डीजे पार्टीत ठोकली तरुण मुलाची गांड

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी एका अतिशय देखण्या अश्या मुलाला ठोकू शकलो आणि आज देखील मी त्याला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे ठोकून काढतो.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझे कॉलेज संपवून जॉब ला लागलो होतो. कॉलेज मध्ये असताना मी खुपच जास्त अशी धमाल मस्ती केली होती. मी दिसायला देखणा असल्याने माझ्या मागे तर सतत मुली असत. माझी जिम ची आवड पण एक कारण होते कि मला खूप मुलीत लागत असत. कारण नियमितपण जिम ला जाऊन माझी बॉडी खूपच जास्त चांगली झाली होती.

माझी उंची सहा फूट होती. माझे डोळे घारे होते. माझे नाक सरळ होते. माझ्या हाताचे दंड माझ्या टीशर्ट मधून असे काही बाहेर येत असत कि लोक त्यांच्याकडेच बघत रहात असत. माझ्या भारदस्त छाती आणि शर्ट मधून दिसणारे माझं निप्पल्स बघून तर पोरी वेड्या होत असत. त्यामुळे मी खूप मुलींना कॉलेज ला असताना उपभोगले होते. माझे संभोग लाईफ म्हणजे एक सुखाचा खजिनाच होता असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.

कॉलेज झाले आणि माझे जॉब चे चालू झाले. मी अभ्यासात पण तसा बरा हुशार असल्याने मला लगेचच जॉब मिळाला. पण तो जॉब होता तो होता दुसऱ्या गावात. म्हणून मग मी तिकडे गेलो आणि तिथे शिफ्ट झालो. ते गाव खरे तर माझ्या आवडीचेच होते. कारण तिथे होता समुद्र आणि तो तर माझा खूप आवडीचा विषय होता. म्हणून तर मी लगेचच तिथे जॉईन होण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तिथे गेलो पण.

मी तिथे गेलो आणि माझे रुटीन चालू झाले. मी इथे एकटाच राहत फ्लॅट वर राहत होतो. माझ्या ऑफिस मध्ये पण कोणी मुलगी नव्हती जिला मी पटवू शकेन अशी. त्यामुळे मी कॉलेज मध्ये असताना जो एक प्रकारे हनिमून पिरियड एन्जॉय केला होता तो आता संपला होता असेच मला तर सतत वाटू लागले होते. म्हणून माझा वेळ मी असच इकडे तिकडे बीच वर फिरत घालवत असे.

मी एकदा रूम वर असाच बसलो होतो आणि पेपर वाचत असताना मला एक जाहिरात दिसली. बीच वर जिथे मी रहाता होतो तिथे विकेंड ला मोठी डीजे पार्टी होणार होती. मी त्या पार्टी बद्दल खूप ऐकले होते आणि मला तसेही तिथे विकेंड ला काहीच काम नव्हते. म्हणून मग मी एकट्यानेच त्या पार्टीला जायचे ठरवले. मी त्या नुसार ओनलाईन बुकिंग केले देखील.

त्या दिवशी संध्याकाळी मी तयार झालो आणि तिथे जायला निघालो. पण जेव्हा मी तिथे पोहचलो तेव्हा तिथे असलेली गर्दी बघून मी आवाकाच झालो. खूप मुले मुली तिथे आल्या होत्या. सगळेच कसे बहुतेक ग्रुप मध्ये होते. माझ्या सारखा एकटा कोणीच दिसत नव्हता मला. मी त्यामुळे वेड्या सारखाच आत चाललो होतो. आत तर अशी काही गर्दी होती कि काही विचारू नका.

तिथे खूप अंधार होता आणि फक्त समोर असलेल्या मोठ्या स्टेज वरच फक्त लाईट्स होते. मी हळू हळू करत कसा बसा आत पोहचलो. त्या मोठया ग्राउंड मध्ये सगळे कसे दंगा मस्ती करत होते आणि त्याच वेळी ते जोरजोरात म्युजिक चालू झाले. त्याच्या आवाजाने तर सगळे लोक उड्याच मारू लागलो. मी पण डान्स करून लागलो होतो तोच माझ्या इथे एक मुलगा आला.

साधारण पंचवीस वर्षाचा मुलगा असेल तो. पण तो खूपच फॅन्सी दिसत होता मला. निळ्या रंगाचा टीशर्ट आणि त्याच रंगाची जीन्स त्याने घातली होती. तो दिसायला इतका गोरा होता कि शोधून देखील त्याच्या अंगावर एक बारीक केस दिसत नव्हता. तो मुलगा आहे कि मुलगी हेच पहिल्यांदा तर मला समजले नव्हते. पण जेव्हा नीट निरखून बघतिले तेव्हा तो मुलगाच असल्याचे मला समजले.

त्याने ओठाला काही तरी असे लावले होते कि त्यामुळे त्याचे ओठ चमकत होते आणि त्यामुळे त्याच्या ओठांचा नाजूकपणा जरा जास्तच उठून दिसत होता. त्याने घातलेली जीन्स इतकी घट्ट होती कि त्यातून त्याच्या गांडीचा घेर सरळ समजत होता. त्याची गांड खूपच गोल आणि भरलेली होती. ती बघून क्षणभर माझा सोटा पण वळवळ करू लागला होता.

