माझा गाईड ब्लू फिल्म

त्या दिवशी माझे आई वडील लग्ना साठी गेले होते आणि मी एकटाच होतो. कारण माझ्या ११ वीच्या परीक्षा होत्या आणि मी घरी थांबलो होतो. माझी हि
कल्पना होती मी नवीन ब्लू फिल्म पाहेन. जी माझ्या मित्राने आणली होती. मी ती पाहण्या साठी वाट पाहत होतो. जेव्हा माझे आई वडील गेले तेव्हा आई ने सांगितले तिने माझ्या साठी लंचची व्यवस्था केली आहे. ती आमच्या जवळच्या अपर्त्मेंत मध्ये श्वेता आण्टी राहतात त्याच्याकडून. त्या खूप कडक होत्या आणि मला त्यांच्या बद्दल खूप आदर होता. जेव्हा माझा मित्रा आला त्याने त्यांच्या बद्दल खूप विचित्र कोमेंत्स केल्या आणि मी ते ऐकू शकलो नाही. त्यांनी माझ्याबद्दल नेहमीच काळजी केली होती. त्या मला स्वताचा मोठा मुलगा समजत असत.

त्यांचा मुलगा आणि मी एकाच शाळेत होतो आणि तो माझ्या पेक्षा छोट्या वर्गात होता. आणि तो माझ्या पेक्षा बराच लहान होता. जेव्हा माझे आई वडील गेले, मी माझ्या रूम मध्ये जावून जिथे टी. व्ही. ठेवला होता तिथे डी. व्ही. डी. प्लेअर वर ब्लू फिल्म पाहू लागलो. डी. व्ही. डी खूप सेक्सी होती आणि जाडजूड स्त्रियांना एका स्त्रोंग मनासने संभोग केलेला दाखविला होता. मी त्या मध्ये पूर्णपणे मग्न होतो. माझा लंड उत्तेजानेने उभ झाला होता आणि तो माझ्या हातात होता. मी समोरचा दरवाजा बंद करावयाचा विसरून गेलो होतो. आणि मी नुकताच एक सीन पाहत होतो, ज्या मध्ये एका आफ्रिकन मुलीला एक गोरा मुलगा चोदत होता. ते पाहून मी हस्तमैथुन करत होतो. आणि तितक्यात मी दरवाज्यावर एक आवाज ऐकला. तो श्वेता आण्टीचा होता. त्या दरवाज्यात उभे राहून हस्तमैथुन करताना पहिले. मला खूप धक्का बसला आणि माझा उभा असलेला लंड पटकन खाली बसला. मी आण्टीकडे बघू शकत न्हवतो. मी पटकन टी. व्ही. बंद केला आणि रिमोट कंट्रोल हात घेवून उभा राहिलो आणि माजी मान खाली होती. त्यांनी विचारले “तुला जेवणासाठी काय बनवू, चिकन कि फिश.” मी काहीच बोललो नाही.

त्या म्हणल्या ” तू टी. व्ही. पाहत होतास का? मग चालू कार ना. असे म्हणून त्यांनी त्याच्या हातातून रिमोट घेतला आणि टी.व्ही. ऑन केला. मग परत ब्लू
फिल्म चालू झाली आणि मला खरेच कसेतरी वाटत होते. मग तू सोफ्यावर बसल्या आणि त्यांनी मला त्यांच्या बाजूला बसविले. आणि त्यांनी सुधा डी.व्ही.डी. पाहताना माझ्या मांडीवर त्यांचा हात ठेवला . मी काही प्रतिक्रिया देत न्हवतो. त्या माझ्या जवळ आल्या आणि त्यांनी माझे हात त्यांच्या बुब्स वर ठेवले. मग हळूच ते दाबू लागल्या. मग मला लक्षात आले त्या मूड मध्ये आहेत. परंतु तरी मला भीती वाटत होती. त्यांनी माझ्या चेहऱ्याकडे बघितले नाही, पण माझा लंड चोळावयाचा प्रयत्न करू लागल्या. त्या म्हणाल्या “मी बघितले तू काय करत होतास, जेव्हा मी आले तेव्हा . मग त्यांनी माझ्या शोर्त्स मध्ये हात घातला आणि लंड हातात घेवून हात खाली वर करू लागल्या. त्याच वेळेस डी. व्ही.डी. वर एक काळा माणूस त्या गोर्या स्त्रीच्या पुसी मध्ये एकदम उत्तेजनेच्या टोकाला पोहोचला होता. आंटीणी मला विचारले “मी असे करू शकेन का?” मग मी हो म्हणताच. मी त्यांचा स्कर्ट उचलला आणि त्यांच्या मांड्या दूर करून त्यांच्या पुसीवर कीस करू लागलो. त्या आधीच ओल्या झाल्या होत्या, मग त्यांनी स्वताची पन्ति काढली आणि मी त्यांच्या पुसीला कीस करू लागलो आणि त्याच वेळेस त्यामध्ये बोट सुधा घालू लागलो.

मी त्या वेळेस एखाद्या निष्णात व्यक्ती सारखे सर्व करत होतो. आणि मी हे सर्व मूवी पाहत शिकलो होतो. मी ते इतक्या जोरात करत होतो, कि आंटीणी पाणी सोडले. त्या जोरात ओरडल्या. त्यांनी मला घट्ट पकडले आणि विचारले मी तुला कीस करू का? मी म्हणालो. “हो.” मग त्यांनी माझा लंड चोखावयास सुरुवात केली. आणि त्यांनी माल चाटून स्वताची जीभ माझ्या लांडावर फिरीली. मी खरच गरम होत होते. मी थांबू शकत न्हवतो आणि त्या माझ्या लांडावर जेव्हा कीस करत होत्या. मग त्यांनी त्याच्या तोंडातून लंड बाहेर न काढता तोंडात चोदाव्याची खूण केली. मी प्रथम हळू केले आणि मग काही वेळातच जोरात करू लागलो. मी तितक्यात पाणी सोडणार होतो. त्यांनी मला तोंडातून लंड काढू दिला नाही. मग मी त्याच्य तोंडात पाणी सोडले आणि मी त्य दिवशी ब्लू फिल्म मध्ये पाहिलेले सर्व प्रकार त्यांच्या सोबत केले आणि जेव्हा जेव्हा मला संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा मी हे सर्व केले.

You cannot copy content of this page