मित्राच्या गे वडिलांनी ठोकली माझी सेक्सी गांड – Marathi Gay Vadil Zavazai Katha

Marathi Gay Vadil Zavazai Katha मी एक गे आहे. मला याचे काही वाटत नाही. म्हणजे काही वाटण्याच्या पलीकडे मी गेलो आहे. मी माझी ओळख आता लववून ठेवत  नाही आणि मला त्याची आता काही गरज पण नाही. कारण मी असे काही वेगळे करतो असे मला नाही वाटत आणि कोणाचे मन राखायला मला रस नाही. शेवटी माझी जी गरज आहे ती जो कोणी पूर्ण करेल तोच माझा मित्र आणि जवळचा माणूस असे साधे सोपे गणित आहे माझे.

मी गे जरी असलो तरी माझी याची सुरवात कशी झाली हि खूपच रोमांचकारी गोष्ट आहे. मी तेव्हा कॉलेज मध्ये असतानाची हि गोस्ट आहे. बाकी मुलांसारखंच मी पण होतो. मी दिसायला मात्र खूपच देखणा होतो इतरांपेक्षा. माझी शरीयष्टी जशी चांगली होती तसेच माझे लुक्स पण खूप चांगले होते. मी आलो कि मुली अश्या काही माझ्याकडे बघत कि काही विचारू नका . मी मात्र त्याना किंमत देत  नसे कारण मला त्या आवडत नसत.

मी आणि राजू खूपच चांगले मित्र होतो.मी त्याच्या घरी सतत जात असे. त्यामुळे मला त्याचे घरचे खूपच चांगले ओळखत असत. त्याचे वडील शिक्षक होते. राजू जरी दिसायला फार चांगला नसला तरी त्याचे वडील मात्र दिसायला देखणे होते. उंच, गोरे, घारे डोळे आणि चांगली  बॉडी यामुळे त्यांना बघून असे वाटतातच नसे कि ते शिक्षक आहेत ते. एखादे मॉडेलच वाटत असत ते.

त्यांचे नाव महेश होते आणि ते माझ्याशी खूपच आपुलकीने वागत असत. मी आणि राजू जरी एका कॉलेज ला असलो तरी आमचे विभाग अलग अलग होते. त्यामुळे मी आणि तो कधी अभ्यास एकत्र केला नाही. माझ्या एका विषय साठी मला क्लास लावायचा होता आणि मी असेच एकदा राजू ला या बद्दल बोललो  असता तो मला म्हणाला “अरे माझे बाबा घेतात ना हा विषय. मी त्यांना विचारू का?”

“अरे हे काही विचारणे झाले का. आजच विचार आणि काय ते सांग मला” मी असे म्हणताच त्याने त्याच दिवशी त्यांना या बद्दल विचारले आणि ते पण तयार झाले. “तुला दुपारी जावे लागेल. तेव्हा घरी कोणी नसते. चार पाच तास तरी रोज किमान मिळतील अभ्यासासाठी.” तो मला म्हणाला. मी काय लगेच तयार झालो देखील.

मी दुसऱ्या दिवसा पासून त्यांच्याकडे क्लास साठी जाऊ लागलो. घरी आम्ही दोघेच असत असू त्यामुळे माझे पूर्ण लक्ष अभ्यासात लागत असे. मला ते आवडू लागले. माझे लक्ष जरी अभ्यासात असले तरी त्यांचे नव्हते हे मला थोडे उशिराच समजले. मी लिहीत असताना ते माझ्या जवळ येऊ लागले होते. हस्ताक्षर कास असावे हे मला सांगत असताना ते माझ्या हाताला त्यांचं हातत घेऊन अक्षर काढत असत.

हे करत असताना त्यांचे तोंड ते माझ्या खांद्यावर ठेवत असत आणि त्याचे ओठ माझ्या काना जवळ असे काही आणून ठेवत कि ते बोलताना त्याचे ओठ माझ्या कानाला लागत असत. सुरवातीस मी या कडे फार लक्ष दिले नाही. पण नंतर मात्र मला हे जाणवू लागले कि ते माझ्याशी लगट करत आहेत ते. एखाद्याने या गोष्टीला झटकन विरोध केला असता.

पण मला तेच राहून राहून वाटत होते कि मी या गोष्टीला कसा काय विरोध केला नाही. उलटपक्षी मला ते जे करत होते ते हळू हळू का होईना आवडू लागले होते. मी विरोध करत नाही हे बघून त्यांचे धाडस दिवसेंदिवस वाढतच चालले होते. ते माझ्या हातावरून त्यांचा हातच काढत असत आणि खूप वेळ मला ते काही तरी सांगत असत.

एकदा त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला ज्याचे उत्तर मला आले नाही आणि त्यामुळे त्यांनी मला जागचे उठवले आणि मला त्यांच्या जवळ घेत ते मला म्हणाले “आता तुला याची शिक्षा दिली पाहिजे” असे म्हणून ते बेड वर बसले आणि त्यानि मला त्याच्या पायावर उताणे झोपवले. माझी गांड वर आली होती. त्यावर त्यांनी त्यांच्या हाताने काही फटके असे काही मारले कि ते फटके कमी आणि मसाज जास्त वाटलं मला.

ते अजून काही करणार तोच बेल वाजली आणि आम्ही तिथेच थांबलो. त्या रात्री मला राहून राहून त्यानी जे माझ्या सोबत केले तेच आठवत होते आणि मला ते महत्वाचे म्हणजे आवडले देखील होते. त्यामुळे मी चक्क पैकी त्यांच्यावर त्या रात्री मूठ मारली आणि मगच झोपलो. पुढे दोन तीन दिवस क्लास नव्हता आणि माझी चलबिचल होत होती. यावरून मला त्यांना किती भेटण्याची इच्छा आहे ते मला समजत होते.

