बायकोच्या कामुक मैत्रिणीला काढले ठोकून

मी आणि प्रिया ने लव मॅरेज केले होते. मी आणि ती एकाच कॉलेज मध्ये होतो. तिथेच आमची ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर मैत्रीत झाले, मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात आणि प्रेमाचे रूपांतर आम्हाला कधी लॉज वर घेऊन गेले ते आमचे आम्हाला समजले नाही.

ती दिसायला कडक माल होती. ती कॉलेज मध्ये आली तेव्हा सगळे कॉलेज तिच्या मागे लागले होते असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण होते एकच ते म्हणजे तिची फिगर. ती दिसायला खूप देखणी आणि सुंदर होती. तिचे नाक सरळ होते. सरळ नाकाच्या मुली तशाही थोड्या जास्तच देखण्या असतात म्हणा आणि ती पण त्याला काही अपवाद नव्हती.

तिचे सौंदर्य जसे तिच्या गळ्याच्या वर होते तसेच ते तिच्या गळ्याच्या खाली पण होते. तिची फिगर कमालीची सेक्सी होती. तिचे छातीचे गोलाकार गोळे असतील कि तिची ती खोलगट बेंबी असेल, तिच्या गच्च मांड्या असतील कि तिची ती कमालीची भरलेली आणि गोलाकार गांड असेल सगळेच कसे केविन अद्भुत असे होते. त्यामुळेच तर मी तिला कटवले होते.

मी तिला फक्त कटवले नव्हते तर तिला मी असे काही उपभोगले होते कि काही विचारू नका. प्रत्येक आठवड्यात एकदा तरी मी तिला लॉज वर घेऊन जात असे आणी तिला ठोक ठोक ठोकून काढत असे. लग्नाला आज इतकी वर्षे जरी झाली असली तरी आमच्यात काही फरक पडला नव्हता. उलट लग्ना नंतर तर मी जास्तच झवाडा झालो होतो असे तिचे म्हणणे होते. कारण मी एकदा तिला ठोकायला चालू केले कि तिची योनी चार वेळा गळून जरी गेली तरी मी अजून माझा पहिलाच शॉट काढत असे.

त्यामुळे म्हंटले तर तसे एका बाई च्या दृष्टीने ती चांगली पण गोष्ट होती पण जर बाई जर का शारीरिक दृष्ट्या फिट नसेल तर तिला माझ्या सारखे हिसडे सहन होणे शक्य नसते ना. म्हणून कधी कधी ती पण अशी काही दमून जात असे कि ती मला बाजूला ढकलत असे आणि मला त्यामुळे गप झोपावे  लागत असे. त्यावेळी देखील मी मग तिच्या त्या नग्न देहाकडे बघून मी माझी मूठ मारून झोपत असे.

“अरे राकेश तुला ती माझी मैत्रीण माहित आहे का मोना? ती रे आपल्या लग्नात आली होती बघ साडी घालून ती आपल्याकडे राहायला येणार आहे. तिला इथे जॉब मिळाला आहे त्यामुळे तिला मी म्हणाले इकडे तिकडे राहण्या ऐवजी आमच्याकडेच रहा.” ती मला एकदा म्हणाली. मला कोण मोना हे काही आठवले नाही.पण हि ब्याद आता इथे रहाणार म्हणून मी आता काय करायचे यांचा विचार करत होतो.

दुसऱ्या दिवशी मी चहा पीत बसलो होतो. बेल वाजली आणि मी दार उघडले. समोर एक साधारण पस्तीस वर्षाची बाई होती. तीला बघून मी आधी तर माझ्या हातातील कप बाजूला ठेवला आणि तिला मी क्षणभर रोखून पाहू लागलो. ती साडे पाच फूट उंच असेल अंदाजे. नुकतेच फेशियल केल्या सारखी तिची स्किन ग्लो होत होती. सरळ नाक आणि जमेल तितके नाजूक ओठ होते तिचे.

निळ्या रंगाच्या साडी मधून तिचे छातीचे गोळे मी किती मोठे असतील याचा अंदाज बांधू लागलो होतो. तिच्या हातात सामान होते. ती म्हणाली “प्रिया इथेच राहते का?”

“हो आपण कोण पण?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे राकेश ना तू? मी मोना तिची मैत्रीण. ती बोलली असेल ना तुला?” असे म्हणताच मी प्रचंड खुश झालो. जिला मी मनोमन ब्याद म्हणून शिव्या देत होतो ती मोना अशी काही आयटम असेल असा साधा विचार देखील माझ्या मानत कधी आला नाही. मी तिला लगेच आता घेतले आणि प्रिया ला हाक मारली.

असा चरचरीत आयटम माझ्याकडे राहणार असेल तर कसली आली आहे मला अडचण ना. त्यामुळे मी खूप खुश होतो. तिचे लग्न अजून देखिल झाले नव्हते. का ते मला माहित नव्हते आणि मला ते माहित करून घेण्यात रस पण नव्हता. मला रस होता तो तिच्या शरीरात.

