ते नाही का घालणार?”

तिला काही समजले नाही. ती मला म्हणाली “कुठे आहेत अजून दोन सांडगे?”

तिच्या छातीकडे बोट करत म्हणालो “ते काय ते सगळ्यात मोठे आणि टपोरे दोन सांडगे आहेत ते म्हणतोय मी”

मग कुठे तिला समजले कि मी काय बोलत आहे ते. ती लाजली आणि माझ्याकडे बघत मला म्हणाली “ते काही वाळवत घालायचे सांडगे नाही आहेत. ते ज्या त्या वेळी चाखायचे आहेत समजले का?”

असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “हो ना. मग येऊ का आताच चाखायला?

“ये ना. तुझ्या साठीच तर ते आहेत” असे म्हणून ती खाली पळून गेली.

मी झटकन खाली गेलो आणि काही तरी कारण सांगून बाहेर पडलो. लगेच मागे सुजाताच्या घरी गेलो. तिने दार उघडले आणि मला आत घेतले. मी आत जाताच तिने दार लावून घेतले आणि ती माझ्याकडे डोळ्यात डोळे घालून बघू लागली. तिला मी आजवर फक्त लांबून बघत होतो. जवळून ते पण इतक्या पहिल्यांदाच बघता होतो. तिचे सौदंर्य खरेच खूप छान असल्याचे मला तेव्हा समजले.

तिला मी जवळ ओढले आणि तिचं मी चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या त्या मदमस्त देहावरून मी माझा हात फिरवू लागलो आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. तिचा तो देह म्हणजे कमालीच्या देखण्या अवयवांचा एकत्रित असा संच होता. तिच्या ओठांचा मी चावा घेत होतो आणि मग मी माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला.

तिच्या त्या भरदार छातीला मी लगेच तिच्या ब्लाउज मधून मोकळे केले आणि तिचे ते सांडगे म्हणजे निप्पल्स मी माझ्य तोंडात घेऊन त्यांना जोरजोरात चोकू लागलो. तिची छाती कमालीची गोलाकार तर होतीच पण मी जसे तिला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो तशी ती छाती अजून जास्त मोठी आणि फुगीर झाली. त्यामुळे तर मी अजून जास्त गरम झालो.

तिला मी माझा सोटा हातात दिले आणि त्याला हलवण्यास सांगितले. मी असे करताच तिने मला बाजूला केले आणि माझे कडपें उतरवून मला पूर्ण नग्न केले. माझा तो भलामोठा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याला खूपच मोठे केले. तो कमालीचा कडक तर झाला होताच पण त्याच बरोबर त्याच्या शिरा पण दिसू लागल्या होत्या.

खूप वेळ ती त्याच्याशी खेळत होती. मग तिला मी बाजूला केले. तिची साडी मी काढून टाकली आणि तिला पण माझ्या सारखे पूर्ण नग्न केले. तिचा तो मदमस्त देह बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. तिला मी बेड वर झोपवले आणि स्वतःला तिच्यावर झोकून दिले. तिचे दोन्ही पाय मी झटकन फाकवले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला.

तिची योनी इतकी ओलीचिंब झाली होती कि बघता बघता त्यात माझा पूर्ण सोटा आत गेला देखील. एकसारखे प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर मागे पुढे करत हलवत होतो. काच काच काच काच करत मी तिच्या योनीला मारत होतो आणि ती त्याचा पूर्ण आस्वाद घेत होती. खूप वेळ तिला ठोकून झाले आणि शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

तिला मी खूप वेळ माझ्या कुशीत घेऊनच पडलो होतो. तिच्या छातीचे मला विशेष कौतूक असल्याने मी तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकत होतो. तिची छाती हळू हळू करत दाबत होतो. तिला पण माझा तो स्पर्श आवडत होताच. बघता बघता आम्ही दोघे पण पुन्हा एकदा तयार झालो. तिला मी पुन्हा एकदा ठोक ठोक ठोकून काढले. असे जवळपास तीन ते चार वेळा मी तिला त्या दिवशी ठोकून काढले.

अश्या प्रकारे त्या सांडग्याने मी सुजाताला त्या दिवशी जे ठोकले ते आज पण तिला मी मनसोक्तपणे ठोकून काढतो.

You cannot copy content of this page