तो माझ्या समोरच येऊन उभा राहिला व डान्स करू लागला. एक तर तिथे आधीच इतकी गर्दी होती कि काही विचारू नका. सगळेच कसे एकमकेकांना खेटून उभे होते व त्यामुळे कोणाचे अंग कोणाला लागत आहे हेच समजत नव्हते. त्यात हा समोर येऊन उभा राहिला. तो जसा माझ्या समोर येऊन उभा राहिला तसे त्याची गांड माझ्या सोट्याच्या जवळ येऊन उभी राहिली व त्यामुळे माझ्या सोट्याला त्याच्या गांडीचा स्पर्श अगदी नीटपणे होऊ लागला.

हळू हळू करत तो माझ्या खूपच जास्त जवळ येऊ लागला आणि बघता बघता तो इतक्या जवळ आला होता कि डान्स करत करतच तो त्याची गांड माझ्या सोट्यावर रगडु लागला होता. एक तर मी खूप दिवसाचा उपाशी होतो. त्यातच मी खूप दारू पिली होती आणि तो असे काही त्याच्या गांडीला हलवत होता कि त्यामुळे बघता बघता माझा सोटा खूपच मोठा झाला आणि वळवळ करू लागला होता.

हळू हळू करत त्याने त्याचा हात मागे घेतला आणि तो माझा सोटा चोळू लागला. त्याचा हात जसा माझ्या सोट्याला लागला तसे माझा माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. मी पण त्याला आता काही रोखु शकेन असे मला वाटत नव्हते. मी पण मग मुद्दाम पुढे सरकलो. त्याला माझा सोटा अगदी नीटपणे त्याच्या हातात पकडता येत होता.

सगळीकडे अंधार असल्याने आमचे काय चालू आहे हे कोणाला काही समजायचे अजिबात शक्य नव्हते. त्यामुळे तो अगदी व्यवस्थितीपणे माझा सोटा चोळत होता. चोळत चोळत तो अचानक मागे बघू लागला आणि त्याने माझ्या ओठांवर एक हलकेसे चुंबन दिले आणि तो मला म्हणाला “बाहेर जाऊया चल.” असे म्हणताच मी त्याला घेऊन बाहेर गेलो. जाणार कुठे हा प्रश्न होताच.

त्यामुळे बाहेर पडल्यावर आम्ही एका अंधाऱ्या जागेला गेलो. तिथे कोणीच नव्हते. समुद्र आणि त्याचे ते मोठाले खडक आणि किनारी असलेली मोठी झाडी यामुळे आम्ही कोणाला दिसायचा प्रश्नच नव्हता. तिथे गेलो आणि त्याने मला त्याचा जवळ ओढले आणि त्याचे तोंड त्याने माझ्या तोंडात दिले. त्याचे तोंड माझ्या तोंडात येताच मी त्याच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.

त्याचे चुंबन घेऊन घेऊन मी त्याचे ते गुलाबी नाजूक ओठ खूपच लाल केले होते. त्याचे स्मूचिंग असे काही अफलातून होते कि आजवर मी किती मुलींना स्मूचिंग केले होते पण हे स्मूचिंग खूपच जास्त सेक्सी आणि मस्त असे होते. स्मूचिंग करत करतच मी माझा हात त्याच्या जीन्स मध्ये मागून घातला आणि त्याची ती गोलाकार गांड मी दाबू लागलो.

त्याने माझा शर्ट काढला आणि तो माझे निप्पल्स चोकू लागला. असे निप्पल्स माझे कधीच कोण्या मुलीने चोकले नव्हते आणि त्यामुळे जेव्हा तो माझे निप्पल्स चोकू लागला तेव्हा मी कमालीचा बेभान झालो होतो. त्याने खूप वेळ माझे निप्पल्स चोकले आणि मग तो खाली बसला.

खाली बसून त्याने माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा त्याने त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याच्यावर तुटून पडला. त्याने हळू हळू करत माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला आणी तो त्याला चोकू लागला. त्याला त्याची सवय होतीच आणि त्यामुळे त्याने त्याला असे काही चालू केले कि बघता बघता त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

तो मग पुढे आला. मी त्याला पुढे झुकवले. त्याच्या गाडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात फटके मारले आणि माझी दोन बोटे ओली करून त्याच्या गांडीत घातली आणि आत बाहेर करून ते भोक मी मोठे केले.मग मी माझा सोटा हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला.

मी माझे दोन्ही हात त्याच्या कमरेवर ठेवले आणि मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करून त्याला ठोकू लागलो.काच काच काच काच काच करत मी एकसारखी माझी कंबर मागे पुढे करून त्याला ठोक ठोकून काढले आणि माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्याने माझा नंबर घेतला आणि तेव्हा पासून मी रोजच त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

तेव्हापासून मला तिथे अजिबात कंटाळा आला नाही. मला पाहिजे ते मला मिळाले होते. अ

You cannot copy content of this page