तिचे रुटीन चालू झाले आणि म्हणून काही माझ्या रुटीन मध्ये फरक पडला नव्हता. त्या दिवशी पण आम्ही एकत्र जेवण केले आणि मी प्रिया ला घेऊन बेडरूम मध्ये गेलो. तिला मी रोजच्या सारखे माझ्या जवळ घेतले आणी तिच्यावर चुम्बनांचा वर्षाव सुरु केला. तिला मी माझ्या खाली घेतले आणि माझ्या पद्धतीने तिला ठोकायला चालू केले. जवळपास एक तास मी तिच्याशी खेळत होतो आणी तिची योनी किती वेळा गळालेली होती ते तिचे तिला माहित. पण माझा काही केल्या सोटा गळत नव्हता.

ते बघून तिने मला बाजूला केले आणि ती मला म्हणाली “अरे काय चालू आहे तुझे? इतका स्टॅमिना कसा काय आहे तुझ्यात? तू काय जंगली आहेस कि काय? असे मला तू ठोकू लागला तर माझी योनी कशी मोठी होईल माहित आहे ना? माझी योनी चार वेळा झिरपली  आणि तरी देखील तुझा सोटा अजून तसेच आहे. कमाल आहे बाबा तुझी.जा आता झोप गप. मला खूप झोप आली आहे.”

असे म्हणून तिने मला बाजूला केले आणि ती झोपली पण. माझ्या हे लक्षातच नव्हते मी मोना आली आहे. मी आपला नेहमी प्रमाणे नग्न च माझ्या रूम मधून बाहेर आलो आणि तोच मला समोर मोना उभी असलेली दिसली. “मोना तू इथे काय करत आहेस?” मी असे तिला म्हणताच ती झटकन माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या तोंडावर तिचे बोट ठेवले आणि मला म्हणाली “हळू बोल प्रिया उठेल. चल तिकडे सांगते.”

असे म्हणून ती मला तिच्या रूम मध्ये घेऊन गेली. तिथे जाताच ती मला म्हणाली “अरे मी पाणी पिण्यासाठी उठले होते.तुमचा आवाज ऐकून मी थांबले. तू खरेच कमाल आहेस रे राकेश. प्रिया मला मधे तुझ्या बद्दल बोलली होती. पण मला काही विश्वास बसला नव्हता. पण आज जेव्हा मी स्वतः ऐकले तेव्हा मात्र मला सगळे काही पटले बघ.”

“कशी काय तुला इतकी खाज आहे रे. बघ ना अजून पण तुझा सोटा किती मोठा आहे आणि अजून इतका वेळ होऊन देखील तो उभाच आहे. त्याला आता तेच तेच खाऊन कंटाळा आला आहे. त्याला थोडे वेगळे काही तरी खायला दे म्हणजे तो कसा शांत होतो ते बघ.” ती मला म्हणली.

“म्हणजे? मला नाही समजले.” मी असे म्हणताच तीने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणी त्याला हळू हळू करत हलवू लागली आणि मला म्हणाली “रोज घरचे खाऊन कंटाळला आहे तो. त्याला आता थोडे बाहेरचे खाणे दे आणि मग बघ.”

असे म्हणून ती माझा सोटा तिच्या हाताने जोरजोरात चोळू लागली. तो अधिकच त्यामुळे कडक झाला. मोना सारखा माल माझा सोटा चोळत आहे हा विचारच किती मस्त होता माझ्यासाठी. मी पण तिला लगेच माझ्याकडे ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सूरु केला. चोकून चोकून तिचे ओठ मी लाल केले.

माझ्यापेक्षा उपाशी ती जास्त होती आणि म्हणून तिने मला लगेच बाजूला केला आणि ती खाली बसली. तिने माझा सोटा पटकन तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याच्यावर तुटून पडली. व्योक व्योक करत ती तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे खाली वर करत होती आणि माझा तो भलामोठा सोटा चोकून काढत होती. तिला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. ती तिच्या पूर्ण ताकदीने माझा सोटा चोकत होती आणि त्याला खात होती.

तिला मी मग बाजूला केले आणि खाली झोपवले. तिचे दोन्ही पाय मी बाजूला केले आणी माझे तोंड त्यात मी खुपसले. नवीन योनी असल्याने मी वेड्या सारखा तिची योनी चाटू लागलो. सर सर करत माझी जीभ तिच्या योनिवरून अशी काही फिरत होती कि बघता बघता तिच्या योनीचे पदर तर मोकळे झालेच पण त्याच बरोबर ती ओली होऊन पाझरू देखील लागली होती.

मी मग बाजूल झालो आणि माझा सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीत मी कोंबू लागलो. एका क्षणात माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांदयावर घेतले आणि मी मग माझी कंबर प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो आणी तिच्या योंनिवर उडू लागलो. माझे हिसडे एकसारखे तिला बसत होते आणि त्यामुळे ती आवाज करत होती.

मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि तिचा आवाज बंद केला. मी तिची छाती आपण दाबत होतो आणि मध्ये मध्ये तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन त्यांचा पण आस्वाद घेत होतो. खूप वेळ तीला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तिने माझा सोटा शांत केला होता आणी त्यामुळे तर मी रोजच त्या नंतर तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page