त्या दिवशी मी क्लास ला गेलो. ते नेहमीपेक्षा जास्तच देखणे दिसत होते मला. कदाचित मला आवडू लागत असल्याने असेल ते काय माहित. त्यांनी मला शिकवण्यास सुरवात केली. ते नेहमी प्रमाणे माझ्या जवळ आले. आजवर मी थोडेफार माझे अंग चोरत असे पण त्या दिवशी मात्र मी माझे अंग चोरले नाही आणि त्यांना जे करायचे आहे ते करू दिले.

त्यामुळे त्यांचे पण धाडस वाढले होते. त्यानी विचारलेल्या एका प्रश्नाचे मी उत्तर मुद्दाम चुकीचे दिले आणि मग त्यांनी मला शिक्षा देण्यासाठी म्हणून त्यांच्या जवळ ओढले. त्यांनी पुन्हा एकदा मला त्यांच्या मांडीवर पाडले आणि माझी गांड वर केली. माझ्या गांडीला ते मारू लागले आणि मला म्हणाले “तुला खूपदा सांगून पण ते समजत नाही त्यामुळे तुला ते विसरणार नाही अशी शिक्षा मी तुला आज देणार आहे”

असे म्हणून त्यांनी माझी पॅन्ट खाली ओढली आणि मला नग्न केले. माझी ती गोलाकार गांड बघून ते वेडे झाले. त्यांनी माझ्या गाडीवरून हात फिरवण्यास सुरवात केली आणि ते माझ्या गांडीला त्यांच्या हाताने दाबू लागले. माझ्या शरीराला अश्या अवघड जागी कोण्या पुरुषाचा होणार तो पहिलाच स्पर्श होता आणि त्यामुळे मी खूपच उत्सुक होतो.

त्यांनी मग माझ्या गांडीचे काप बाजूला केले आणि त्यांनी त्यांची बोटे त्यात घातली आणि ते वर खाली करत माझी गांड मोठी करू लागले. ते करत करतच त्यांनी मला सरळ केले आणि माझ्या सोट्याला त्यांनी त्यांच्या हातात पकडले. माझा सोटा त्यांनी त्यांच्या हातात घेताच माझा सोटा मोठा होऊ लागला. त्याने मग त्याला हलवण्यास सुरवात केली.

त्याने मग माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागले. माझा तो भलामोठा सोटा त्यांनी बघता बघता पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागले. चोकून चोकून त्यांनी असा काही मोठा केला कि काही विचारू नका. खूप वेळ त्यांनी माझा सोटा चोकला आणि मग ते बाजूला झाले.

त्यांनी मग त्यांचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि मला चोखायला लावला. मी असे कोणाचा तरी सोटा पहिल्यांदाच तोंडात घेत होतो आणी त्यामुळे मी खूपच गरम झालो होतो. माझ्या तोंडात त्यांचा सोटा पूर्णपणे सुरवातीस काही मावत नव्हता. पण मग त्यांनी माझ्या केसाला मागे पकडले आणि त्यांचे पाय थोडेसे गुडघ्यात वाकवले आणि त्याला अजून जास्त माझ्या तोंडात कोंबला.

त्यांची कंबर मागे पुढे करत ते माझ्या तोंडात त्यांचा सोटा आत बाहेर करत माझे माऊथ फक करू लागले. त्या प्रकाराने मी कामलीचा गरम झालो. मग त्यांनी त्यांचा तो ओलाचिंब झालेला कडक सोटा बाहेर काढला. मला त्यांनी गुडघ्यावर बसवले आणि माझ्या गांडीत त्यांनी हळू हळू करत त्यांची दोन बोटे ओली करून कोंबली.

त्यांनी ती बोटे मागे पुढे करून माझे गांडीचे भोक मोठे केले. माझे भोक मोठे आणि ओले केले होते त्यांनी. मग त्यांनी त्यांचा सोटा माझ्या गांडीच्या भोकावर ठेवले आणि ते हळू हळू करत माझ्या गांडीत घालू लागले. एकाच हिसडयात त्यांनी त्यांचा अर्धा सोटा माझ्या गांडीत घातला. पुन्हा त्यांनी त्याला बाहेर काढले आणि मग पुहा एक जोराचा हिसडा देत त्यांनी त्याचा पूर्ण सोटा आत घातला.

मग मात्र ते थांबले नाही. त्यांनी त्यांचे हात माझ्या गांडीवर ठेवले आणि त्यांची कंबर जोरजोरात करत मागे पुढे करत हलवण्यास सुरवात केली. काच काच काच काच करत ते माझी गांड मारत होते. माझे सगळे शरीर त्यांच्या दणक्याने हालत होते. खूप वेळ त्यांनी मला ठोकून काढले आणि मग ते बाजूला झाले. त्यांनी मग त्यांचा सोटा माझ्या तोंडात दिला.

मी तो सोटा चोकू लागताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि माझे सगळे तोंड त्याने भरून गेले. ते सगळे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. माझा क्लास अश्या प्रकारे खूपच चांगला चालू होता. रोज एक टॉपिक शिकायचं आणि ठोकून घ्यायचे असे रोजचेच होऊन बसले होते. अश्या प्रकारे मी मित्राच्या वडिलांकडून जे एकदा ठोकून घेतले ते आज पण मी ठोकून घेत आहे.

You cannot copy content of this page